De ondraaglijke lichtheid van opiniërende pixels (2)

In 2007 vroeg Stephen Cass zich af wat het gewicht van de informatie op het internet zou zijn. Minder dan de minuscuulste korrel zand was zijn antwoord. En ons verbaast het niet, zo net na het lezen van twee opiniestukken op de website van de krant De Morgen deze week. De ondraaglijke lichtheid van opiniërende pixels, deel 2.

Jeroen OlyslaegersJeroen OlyslaegersOok geweld tegen onvolgroeide patatten is laakbaar. Maar ernstig? Komaan zeg (De Morgen, 14 februari 2013)

Wie
°1968, Mortsel, (toneel)auteur, scenarist, columnist, Occupy (Antwerp)-activist.

Aanleiding
Op 12 februari 2013 besliste de rechter van Dendermonde dat het Field Liberation Movement verantwoordelijk is voor de criminalisatie van de strijd voor duurzame landbouw, of wat daar moet voor doorgaan. Elf leden van Field Liberation Movement werden veroordeeld tot zware, al te zware celstraffen tussen zes en acht maanden en tot een vergoeding van ongeveer 25.000 euro, te betalen aan de onderzoeksinstellingen, “die tevreden zijn met de uitspraak”, aldus Vilt.

Citaten
De titel van het opiniestuk zet de toon en vanaf dan wordt het niet beter. Het is dezelfde kromme redenering die Christophe Callewaert eerder produceerde in De Wereld Morgen toen hij stelde dat de geëiste schadeclaim van 191.000 euro zou neerkomen op ongeveer 10.000 euro per ggo-aardappelplantje. Ook de advocate van de beklaagden, Mieke Van den Broeck, maakte eenzelfde flauwe toespeling (De Standaard, 14 februari 2013):

Van den Broeck heeft ook moeite met de 20.000 euro schadevergoeding die is toegekend. ‘Daarvoor kan je toch verschrikkelijk veel patatten kopen.’

Boutade of niet, het gaat niet zomaar over onvolgroeide plantjes, het gaat niet over een vertrappeld patatje minder of meer. Als ik iemands huis onrechtmatig zou slopen, om welke reden dan ook, dan moet ik dat niet afdoen als een akkefietje met een hoop gebakken klei. Als ik iemands neus breek, dan moet ik ook niet gaan opzoeken wat de prijs is van een paar gram kalk in Brico.

Nochtans vind ik één punt van overeenkomst:

Vijf van de elf beklaagden krijgen een effectieve gevangenisstraf van zes tot acht maanden. De rest krijgt zes maanden met uitstel. Ik dacht even dat dit ging over de top van Electrabel die vorige week door de Raad van Mededinging werd beschuldigd van prijsmanipulatie tussen 2007 en 2010 en hiermee miljoenen uit de zakken van hun klanten te hebben geklopt.

Volledig mee eens: de straf uitgesproken door de rechter is verdomd zwaar en in het licht van andere processen en andere criminele feiten enorm misplaatst. Punt aan de lijn. Een inleidende cursus Biotechnologie had m.i. een zinvollere straf geweest, eentje met minder martelaren ook.

Die patatten waren genetisch gemanipuleerd, geplant door een door bedrijven gesponsord onderzoekscentrum. De gemoederen liepen hoog op tijdens die bewuste protestdag. Er werden hekken omver gelopen en een paar mensen trokken plantjes uit de aarde. Ook raakte een agent gewond aan zijn pink.

Aah, het werd gesponsord door een groot bedrijf? Maar dan mag het geweld geminimaliseerd worden. Dan is het niet zo erg?

Ze stonden daar die dag omdat ze woedend waren dat er in dit land niemand echt moeite doet om een serieus onderzoek te doen naar de langetermijngevolgen van genetisch gemanipuleerde groenten. Ze stonden daar omdat ze ongerust zijn over onze voedselketen.

Maar als ze nu écht, en ik bedoel eerlijk, waarlijk en echt ongerust waren (en zijn), dan hadden ze toch even langs de Coupure Links in Gent kunnen gaan. Daar is de faculteit Biowetenschappen, daar hadden ze zich kunnen informeren. Of gewoon even naar een universiteitsbibliotheek. Of surfen naar pubmed*, nog een optie.

Nee, in plaats daarvan laten zowel de FLM’ers als hun apologeten zich informeren door Duniversiteit van Tinternet, een van de bekendere instellingen voor “kritiekloze zelfstudie en dito bronnenstudie”, want aan dat laatste doen ze duidelijk niet mee.

Dat ook een  Olyslaegers, die volgens zijn fan op Wikipedia nu net “zijn inspiratie vaak aan films ontleent” en verder heel graag “in zijn werk de mate waarin onze wereld gemediatiseerd wordt, analyseert”, zich laat vangen aan een online filmpke, doet mij het ergste vermoeden. En dan wil ik het nog niet hebben over het feit dat voor een anders toch wel verstandige man de eventuele nadelen van gg-gewas A identiek lijken te zijn aan de eventuele nadelen van gg-gewas A’ of B.

