Naomi Apachi’s demonstratie in Mol (1)

naomi-apachiNaomi Apachi was een van de standhouders tijdens de Spirituele Beurs te Mol, waarover ik in een eerder artikel berichtte. Naomi is flambloyant, open en vriendelijk, ze praat graag en veel. Haar podiumnaam is een eerbetoon aan Phoenix, een Apache-indiaan uit het Amerikaanse Zuidwesten met een verrassend Griekse naam. Deze even vermetele als steendode krijger van de Grote Vlaktes in Arizona en New Mexico helpt haar tijdens haar paranormale, psychometrische sessies.

Het hoogtepunt van haar professionele carrière als medium situeert zich in de jaren 2008-2011, met onder andere gewaagde optredens tijdens het VTM-programma Het Zesde Zintuig (haar Hitler-sketch heeft ondertussen een zekere cultstatus verworven) en drie boeken bij Standaard Uitgeverij, toch geen kleintje in de wereld van bedrukt papier. Volgens de gespecialiseerde pers vond ze na haar gloriejaren enigszins genoodzaakt de weg terug naar de kleinere paranormale beurzen. Onze hardwerkende zelfstandige met een website geeft ook lessen “Intuïtieve Ontwikkeling” en “Zesde Zintuig Ontwikkeling” (“Mor as ’t er ni inzit, kanne kik et er oek ni uithale, é”), doet privésessies en geeft publieke demonstraties.

Psychometrie is haar gave, haar vak, haar broodwinning. Tijdens demonstraties ‘leest’ zij voorwerpen en foto’s die mensen aan haar geven en daarbij wordt zij geholpen door Phoenix de Apache. In twee blogartikels wil ik de publieke sessie in Mol beschrijven. In een eerste deel doet zij het stervensproces van een oudere man dunnetjes over. Het was de eerste zogenaamde cold reading met een nietsvermoedend slachtoffer die ik zelf heb meegemaakt. In het tweede deel gaat zij het gevecht aan met een sleutel in een vreemd doosje, mijn tweede cold reading en met een man die al iets minder nietsvermoedend was.

naomi-incl-overledenen

* * *

Een dringend geval van synchroniciteit tijdens de Spirituele Expo te Mol: terwijl mijn lichaam zich in balans probeert te brengen door toxische stoffen af te scheiden, is Naomi Apachi al aan haar publieke sessie begonnen. Goed vijf minuten te laat kom ik de zaal binnen, maar dat is blijkbaar tijd zat voor mevrouw Apachi om alvast één oudere vrouw, 60+ schat ik, in tranen te hebben doen uitbarsten.

Ja, hij was een brave mens, heel gesloten, maar joviaal. En fier, zo fier. De vrouw knikt bevestigend. Blijkt dat ze praten over haar vader. Naomi incorporeert onmiddellijk de bevestiging van haar gissingen, nu ja, in dit geval generische platitudes die toepasbaar zijn op zo ongeveer elke oudere man van die generatie, en ratelt dan verder. Telkens vraagt ze, vist ze naar een stukje informatie en onmiddellijk verwerkt zij het antwoord – een ja of een knik of een hoofdbeweging – in haar woordenvloed.

Hij heeft afgezien, zegt Naomi. Opnieuw een bevestigende snik. Een oude mens heeft veel kans dat hij afziet in zijn lange leven. Zo gaat dat bij mensen. En leed leidt naar mediums. Maar op dit punt hebben we dus nog geen specifieke informatie over dat lijden. De Apache waarmee Naomi spiritueel contact heeft, kijkt vanuit De Eeuwige Jachtvelden met grote ogen naar Naomi, heft zijn schouders op en maakt een verontschuldigende beweging met beide armen. Naomi zwijgt ook.

In de nanoseconden die volgen, vraagt Naomi zich af of haar indiaanse geest niet wat traag is geworden en of hij wel geconcentreerd meeluistert. Zou hij iemand anders hebben, zou hij haar bedriegen met een ander medium, die van twee tafeltjes verder? Tijd om van indiaan te wisselen? Naomi Dakoti klinkt óók heel goed.

De vrouw zegt uit dat haar vader terminaal was en in het ziekenhuis lag.

Phoenix de Apache bevestigt.

– Natuurlijk, dat was het!
– Snel, we kunnen dit nog redden, Phoenix. Wat doen terminaal zieken zoal in een hospitaal?
– Ademen, Naomi, ademen.
– Mor vent toch, als ze niet ademen, zijn ze dood. Iets anders.
– Ik bedoel eerst zwaar ademen, Naomi, moeilijk ademen. En dan sterven. Als de man nog in het ziekenhuis ligt, zou zij nu aan zijn bed zitten. Als hij genezen zou zijn, zit zij óók niet in een cafetaria van een school in fucking Mol met jou te praten.

Terwijl haar indiaan zich stilletjes afvraagt of Naomi nu echt niet zonder hem op deze voor de hand liggende antwoorden kan komen, vertelt Naomi aan de huilende vrouw dat ze de vader zwaar en stokkend ziet ademen, en ja, inderdaad in een ziekenhuis. De vrouw bevestigt opnieuw. Naomi heeft gelijk. Naomi weet. Naomi ziet.

Ik heb geen idee of die conversatie nu in het Chiricahua, Mescalero, Lipan of een andere Apache-taal plaatsvond, of in een soort grammaticaloze mentale taal op een hoger spiritueel niveau. Maar taalkundig gezien vind ik het hoe dan ook een knappe prestatie om zo snel over te schakelen van de ene taal naar het plat Antwerps. Paranormaal gezien is het natuurlijk kouwe kak om iets te herhalen wat de andere persoon zelf net gezegd heeft en daarop verder te borduren, met of zonder de hulp van een ingebeelde prairieganger.

Maar Naomi weet op dit punt genoeg. Wat ze nu moet doen is enkele minuten blijven praten en dat is geen probleem, dat is haar gave, haar vak, haar broodwinning. Ze doet de doodstrijd van de oude man dunnetjes over en de dochter mag nog maar eens haar verdriet beleven. Naomi zuigt het leed minutenlang uit de vrouw. Het is duidelijk dat de rouwende slechts een middel is, een opstapje, om haar Hogere Doel te bereiken. Je weet toch hoeveel een zelfstandige moet afdragen?

Jart Voortman versus ‘de skeptici’

img_0217Op woensdag 21 september 2016 hield de protestantse theoloog Jart Voortman in het Antwerpse Elcker-ik centrum een lezing met als titel “Bestaat er zoiets als het paranormale?”. Aangezien het mijn bedoeling is om een leesbaar verslag te schrijven, moet ik hier en daar creatief omgaan met de chronologie van de lezing. Ik ga de vele onderbrekingen, vragen en verhalen wegediten. De hele namiddag verliep vrij chaotisch en eerlijk gezegd vroeg ik me nadien af of het wel zoiets als een lezing was.

Voortman opende met een frontale aanval – laat het ons een inleiding noemen – op mensen die zeggen dat ze alles begrijpen, mensen die denken dat de werkelijkheid bestaat uit een hoop moleculen die gewoon maar wat met elkaar botsen. Mensen die het leven beschouwen als een driedelige set blokken met daarop de letters D, N en A. Mensen, kortom, die zich gedragen als stropopargumenten.

En om aan te tonen dat er veel meer is dan wat we kunnen waarnemen met onze zintuigen, probeerde hij enkele goocheltrucjes uit te voeren, een middel dat zeer populair is onder skeptici, denk maar aan honest liar James Randi, onze Gili of Tayson Peeters.

Als het Voortmans bedoeling was om aan te tonen dat de wereld meer is dan de waarneembare werkelijkheid, dus “zoiets als het paranormale”, dan is een goocheltruc niet de beste keuze, me dunkt: een goede truc is er nu net op gericht om ons dat te doen geloven terwijl men enkel “materialistische” middelen gebruikt, “botsende moleculen”, zo u wil. Het punt van Gili’s show “Iedereen paranormaal”, bijvoorbeeld, was nu net het feit dat hij door te spelen met de vijf zintuigen van zijn publiek de indruk kon wekken dat er een zesde zintuig is.

Maar niet alleen mij deed zijn onhandig gestuntel sterk denken aan Toon Hermans’ legendarische goochelsketch, die volledig de mist in gaat. Als het dus Voortmans bedoeling was om aan te tonen dat we iets moesten zien dat er niet was, namelijk goocheltrucs, dan slaagde hij wél in zijn opzet. Hoe dan ook, een carrière als eerlijke leugenaar kan de Hollandse theoloog best vergeten.

Een carrière als natuurkundige trouwens ook: indien men denkt dat de kwantummechanica plompweg aantoont dat alles mogelijk is, dan denk ik dat men het niet al te best begrepen heeft. Dat er verder niet veel over kwantumfysica in relatie tot het paranormale gesproken werd, was weer een van de weinige pluspunten van de namiddag.

de-ongelovige-thomas-heeft-een-puntOp dit punt staat in mijn notaboekje “begint plots over SKEPP en skepticisme”, maar om de tekst leesbaar te houden, zal ik het houden bij: in het deel na de inleiding zette een gewiekste Jart zijn aanval op het skepticisme in. Als wapens selecteerde hij argumenten en redeneringen die hij nu net in de skeptische literatuur gevonden had. Jart wilde het skepticisme en in één moeite door bekende adepten als Etienne Vermeersch, Johan Braeckman en de “te kille, al te rationele” Maarten Boudry met hun eigen argumenten verslaan en op die manier aantonen dat (1) skeptici weinig wetenschappelijk zijn en (2) dat er zoiets als het paranormale bestaat! Dat was waarschijnlijk ook de reden waarom hij zijn lezing aangekondigd heeft in een mail aan SKEPP, zoals ik uit goede bron vernomen heb. Zijn munitie haalde hij vooral uit Braeckmans en Boudry’s boek De Ongelovige Thomas heeft een punt.

Skeptici houden zich onledig met zaken zoals telepathie, wenende Mariabeeldjes, hekserij en, ach, ook wel wat homeopathie en een complot hier en een ufo daar, aldus Voortman. Terwijl hij lacherig wat commentaartjes gaf op de ondraaglijke lichtheid van de drukdoenerij omtrent Yeti’s en Bigfoots, zwaaide hij met Michael Schermers Why people believe weird things, een boek dat voor één vijfde gaat over dat andere, onbetekenende akkefietje met die zes miljoen joden en den Duits. Of tegengas geven – slechte woordkeuze… of ingaan tegen de Holocaustontkenning ook “zo één van die subjectieve zaken” is die skeptici proberen te ontmaskeren, werd dus niet meteen duidelijk daar in de zaal van Elcker-ik, gelegen midden in de Antwerpse Jodenbuurt.

Onduidelijkheid troef bij Voortman, een hele lezing lang. In het zelfde rijtje van banale skeptische onderwerpen had hij het over zogenaamde spookhuizen. Maar beschouwde hij mensen die op zoek gaan naar geesten met, ocharme de sukkelaars, elektronische apparatuur (ha ha hoongelach) nu als skeptici? Het werd nog verwarrender wanneer hij twee minuten later verhaaltjes begon op te dissen van geesten die zich kenbaar maken via … oude radio’s.

Hoe dan ook, volgens Jart besluiten skeptici veel te snel dat iets niet bestaat, dat iets niet klopt of kan. En dat is volgens hem niet wetenschappelijk. Er volgde net geen “Checkmate, skeptics!”

“Buitengewone beweringen vereisen buitengewone bewijzen”. Ook deze slagzin, onder meer gedebiteerd door Carl Sagan, wilde Voortman in vraag te stellen. Zijn eerste voorbeeld ging over de zwaartekrachtgolven: er werd lang over getheoretiseerd, maar uiteindelijk was één eenvoudig bewijs afdoende om de wetenschappelijke gemeenschap te overtuigen van het bestaan van die golven. Terwijl ik een enigszins verwarde What the fuck! probeerde te onderdrukken, vuurde hij een tweede voorbeeld af. De boutade van de bioloog J.B.S. Haldane, dat één fossiel van een konijn in Pre-Cambrische afzettingen de evolutietheorie van Darwin onderuit kan halen, vond hij ook een aanwijzing dat skeptici serieus overdrijven met hun ‘buitengewone bewijzen’. Wat is er nu eenvoudiger dan één konijn? Anders gezegd, in de wetenschap heeft men helemaal niet veel bewijzen nodig! Voor scheidsrechter Jart is het opnieuw duidelijk dat skeptici zich op het wetenschappelijke veld in een buitenspelpositie bevinden.

Een derde punt: door hun stugge en afwijzende houding ten opzichte van anekdotes plaatsen skeptici zich andermaal buiten de wetenschappelijke discussie, aldus Voortman. Voor skeptici doen anekdotes er niet toe, terwijl ze niet beseffen dat in de wetenschappelijke literatuur casussen wél belangrijk zijn. Skeptici bekijken de wereld louter vanuit hun perspectief. Dat ze daardoor willens nillens doof blijven voor anekdotes, maakt dat ze dingen niet serieus nemen. Maar daar vergist Jart zich feestelijk in. Waar hij zich ook in vergist, is in de betekenis van vrij eenvoudige Nederlandse woorden. Zijn semantisch gegoochel had ongeveer dezelfde kwaliteit als zijn eerste goocheltrucjes. ‘Buitengewoon’ betekent niet hetzelfde als ‘veel’ of ‘complex’ en net zomin is ‘anekdote’ hetzelfde als ‘casus’.

Ook de statistiek, dat andere hulpmiddel, moest er aan geloven. Omdat er om en bij de 20 mensen in de zaal zaten, verwees hij naar de verjaardagsparadox: er is 50 procent kans dat in een groep van 23 willekeurig gekozen mensen twee dezelfde verjaardag delen. Maar daar geloofde hij niet in, dat ging in tegen zijn gevoel en intuïtie. Hij was zo overtuigd dat de paradox niet klopt, dat hij ei zo na het Wikipedia-artikel citeerde: “Bij veel wiskundige vraagstukken, met name bij kansrekening en statistiek, blijken mensen intuïtief tot verkeerde antwoorden te komen. Omdat deze ingevingen zo overtuigend zijn, voelen mensen geen enkele aanleiding om te twijfelen aan hun antwoord.”

