Heel groot, dat universum

Een dik jaar geleden postte ik het bericht Zo ergens tussen 16,162×10−36 en 1026×9,3 meter, waarin ik twee websites met oh’s en ah’s overlaadde. Namelijk Cary Huangs Scale of the universe, een interactieve website die pendelt tussen de Plancklengte en de grootte van het universum, en Solar System Scale Model, een model van ons zonnestelsel op een 600 meter brede pagina.

Komt er nu een interessante visuele bron bij, een die waarschijnlijk ook zal uitgroeien tot een klassieker: How big is space? Wel, heel groot.

De credits en kudo’s gaan andermaal naar Information is beautiful.

Heel groot - afbeelding

Bolle-jarre*

Bolle-jarre - bibliotheek

 

Bolle-jarre: Fries voor onzin

[Ctrl-P] Lief klein konijntje…

Vlieg één. De immer interessante website van de Nederlandse skeptici Kloptdatwel.nl serveerde onlangs zowat de schattigste reactie op het creationisme (en op elke vorm van vastgeroest dogmatisme) door Kyle Hill, student milieuwetenschappen, blogger en momenteel verbonden aan de  James Randi Educational Foundation.

Vlieg twee. Aan de hand van twee konijntjes en een puzzel legde Hill in zijn blog Science-Based Life de vinger op het probleem van de onwil of het onvermogen om de dogma’s, al dan niet religieuze, opzij te zetten.

Lief-klein-konijntje

Het spook van de reductionistische journalistiek

De Wereld Morgen - LogoEen spook waart door Europa – het spook van de reductionistische journalistiek. In tegenstelling tot de meer holistische schrijver, vernauwt de reductionist de scoop van zijn artikel tot de meest strikte interpretatie van de standpunten van de redactie (en toevallig zijn dat vaak ook die van de geldschieters). Een holist zou verder gaan dan het “eigen gelijk” en de “eigen sponsors” en zou nuances aanbrengen, kanttekeningen, andere meningen. Of tenminste daarvoor openstaan. Geen reductie, het hele plaatje, quoi.

Ja, ik heb het over De Wereld Morgen, een online krant van linkse signatuur. Ja, ik heb er daarom een goedkope referentie naar de filosoof-journalist Karl Marx bijgehaald. En ja, ik ga daarom zelfs nog een stap verder. Terwijl Marx’ geliefkoosde motto “De omnibus dubitandum” was (twijfel aan alles), lijkt het motto van de online krant te zijn “twijfel vooral niet aan de eigen standpunten, nooit, jamais”.

Enkele dagen voor het proces van de aardappeltrekkers in Dendermonde – de Wetteren 11, catchy and fancy – voerde De Wereld Morgen de druk op om de zaak alvast buiten het gerechtshof te bepleiten. Alle registers werden opengetrokken: bevriende schrijvers, (burger)journalisten, filosofen, wetenschappers werden uitgenodigd om hun favoriete elftal te ondersteunen en hun gezamenlijke afkeer tegen ggo’s te bezingen. Godzijdank! Zo hoort dat in een democratie. Wat ook hoort in een democratie is dat de lokalen van DWM niet beschadigd werden door mensen die niet akkoord gingen met deze standpunten. Het idee alleen al.

Wat al minder hoort is dat nu net in die krant die zoveel moeite doet om zichzelf democratisch en open te noemen en dat kracht bijzet door zich op tijd en stond een Prijs van de Democratie te laten toekennen door de kameraden, geen enkele plaats is voor een kritische noot. De afkeer tegen de grote bedrijven, de patenten etc. is begrijpelijk. De afkeer tegen nuance, de twijfel, de kritiek al iets minder. “De omnibus dubitandum”? Niet in DWM. Twijfel? Daar doen ze niet aan mee!

Het populisme dat daaruit voortkomt is soms even pijnlijk. In het artikel van burgerjourno Christophe Callewaert, Zware straffen en astronomische schadeclaim geëist voor enkele vernielde aardappelplantjes (9 januari 2013), werden de schadeclaims berekend naar het aantal vernietigde plantjes (€10.000 per stuk). Behalve kinderachtig ook nog eens ridicuul en, euh, goedkoop.

“Er moet een maatschappelijk debat komen over genetische manipulatie”, tekende dezelfde verlichte paperazzo op uit de mond van een beklaagde, zonder zich daarbij af te vragen wat er dan eigenlijk tussen nu en de patattentrek van 29 mei 2011, één grote oproep tot debat, eigenlijk gebeurd is, qua, juist ja, qua debat. Misschien had u dat toch ook eens kunnen vragen, meneer Callewaert, aan al die wetenschappers die weekend na weekend het FLM c.s. te woord hebben gestaan in ondertussen zowat elke parochiezaal in Vlaanderen. Geen debat? Mon œil!