Jeroen Olyslaegers: hier worden ze [de nadelen van ggo’s] opgelijst: http://www.trueactivist.com/genetic-roulette-movie/
[Via de Facebook-pagina van De Morgen, 14/02/2013. Ik kon de film niet bekijken via de geposte link.]

Men moet toch ofwel naïef, ofwel van enorm slechte wil zijn om in de commentaarsectie van De Morgen doodserieus en zonder verpinken te verwijzen naar het filmpje Genetic Roulette en naar True Activist, de Zeitgeist-minnende verzameling rondzwevende pixels waar Olyslaegers klaarblijkelijk ook zijn inspiratie haalde voor het ironische(?) opiniestuk over 9/11 (De Morgen 6 september 2012). Een stuk, tussen haakjes, dat bulkt van de samenzweringen en dat eerder op niburu.nl past dan op demorgen.be.

Debateer, ja. Licht het klootjesvolk in, ja. Maar niet op deze manier, Verlichte Volksmenner! Hoog tijd om eerlijk te debatteren, om eerlijk de consensus aan te vallen en om eerlijk de feiten voor te stellen.

We gaan verder:

De eerste aanwijzingen: een forse stijging van een aantal aandoeningen (zoals autisme en diabetes) die gelijke tred houden met het gebruik van ggo’s. Griezelig? Toch nogal, o lezer.

Dit is even griezelig, o lezer, als de verwaande koppigheid van sommige hardleerse waaspraters en volgers van cargo cult science. Dit is even griezelig, o lezer, als Goya’s monstruos die ontwaken als de rede slaapt. Dit is even zielig, o Zijne Noedeligheid, als de globale klimaatswijziging toe te schrijven aan het verdwijnen van piraten uit de Caraïben. De correlatie tussen de opkomst van biovoedsel en autisme in de VSA is veel pertinenter, maar ik vind de piratengrafiek grappiger:

PiratesVsTemp

Correlatie is causatie? Ernstig? Zelfs maar suggereren? Komaan zeg!

Tot slot: iets over dat onhebbelijke toontje, eigen aan megafoons en Occupy’ers:

Soit: ze stonden daar voor ons allen.
[…]
Het gaat over ons en ons eten.

Nee, man, ze stonden daar niet voor ons allen. Bespaar mij uw doldwaas en paternalistisch linkserig populisme. Dat is goed om door een megafoon te jagen, daar op de Groenplaats in Antwerpen. Ze stonden er niet voor de natte droom die de imaginaire 99% voor u lijkt te zijn. Beeldt u het zich vooral niet in.

Er zijn nog heel wat mensen die zich niet laten informeren door youtube-filmpjes, would-be activistjes die van toeten of blazen weten, en andere voorgekauwde food for thought producerende “opiniemakers” die zich niet gehinderd weten door feiten.

Nee, man, ze stonden daar alvast niet voor mij.

 

*PubMed comprises more than 22 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites.

De ondraaglijke lichtheid van opiniërende pixels (1)

Dolle pret in De Morgen deze week, op de afdeling droge Food for thought. Jong, aanstormend talent mocht andermaal zijn opinie op ons scherm branden. En we zullen het geweten hebben. Zo jong en al zo zuur.

Fikry El AzzouziFikry El AzzouziSamen met ‘Flair’ en ‘Story’ ben jij, Etienne Vermeersch, het geweten van Vlaanderen (De Morgen, 12 februari 2013)

Wie
°1978, Waaslander, schrijver van kortverhalen, reportages en columns voor o.a. De Morgen en Kif Kif. Auteur van het boek Het Schapenfeest (2010).

Aanleiding
Het debat tussen Etienne Vermeersch en Bart De Wever in het programma Reyers Laat. Volgens de ene een voltreffer, volgens de andere een festijn van loze namedropping. Hoewel ik ook vermoed dat Vermeersch eerdere uitspraken over regenboog-t-shirts en hoofddoeken in De Morgen van 6 februari een beetje hebben meegespeeld.

Citaten
De tekst begint met een ironiserende veeg uit de pan. Heel handig om zich later achter te verschuilen (genre “Ach, ’t was maar om te lachen, ge moet dat niet zo serieus nemen, die seculiere humanistische gelovers zijn toch maar een bende zuurpruimen wanneer hun opperpriester wordt aangevallen.”).

Zoals je weet schrijf ik alleen maar meesterwerken waar Vlaanderen nog niet klaar voor is. Daarom ben ik blij dat een moraalfilosoof eens iets van mij leest. Oké, ik weet dat het komt omdat ik nu over jou schrijf. Dat begrijp ik volkomen, ijdelheid is niemand vreemd.

Vervolgens wordt de kennis van Etienne Vermeersch op de korrel genomen en op het niveau van de niet aflatende weetjes- en feitjesstroom van een Quiz Me Quick’er geplaatst.

Hoe je met citaten en filosofen jongleert, hoe je Latijnse spreuken citeert. Ik geloof echt dat je een aanwinst voor mijn quizploeg kunt zijn. We zoeken nog een mobiele, oerconservatieve 65-plusser.