Het wordt een beetje vervelend, maar bij zijn volgende punt hoorde hij andermaal de bel maar wist hij de klepel niet hangen. Omdat mensen zeer beïnvloedbaar zijn, een waardevol gegeven uit de sociale psychologie, is het mogelijk om valse herinneringen te creëren. We hebben al bij al een onbetrouwbaar geheugen, aldus Voortman, waarmee hij zo ongeveer de halve skeptische literatuur van de laatste 30 jaar citeerde. Maar ook hier maakte hij een vreemde omslag.’s Avonds weet hij namelijk doorgaans waar hij ‘s morgens zijn fiets heeft gezet, dus “dat het geheugen één grote warboel is, dat kunnen we toch niet accepteren”. In zijn schijnbokswedstrijd tegen zijn imaginaire skeptici was dit zo ongeveer de vierde keer dat hij zichzelf tegen het canvas werkte.

Een laatste argument haalde hij eveneens uit het boek van Braeckman en Boudry. En ook hier is de uiteindelijke pointe dat een uitleg die skeptici gebruiken om anderen de les te spellen, hen uiteindelijk als een boemerang vol in het gezicht raakt: immunisatiestrategieën. Skeptici hebben namelijk zelf ook last van cognitieve dissonantie en zeker wat het paranormale betreft. Het past niet in hun wereldbeeld, dus elk bewijs, elk argument pro redeneren ze weg om hun ideeën intact te houden. Dit lijkt mij trouwens een uitstekende plaats om te melden dat op 22 december in het Antwerpse Elcker-ik centrum een namiddag over cognitieve dissonantie zal plaatsvinden.

Mocht u de indruk krijgen dat dit tot nu toe enigszins een coherente lezing was, ondanks de inhoudelijke onvolkomenheden, dan komt dat louter omdat ik alle onderbrekingen van enkele aanwezige skeptici en een schier oneindige stortvloed aan anekdotes, casussen quoi, heb weggelaten. De drang bij de aanwezigen om te getuigen over hun paranormale ervaringen was enorm. Jart had geen greep op zijn publiek en stilaan verloor de lezing haar dynamiek.

Ondertussen waren we aangekomen bij het deel waarin hij twee fragmenten uit de KRO-reeks Wonderen bestaan wilde tonen. Het waren volgens hem zéér sterke voorbeelden van paranormale gebeurtenissen. De fragmenten die hij toonde, vind ik online niet direct terug, maar via deze link naar de webpagina van het KRO-programma krijgt u alvast een indruk van de inhoud en van de waarde van de getuigenissen. Voor mensen die niet klikken: het programma is even stroperig, kitchy & campy als de titel doet vermoeden.

Jart heeft twee specifieke verhalen gekozen, omdat daarin telkens meerdere mensen dezelfde ervaring hebben! En dat kan toch geen toeval zijn, daar kan geen skeptisch argument tegen op. In een eerste fragment vertelde een vrouw hoe ze door een “onzichtbare hand” werd tegenhouden en van de dood werd gered. Een getuige bevestigde de gebeurtenissen. In een tweede fragment vertelden twee zussen op een bijna identiek dezelfde manier hoe ze op een bijna identiek dezelfde manier via een klopgeest te weten zijn gekomen dat hun vader gestorven was in Turkije. Hetzelfde verhaal, dezelfde bewoordingen: dat kan niet gelogen zijn! En trouwens, vóór de reis, zo getuigde de hele familie in tranen, had vader al aangekondigd dat het zijn laatste keer zou zijn. Nou, een mooier bewijs voor het paranormale kan je toch niet tegenkomen. Jart glunderde en zag hoe het paranormale, eerder dan het verdriet van de twee dames, afdroop van het scherm.

De zaal werd rumoeriger, een enkeling trok duidelijk de skeptische kaart, de meerderheid wilde vooral zélf vertellen. Eerst over hun persoonlijke ervaringen, later over verhalen die ze zelf gehoord hadden, een opbod aan paranormaligheid: bijna-doodervaringen, mysterieus aangekondigde sterfgevallen, paranormaal begaafde kinderen die dode mensen zien, en parasensitieve dieren die zo uit de sprookjes van Rupert Sheldrake lijken te zijn gestapt. De meeste verhalen waren in se zo schrijnend en aandoenlijk, ook als men ze zou ontdoen van de paranormale franjes. Maar Jart verloor het initiatief en de namiddag begon te verzanden in de “casussen”. Hier en daar werd er nog geprobeerd om iets te duiden – dat we na zovele verhalen over bijna-doodervaringen niet meer kunnen ontkennen dat er niets van aan is, want een professor hier zegt en een onderzoek daar bewijst. “Onze hersenen maken het bewustzijn niet, net zomin als een computer het internet maakt”, aldus onze protestantse theoloog in een poging om relevant te blijven. Uiteraard lokte dit een vraag over Dick Swaabs boek Wij zijn ons brein uit. Met zijn opmerking dat volgens hem paranormale ervaringen bestaan, maar paranormale begaafdheid niet, oogstte hij dan weer geen succes bij de aanwezigen met paragnostieke neigingen.

Het werd ook goor: een aanwezige man vertelde een dieptragisch verhaal gelardeerd met schijnbaar paranormale fenomenen en eindigde snikkend met de woorden “Ik weet niet wat het verhaal betekent”. Waarop Voortmans pastorale antwoord luidde: “Je weet best zelf wat het betekent.” En hier eindigde wat mij betreft het goede fatsoen en de lezing.

Het is meer dan begrijpelijk dat mensen een enorme drang voelen om hun tragische verhalen te vertellen en om hogere betekenissen te zoeken in schijnbaar ongerelateerde gebeurtenissen die lijken te leiden naar een tragisch sterfgeval. Uiteraard hebben zulke ervaringen een enorme impact op een mensenleven, op het leven van tal van mensen die zulke gelijklopende tragische feiten moeten ondergaan. Wat ik al niet meer begrijp is dat deze neigingen niet gewoon beschouwd kunnen worden als wat ze zijn: kenmerken van onze menselijkheid, kenmerken die net door hun gelijkenissen mensen dichterbij zouden kunnen brengen in verdriet, acceptatie en mededogen. In plaats daarvan geven clowns als Voortman de voorkeur aan een paranormale uitleg, die schijnbaar wijst op een Hoger Iets, maar uiteindelijk uiterst banaal is. Dat wij zulke gelijklopende tragische ervaringen hebben, die inderdaad vragen kunnen oproepen, maakt ons net tot mensen. Dat toeschrijven aan het paranormale is een flagrante ontkenning van onze menselijkheid.

19/09/2016: Spirituele Expo te Mol

tisp-spirituele-expoMol mag dan al één van de vele parels zijn die God gracieus heeft uitgestrooid in de Kempen, zondagsrust moet je er niet gaan zoeken. ’s Morgens heersen naar wekelijkse gewoonte verkopers en pluimvee over het stadsplein, ’s avonds krijgen we Kreuners met een vleug gebakken ajuin geserveerd tijdens de braderie. En overdag biedt TISP, “dé school voor wetenschap en techniek”, onderdak aan de eerste paranormale beurs in jaren. Ik hoop dat ze daar op maandag-schooldag nog weten in welke kast ze de STEM hebben opgeborgen.

Ik laat me leiden door drie gidsen, drie mannen die door hun sociale vaardigheden zo ongeveer elke standhouder aan de praat krijgen en houden. Toegegeven, veel moeite moet men niet doen om van John Breukels een uitleg te krijgen. John is de CEO van Light Miracles® en biedt onder meer reizen aan naar de Bosnische Vallei van de Piramides, die een tiental jaren geleden ontdekt en opengesteld werden door Semir/Sam Osmanagić. Dat de Europese Vereniging voor Archeologen het werk van Osmanagić pijnlijke oplichterij noemt, die enorme schade toebrengt aan het echte Bosnische cultuurerfgoed, vindt John niet de moeite waard om te vertellen. Belangrijker zijn de helende kristallen uit de streek die John enkele jaren geleden genezen hebben van een “volledig uitgezaaide lymfeklierkanker”. Die soort, dus.

thumb2_cebqhpgvzntr_01-ae-arielJohn maakt en verkoopt ook engelensprays, en neen, hierbij moet u niet denken aan angelieke golden showers of afgeleide producten. Jarenlang was hij een enthousiaste gebruiker van een bekende auraspray van aartsengel Michael, maar na enige tijd gaf zijn heldervoelendheid aan dat de beschermende energie vervangen was door “een geautomatiseerde productielijn met mechanische commerciële bijwerking”. Dan maar zelf aan de slag, moet hij gedacht hebben. Momenteel telt het assortiment tientallen engelensprays, “100% natuurzuiver, met Hart en Ziel ambachtelijk vervaardigd”, aldus de luxueuze glossy folder van 24 pagina’s in vierkleurendruk. “Elke essence komt tot stand door ‘lichtwerk & kanalisering’ van de betreffende energie uit de Bron”. Pas bij het vervaardigen zelf wordt duidelijk welke aartsengel zich op dat bepaalde blauwe flesje wil laten afdrukken op het label.

* * *

Mireille De Vos, kaartlegster: €50,00.

* * *

Medium Angel dient zichzelf aan. Zij zoekt cliënteel voor de techniek die ze zelf ontwikkeld heeft: zandlezen. De finesses gaan verloren in haar verwarde uitleg, maar ik meen te hebben begrepen dat je eerst je hand in zand moet steken en het vervolgens op een folie moet drukken. Die afdruk “leest” ze, geholpen door geesten, onbekenden of mensen uit haar dromen. Ik kan me vergissen in de details, maar maak me sterk dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Hoe dan ook, haar gave is geen voorrecht, maar het resultaat van 40 jaar ontwikkeling.

“Ik krijg dat door”, zegt ze.
“Lucky bastard”, denk ik.

Wat de stemmen rondom haar niet verteld hebben – ze weet het gewoon – is het feit dat de andere mediums op deze beurs niet allemaal te vertrouwen zijn. Door medium Angels waarschuwing verliezen in één klap vier mannen hun naïviteit omtrent het paranormale op een beurs: niets is wat het lijkt.

* * *

Engelen consult: €50,00.

* * *

Naomi Apachi is een fenomeen. Ooit schitterde deze Antwerpse spraakwaterval in de VTM-show Het Zesde Zintuig. In diezelfde periode verschenen drie titels van haar hand bij Standaard Uitgeverij. Zij is een hardwerkende zelfstandige ondernemer die lezingen, readings en cursussen geeft. De Apache-indiaan Phoenix steunt haar spiritueel, echtgenoot Marc beschermt haar aardse belangen, zij het op een slinkse manier. “90% van de mensen hier weten niet waar ze mee bezig zijn”, zegt hij. Men moet geen spirituele gidsen hebben om te begrijpen dat hij het over de andere standhouders heeft. “Andere mediums laten jou vertellen, laten jou de informatie geven. Naomi vertelt zélf. Pats, boem, altijd d’erop.”

Later op de dag geeft ze een demonstratie psychometrie en het dient gezegd, Naomi vertelt inderdaad zelf, ze vertelt veel en snel. Maar ze is niet steeds even accuraat, niet elk object leest ze even vlot.

“Wie is het meisje op de foto?”
“Ik!”
“Oh, ik zie het niet.”

* * *

Severien, bekend van Het Zesde Zintuig: €40,00.

* * *

Steevast op post bij dit soort evenementen en voor zover ik kan zien niet aangekondigd op de affiche zijn de heren en dames van Scientology. Terwijl de compagnons rondkijken en vragen stellen, klampt een Franse scientologe me aan. Of ik een journalist ben? Wat ik opschrijf en waarom? Haar Engels is meer dan behoorlijk, enkel bij kritische vragen mijnentwege laat de geest van Shakespeare haar af en toe in de steek. Ze geeft me dan maar door aan haar collega, een beminnelijke Nederlandse vrouw.

De vrijwilligers van Scientology staan op zulke beurzen omdat ze daar mensen kunnen aanspreken die zoekende zijn, die kennis willen vergaren, antwoordt ze me glimlachend. En laat de Scientology nu net die kennis hebben én delen. Volgens haar geven de andere standhouders ook stukken weer van de kennis van Scientology, hoewel ze het misschien niet altijd beseffen. Anderzijds, geeft ze later toe, die andere kennis haalt natuurlijk niet hetzelfde niveau als die van Scientology. Goed, maar niet volledig, verzekert ze me, zonder zich denigrerend uit te laten over de collega-standhouders. Wat die kennis nu precies inhoudt? Nou, daarvoor moet je onder andere het boek Dianetics lezen van stichter L. Ron Hubbard. En nee, dat is niet gratis. Gratis bestaat niet op deze beurs.

* * *

Mr. Netten, helderziend medium: €50,00.

* * *

Ja, wij zijn met het nodige skepticisme de beurs binnengestapt. Nee, wij hebben de standhouders of de bezoekers niet getrolld. Dat deed Dela uitvaartverzekeringen met de machtige slogan

Is er leven na de dood?
Geen idee, maar er zijn wel facturen.

Mocht u twijfelen: ook nadat uw stoffelijk omhulsel het ondermaanse verlaten heeft, het tijdelijke heeft ingeruild voor het eeuwige, het materiële voor het spirituele, dan nog betaalt u. Niets is gratis, niet tijdens de beurs, niet na de beurs.

dela

* * *

Met dank aan Filip, Dries en Benny en hun gaven, hun sociale en theatrale vaardigheden, die de gesprekken vlot deden verlopen. De foto hierboven is gemaakt door Filip.

Over Naomi Apachi’s publieke demonstratie en haar kosmische twijfel bij een man en zijn sleutel schrijf ik in een volgend blogartikel.

Boomstronken als bergen zo groot – transcriptie

Onderstaande tekst is een (ruwe) transcriptie van de video “There are no forests on Flat Earth Wake Up” die ik besproken heb in het artikel Boomstronken als bergen zo groot. Het werd door de auteur zelf, samen met verschillende honderden megabytes aan andere gezipte bestanden, ter beschikking gesteld. Het spreekt vanzelf dat zowel de video als de transcriptie de intellectuele eigendom zijn van Людин Рɣси.