In het artikel Wetenschappers steunen activisten tegen genetisch gemanipuleerde (GGO) aardappelen (11 januari 2013) van de zelfverklaarde journalisten, burgerjourno’s dus, Greet Brauwers, Daphne van den Blink en Kobe Matthys, wordt zonder schaamte en zonder nadenken zowat iedereen en alles op één anti-ggo-hoopje gegooid. De schrijvers gaan zo ver dat zelfs de gerespecteerde Brusselse wetenschapster-filosofe Karin Verelst gekoppeld wordt aan de gehaaide online-verkoper van alternatief-medische prullaria en journalistieke nonsens, Mike “The Health Ranger” Adams van naturalnews.com.

Verelst-Adams, één strijd? Mij zou het verbazen. Terwijl de wetenschapster-filosofe een gedegen en bij momenten warm pleidooi afsteekt dat rationeel is opgebouwd, maakt Adams, de meedogenloze slijter van alt-med, die teert op de goedgelovigheid en de misère van zijn klanten, de ene pseudowetenschappelijke claim na de andere. Eigenlijk héél benieuwd hoe Dr. Verelst die draak van een mini-documentaire zou fileren. Anderzijds, Adams accepteert geen wetenschap, enkel Visa. De video’s vindt u hier en/of hier; oordeelt u zelf maar.

Tussen de video van Verelst en die van Adams zit er nog een artikel in de weg, waarin wordt geclaimd dat er verschillende wetenschappers tegen ggo’s zijn. Het zou me verbazen moesten er géén tegen zijn. Dus, dat is op zich écht geen nieuws. Zo werkt het nu eenmaal. Er zijn zelfs wetenschappers, biologen, die het creationisme aanhangen.

Wat me eigenlijk meer verbaast is dat enerzijds het verwijt dat de wetenschap te reductionistisch en te arrogant is, plots niet meer opgaat wanneer het wetenschappelijk werk betreft van mensen die de zaak steunen. Wat er holistisch is aan het werk van Séralini (zie lager) ontgaat mij, maar deze man is zeker geen vuige reductionist, aldus de burgerjournalisten. Begrijpe wie kan.

Anderzijds wordt het begrip wetenschapper, nu dus geen scheldwoord, wel heel hard uitgerokken. Maar welke definitie men ook hanteert, Dr. Vandana Shiva een wetenschapster noemen, getuigt van een onwetendheid die grenst aan het leugenachtige. We willen nog eens verwijzen naar Bernie Mooney’s blogartikel Vandana Shiva: Brahmin in Shudra clothing en naar het boek van Meera Nanda Prophets Facing Backwards. Postmodern Critiques of Science and Hindu Nationalism in India (2003) en haar recentere tekst Response to my critics. Het is enigszins ironisch dat ik Meera Nanda heb leren kennen via het boek van Sokal en Bricmont, Intellectueel bedrog. Postmodernisme, wetenschap en antiwetenschap (1999), uitgegeven, houd u vast, door EPO (Education prolétaire, proletarische opvoeding), het politieke neefje van DWM. De familiebanden, tussen haakjes, lopen via de communistische partij PVDA.

Blijven er nog twee andere wetenschappers. Nu mag men beiden groots en belangrijk vinden, maar niet vermelden dat het wetenschappelijk werk van de heren Arpad Pusztai en Gilles-Eric Seralini zwaar onder vuur ligt, is gewoonweg intellectueel oneerlijk. Intellectueel bedrog, zelfs. Geen enkele journalist kan het zich permitteren om deze bezwaren niet te vermelden in een overzichtsartikel voor een krant. Welke krant dan ook. Wat niet hetzelfde is als die achter bezwaren staan.

Voor ik het vergeet (uit de FAQ):

DeWereldMorgen.be is onafhankelijk en dus niet verbonden aan een politieke partij, zuil of strekking. Bij DeWereldMorgen.be hechten we veel belang aan pluriformiteit en pluralisme. DeWereldMorgen.be kijkt naar de wereld met een open geest en zonder vooroordelen.

 

Update (18 januari 2013): Ondertussen is de video van Mike Adams stilletjes verwijderd van de bewuste pagina, zonder melding, zonder rechtzetting, zonder excuses voor de flagrant foute informatie.

Dat mijn blogartikel hiervoor mogelijk verantwoordelijk is, sluit ik enigszins uit. Dat mijn blogartikel mogelijk hierdoor gedeeltelijk achterhaald is geworden, neem ik er graag bij.

Genetisch gemanipuleerd killer virus

Genetisch - laboMiljoenen genetisch gemanipuleerde hiv-virussen. Eén experiment. Eén missie: doden, vernietigen, elimineren.