Maar dan komt de aap zachtjes aan uit de mouw, denk ik. Het gaat El Azzouzi waarschijnlijk niet om de eruditie van Vermeersch. Een beetje verstandige mens — en dat is Fikry ongetwijfeld — moet toch ook beseffen dat het flauw is te spotten met mensen die net dat tikje verstandiger zijn dan de gemiddelde post-Homo habilis. Men krijgt er wel de pre-Homo habilis-lachers mee op de hand, da’s waar.

Het gaat dus blijkbaar over atheïsme, geboortebeperking en, tadaa, hoofddoeken.

Geboortebeperking, euthanasie, hoe ze hoofddoekjes deftig moeten strijken. O wee, als er iemand je durft tegen te spreken: dan sla je die om de oren met citaten uit de Bijbel, de Koran […]

El Azzouzi is zelfs een beetje oneerlijk in deze, of hij houdt toch een kleine nuance achter. Nu ja, een kleine?

Met je aanhoudende pleidooien voor een hoofddoekenverbod hou je bewust vrouwenemancipatie tegen.

Niet iedereen lijkt die mening te zijn toegedaan, bijvoorbeeld Karin Heremans in De Morgen van 4 februari dit jaar. Maar ach ja, wat weet zij nu over emancipatie en onderwijs??

Terug naar de professor. Hoewel hij niet houdt van textiel op het hoofd, gaat het Vermeersch niet over een algemeen hoofddoekenverbod, zoals onder andere blijkt uit deze discussie in Reyers Laat, maar wel eentje wat scholen en officiële instanties betreft. Pakweg 8 uur per dag werken, school lopen, dus zonder hoofddoek. Dat laat 16 uur per dag om rond te hossen mét hoofddoek. Niet voldoende? Niet bereid tot compromis? Of zijn goddelijke geboden niet vatbaar voor overleg of verandering? En waarom niet?

Trouwens, uit de toetsaanslagen van een schijnbare verdediger van de Koran krijgt het woord “oerconservatief” natuurlijk wel een aparte bijklank. Is oerconservatief dan nog behoudender dan een tekst of teksten uit de vroege middeleeuwen?

Kindjes = zieltjes, dat besef ik ook wel, maar El Azzouzi lijkt niet stil te staan bij Vermeersch’ redenen, zoals bijvoorbeeld beschreven in De Ogen van de Panda. De rol van de professor in het euthanasiedebat is ook minzaam bekend. Ik heb het er moeilijk mee dat dit beschouwd wordt als “oerconservatief”. Zomaar, zonder argumenten, en daar knelt niet het hoofddoekje, maar wringt het schoentje. Belletrie, oké, het stuk was vlot geschreven, maar waarom zo hol, Fikry El Azzouzi? Waarom zo leeg?

Ijveren voor hoofddoeken mag deze dagen dan al enorm progressief lijken, de hoofddoeken zelf, de zogenaamde heilige geschriften én de dito mentaliteit die deze opleggen en verdedigen kan men toch bezwaarlijk als links-progressief bestempelen.

Reactie
Vermeersch reageerde, zoals vaker, lakoniek vanuit de heup en toch raak in De Morgen van 13 februari 2013: Ik, conservatief? Wel, wel.

Nawoord
Ondertussen heeft de nietsontziende zwaartekracht het opiniestuk van El Azzouzi de plaats gegeven dat het verdient: in de journalistieke sceptische put, ergens links van Het Pallieterke, maar even goed tussen de stront.

Darwin Day

Darwin Day - Charles DarwinWaarom zouden we de geboortedag van Charles Darwin vieren?

Omdat het 12 februari is, tiens.

1. Darwin Online: deze even verrassend lelijke als verrassend volledige website zou zowat het startpunt moeten zijn voor iedereen geïnteresseerd in Darwin de mens, Darwin de reiziger en Darwin de wetenschapper. Gedigitaliseerde boeken, manuscripten, foto’s, en uiteraard de bijna volledige correspondentie worden hier gepresenteerd.

2. Eerder dan de verheerlijking van een geniale persoon, is Darwin Day een ode aan zijn theorie en ook wel een beetje aan het wetenschappelijk denken in het algemeen. Voor een uitleg over die theorie, de geschiedenis van de evolutietheorie, soortvorming, evolutionaire psychologie in het Nederlands kan u terecht op de website evolutietheorie.be. U vindt er ook een hoofdstuk over creationisme en intelligent design. Ook de website van The National Center for Science Education (NCSE) is nog steeds een mooi startpunt.

3. Wil u toch kennismaken met the nutty stuff, dan kan u terecht bij Harun Yahya, de Turkse binnenhuisarchitect die alles wat misloopt op deze aardkloot in de schoenen schuift van “Darwinisten”. Zijn uitspraak “Suicide bombers are people brought up with Darwinist materialist education” is nu al een klassieker in zijn genre.

4. Uiteraard is er ook nog steeds Answers in Genesis, de website van de Australische creationist Ken Ham.  Heel handig is de sectie “A list of arguments creationists should avoid?“.