* * *

UPDATE

Op 7 augustus 2016 werd dezelfde video gepost met een (Amerikaans-) Engelse voice-over.

* * *

ORIGINELE VERSIE

[00(hrs):00(min):00(sec):00(frm)]

Please check it for grammar mistakes, cause i think there are some(lots) of the them 🙂

Before even start, want to thanks “Asgard” and “WakeUpHuman”, this video will be impossible without your hardest work! THANK YOU SO MUCH! You are humans with big letter H!

[0:00:11:09]

There are no forests on Earth!
When you read this loud headline, even with exclamination mark in the end, every sencible person will say, that i am out of my mind and will throw at me millions of photos with images of forests.
I want you to believe. This is another trick! They made us think, that this is forest, actually you are looking at the 30 meters bushes.
“THIS IS TOTAL BULLSHIT AND NONSENCE”, you will say to me, “OF COURSE WE KNOW HOW FORESTS LOOK LIKE, we all walked and strolled in them”
Well… expected reaction, and its fair, but after reading or listening to this chapter, it’s headline won’t seem strange to you, because you will oveturn your consepts of forests 360 degrees.

[0:01:13:22]

We will begin with well known picture. Children see 9 dolphins on it, but adults see 2 lovers. A huge difference, do you agree with me? Make yourself find dolphins on it, and find out, how its hard.
Feminine fruties will flatly refuse to transform into dolphins… it is funny, cause children’s problem will be exactly the opposite.
This is the first fact, the picture is single, but we see it completly differently. What is more children and adults can’t exchange perceptions.

[0:01:58:07]

Why it is so? It is simple, eyes see the way, that matrix ordered, but not the way real world looks like. Our eyes became traitors over time, we were blinded yet in childhood, outward world is quite different. We see things through prism of habits and expirience, and this prism distorts everything very, very hard. At 30 years of your life this prism gets status of mind protector, and at 40 years of your life you can go crazy without this prism.
You think i am exaggerating? Look at this photo. I am claiming, that it is Mesa, that was formed from a magmatic melt from the Earth’s deeps about 200 millions yeats ago
You think i am out of my mind? In my turn i can blame you in the same thing. You will understand soon, we will come back to this grassplot lately, and now lets remember how we bumped on the old stout trees, sometimes even take photos trying to hug unhuggable stem of the tree.

[0:03:24:11]

But really, think about it, old trees are rarity, they are all registred, they are tracked and are being kept reserved, like a memorial of nature. There was uproar in the network about forests. Why all forests on the Earth even is Siberia, are not older than 200 years? Where are all giants?
And this is right that people uproaring about it, but i want to step to this problem from a different side, from the side of the Earth poles.
The thing is, that even soviet biologists found strangeness in the poles, unnatural amounts of water is kept in ice and snow, and there are unnatural persantages of carbondioxide in the world’s ocean
This abnormal concentrations tells us exactly about world-wide fire of the past. Using simple math those scientists come to conclusion, that those fire carried away 99% of Earth biosphere.
We all know, that living cells are consist of hydrogen and carbon, so those ice on the poles are made for the most from water, from burned organisms.

[0:05:05:13]

And now think about this number: 99%!!! It means, that everything, that now grows, crawls, flys, swims and runs on the Earth is 20 000 times less in volume, that was before this catastrophie. 20 000 TIMES!!!
To imagine this look at this picture, this piece of bread – is humans, plants, animals, just this pathetic small piece of bread, near the car that represents Earth’s biosphere before those times. I hope you understand, that today’s myth about overflow of population is just a pure HOAX and nonsence.

[0:06:03:18]

But here is a problem. biologists devided their number between all continents and nothing succeded. There is no so much place on the dry land to place it. This theory cracked at the seems, but snow and ice are there, it is not going anywhere, fact is fact, it must be placed on land.
But as always illumination comes on a sudden. Stereotype of thinking is to blame. 30 meters tall forest is like a virus penetrated in our heads and biologists head, and prevented to find solution to this problem. If plants can’t fit broadwise, than we should fit them upwards. And everything becomes clear.
In this new theory hypothetical forests of unthinkable height was drew. And here is the thing… we found this photos.
This is vandalic felling of the sequoias in the California Redwood since 1880-1920 years, that are survived by miracle in the planet’s bombarding in 1816 year.
Just imagine, how much years this tree needs to grow up to this sizes? And than comes freaks with saws and axes. One, two… and no more tree.

[0:07:44:06]

In the proportion of this trees we can see rule, diametr of the stump of the tree is about 3 times bigger than woodcutter’s (feller’s) growth, let’s look on this formula: [[1,75(woodcutter’s growth) Σ 3] Σ 20] (usual size of the tree compared to stump)
You just think about it, you are entering the forest, that is not usual 30 meters, but 100!!! Here are your fairy forests from fairy tails and books. Forests, that are lost, cause of such barbarians.
i understand that thay a just wage workers, that it is just an order above, but if every single woodcutter refused to do this crime order, all forests will be saved, cause masson’s demons are too arrogant to do it with their own little hands. That is why i will send this merry woodcutter’s defenders to well known place.
Look at this photo carefully. They look like satanic bacterias, that finish forest organism.

[0:09:02:11]

For those who thinks, that trees were killed, just because of wood materials, i want to dispel your claims. Trees are energy generators, they produce constant electricity, oxygen from photosynthesis, food, they have root network, and are programed to exchange data.
Our ancestry had a theory, that trees are programmed to keep data from everything on the planet and saving it in their information portal in the carbon fibers.
I do not know the reason, but some sequoias this vandals left alive, even puted a fence and called “wildlife sanctuary”.
Of course park’s guides will tell you tales from the crypt, how in the studipzoic era, stupidosaurs scratched their booty on this old sequoias of California.

[0:10:02:19]

Let’s summarize everything, remains of the giant trees of thepast are found, and homeless ice and snow of the poles took his place in the mosaic. It seems, like everything is clear… but it is not, nothing is so simple.
If we take myth and legends of all nations, you can find lots of stories about people, animals and plants morphing into stone. This is normal, becasue paleontologists all over the world dig petrified fossils of humans, animals and plants. There are so many of them, that museams are overfulled of petrified fossils of clovers, frogs, lizards, pieces of dinosaurs and so on.
Frogs and clovers – its all good, but we have forest debate. Guys, where are trees?
Old sequoias of California do not fits here, cause they are made of carbon. It means that they do not related to the silicon era.
Why i know this? First of all they were cut and sawed by a standart instruments, all axes and saws will brake of silicon. So where are silicon trees, if those giants from carbon are not related to the silicon era.

[0:11:33:16]

Guess what? They were found, try to think where? In the same North America, in the Arizon, to be percise. Aaah, this zone of Aryan’s. There are so many things going on there. And giant quarry, that now is called Grand Canyon. Like one person under nickname “WakeUpHuman” said “It is apogee of the cynicism to name quarry waste as “national park””. It is not a national park, it is just a quarry.
And think what ancient rus’ian (so called “russian”) word’s root “Colo” is doing in the opposite part of the world, the root “Ra” i won’t even mention.
Here is even city of Aryan’s, from which left only the vortex, that made hooligan meteorite 50.000 years ago of course, its how wikipedia is telling us this total bullshit.

[0:12:54:18]

Oh, by the way, here are our silicon trees. I want to introduce you the museum under the opened sky. Petrified trees here are just scattered in the desert and also fenced. Everybody today can visit this circus by the name “Petrified forest national park”. In this park petrified fossils are not common, they are unique! If turtles and frogs were petrified in pale gray boulders, than this trees morphed into… semi-precious stones.
Well, admired stonies? Beautifull, isn’t it?

[0:14:08:03]

It is time to take a stock.
-All forests are young and do not grow higher than 30 meters.
-Remains of fairy forests were found in Sequoias of California and biologists put poles ice and snow in its place.
-We found petrified fossils of silicon era and trees from precious gems.

[0:14:32:03]

Now everything fits together, right? Or no? In perfect world everything fits, in our cursed hell nothing fits! Since that time, when i was a kid and saw petrified fossils on TV show i was tormented by the question. Though it was born in child’s head, but now it costs a lot. How it is possible for the frog to be morphed into… stone, instead of rot, like any organic body does?
Lets see what wikipedia is telling us! “Special rare conditions must be met in order for the fallen stem to be transformed into fossil wood or petrified wood. In general the fallen plants get buried in an enviroment free of oxygen, which preserves the original plant structure and general appearance”.

[0:15:33:13]

Understood dry british humor? If not i will try to explain. You need some spontaneous natural disaster for example volcano eruption, tsunami, clay rain, which will quickly cover frog and mammoth… made conserves from them, where bacteria won’t decompose corpse to the state of stinking manure. In other words, to make body petrified you need to cover or engulf body and to compact it.
According so called “scientists”. The tissue was organic, and than magicly turned into silicon “SiO2″ – remember this formula.

[0:16:15:11]

If you have ever buried your home pets, you can quickly run and dig them out, your beloved pet is petrified, and you can put his statue on your table.
Want to reproach me in black humor? Redirect it into official science community, which is rub us such a bullshit.
Immured body has only 2 options: dry up, like an insect in the piece of amber, or 2nd option… just simply rot. Organic body will never ever turn into rubble. NEVER! This absurd is invented to hide the truth.

[0:16:55:07]

Magical morphing into stone is a little thing, transmorphing into semi-precious stones… this is where the lies and ignorance becomes uncontrollable.
Tell me how, HOW stock of wood can become semi-precious stones? No answer, but i have. And we will discuss this lately. But now let’s analyze this gems show. I do not know how about you, but i am confused by 3 points.
First of all, according to the official story, this trees felled in unequal battle against neighbor volcano, attention… 225 millions years ago, continuation of a story is even more exciting… those wood not only burned in hell’s fire, not only rotted in the wet ground, but in the contrary to all laws of physics, chemestry and biology just transmorphed into precious gems!
David Copperfield is nervously smokes on the sideline.

[0:18:11:16]
But this is not the all, trees are not broken, trees are cutted in the accurate pieces. Well… i want to know the name of brand of the chainsaw, that indian aborigines used for this… i am joking of course, but the conclusion is, that this is not a museum, but staged theater, trees were sawed and brought here by someone.
You know, only true fool will believe in magic transformation of wood into precious stones nd gems, and we have next question, for what purpose they made this circus with this brought and scattered through trees of silicon life form.
And did you pay attention how small this silicon trees are? They are incomparable even with Sequoias of California. But this one is simple. They are not trees, they are tree’s branches of giant silicon trees. And those trees were so big, that american sequoias near them are like stick near the baobab. And while tourists are gaping near this precious gems, no one is paying attention into the background, bacause everything is hide in it, in our plain sight.

[0:19:38:03]

To understand what i am talking about we shall return to our favorite picture of grassplot. And i want to ask you… what… you… see… A tree stump in the daisies? But i continue to claim, that this is Mesa, that was formed from a magmatic melt, from the Earth’s deeps about 200 millions years ago… Do not believe me again? And Now?
Let me inroduce to you, this is ‘Devil’s Tower”, Mesa, or so called “laccolith” that was formed from a magmatic melt, from the Earth’s deeps about 200 millions years ago. At least this is how wikipedia is telling us, and billions of people are believing, that this is Mesa, or Laccolith, or mountain…
Huh? Really? Lets come closer to our tree stump, to look at his fantasticly inexplicable columns.
Lets look in wikipedia ones again: “Igneous rock is formed through the cooling and solidification of magma or lava”.
Huh? What a smart magmatic melt, he just stood still and frozened in appearence of perfect hexagonal columns for 300 meters in the sky.
You can synchronize your instruments on this miracle columns. Were they squeezed out of cream injector, than tied in a bun, like a broom, and big giant fan blowed near to help columns to curdle fast? Huh? May be columns of Parthenon or Isaac’s cathedral were build in the same way?

[0:21:35:21]

Gentelmen scientists? Are you out of your mind? Writing this garbage.
Humans? Are you out of your mind, believing this garbage.
Claiming that this geometrical masterpiece appeared as the result of lava fountain is the same bullshit, as claiming, that racing car appears on the track, because of explosion on a Ferrari factory. Have you ever seen how fountain of lava looks like? In those times lava had artificial intelligence? Huh? Really?

[0:22:14:19]

Comparative analysis:
All columns are hexagonal. Why exactly hexagonal? Because universe’s masterpieces are build in this form. There are no the same snowflake, but all of them are in perfect hexagonal shape. Bees too, without knowledge of mathematics, correctly identified, that regular hexagon has least perimeter among all the other shape of equal area, so you can fill this shape most efficiently. When bees build honeycombs they instinctively try to make them more roomy as possible, and spent as little wax as possible. Hexagonal shape is the most economical and efficient figure for building a honeycombs.

[0:23:07:06]

Blind sheeps can’t understand, that our universe is fractal, that is why no difference in what scale you will study it, in scale of mountain, or scale of tree that everyone have under their window.
And now lets open botany textbook, let’s find structure of any plant and lets compare it with our giant stump. We won’t go deep into this, we want only facts, that will fall into our hands from the stump’s photos. So it will be useless to try to argue against those facts.
I want to introduce to you a “cross-section of the stem of flax”.
Well-well gentlemens biologists. Are you noticing anything? No? Look… seems like honeycombs in the middle, OOH WAY… and they all are hexagonal. Well-well, what a coincidence. If we remove skin around this flax, our stump’s skin is already removed, look at the small rocks around it, and guess what? Flax looks exactly like our stump from the bird’s-eye. They look identical, E-XA-CTLY!

[0:24:55:13]

Stump’s fibers are no different for the whole length, but also relative to each other, the feeling, that it is a bunch of armature hexagonal cross-section, after leaving the metal-rolling mill.
The fibers are not attached to each other, since freely exfoliate and fall, as the stone erosion goes.
Each fiber of out stump is covered by a thin skin. Exactly like fascia – a thin sealth of fibrous tissue enclosing a muscle or other organ. As you see, petrified skin, contacting winds and moisture is cracking, exfoliate and showered, and this is direct evidence, that fibers of stump are consist atleast of 2 components, placed in each other.
Fibers do not go into the ground vertically, they are gradually bend, to transform into the root system, like every tree should do.