Big Pharma, in samenwerking met hun reductionistische en universitaire vazallen, gaat nog maar eens een stap te ver in haar strijd tegen De Natuur, zo meldt ons het TLM. Dit los-vast collectief van anarchisten, sociale wetenschappers, theaterfilosofen en andere gewone mensen is sterk gekant tegen genetisch gewijzigde organismen (ggo’s) en heeft al aangekondigd verschillende proefopstellingen te zullen bezoeken en bevrijden.

Biologische, alternatieve, holistische kortom, natuurlijke geneesmiddelen zullen aangeboden worden. Want, aldus het Tumor Liberation Movement, men kan zich de vraag stellen of een Emma Whitehead al dit gepruts en gemanipuleer door kapitalistisch geïnclineerde labojassen wel verdient. En wordt ze er echt wel beter van, zoals die andere horigen van Big Pharma, namelijk de neo-liberale media, melden?

 

Drie opmerkingen, vier, zo u wil.

0. Bovenstaande inleiding is even nep als erover, maar zover was u waarschijnlijk ook al.

1. Ik schrijf dit naar aanleiding van een artikel in De (papieren) Morgen, “Genetisch gemanipuleerde cellen verslaan leukemie” (29 december 2012), een vertaling van Denise Grady’s artikel in The New York Times. Grady schrijft een zeer leesbaar artikel over de zevenjarige Emma Whitehead bij wie een zeer experimentele bloedkankertherapie met genetisch gewijzigde hiv-virussen lijkt aan te slaan.

De titel deed me even rillen, maar de journalist maakt er geen goed-nieuws-show van. Zelden zo’n menselijk al te menselijk wetenschapsartikel gelezen. Nee, er zijn geen wonderen gebeurd, ja, de kleine meid is nog steeds ziek (maar aan de beterhand), nee, leukemie is nog niet van deze aardkloot verdwenen en ja, de titel is iets te optimistisch.

Maar Grady lijst zowel de hoopgevende feiten op in verband met de nieuwe, mogelijke behandeling, als de verontrustende. De behandeling, die het meisje bijna het leven kostte, is voorlopig positief voor haar, maar toch zijn er nog gemengde resultaten bij de andere patiënten. De journaliste gaat verder, zowaar met voorlopige resultaten:

Three adults with chronic leukemia treated at the University of Pennsylvania have also had complete remissions, with no signs of disease; two of them have been well for more than two years, said Dr. David Porter. Four adults improved but did not have full remissions, and one was treated too recently to evaluate. A child improved and then relapsed. In two adults, the treatment did not work at all. The Pennsylvania researchers were presenting their results on Sunday and Monday in Atlanta at a meeting of the American Society of Hematology.

Men zou gaan geloven dat verslaggeving van belangrijke, maar kleine pasjes voorwaarts in de medische en wetenschappelijke wereld mogelijk is zónder dat de loze beloftes, holle superlatieven en dito hyperlatieven, als die al bestaan, uit de zetkast worden gehaald. Dank u, mevrouw Grady.

2. Eerder deze week is in de Verenigde Staten de puist genaamd Dr. Burzynski opengebarsten. De dokter claimt namelijk al enige tijd te beschikken over een alternatieve kankertherapie die (1) razend duur is en (2) (voorlopig) onbewezen. De links leiden ook naar het trieste verhaal over de recente dood van een patiëntje dat in de klauwen van Burzynski was geraakt. Death by vulture, in stedelijk Amerika. Al te triest.

Burzynski’s kwak-tot-het-tegendeel wordt evenwel zwaar gepromoot door slijters van alternatieve, natuurlijke “geneesmiddelen” als Joe Mercola (mercola.com) en Mike “The Heath Ranger” Adams (naturalnews.com). Deze semi-criminele uitbuiters van menselijk leed aanvaarden geen wetenschappelijke data, maar wel graag al te graag uw visa-kaart.

3. Het echte probleem is natuurlijk de beproeving die al te kwetsbare mensjes moeten doorstaan. Vandaag is Emma Whitehead even het postermeisje van al die dappere kankerpatiëntjes, hun ouders, familie en vriendjes. Ook van diegenen met meer hoop dan succes.

Genetisch - Emma WhiteheadHet gaat je goed, kleine meid! <3

Vandana Shiva’s armoedige levensvisie

Vandana Shiva - fotoHalve natuurkundige, zelfverklaarde ecofeministe en hele zondagsfilosofe met een al te hoog Deepak Chopra-gehalte Dr. Vandana Shiva reageerde ook op Mark Lynas‘ voordracht met een tweet die heel wat wenkbrauwen de hoogte hebben ingestuwd:

 

Vandana Shiva - tweetHier gaan we weinig woorden aan vuilmaken. De frases “ethisch failliet” en “moreel dieptepunt” werden mij ingefluisterd en deze klinken inderdaad kernachtiger, beschaafder en minder vanuit de onderbuik dan wat ik in gedachten had (“Walgelijk! Wat een afgrijselijk vals takkewijf dat blijkbaar elke dag meer werk heeft met het goud van de tengels te schrapen dan aarde”). We gaan het dus bij de eerste twee kwalificaties houden.