[0:26:03:06]

As you see the official story of spontaneous and accidental solidification of lava is 100% bullshit and falling apart.
No i understand, that Hollywood in 1977 made filme called “Close encounters of the third kind” with “Devil’s Tower” playing the main role, where we were told 100 times, that this is the mountain, where we can meet aliens, but this garbage is suitable for fools only, but where your eyes were, gentlemens scientists?
Heeeey, biologists, geologists, paleontologists. Are you here? Do you study the world in the welder mask?

[0:26:50:16]

And now let’s find out the height of the tree, wich this stump was one day. Let’s use this formula, that i mentioned earlier. The diametr of our stump is 300 meters at the base, if we sum [300 Σ 20] we will get the height of… are you ready?… 6 kilometers (19685 feets)! Just think about it. Everything is learned in comparison.
I think we can put a big fat dot in here. “Devil’s Tower” – is a giant stump of a giant silicon tree, with all attributes of a normal stump, that everybody saw.
But we should not underestimate the matrix, that keeps all cattle in the stables. I am sure, that even after such clear evidence, there will be deep sleeping people, who will ask for more. If you think, that all my arguments are ended, i want to disappoint you, cause i have so many trump cards in my sleeve, and i will enjoy every moment, where i will throw them on the table.

[0:28:02:06]

Well, we firgued out everything about this stump, lets move to another one. Yes, yes! And you thought this is the only one? You just need to remove your blinkers, and you will see so much!
Let me introduce to you: “Giant’s Causeway” in Ireland. Noticed something familiar? Take a closer look, again this hexagonal columns… wooow. If you do not noticed similarity to the “Devil’s Tower’s” fibers, you must be 100% blind.
This is the same giant stump, but now it is almost do not comes out of the ground. This tree grew right on the sea’s shore. “Giant Causeway” consists of almost 40.000 columns of such geometrical proportions, that all the bees in the world will be jealous.

[0:29:01:18]

Of course all “nerds” declared it to be “national nature reserve”. Like i mentioned before, as one person with nickname “WakeUpHuman” said: “It is apogee of the cynicism to name quarry waste as “national park”. In which connection quarry here? I will say lately, but now guess what official science bleats about this Irish stump? “Giant’s Causeway is an area of about 40.000 interlocking basalt columns, the result on an ancient volcanic eruption”
VOLCANIC ERUPTION!
Please, tell me, how to stay calm and not erupt fountain of swear words in the direction of science society? It is hard… very hard, but i will try, cause our enemies only want us to do it.

[0:29:44:23]

I have only 2 questions.
-First of all… how many years was in coma C.C.Campwell
-And second, why still bee’s honeycombs were not declared as the result of an ancient volcanic eruption? Cause they are not distinquished… AT ALL!!!
No less strange why street’s sidewalk tiles are not declared as the result of the ancient volcanic eruption! Show me a single difference, nerds.

[0:30:29:17]

And now i offer you to come back to our old method and compare “Giant’s Causeway” but this time with real lava.
Want to remind you, how lava erupts and flows. And this is how it congeals.

[0:31:51:04]

And now lets compare “Devil’s Tower” with “Giant’s Causeway… or sry for my french, i mean lets compare silicon stump with silicon stump. Somebody still believes in the lava fountain.
If i didn’t know about giant silicon trees, i’d rather believe in giant cream injector and fan, but not a volcano garbage.

[0:32:19:07]

If you think, that this 2 giant silicon trees are the only thing i can show you, than you are mistaken. There are loads of them on the planet. The funniest thing, that normal people do not realize, that they are stumps, but official science realized seriously, thet they should find how to hide this trees from people, who asks too much and invented genious name for our silicon stumps: “The basalt cliffs”.
I want you to pay attention to those 2 pictures, where fibers hand from like a ceiling. How can volcanic version explain it? “Lava was dripping-dripping, but her drops didn’t fall to the ground, her drops sticked by their hexagonal honeycombs to neighbor drops, which somehow reached the ground?
Look at this picture, just a normal everyday photo, with this girl, it is good, but the only thing, that she do not realize, that she is sitting near the stump of the silicon tree. All artifacts are in plain sight, but prism of MATRIX do not allow us to see 9 dolphins.
There are tones of silicon stumps in the network, you can learn this topic by yourself, all distinctive features you know, so google will help you.

[0:33:51:14]

And we are moving forward. I want to introduce you one more hexagonal miracle of the Earth of silicon nature. I want to introduce you the biggest salt lake in the world: “Salar e Uyuni”, Bolivia.
As you see, not everything is so simple as it written in the textbooks and shown on Discovery channel. For our tradition wanted to show you, what wikipedia is telling us about this hexagons, but if fibers of silicon stumps wiki is retouching somehow, than about hexagonal structure of the south american lake is keeping silence, like a fish, like there is none of them. But they are there… absolutely there.
You won’t believe, but silent is not only wikipedia, after hours of research i found nothing about this hexagonal structure. And only in one place i found single phrase, like: “Look, how interesting dried and cracked salt”.
And than i fell into the stupor… First of all, under the blazing sun’s rays every surface is cracking like this:… but not in the hexagonal shape, like a honeycombs. Second… cracks are deepenings between fragments of surface, but i see elevations. And this is the opposite to the cracks. It is more looks like fiber-fascia, like silicon stump’s one. And third thing, why salt surface has exactly hexagonal shape?
If official story has not even sensible explanation, but nothing at all, let me tell you my opinion.

[0:36:01:16]

As “WakeUpHuman” says, that there are no salt lakes, but just sludge-settling tanks. I agree with him, but not in this case. And here is why. I think that you already realized, that “honeycombs” hexagonal shape is an attribute that belongs exclusivly to a living organisms, either it is possession of the queen bee, snowflake’s structure or plant’s fibers. As we see with our own eyes, “Salar De Uyuni” – is not just a giant layer of salt. It was a living being of silicon form of life, that was scraped out by adepts of technocracy by their machines.
Now you understand how far we are from reality? If giant tree is somehow we can imagine with our pathetic mind, than creature from salt 10.000 km ² wide, and unclear what height we can’t imagine.
Now you understand, that 7500 years ago our planet was so fantastic, fabulous and beutiful. that Cameron with his “Avatar” is poor substitude.

[0:37:21:17]
And all is left to us is a desert, which we are turned into a scrapyard.
And what i mean by saying: “Scraped out by their machines”. Well, to be short, thile our society was sleeping in this MATRIX, working 9/5 hours everyday, doing useless things, dreaming useless dreams, our planet literally was scraped out and are scraping out now with giant graders and machines. I will show it to you later.

[0:37:56:08]
Well, theoretical part is over now, it is time for climax and we are going to runway. but before we should return to our fist stump and see one strange thing in it. I bet you did not notice it.
We saw many stumps, but this one is special, he has flat surface on top, it means, that it was cutted down. Yes, yes, exactly cutted or sawed.
And now our imagination is asking us: “Who cutted? For what? With what did they cut it?” I will answer this question later, we will put this questions in the background, because this stump, that was cutted is not single one on the planet. I will tell you even more, “Devil’s Tower” is small one, compared to others.

[0:38:51:16]

Boys and girls, our aircraft is ready to fly. Our course is.. well we have no course, we will fly our planet around. Fasten tour seat belts and better hold the handrails, cause everything you will see will overturn your notion of rocks and mountains. Lets go!
While we are flying lets play a game “find 10 differences”…
…though where are only 2 differences: material and size.

[0:42:15:15]

This stumps are sticked out everywhere on the whole planet. There are hundreds of them.
Scientists called them Mesas, “table” from spanish, because they have flat peak, flat as table.
Well… cool… stumps. And now lets remember the begining of our conversation.
We thought that we saw forests and even walked in them. So what if whey are only 30 meters hight? Is there a different? We are pleased with this one, that left, we enjoy their beauty, make bacon on a weekend. We are accustomed to this forests, we do not need another.
Than we discovered, that old forest was preserved in USA, which is discribed in fairy tails and myths: giant 100 meters sequoias. Exactly this forest our mind is drawing, when we hear words “fairy forest”.
On the sequoias our mind stops, prism of MATRIX forces, otherwise our mind’s protectors will melt, because “Devil’s Tower” points to 6 kilometers high tree.
But then we realized, that Devil’s Tower is young plant, compared to other trees on our planet.

[0:43:45:07]

For example, “mountain” in the Capetown in Africa, this is what really impressive. This plato is 3 kilometers in diameter, if we sum [3 Σ 20] we will get tree of 60 kilometers high.
Do you even give yourself a report, how BIG even its branches are?
Only on one of its branches you can easily place huge residental quarter with all shopping malls, schools, parks. Jist imagine how HUGE it is!!!
Of cource your mind will never see, that this mountain in Africa is a tree, that 10 times higher, than “Devil’s Tower” tree. 60 kilometers, where do the above? But guess what, this is not the limit.

[0:44:47:07]

In the work of our rus’ian (so called “russian”) scientist and poet Alexander Sergeyevich Pushkin we can read about giant fairy oak, that was on the Buyan island, near lukomorie, that we now believe been killed by our governments. That oak was supposably in the center of the Earth and was some hundreds kilometers high. Not sure how high, but for sure higher, that Capetown’s one. This oak was the biggest plant on Earth.

[0:45:23:10]

Remember in the begining i mentioned our prism of mind, that helps to preserve it, but distorts our reality? Ask any person to show you trees on the right photo, and he will immediatly put his finger on the green on the ground, without noticing, that this is only pathetic bushes, more looks like a moss in compare to this size, but definitely not a forest.
Now you understand, why we can’t find 9 dolphins? But do not dwell on fish and stumps. Ones again, i want to urge you to think in planet sizes. If instead of dolphins and stumps we see lovers and mountains. Imagine what is hidden from us with a curtain,
That is why Apocalypse is translated as “curtain opening”
Do you now understand, why i mentioned this MATRIX prism in the beggining? Through which we are looking, and it turned out, that we see nothing! The real world is different, i can call todays state of the society a real dream, and the sad part, that it is not figuratively.

[0:46:58:00]

You know. In Rus’ian language word tree is spelled DE – RE – VO, the word ancient tree is spelled D-RE-VO, and the word ancientry is spelled D – RE – V – NOST’. It means, that on rus’ian language, the language of Aryan’s, ancientry means times, when old giant trees grew. Interesting, isn’t it?

[0:47:38:03]

Well, let’s put all lyrics in the background, and continue our flight.
I think you will ask me, may be it is time to ask questions: Who cutted? Why they cutted it? What they used for it?
No, it is too early. We know, that the whole face of the planet was covered by giant vegetation, so we can ask ourselves, where did all other forest go?
The thing is, that this so calle “Mesas” are just single ones best trees, that were chosen for cutting. Whole other forest of the planet was laid down by a blast waves.
We reviwed only stumps with flat peak, does anyone remember, how not cutted, but broken tree looks like? I will remind you.
Understood my hint? Lets play game again “find 10 differences”…

[0:49:36:09]

…i think you understood the meanings of my words, so i want you to look at the highest stumps of our planet. That were mined, like a quarry and were broke by a blasts. For example tree everest.

[0:50:38:18]

…how you already guessed, there no such things as rocks on our planet. That is all just pieces of broken stumps. You can look at millions of photos, but the only thing that you will find is corpses of our true enviroment.
How official science explains orogin of rocks, i think you guessed too.
Now you understand, why we are so charmed by rock? Why all elite property is placed between rocks? Why the most clean materials for the construction are pieces of rock?
Cause even if they dead, they still emit powerful energy for us – mortal carbon human beings. Stone is a bridge between silicon and carbon life forms.

[0:51:38:20]

And now important thing, you must learn, how to distinguish rocks, from mountains. This is completly different things.
Rocks consists of solid piece of ragged stone, with bulging to the sky fragments of fibers,
But mountain is just a pile of loose waste, which were brought by a giant machines, it has almost perfect cone shape, like every loose structure does. Sometimes those piles has chemical wastes inside, sometimes those wastes react with each other, sometimes they just burn, but sometimes explode, and then nerds in the white coats scream, that they invented new “volcano”, and will immediately tell you stories from Crypt, how 200 millions years ago this “volcano” formed those silicon stumps, or explain origin of our street’s sidewalk tiles as the result of the ancient volcanic eruption.
Thats why no such things as as “volcanos”, “rocks”, and “mountains” on our planet, you can throw out this terms from your vocabulary. Ok, lets fly further.

[0:53:06:18]

So from our board you saw, that absolutely all rocks on our planet are just corpses of silicon form of life.
They all are fallen trees you want to ask? No, not all of them has hexagonal structure, like “Devil’s Tower”, some of this “rocks” have lamellar structure or spongy structure, like our mushrooms do. Like liver is different from our heart or lung, so our ancient world was so diverse, that we can’t identify or even imagine lots of species and subspecies.

[0:54:51:17]

And now lets imagine amount of wood, that must left, after fall of such trees, where all this materials are? If the trees were 6-100 kilometers, there must be loads, tons of the wood!
You know, this theme was greatly disclosed by Pavel Ulyanov, his name is “WakeUpHumans”. He made a revolution in the theme of bucket-wheel excavators work.
Let me introduce to you: this giant cuttlefish on this photo is Bagger-288 – one of the world’s biggest rotor-excavators.
And this is how those machine works, its crawl on it’s wheel parallel to the quarry wall. Giant wheel with ladles scratches out rock and ground, leaving concave wall after itself.

[0:55:04:08]

Geologists must be hypnotized in schools, while they are students, cause why else they call this quarry wastes “miracle of the nature”, like for example this cliff in Australia.
Want to laugh? If you do not believe in the retardness of the last stage, just google “Wave Rock” and check official explanation. 100% unbelievable, how people buy into this.

[0:55:35:20]

Some people will ask, which stone was a part of the living plant and which not. I want to tell you, that atleast 7500 years ago there were no such things as stones, at all. Everything you can find now was a part of our ecosystem, but then people said, that they wants to be Gods themselves and screwed everything up.
I want to ask you. Open your minds. They live, we sleep. But they not only live, they also are killing our planet, they are doing it even right now, while you are watching this.
Wake up Humans, you must review all the knowledge they gave to you in elementary school, middle school, high school… hystory, geography, geology… open your mind.

[0:56:44:01]

I want you to look at this photos. Today we have lots of artifacts, which we can’t repeat, because of certain conditions as lack of technology, lack of equipment or specialists and which are evidence, that our civilization atleast 200 years ago and before compared to us today was more developed and our today’s society are just kids in the sandbox.
Here is some examples:
1. “Babolovo Bath” 1784-1820. Granite. Weight 48 tons. Here is what lathe-man, that was near it tells us: ” Sorry for my language, but they are letting us absolute bullshit, that somehow master was making it for 7 years and polished it everyday like “Papa Carlo”, absolute bullshit. With all my responsibility, as lathe-man of 5 level i declare, that this is machine procession, concave and convax surfaces of this bath, strictly precise, circle on the whole diameter, very accurate spherical surface in the lower part of the bath, inside the bath on the bottom the same super accurate concavity for the whole diameter. This product is impossible to do manually, especially to polish, i have an impression, that it is only yesterday got out of machine, polish is like from Isaac’s castle’s columns. It is impossible to do without high class and high speed polishing and grinding instruments.
2. “Alexanrean column” 1834. weight is 600 tons, 27 meters high. Granite. Impossible to do manually without turning this on a lathe machine. This column has shape of entasis. Simply impossible to do manually.
3. “Peru, Ollantaytambo”. Poligonal docking of blocks. Weight is 40-120 tons. The level of adjustment you can see yourself. Blocks are aligned in three dimensions.
4. “Capella Sansevero: II Sisinganno”. Made from a single piece of marble. This is impossible to do without advanced CNC machine. For the last 50 years there was nothing even far similar in complexity of execution, has not been done by any sculptor, even with advanced CNC machine.
5. Marble tombstone on monumental cemetry “Srangileno museam in Genoa”
6. Stone bridges in Sevastopol. Each polygonal stone of the bridge is essentially a single sculpture. An example of modern… work… with the stone is on the left. By today’s standarts it is considered… quite acceptable.

[1:00:13:23]

All cities on the planet were build of stone in antique style with pre-designed layouts of streets, avenues, embankments and so on. All cities had stone bastion wall, construction volume of which is often equal to the construction volume of the whole city.
Something about 1780-1815 we expirienced nuclear war, is likely not the first time in the world, which resulted in the nuclear winter in 1816 – a year without summer. The Anglo-saxons call it “Eighteen Hundred and Frozed to Death”
Here is some screenshots from “Google Earth”, photos of nuclear craters in the territories such as Balarus’. Such craters are easy to find. White traces around craters are broken limestone, the basic material of that time.

[1:01:30:08]

To visialize the damage search in google “Roger Fenton Crimea” or “James Robertson Crimea” and see the pctures. And you will see photos of this first war-photographers, that was sent in Crimea in 1853 after “nuclear” war to take pictures of the siege of Sevastopol. Compare vegetation then and today. An example of photo of Sevastopol by Fenton.

[1:02:06:21]

Untill 18th century, houses were build entirely of limestone. For cutting were used advanced machines to make perfect parallelepipeds. Here are some photos of the house in Crimea. All houses in all cities of old USSR are covered with clay for three or four meters. All houses, that are deepen in the ground for 3-4 meters have such good quality.
It takes 200 years, and during the soviet era such a masonry of limestone is considered to be very good.

[1:02:52:10]

This is Eski-Kermen. Illiterate guides will tell you, that it is one of the cave cities of Crimea, where people lived.
When i asked about this track, i was told, that this track is done by cartwheels of local nobility.
And this is another so called “cave city” of the Crimea.
And this is a modern quarry, where limestone is mined.
This photo is made before the revolution 1917, you can see, that from the limestone is accurately cutted segment, the bottom of which runs the railway and where house stands.

[1:03:42:19]

And now very important photo of Inkerman quarry, the name Shampany. Made in 1890. You can clearly see cutted passageways through the hill, 100 meters in width and 80 meters of height. Under the vertical wall we can see small pieces of limestone and limestone crumb, that fell of, because of working saw-machining. In the cutted holes we can clearly see houses. Some of this holes are begining of the catacombs, some of them extend for a hundreds of kilometers. It conducted a large-scale underground mining of limestone. In the days of the Second World War in the catacombs were hospitals, warehouses, headquarters, trucks freely drived in and out of this catacombs. By the way, there are ancient catacombs at any city of the world. Near Odessa catacomb’s length is 2500 kilometers!

[1:05:00:16]

Everything they tell us as rocks, canyons, ravines, cliffs are just nothing more, than a quarry wastes. There are very old quarrys over there, and many fresh ones.
This is “White Rock” in the Belogorsk near Crimea. It is limestone quarry. The wall was formed as a result of cut slope of the hill.

[1:05:30:18]

Want to see more? Look at the passage, from which huge mass of limestone was taken. They lie to you and guess how the call it? They call it “the valley”, “beautiful wonder of the Earth”
Check this out, this is old photo from 19 century. Mound at the vertical walls of limestone chips not yet overgrew with vegetation.
This is old painting from 1855 year, we can see ancient giant quarry wastes in the background.

[1:06:10:02]

Are you impressed by the scale of the mining just in little Crimea? I want to tell more… There is no cubic meter of land, probably 100 meters deep over the entire Earth, which would not have been in its times mined, milled, masticated and discarded. It is not a planet, but a giant quarry waste pit, where the most violent and barbarian way the entire periodic table of Mendeleev is extracted.

[1:06:51:22]

And now look at this photos and pay attention to the tired structure of the quarries and mines. Rotor-excavator tiered cuts massives. It is form structure with right angels, when viewed from above.
And now i want to show you the mountains, ridges, gorges, canyons, cliffs in almost uninhabited nowadays places with different romantic names. Often they are named by the name of their discoverer. Are all academics and professors of geology and other science nerds do not see it?
1. “Mountain” on the Kola Peninsula. Do not know the name.
2. “Mountains” on Antarctica, that were only discovered in 1820.
3. “Antarctica. Here even the traces of the heavy machines and equipment.
4. Greenland. Watkins Mountains. Look at thie scale of mining…
5. Greenland. Flight Frankfurt – Los – Angelos.
6. Gunnbjorn. The highest “mountain” in Greenland 3700 meters. No problem. Almost completely gutted.
7. Svalbard, Norway. Aurora Borealis in the background of quarry waste.
8. Antarctica. “Transantarctic Mountains”. At the foot are traces of machines are still visable.
9. Antarctica. “Transantarctic Mountains”. Quarries system. Pay ttention to the background.
10. Mount Kailash. Tibet. The height is 6638 meters. huh? You’ve ever seen, that in our time, heavy mining equipment were raised to such heights?
11. Goblin Valley. State Park Utah, USA.
12. Gloss mountains State Park, Oklahoma, USA.
13. Grand Canyon, Arizona, USA. It is just a giant quarry waste. Gutted territory. Millions of tourists think that they it is almost a “miracle of the world”, because they were told so.
14. Quarry Grand Canyon, Arizona, USA. Nowhere we can find traces of water erosion. Only the shock-explosive impacts on the silicon vegetation.
15. Quarry – Rocks Spiltsberger.
16 Quarry Grand Canyon. The cut of the stone with circular saw.
17. Quarry in Australia. Blue Mountains.
18. Blue Mountains from another angle.
19. Blue Mountains. The vertical wall. Compare it with a marble quarry in the Alps.
20. Marble mining in the Alps.
21. Giant Quarry. Do not know where, this photo is offered as and wallpaper on your desktop across the internet.
22. Caprock Canyons State Park, Texas. Again a national park, created from the exhausted uarry waste in USA.
23. In some quarry wastes, where much moisture, people do farming. Banaue Rice Terraces.
24. Banaue Rice Terraces.
25. And this is Canyon De Chelly Nation Monument, USA. There the saws apparently did tunneling.
26. So called “painted Hils” in Oregon.
27. “Mountains Ravine”
28. South Africa. “Orange River and mountains”
29. Timna national park in Israel. Quarry.
30. Quarry – Green Canyon in China.
31. Flooded Quarry – Charrak reservoir in Uzbekistan.
32. Flooded Quarry – another angle.

[1:11:14:22]

As you see there are no natural mountains and gorges on this planet.
You know, while people argue in the internet, how flat the Earth is… like a pancake? Or may be a little concave… Our masters literally are devouring our home and turning it into a desert and scrapyard.

[1:11:43:12]

Guess what? It appears, that there are quarries on our planet the size of several countries. For example in Tajikistan, Afganistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Iran there is almost no soil in the most parts of these countries, cause 100 meters layer with soil and all living things on it was removed. It looks like the Aral Sea and the Caspian Sea are just giant flooded quarries. Yes, Yes! All areas in the world, that is painted “yellow” on Google Maps – are the bottoms of quarry wastes.

[1:12:29:22]

1. Usgurt Plateau. In the middle of the picture is group of cars. If you fill this quarry with layer of water 15 meters high, you will get analogue of the Sea of Azov.
2. Sea of Azov. Flooded old quarry. The bottom is smooth as a table on wich rotor-excavators rolled. The maximum depth is 15 meters, perphaps thorium was mined here.
3. The edge of Karakum desert, the are of 350000 kilometers². The impression that the planetary Rippers worked here.
4. In reality – quarry, for the lest of population – Canyon Yangikala, the wonder of the world. Turkmenistan.
5. In reality – quarry. For the population – Plateau Tuzbair. Kazakhstan.
6. USA, Monument Valley, USA.
7. Same monument Valley, USA.
8. Namibia. This desert is bottom of the quarry.
9. Egypt. Top layer is scraped out with soil and all living things on it. Also burnt by a nuclear blasts.
10. Most part of the Australia is cutted and scraped almost completely. No soil, only red desert left.
11. Australia.
12. Nigeria. Desert.

[1:14:22:10]

The conclusion is: deserts are 100% artificial. They emerged as a result of long-term mining activities. Even more, you can easily and safely replace the words: canyon, gorge, rock, ravine, plateau, mountain lake, just a simple lake in your vocabulary to the words: quarry, mine, flooded quarry, flooded mine.
1. Krivobore in Rus’ia.
2. Krivobore in different angel. In the middle of this island, overgrowned with bushes stood rotary-exavator.
3. Creux-du-Van in Switzerland, obviously the work of rotary excavator.
4. Siberia. Anabari quarry.

[1:15:19:13]

And now look at this. This is piles of waste rock in Donbas. Their height sometimes reaching 300 meters. Inside them are chemical reactions, they burn and sometimes they even explode, when they accumulates excess pressure.
And some more…

[1:15:44:09]

And now let me introduce to you. This is just a pile of waste, called “Vesuvius” in Italy. 1281 meters high. But science nerds will tell you, that this is volcano, because it is burning and even ones it exploded. What a story. How people buy into it is beyond me.
And now lets look at biggest piles of waste, that officialy called “terrikons” on our planet.
This is terrikon in Fujiyama in Japan.

[1:16:38:08]

People. If you think, that our masters lie to you, you are still sleeping, if you think, that the Earth is Flat, you are half awaken.
We live on a desert and giant quarry, that we are turning into a scrapyard.

[1:17:06:18]

Since we no longer can trust anyone, what does the Bible says about it?
This is what God says about Devil…

[1:17:42:17]

And this is what God says about you…

Boomstronken als bergen zo groot

boxerDat er geen echte mannen meer rondlopen, daar schijnt een consensus over te bestaan. Maar hoe zeker bent u dat er nog echte bomen zijn? Volgens een Russische vlogger zijn ook die verdwenen, vernietigd. Maar niet volledig: restanten van gigantische bomen houden zich al millennia lang voor onze neus verborgen.

Begin augustus 2016 kondigde ene Людин Рɣси (verder in de tekst Ljudin) via YouTube een spectaculaire vondst aan. De titel van de video luidt There are no forests on Flat Earth Wake Up. Voor de nieuwsgierigen die geen tijd hebben om te kijken naar een typische YouTube “documentaire” (namelijk een veel te lange diareeks met een voice-over waar u na 5 minuten geheid horendol van wordt) heb ik hier de transcriptie gepost. Lezers zullen het moeten stellen zonder het dikke Russische accent, wat samen met de nogal vrije interpretatie van de Engelse grammatica de gesproken tekst bij momenten onverstaanbaar maakt. [Update: Ondertussen is de video opnieuw ingesproken door een Amerikaanse vrouw.]

Ljudin beweert boudweg dat er op onze aardkloot geen wouden meer zijn, geen bomen, enkel wat petieterig struikgewas. Zelfs de doorsnee moderne sequoia is niet meer dan een bonsai vergeleken met de mastodonten die vroeger over de aarde heersten. “Vroeger” betekent hier in een periode waarin reuzen leefden met een schijnbaar ongelooflijke technologische kennis. Nergens in de video verwijst hij expliciet naar de Bijbel, wel naar “Ariërs” die blijkbaar een vorm van (Oud-?) Russisch spraken en naar een wereld die ondertussen vervangen is door de “masonieke matrix” waarin wij nu leven. Enkel in de titel van de video wordt er iets gezegd over een platte aarde.

Zijn belangrijkste bewijsvoering bestaat uit een reeks foto’s waarbij hij bergen vergelijkt met boomstronken. Uit de oppervlakkige gelijkenissen trekt hij dan ook de conclusie dat de bergformaties in kwestie de resten zijn van gigantisch grote bomen. En ja, dat is zijn “theorie” in een notendop.

3 (3)3

1011 русь

Grapjurk of niet, momenteel lijkt Ljudins trouvaille vooral onder creationisten en aanhangers van de theorie van de platte aarde weerklank te vinden. Vooral vanuit die hoek werd de video dan ook al druk gepeerreviewd, ik bedoel, bejubeld, becommentarieerd en aangevuld (zie de blog waykiwayki.com, de Facebook-pagina Flat Earth Science and the Bible en onze vrienden van De Aardse Waarheid, de organisator van de hier eerder besproken European Flat Earth Conference).