Reacties via Twitter op vindt u hier. Ook in de blogosphere lieten de reacties niet op zich wachten (o.a. Robert Wilson in Carbon Counter, Keith Kloor in Discover).

Vandana “Ik Praat Hindutva Extreem-Rechts In India Even Vlot Naar De Mond Als Ik Esoterisch Links In Het Westen Paai” Shiva’s ideeën passen uiteraard in het ecofeminisme dat ze al jaar en dag promoot. Een snelle verwijzing naar het Wikipedia-artikel vindt u hier, een verwijzing naar het verwarde boek Ecofeminism (samen met de sociologe Maria Miels) vindt u hier, een zeer recente uitleg door Shiva zelf hier.

[Ctrl-P] Mark Lynas: Lecture to Oxford Farming Conference, 3 January 2013

Mark Lynas - fotoVan donker groen naar pragmatisch groen, dat is kort samengevat de evolutie van de Britse schrijver-journalist Mark Lynas. In de jaren 90 stond hij mee aan de wieg van het protest tegen genetisch gewijzigde gewassen, maar ondertussen is hij die pampers ontgroeid.

Zijn pragmatische groene ideeën heeft al in 2011 uit de doeken gedaan, in zijn boek The God species. How humans really can save the planet. Op de cover van mijn editie staat  een koeltoren van een kernreactor in een veld van genetisch gewijzigde gewassen, om u een idee te geven van de richting die Lynas is ingeslagen. Nu pas, na de Oxford Farming Conference en enkele dagen na Environment Secretary Owen Patersons ggo-push, ging zijn boodschap viraal.

*  *  *

Mark Lynas: Lecture to Oxford Farming Conference, 3 January 2013

I want to start with some apologies. For the record, here and upfront, I apologise for having spent several years ripping up GM crops. I am also sorry that I helped to start the anti-GM movement back in the mid 1990s, and that I thereby assisted in demonising an important technological option which can be used to benefit the environment.

As an environmentalist, and someone who believes that everyone in this world has a right to a healthy and nutritious diet of their choosing, I could not have chosen a more counter-productive path. I now regret it completely.

So I guess you’ll be wondering – what happened between 1995 and now that made me not only change my mind but come here and admit it? Well, the answer is fairly simple: I discovered science, and in the process I hope I became a better environmentalist.

Lees hier verder

2013, een samenvatting

2013 - Paperclip2013 is al enkele dagen bezig. Hoog tijd dus voor gelukwensen (we hebben tenslotte 2012 overleefd) en voorspellingen.

Veel gezondheid, geluk en succes!!
(Voor alle duidelijkheid, dit is een wens, geen voorspelling.)

 

Januari
Body Shop biedt veroordeelden Field Liberation Movement blokken zeep aan met extra vanille en extra grip.

Februari
Vondst nieuwe kalender verhoogt hoop op einde wereld in 2016, aldus www.mayacalenderworldend2016.com, www.mayacalenderspiritualchange2016.com en Niburu.nl.

Maart
Inslaande meteoor verwoest kantoren Niburu.nl.

April
Ratten die genetisch gemanipuleerde mais op menu hebben, vermoorden vader en huwen moeder eerder dan ratten op standaardvoer, aldus nieuw boek van Prof. Dr. P. Verhaeghe van Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie (UGent), uitgegeven bij neoliberale uitgeverij. Film volgt. Onderzoek ook.

Mei
MS Word-paperclip verkozen tot minst vervelende De Wereld Morgen-filosoof.

Juni
Zes maanden na verschijning aan Australiërs richt Jahweh zich tot Israëlieten, Fransen, Portugezen, Spanjaarden, Grieken, Californiërs in beproefde vorm van brandend braambos.

Juli/augustus
Volgende slogans bekende bedrijven en organisaties worden definitief opgeborgen: “Red Bull geeft je vleugels”, “VDAB samen sterk voor werk”, “Just do it”, “Islam is a peaceful religion”.

September
Vermiste redacteur KritischeMassa·Be duikt op in Arabischtalig youtube-filmpje.

Oktober
R. Dawkins kondigt aan dat “War on Christmas” dit jaar begint vóór Sinterklaas-sperperiode.

November
Oxfam lanceert actie voor Fair Trade Koffie Klysma Kaneel® en Lavement Lait Russe®.

December
Vakgroep Postmoderne Culturele Studies VUB ontbonden na uitlekken schandaal met begrijpbare teksten.