Deze pagina’s en websites brengen twee aspecten naar voren. Uiteraard maken ze gretig gebruik van de foto’s. Voor pseudowetenschappers is beeldmateriaal nu eenmaal een zeer dankbaar middel om volgelingen te sterken in het geloof. Getuige hiervan de overvloed aan memes, foto’s en andere visueel ‘bewijsmateriaal’ met bijschriften die vaak het niveau van het sloganeske niet overschrijden.

established scienceHet andere aspect is de afkeer van ‘de wetenschap’. Zowel de originele video als de commentaren van andere platte aarders is gelardeerd met uithalen naar geofysici, geologen, biologen en andere wetenschappers. Kortom naar het hele wetenschappelijke establishment. Of zoals Flat Earth Science and the Bible het stelt:

The pictures speak for themselves, but I highly recommend watching the video link below. It is FANTASTIC and explains why these large rock structures can only be giant petrified tree stumps, and that what the scientific community has been telling us is not only untrue but impossible (Surprise, surprise).”

 

Drie opmerkingen nog:

1. Op geen enkel moment is duidelijk of Ljudin zelf gelooft in zijn theorieën, of in welke mate. Ik ben niet zeker of dit nu bedoeld is als grap, als een stukje fantastische literatuur of als ‘wetenschappelijke’ tekst. De theorie van onze Rus is ook veel uitgebreider dan hierboven beschreven: zo kan de hoeveelheid koolstof op de polen niet anders dan oorspronkelijk afkomstig zijn van levende organismen. Het bewijst eveneens dat alle levende wezens vroeger duizenden malen groter waren. Arizona was de ‘zone’ van de ‘Ariërs’ die de oertaal “Rus’ian” spraken, de beroemde Meteor Crater in Noord-Arizona is de thuisbasis van die Ariërs en de Grand Canyon is eigenlijk het overblijfsel van een reuzengroeve, in de zin van een groeve waarin reuzen werkten. Maar u kan het zelf nalezen via deze link.

2. Het laatste citaat van Flat Earth Science and the Bible lijkt aan te tonen dat onze Bijbelse platte aarders ofwel de film niet hebben uitgekeken, ofwel dat de inhoud voor hen eigenlijk niet zo belangrijk is. De Rus voert namelijk heel expliciet aan dat de rotsachtige overblijfselen van de oude bomen zijn die behoren tot wat hij de “silicon era” noemt.

In other words, to make body petrified you need to cover or engulf body and to compact it. According so called “scientists”. The tissue was organic, and than magicly turned into silicon “SiO2” – remember this formula. […] Immured body has only 2 options: dry up, like an insect in the piece of amber, or 2nd option… just simply rot. Organic body will never ever turn into rubble. NEVER! This absurd is invented to hide the truth.

Met andere woorden, het gaat ab-so-luut niet over “why these large rock structures can only be giant petrified tree stumps”, integendeel zelfs. Maar waarschijnlijk heeft men niet meer nodig dan het antiwetenschappelijke discours én de sprekende foto’s.

3. Mijn derde opmerking gaat niet over de video van Ljudin, maar over de Bijbelse platte aarders à la waykiwayki.com die de theorie lijken te accapareren (en aan te passen aan de eigen doeleinden). De Heilige Schrift maakt inderdaad melding van gigantische bomen, bijvoorbeeld in Daniël 4,11:

die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde.

en ook Ezechiël 31 maakt gewag van een (pijn)boom die tot aan de hemelen reikt.

Dat de reuzenboom van Daniël vermeld wordt in een visioen en dat de gigantische ceder van Ezechiël deel uitmaakt van een lang uitgesponnen metafoor, heeft niet mogen beletten dat er nu eindelijk harde bewijzen zijn gevonden voor die bomen die zelfs in de context van de Bijbel fictief waren. En dat vind ik dan weer straf! Het kan ook zijn dat ik de Bijbel iets te letterlijk heb gelezen. Of gewoon heb gelezen.

 

Hoe dan ook, ik ben benieuwd of dit idee een blijvertje zal worden.

Kolja Zydatiss: de opmars van de samenzweringsesoterie

Samen met Brecht Decoene vertaalde ik een artikel van Kolja Zydatiss over het huwelijk tussen complottheorieën en esoterische ideeën die gangbaar zijn onder New Agers. Onze vertaling verscheen in Wonder en is gheen Wonder, het blad van Skepp.

* * *

zeitgeistEen bonte mengeling van samenzweringstheorieën en new age-gedachtegoed verspreidt zich niet alleen onder obscure internetgroepjes. Ook in maatschappelijke mainstreambewegingen wordt deze manier van denken steeds geliefder.

Wat hebben de Sumerische god Anu, Jozef Stalin en een zandkorrel gemeen? Met alle drie heeft het ‘interdimensionale portaal’ Sunette Spies al contacten gehad. In honderden video’s openbaart het eerder verwarde Zuid-Afrikaanse medium de gedachtegang van de doden, mythische wezens en levenloze objecten. De opnames worden geproducet door de Equal Life Foundation [1], een tak van de zogenaamde Destini-cultus [2]. Hun volgers streven naar een ‘hogere bewustzijnstoestand’, omdat ze ervan overtuigd zijn dat enkel dit een mogelijkheid biedt om te ontsnappen aan de gedachtecontrole van interdimensionale, reptielachtige wezens, die de mensheid gedoemd hebben om in armoede en ongelijkheid te leven.

Tot zover geen probleem. Maar ook de Thrive Movement [3] rond de miljonairszoon Foster Gamble en filmmaker Neal Rogin focust op de handelingen van Duistere Krachten. Gezondheid, vrijheid en welvaart worden ons door een omineuze ‘globale financiële elite’ ontzegd. En opnieuw is bewustzijnsverandering dé oplossing voor het probleem. De programmatische film Thrive [4], die zowat alle pseudotheorieën van het antivaccinatie-ideeëngoed tot de ophemeling van vrije energie behandelt, werd oorspronkelijk geadverteerd met een poster van een vrouw die haar blinddoek afneemt. Met esoterische modewoorden wordt een ‘paradigmawisseling’ opgeroepen die naar de Bloei der Mensheid zal leiden [5].

Misschien zijn meer lezers bekend met het eerdere culturele fenomeen dat eveneens op YouTube te bekijken is: de zogenaamde Zeitgeist Movement. Zo’n 400.000 aanhangers zou deze ‘beweging’ wereldwijd hebben, honderden miljoenen mensen hebben online naar de drie avondvullende gedrochten die moesten doorgaan voor Zeitgeist-documentaires [6], gekeken. Als romans van Dan Brown galopperen deze films door de wereldgeschiedenis. We vernemen hoe een kleine elite sinds de aanvang van de menselijke beschaving het lot van de wereld bepaalt. Enkel een overgang naar een computergestuurde ‘resource based’-wetenschap en natuurlijk ook een ‘spiritueel ontwaken’ kunnen ons noodlot als gemicrochipte slaven van een Nieuwe Wereldorde afwenden [7].

Alle drie de bewegingen verspreiden samenzweringstheorieën. De definitie van deze term is niet echt eenvoudig: uiteraard bestaan er ontiegelijk veel echte complotten en samenzweringen die bijvoorbeeld door onderzoeksjournalisten uit de doeken gedaan worden. Volgens de Britse socioloog Frank Furedi onderscheiden samenzweringstheorieën zich van zulke legitieme journalistieke onderzoeken door hun pogingen om de wereld op een allesomvattende manier te duiden. Alles houdt met alles verband. Aan de basis van samenzweringstheorieën ligt een ‘Ideologie van het Kwade’, die onverwachte gebeurtenissen en ongelukken als een resultaat van kwaadwillige krachten presenteert, die verborgen in de coulissen van het globale schouwtoneel aan de touwtjes trekken [8].

Wanneer dat soort denken zich met new age-gedachtegoed en esoterie vermengt, zoals in de voorbeelden hierboven, dan kan men in navolging van de sociale wetenschappers David Voas en Charlotte Ward van ‘conspiritualiteit’ spreken. De term beschrijft de samensmelting van conspiratief denken en new age-spiritualiteit. De complottheorieën waarbij de invloed van een geheime, bovenmenselijke elite de kern is, worden verbonden aan het inzicht dat de mensheid op de drempel van een betekenisvolle bewustzijnsverandering staat. Slechts door te handelen in overeenstemming met die paradigmawisseling kunnen de mensen zich aan de controle van de geheime heersers onttrekken [9].

 Conspiritualiteit

awakeZulke al te simplistische theorieën werden vroeger slechts door een zeer kleine minderheid daadwerkelijk geloofd. Men kan echter zien hoe complottheoretisch denken, zeker en vooral de esoterische variant, steeds meer van de marges van de samenleving naar de mainstream verschuift. Frank Furedi spreekt dan ook van ‘samenzweringsdenken’, een afgezwakte vorm van een samenzweringstheorie zo men wil, die intussen in de verwarde middenklasse salonfähig is geworden [10]. Het gaat dan minder over een allesomvattende theorie waarmee de wereld kan geduid worden, maar eerder over een vaag idee dat achter zeer specifieke, individuele problemen en ongelukken wel een verborgen en kwaadwillig plan móet steken.

De invloed van esoterisch getinte complottheorieën op de maatschappij is moeilijk in te schatten. De ene ziet duidelijke overlappingen tussen het conspiritualisme en bepaalde belangrijke instituten in de maatschappelijke mainstream. De Indische milieuactiviste en pseudowetenschapster Vandana Shiva krijgt bijvoorbeeld zowel in de film Thrive als tijdens de Dag van de Evangelische Kerk een podium aangeboden. De ‘sociale ingenieur’ Jacque Fresco, boegbeeld van de Zeitgeist-beweging, werd in 2012 door de Oostenrijkse radio- en televisieomroep wel zéér positief en kritiekloos benaderd [11].

Maar de ‘samenzweringsesoterie light’ werkt ook op een andere manier op de maatschappij in. Zo is bijvoorbeeld ook de Occupy-beweging, tot wiens fanclub zowel de links-liberale taz.de en de Britse krant The Guardian als de Amerikaanse president behoren [12], aangetast door een negatieve invloed van het denken in termen van de één procent. Veelbetekenend zijn de ervaringen van de Amerikaanse journalist Marc Lacey: naast werkloosheid klaagden de demonstranten die hij sprak, vooral ook de ‘onverbiddelijke’ expansie van de wetenschap aan [13]. Dat werkloosheid doorgaans het gevolg is van wetenschappelijke stagnatie en van een gebrek aan wetenschappelijke expansie, dat lijkt in het wereldbeeld van de doorsnee Occupy-aanhanger, waarin de hebzucht van een klein groepje het welzijn van de mensheid saboteert, geen grote rol te spelen. Hun zienswijze laat zich amper onderscheiden van een ‘Ideologie van het Kwaad’, wat ook de meest simplistische complotdenkers verspreiden.

Guy-Fawkes-maskerVeelbetekenend is ook de affiniteit van de demonstranten met het Guy-Fawkesmasker en het plunje dat de held ‘V’ in de film V for Vendetta in zijn strijd tegen het totalitaire regime draagt. Waarschijnlijk zijn ze ervan overtuigd dat ze ook hier in het Westen met een fascistisch regime van doen hebben. Ook de oplossingen van het Occupy-volk doen denken aan conspiritualiteit: in plaats van de uitwerking van concrete politieke antwoorden maken de demonstranten zich ervan af met activiteiten als ‘politieke yoga’ [14]. Het lijkt wel of ze zich geïnspireerd weten door het ‘spiritueel ontwaken’ van de Zeitgeist-aanhangers. De relaties tussen beide bewegingen is al bij al onduidelijk. Occupy-coryfeeën zoals Wolfram Siener verkondigde zijn sympathie voor Zeitgeist [15], maar anderzijds distantieerden de organisatoren van Occupy Frankfurt zich ervan [16].

Ook in het gemeenschapsonderwijs zijn er sporen van samenzweringsesoterie terug te vinden. Aan mijn atheneum, en meer bepaald in de kunstafdelingen, wordt bijvoorbeeld de beweging van de AdBusters zeer welwillend bejegend. In een taal die deels aan de sekte van Scientology herinnert, waarschuwt het gelijknamige magazine voor een ‘mentale milieuvervuiling’ veroorzaakt door advertenties en reclame; de grote massa, bezeten door consumptie, moet wat dat betreft gedeprogrammeerd worden. Op de eerste website van het tijdschrift prijkte een piramide met een alziend oog, een symbool dat zeer geliefd is in kringen van complotdenkers. Hun lofzang op de Italiaanse rechts-populistische Beppe Grillo, die regelmatig complottheorieën omtrent vaccinaties en chemtrails verspreidt, komt dan ook niet echt als een verrassing [17].

Ondertussen bij de links-groene bourgeoisie

Het is verbazingwekkend hoe veel verlangens van diverse conspiritualiteitsbewegingen ook bon-ton zijn in de links-groene bourgeoisie. In het bijzonder werd dit duidelijk op het domein van de ecologie. Zo streeft de Equal Life/Desteni-sekte het herstel van een ‘natuurlijk evenwicht’ na [17]. Thrive waarschuwt voor GGO-voeding [18] en fracking [19]. Zeitgeist bestempelt zichzelf als ‘duurzaamheidsbeweging’ [20]. Zoals veel mainstream-milieubeschermers waarschuwt Zeitgeistleider Peter Joseph Merola voor de overbevolking van de aarde [21].

Ook de samenzweringstheoretische fixatie op de vermeende macht van duistere financiële elites onderscheidt zich slechts gradueel van wijdverspreid geklaag over ‘gulzige bankiers’. Natuurlijk hebben complotdenkers deze verlangens niet uitgevonden. Hun poging om wijdverbreide opvattingen met nog ruwere stellingen te verbinden, slaagt vooral omdat een zekere samenzweringslogica (in het geval van GGO-voeding, bijvoorbeeld vergiftigingsfantasieën) er al inherent aan is.

Zijn wij dan allemaal complotesoterici? Uiteraard geloven taz-redacteurs niet in een geheime wereldregering. De Amerikaanse president telefoneert ook niet met Sumerische goden (de Britse ex-premier Tony Blair heeft weliswaar succes met ‘Rebirthing’-ceremonieën in Mexicaanse piramiden [22]). Nochtans moet de toenemende sociale aanvaarding van complotesoterische denkpatronen ons te denken geven. De obsessie met samenzwerende groepen, die vermeend uit de macht moeten ontzet worden, waardoor de wereld tot bloei kan komen, draagt niet bij tot het begrip van echte maatschappelijke problemen. Het gaat er eerder om een zondebok te vinden, in plaats van mistoestanden redelijk te analyseren en naar oplossingen te zoeken.

De epidemie van het complotdenken dat overal duistere intriges ontwaart, zal de reeds alomtegenwoordige irrationele angst in onze maatschappij enkel versterken en zo trendmatig de politieke moeheid van de mensen tot gevolg hebben. Het samenzweringsesoterische gedachtegoed herbergt bovendien bijzondere problemen. Zelfs ‘milde’ conspiritualiteit à la Occupy miskent, door zijn focus op ‘bewustzijnsverandering” te leggen, dat het niet van het wensdenken, maar van actieve handelende mensen afhangt om de verhoudingen in de maatschappij te veranderen. Ten slotte worden de activisten van de noodzaak ontslaan om concrete politieke standpunten te ontwikkelen. Iedereen die in de verbetering van de maatschappij geïnteresseerd is, moet daarom de samenzweringsesoterie met rationele argumenten tegemoet treden.

 
Dit artikel is eerst in de Novo-Printausgabe #120 – II/2015 verschenen.

Kolja Zydatiss is Novo-redacteur. Hij leeft in Berlijn en voltooit er – na het succesvol beëindigen van Psychologie en Neurowetenschappen – een tweede studie in Statistiek. Daarvoor was hij in klinisch onderzoek werkzaam.

 

[1] Equal Life Foundation, “Presentation” (video), Equal Life Foundation online, 21/01/2014, http://equallifefoundation.wordpress.com/

[2] The Desteni Cult, “What is Destini?”, Destinicult online, 02/2016, http://destenicult.blogspot.be/p/what-is-desteni.html

[3] De blog van de Thrive Movement vindt u op http://www.thrivemovement.com/. Het Engelse ‘thrive’ betekent onder andere ‘gedijen, ontplooien, floreren’

[4] Thrive is te bekijken op YouTube, 05/04/2012, http://www.youtube.com/watch?v=lEV5AFFcZ-s

[5] Muertos, “Thrive as Holy Scripture: The Emerging Religion of ‘Conspirituality’”, Thrive Debunked online, 18/07/2012, https://thrivedebunked.wordpress.com/2012/07/18/thrive-as-holy-scripture-the-emerging-religion-of-conspirituality/

[6] Christoph Cadenbach, “Diener der Wahrheit”, SZ Magazin Online, 2011, http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/35683/

[7] Peter Joseph, “The Zeitgeist Movement”, http://www.thezeitgeistmovement.com/

[8] Frank Furedi, “Die Politik des Geheimplans”, NovoArgumente Online, 01/01/2011, https://www.novo-argumente.com/artikel/print_novo110_82

[9] Charlotte Ward & Prof. David Voas , “The Emergence of Conspirituality”, Journal of Contemporary Religion, 26:1, 103-121, 07/01/2011, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13537903.2011.539846

[10] Frank Furedi, “Die Politik des Geheimplans”, NovoArgumente Online, 01/01/2011, https://www.novo-argumente.com/artikel/print_novo110_82

[11] Markus Mooslechner, “Newton: Gegen die Krise: Wie ein amerikanischer Architekt die Welt retten will”, ORF Online, 15/05/2012, http://tv.orf.at/highlights?story=19233

[12] Daniel Halper, “Obama on Occupy Wall Street: ‘We Are on Their Side’”, The Weekly Standard Online, 18/10/2011, http://www.weeklystandard.com/article/obama-occupy-wall-street-we-are-their-side/598251

[13] Marc Lacey, “Countless Grievances, One Thread: We’re Angry”, New York Times Online, 17 oktober 2011, http://www.nytimes.com/2011/10/18/us/the-occupy-movements-common-thread-is-anger.html?_r=0

[14] Nathalie Rothschild, “Is this Monty Python’s Occupy Wall Street?”, Spiked Online, 21/09/2011, http://www.spiked-online.com/newsite/article/11098#.VxzNtzB96M-

[15] Felix Dachsel, “Die dunkle Seite des Bankenprotests”, taz.de, 21/10/2011, http://www.taz.de/Occupy-Bewegung/!5109348/

[16] Felix Dachsel, “’Zeitgeist’ ist unerwünscht”, taz.de, 30/10/2011, http://www.taz.de/Occupy-Proteste-in-Deutschland/!5108706/

[17] Ramon Glazov, “Adbusted – Behind the bizarre ideology that fuels Adbusters”, Jacobinmag online, 28/10/2013, https://www.jacobinmag.com/2013/10/adbusted/

[18] Thrive Movement, “Support organic, Non-GMO Farming”, Thrive Movement online, 28/10/2015, http://www.thrivemovement.com/solutions-wcid-article?article_id=465

[19] Foster Gamble & Erin Breech, “No fracking way”, Thrive Movement online, 28/10/2015, http://www.thrivemovement.com/no-fracking-way

[20] “Mission Statement”, The Zeitgeist Movement online, 28/10/2015, http://www.thezeitgeistmovement.com/mission-statement

[21] Ein Video von Peter Joseph, Peter Joseph about Having Children”, youtube.com, 18/09/2010, https://www.youtube.com/watch?v=KCsjGUsdo5Q

[22] “From New Labour to New Age”, The Scotsman Online, 17/12/2001, http://www.scotsman.com/news/uk/from-new-labour-to-new-age-1-589625

European Flat Earth Conference: een impressie

Voor de aanvang van de conferentie zorgden een journalist en cameraman van PowNed voor wat animo. De opnames van de interviews, uiteraard veel langer dan de flitsende montage doet vermoeden, waren een eerste hoogtepunt van het weekend.

Uiteraard is het échte complot nóg groter:

baboesjka

European Flat Earth Conference: wie is wie?

Heslinga - 5DTerwijl ik aftel naar de European Flat Earth Conference van 2 en 3 juli, bekruipt me af en toe de gedachte dat het allemaal maar een grap is. En dat ondanks de vriendelijke bevestigingsmail van organisator Frans Heslinga.

Zijn bedrijf InfinityEvent zet allerhande events en (vak)beurzen op. Een van de toppers lijkt het bewustzijnsevenement Earth & Beyond te zijn, over “graancirkels, buitenaards contact, wetenschap & spiritualiteit, transformatie, archeologische (on)waarheden, financiële zaken, dimensies en (inter) dimensioneel contact, ufo’s, het universum en over gezondheid & genezing. Aardse en hemelse zaken dus!” Het is niet geheel duidelijk uit de beschrijving, maar vermoedelijk wordt daar ook duchtig ontwaakt en bewust gemaakt. Maar waaruit en waarvan? Dat zijn alvast twee vragen op mijn lijstje.

Frans is naast wellness- en healingexpert ook een Photoshop-enthousiast. De website deaardsewaarheid.com is dan ook ruimschoots voorzien van afbeeldingen in zijn kenmerkende stijl. De meerderheid van de aankondigingen worden gelardeerd met de gebruikelijke newageachtige en dus saaie pseudowijsheden. Deze sprong er dan weer uit omwille van een andere reden:

frans hellinga

De afbeelding in het midden, het even klassieke als foute icoon van evolutie en de evolutietheorie, fascineert mij eigenlijk meer dan een pannenkoeken aarde. Het benieuwt mij waarom dit beeld nu plots opduikt. Ook op de website deaardsewaarheid.com haalt hij uit naar “[p]riester [sic] Charles Darwin’s [sic] evolutietheorie (gestolen van zijn opa Erasmus Darwin)” die hij een “grote leugen” noemt “de grote evolutie-hoax” [sick], want “[l]even op aarde is niet bij toeval ontstaan”. Waarom Darwin viseren in deze context? Dat is nóg vraag waarop ik volgende week een antwoord hoop te krijgen.

De eerste spreker is ene Paul Astles. Zijn lezing wordt aangekondigd als “Flat Earth, a personal experience”. Over hem of zijn denkbeelden kan ik online niets terugvinden. Uw Kuifje van dienst zal die leemte in onze collectieve kennis volgende week opvullen.

stevenSteven Joseph “Lord” Christopher zal komen praten over het zogenaamde “concave cell earth” model. De aarde is volgens hem niet alleen hol, maar ook concaaf en alles en iedereen, dus ook het universum, is in die holle aarde besloten. U kan het rustig bekijken in deze bijna 8 uur durende compilatie op YouTube.

Zijn theorieën en messias-complex zijn gebaseerd op de geschriften van Cyrus “Koresh” Teed, o.a. het boek Cellular Cosmogony (1898). Cyrus Teed was een van die kleurrijke figuren uit het einde van de 19de eeuw, die zich bezighield met eclectische geneeskunde, alchemie en het oprichten van het zoveelste New Jerusalem. Ik ben benieuwd naar Chrisophers lezing of performance (heel serieus lijkt hij me niet) in het hol van de leeuw, pun not intended: in het verleden heeft hij de platte-aarders al gejend en geprovoceerd. Op Beforeitsnews.com, nog zo’n verzamelplaats van pseudowetenschappelijke onzin en buitenwereldse complotten, vindt u een kleine verzameling van zijn denkbeelden.

Met René van den Brink heeft de organisatie een “Kosmisch Bibliothecaris” en een “doorgeefluik en incarnatie van RA” gestrikt. Hij komt praten over de positie van de aarde en zijn methodologie. Aangezien ik er niet in slaag om die samen te vatten, laat ik René zelf aan het woord:

Conceptional Visionary G.O.D.Z. Mirroring is een methode, (zienswijze – discipline) waarmee men op in 5 methoden door ons systeem van leven visueel kan “reizen”. Geometrisch, Geordend, Dimensionaal verbonden aan Zodiac Dendera door het oog van God zelf te mogen “reizen” is een wonderlijk gegeven. Door weerspiegelingen zichtbaar te stellen tussen Micro, Meso en Macro wordt de Goddelijke Kosmische orde zichtbaar gesteld, zij doorkruist en bepaald alle dimensies, sferen en lagen. Door een methode van zien, Fibonaci Mirroring ( weerspiegelen) wordt u door ons concept geleid. Elk mens individueel mag elk als een eigen Da Vinci op uw eigen manier ervaren wat Goddelijkheid en (on)sterfelijkheid inhoud. Het concept G.O.D.Z. Mirroring levert een bijdrage aan de spirituele bevrijding voor u als volledige mensheid.

Dit gaat, mmh, denk ik, geen gemakkelijke lezing worden. Waar die man ook begint, hij eindigt steeds met het vinden van geheime boodschappen. Zelfs in de traditionele Hollandse volkskledij meent hij aanwijzingen te moeten ontwaren. Meer info vindt u op zijn website. Meer info over pareidolia, de menselijk neiging om zelfs in chaos patronen te zien, vindt u dan weer hier.

hollandse kledij

De eerste dag wordt afgesloten met een “round table meeting & discussion”. En waarschijnlijk ook met een lange wandeling op het strand en heel veel frisse lucht.

Over de sprekers van de tweede dag kan ik kort zijn. Frans Heslinga, de sympathieke organisator van de European Flat Earth Conference, houdt er blijkbaar van onbekend talent een podium te geven. Over de sprekers van zondag, ene Joushua Mc. Farland (of McFarland?) en de Pools-Engelse Jordan Michow vind ik online niets terug. Toch wel heel bizar voor een conferentie die een Europese uitstraling ambieert. De laatste spreker is opnieuw Steven Joseph “Lord” Christopher. De spoeling Flat Earthers is heel dun.

Tricksters, pranksters & Flat Earthers, deel III

PeterVereeckeEerder dit jaar verklaarde Peter Vereecke, opperhoofd van de Belfort Group en Vlaanderens meest bekende complotdenker, in zijn nieuwsbrief1 dat hij een nieuw strijdpunt had gevonden. Vaccinaties stelt hij al lang in vraag; ook achter chemtrails², en de Codex Alimentarius³ plaatst hij een vraagteken en héél veel uitroeptekens.

In zijn nieuwe reeks “Delicate Dossiers” beschrijft Vereecke de “the greatest hoax of all times”, namelijk de theorie van de platte aarde. Als “geradicaliseerde vrijdenker” pretendeert hij niet de waarheid in pacht te hebben. Hij wil er eerder naar op zoek gaan. Klinkt bescheiden. Hij roept dan ook op om zelf op onderzoek uit te gaan en presenteert de eigen bevindingen in het Dossier. Het geval vindt u terug op boinnk.nl. Ik kan u ook de pdf doorsturen, mét prentjes.

Mijn bedoeling is niet om Vereeckes dossier hier punt per punt te weerleggen. De argumenten tegen de theorie van de platte aarde hebben een baard die net iets korter is dan de argumenten pro en zijn makkelijk online te vinden. Een kleine greep vindt u hier, hier en hier. Ik focus eerder op de werkwijze van Vereecke, o.a. het cherry-picken, de insinuatie en de zoektocht naar schijnbare ongerijmdheden (anomaly hunting) .

Het eerste dat opvalt in zijn Delicaat Dossier “De aarde is rond. Zeker weten?”: er blijft weinig over van de aangekondigde bescheidenheid en terughoudendheid. Het huidige model (een ronde, bewegende aarde) doet hij af als een “kosmische kermisattractie” (p. 1) die tegen het gezonde verstand ingaat.

Voor zover ik zijn tekst begrijp, gaat hij vooral op zoek naar eigenaardigheden. Schijnbaar ongerijmde zaken zet Vereecke geroutineerd om in verdachtmakingen; nergens probeert hij ook maar die eigenaardigheden te duiden of te verklaren. Maar laat nu net dit het handelskenmerk zijn van een ervaren complotdenker.

Zo zijn de foto’s van de aarde die NASA verspreidt samengestelde foto’s. Vereecke vermeldt dit en geeft aan dat hij dit verdacht vindt. Het ligt echter niet in zijn intellectuele bereik om zich af te vragen waarom nu precies NASA beelden uit de ruimte op die manier samenstelt. Waarschijnlijk vraagt dit een uitleg met net iets te veel technische feiten en details. Feiten komen de gemiddelde complottheorie zelden ten goede. Later in het dossier blijkt dat NASA gewoonweg niet te vertrouwen is aangezien het een agentschap van de Amerikaanse federale overheid is.

turtle earth
Waar het hem niet aan ontbreekt, is het vermogen om te insinueren, wat al bij al toch een weinig hoogstaande manier is om een vermeend punt te maken. Hij voert aan dat er onder alle oude beschavingen “vrijwel absolute unanimiteit” bestond omtrent de vorm van de aarde, namelijk een platte schijf, al dan niet gedragen door een halve dierentuin. “Heel veel boeken(rollen) uit de oudheid”, debiteert hij ten stelligste, “zijn (opzettelijk) verloren gegaan”. Nederlands is niet Vereeckes sterkste punt, maar ik begrijp hieruit dat (1) oude boeken en boekrollen inderdaad verloren zijn gegaan door de tand des tijds en allerhande calamiteiten, maar ook dat (2) die kennis van een platte aarde doelbewust is vernietigd. Punt één is een open deur, punt twee is een al te boude bewering (doelbewust vernietigd door wie, wanneer en waarom?) om zonder enige staving te laten passeren. Zover heeft het kritische onderzoek hem niet gevoerd.

de celZijn sprong naar Copernicus’ De revolutionibus orbium coelestium is er eveneens eentje in het duister. In dat boek beweert de Pool dat de aarde rond is en dat zij rond de zon draait. Dat het boek postuum werd gepubliceerd en dat Copernicus “zelf onderstreepte dat dit slechts een hypothese was”, zijn voor Vereecke redenen genoeg om te insinueren dat de hele idee toch maar niet je dat was. Ook hier wordt er geen vraag gesteld naar de redenen van Copernicus’ handelen. Het mag dan ook niet verbazen dat de volgde stap in Vereeckes betoog Isaac Newton is en dat diens zwaartekracht er niet beter bij vaart: al bij al is het ook maar een theorie.

En hier ga ik dan weer te kort door de bocht: het ís Vereeckes betoog niet. Zijn informatie plukt hij van websites en YouTube-video’s die de theorie van de platte aarde voorstaan en die zelf geen enkele vorm van reflectie leveren. Dit is geen kritisch onderzoek, dit is een kersenpluk. Met dit soort knip en plakwerk haalt men zelfs de eindtermen van de derde graad niet. Vereecke roept wel op om “wakker te worden”, de gebruikelijke mantra in zijn kringen, maar zelf loopt hij rond als een intellectuele zombie die het hersenwerk van derden verwerkt tot een slap doorslagje van de originelen.

flammarionZowat het sluitstuk van zijn werk is de verwijzing naar de film The Truman Show. De film heeft hij nog niet gezien, maar doet hem wel denken aan de bekende Flammarion-schets die hij voorziet van de volgende commentaar:

Wetende onder welke invloed de Hollywood-filmindustrie zit én wetende dat de machthebbers van deze wereld er een arrogante sport van maken om ons de waarheid treiterend voor ogen te houden zonder dat wij dat beseffen is dit dan ook een bijzonder merkwaardig plot.

Dit laatste verklaart waarom tal van complotdenkers, achteraf weliswaar, ingewikkelde codes ontwaren in rampen en aanslagen, aanwijzingen die voeren naar de Illuminati, de vrijmetselaars, de Jezuïeten, de 1% of een andere elitaire roversbende naar keuze. Het is een beetje zoals de Etruskisch-Romeinse haruspex de lever en het darmkanaal van een offerdier meenden te kunnen lezen.

Als laatste voorbeeldje geef ik nog de “gesprekken van de Apollo 11-bemanning en Houston” mee, “over hoe ze het moesten aan boord leggen om vanuit hun raam de illusie te creëren van het zicht dat zij op de aarde zouden hebben onderweg naar de maan”, aldus Vereecke, of beter, aldus “award winning filmmaker Bart Sibrel”. Onthullend, noemt hij dit.

Ik noem dat dan weer onthutsend: de latinist Peter ‘Ad Fontes’ Vereecke slaagt er niet in om zijn bronnen kritisch te benaderen en te beschouwen, slaagt er niet in om enige vorm van (zelf)reflectie te ontwikkelen. Het Delicate Dossier van Vereecke is niet het werk van een “vrij en soeverein mens van vlees en bloed”, het is een intellectueel kaartenhuisje van een charmante, welbespraakt maar uiteindelijk ordinaire dilettant die zich snel-snel een nieuwe controverse bij elkaar scharrelt.

Niets is wat het lijkt, nog zo’n mantra onder complotdenkers, en dit gaat ook op voor de conclusie van zijn dossier:

Mijn conclusie op dit moment is dat ik geen definitieve conclusie wil trekken. De FET-verdedigers halen in ieder geval naar mijn inschatting heel wat argumenten en vaststellingen aan, die niet zonder meer als onzin kunnen afgedaan worden.

Dit is echter de conclusie niet. Een trickster zou geen trickster zijn als hij zichzelf geen slag om de arm wil geven. Een trickster die zich bekend tot één theorie, met het risico dat hij later een vergissing zou moeten toegeven, is geen goede schelm. En die dubbelzinnige aap komt al een bladzijde eerder uit de mouw:

Het is niet onmogelijk dat zowel de SET als de FET psyops zijn, dus een vorm van massale mindcontrol, die georchestreerd [sic] wordt via o.a. Tavistock, Nasa, CIA en C°. De eerste (SET) om iedereen ervan te overtuigen dat onze wereld maar een onooglijk klein rond bolleke is. De tweede (FET) met als bedoeling om iedereen die out of the box durft denken fataal te discrediteren en dus op deze vreemde wijze hun eigen doctrines te verdedigen.

Zo, de aftocht is gedekt: misschien zijn beide wel misleidingen. Vereecke ziet geen enkele reden om bij deze of gene theorie aan te leunen. Het risico dat beide verklaringen machinaties zijn van duistere krachten is volgens hem niet nul en dus te groot om een van beide te accepteren.

Of misschien moeten we gewoon wachten op de nieuwsbrief waarin hij zijn licht laat schijnen over een holle-aarde.

 


1. Nieuwsbrief
nieuwsbrief2. Chemtrails zijn de vermeende schadelijke (condens)sporen die vliegtuigen achter zich laten. Het spreekt voor zich dat er zich rond deze chemtrails een hele cluster van complottheorieën ontwikkeld heeft, waarin NASA, de CIA, Monsanto, de Illuminati, de Nieuwe Werldorde en tal van andere vileine krachten in afwisselende combinaties de hoofdrol spelen.

3. De Codex Alimentarius is een verzameling vuistregels met betrekking tot de internationale voedselveiligheid. Volgens de Verenigde Naties is het een middel om wereldwijd tot een vorm van voedselveiligheid en -zekerheid te komen, volgens tal van complotdenkers is het een vermaledijd handvest om mensen te beletten zelf voedsel te kweken.

Tricksters, pranksters & Flat Earthers, deel II

BOBOp 9 juni 2016 kondigde de Facebook-pagina van de Flat Earth Society trots aan dat rapper BoB lid van de club geworden was. De muzikant was enige tijd daarvoor in de clinch gegaan met astrofysicus Neil DeGrasse Tyson omtrent van de vorm van de aarde. Volgens hiphop BoB is de wereld zo plat als het doorsnee cd-schijfje dat hij amper verkocht krijgt. Volgens deGrasse Tyson heeft de wereld eerder de vorm van een oblate sferoïde, een afgeplatte bol, dan van een pannenkoek. Het artikel uit The Guardian van januari dit jaar lijkt me een leuke illustratie van het haantjesgedrag en dito gediss: Flat earth rapper BoB releases Neil deGrasse Tyson diss track. Hoogtepunt in de strijd was deGrasse Tysons finale wederwoord:

Pranksters

Dat de Flat Earth Society geen grap is, verzekerde de ondervoorzitter Michael Wilmore nog tijdens een fascinerend interview met Michael Marsh voor de podcast Be Reasonable. Dat ze op hun online forum te maken krijgen met pranksters, grapjassen geeft hij ook grif toe. Het internet wemelt immers van de mensen en groepen wiens doel het is om net nonsensicale memes en theorieën omtrent pseudowetenschappelijke onderwerpen ingang te doen vinden bij aanhangers en true believers. Sommige van die memes en theorieën slagen zo goed in hun opzet dat ze enerzijds opgepikt worden door die true believers en later bekritiseerd worden door skeptici. Onderschat nooit de Wet van Poe: het is soms onmogelijk om het verschil te maken tussen een uiting van een welgemeende extreme stelling en een bewuste parodie daarop. Anderen gebruiken de platte-aardetheorie dan weer als oefenmateriaal voor hun debatclub.

Ik kan me evenwel niet inbeelden dat diezelfde pranksters of debaters zich zouden bezighouden met het monteren van al te langdradige en saaie video’s op YouTube. Ook de Flat Earth Conference in Nederland die begin juli zal plaatsvinden, lijkt mij net iets te uitgewerkt voor een grap.

Toch nog even meegeven dat de website van de Flat Earth Society, ook geen grap, een zeer interessant archief en zelfs een eigen wiki heeft.

Tricksters

In het eerder vermelde interview doet Michael Wilmore nog een amechtige poging om zich niet uit te laten over een groots complot dat erop gericht is om (1) de theorie van de platte aarde te onderdrukken en (2) de bolle aarde te promoten. Waarom precies is niet zo snel duidelijk, maar laat dat nu een detail zijn.

bolAndere platte-aarders gaan dan weer openlijk en voluit voor het complot: volgens de organisatoren van de FE Conference zitten wie anders dan die vermaledijde Jezuïeten achter het complot (Copernicus was een jezuïet, iets wat atheïstische skeptici nogal eens lijken te vergeten, aldus de organisator). Een andere kandidaat is uiteraard het Amerikaanse ruimte-agentschap NASA, dat ons al jaren bedriegt met fake foto’s, fake maanlandingen en pseudolieten. Ja, pseudolieten bestaan; nee, hun bestaan is geen bewijs dat satellieten (en bij uitbreiding alle lanceringen van ruimtetuigen) nep zijn.

BlueMarbles

NASA is dan weer een clubje ex-nazi’s en we weten allemaal dat die een geheime ufo-basis te verbergen hebben op de zuidpool. Een complottheorie, trouwens, die holle-aarders ertoe heeft aangezet om te beweren dat de platte-aarde een zogenaamde psyop is, een psychologische operatie met als doel de emoties en voorkeuren, of in dit geval de kennis van groepen mensen te beïnvloeden of te misleiden. Platte-aarders willen ons weghouden van Antarctica omdat die de geheime nazi-bases zou herbergen. Andere holle-aarders beweren dan weer dat een platte-aardetheorie ons enkel en alleen de gaten in de bolle, maar holle wereld wil verbergen. Het is moeilijk uit te maken of dit ideeën zijn van tricksters dan wel van pranksters. Hoe dan ook, zoveel plezier hebt u tijdens uw lessen aardrijkskunde nooit gehad!

Met andere woorden, ook in de sector van de platte aarde zijn de complottheorieën uitgebreid, verwant en toch divers, wat het zeer moeilijk maakt voor een kritische toeschouwer om tegen “de” platte-aardetheorie in te gaan. Tekenaar Joost Swarte bedacht de term de Klare Lijn. Kort samengevat kiest de tekenaar uit alle mogelijke lijntjes die een beweging suggereren dat ene perfecte lijntje die de beweging als het ware samenvat. Tot zulk een klare lijn kan een kritische beschouwer van complottheorieën helaas niet komen. Komt daarbij dat de meeste complotdenkers hun privé theorie als de enige ware beschouwen en zeer verschillend van de andere, getuige de vele geschillen tussen samenzweringstheoritici (infights in het jargon).

Verder lijken heel wat complotdenkers te lijden aan wat ik hier ad hoc het trickstersyndroom en het ba­boesj­kacomplex wil noemen. De trickster, eerder een (sympathieke) schelm dan een oplichter, is een personage dat in heel wat legendes en verhalen voorkomt en dat opvalt door zijn slimheid en sluwheid waarmee hij de (fysiek of financieel) machtigere steeds te slim af is. Net zoals de trickster weet de complotdenker het steeds beter. Hoe geheim de kennis ook is die de machtige kabal geheim wil houden, een trickers/complotdenker ontrafelt de geheime op basis van zijn superieur denkvermogen. Zelfs de clevere dames en heren van NASA, specialisten in CGI en galactisch grote complotten, kunnen een trickster niet van zijn stuk brengen.

Wat ik hier nu maar even het baboesjkacomplex noem, is een trickstersyndroom in overdrive. Enerzijds is elke aanwijzing dat er geen complot speelt een teken dat er een complot is, anderzijds past elke bewering tegen een complot in een groter complot. Alsof elke kritiek geabsorbeerd wordt, ingekapseld wordt met behulp van een nóg alomvattendere theorie. Het is onmogelijk om een theorie te vinden die een beetje trickster niet kan overtreffen met een groter, complotgerelateerde theorie. Om het met een verschrikkelijk anglicisme te stellen: het is onmogelijk om een complotdenker slash trickster met te out-smarten.

Pepijn van Erp wist middels de skeptische blog kloptdatwel.nl te melden dat ook holle-aarder Steven Christopher werd uitgenodigd als spreker. Benieuwd wie wie gaat inkapselen en te slim af zijn daar in Egmond-aan-Zee.

 

In een derde deel wil ik Vlaanderens über-trickster in de kijker zetten. In zijn nieuwsbrief van januari 2016 uitte Peter Vereecke van de Belfort Group zijn twijfels over de vorm van de aarde, een twijfel die in zijn Delicaat Dossier “De Wereld is rond. Zeker weten?” al snel omslaat in zekerheid.