De ondraaglijke lichtheid van opiniërende pixels (2)

In 2007 vroeg Stephen Cass zich af wat het gewicht van de informatie op het internet zou zijn. Minder dan de minuscuulste korrel zand was zijn antwoord. En ons verbaast het niet, zo net na het lezen van twee opiniestukken op de website van de krant De Morgen deze week. De ondraaglijke lichtheid van opiniërende pixels, deel 2.

Jeroen OlyslaegersJeroen OlyslaegersOok geweld tegen onvolgroeide patatten is laakbaar. Maar ernstig? Komaan zeg (De Morgen, 14 februari 2013)

Wie
°1968, Mortsel, (toneel)auteur, scenarist, columnist, Occupy (Antwerp)-activist.

Aanleiding
Op 12 februari 2013 besliste de rechter van Dendermonde dat het Field Liberation Movement verantwoordelijk is voor de criminalisatie van de strijd voor duurzame landbouw, of wat daar moet voor doorgaan. Elf leden van Field Liberation Movement werden veroordeeld tot zware, al te zware celstraffen tussen zes en acht maanden en tot een vergoeding van ongeveer 25.000 euro, te betalen aan de onderzoeksinstellingen, “die tevreden zijn met de uitspraak”, aldus Vilt.

Citaten
De titel van het opiniestuk zet de toon en vanaf dan wordt het niet beter. Het is dezelfde kromme redenering die Christophe Callewaert eerder produceerde in De Wereld Morgen toen hij stelde dat de geëiste schadeclaim van 191.000 euro zou neerkomen op ongeveer 10.000 euro per ggo-aardappelplantje. Ook de advocate van de beklaagden, Mieke Van den Broeck, maakte eenzelfde flauwe toespeling (De Standaard, 14 februari 2013):

Van den Broeck heeft ook moeite met de 20.000 euro schadevergoeding die is toegekend. ‘Daarvoor kan je toch verschrikkelijk veel patatten kopen.’

Boutade of niet, het gaat niet zomaar over onvolgroeide plantjes, het gaat niet over een vertrappeld patatje minder of meer. Als ik iemands huis onrechtmatig zou slopen, om welke reden dan ook, dan moet ik dat niet afdoen als een akkefietje met een hoop gebakken klei. Als ik iemands neus breek, dan moet ik ook niet gaan opzoeken wat de prijs is van een paar gram kalk in Brico.

Nochtans vind ik één punt van overeenkomst:

Vijf van de elf beklaagden krijgen een effectieve gevangenisstraf van zes tot acht maanden. De rest krijgt zes maanden met uitstel. Ik dacht even dat dit ging over de top van Electrabel die vorige week door de Raad van Mededinging werd beschuldigd van prijsmanipulatie tussen 2007 en 2010 en hiermee miljoenen uit de zakken van hun klanten te hebben geklopt.

Volledig mee eens: de straf uitgesproken door de rechter is verdomd zwaar en in het licht van andere processen en andere criminele feiten enorm misplaatst. Punt aan de lijn. Een inleidende cursus Biotechnologie had m.i. een zinvollere straf geweest, eentje met minder martelaren ook.

Die patatten waren genetisch gemanipuleerd, geplant door een door bedrijven gesponsord onderzoekscentrum. De gemoederen liepen hoog op tijdens die bewuste protestdag. Er werden hekken omver gelopen en een paar mensen trokken plantjes uit de aarde. Ook raakte een agent gewond aan zijn pink.

Aah, het werd gesponsord door een groot bedrijf? Maar dan mag het geweld geminimaliseerd worden. Dan is het niet zo erg?

Ze stonden daar die dag omdat ze woedend waren dat er in dit land niemand echt moeite doet om een serieus onderzoek te doen naar de langetermijngevolgen van genetisch gemanipuleerde groenten. Ze stonden daar omdat ze ongerust zijn over onze voedselketen.

Maar als ze nu écht, en ik bedoel eerlijk, waarlijk en echt ongerust waren (en zijn), dan hadden ze toch even langs de Coupure Links in Gent kunnen gaan. Daar is de faculteit Biowetenschappen, daar hadden ze zich kunnen informeren. Of gewoon even naar een universiteitsbibliotheek. Of surfen naar pubmed*, nog een optie.

Nee, in plaats daarvan laten zowel de FLM’ers als hun apologeten zich informeren door Duniversiteit van Tinternet, een van de bekendere instellingen voor “kritiekloze zelfstudie en dito bronnenstudie”, want aan dat laatste doen ze duidelijk niet mee.

Dat ook een  Olyslaegers, die volgens zijn fan op Wikipedia nu net “zijn inspiratie vaak aan films ontleent” en verder heel graag “in zijn werk de mate waarin onze wereld gemediatiseerd wordt, analyseert”, zich laat vangen aan een online filmpke, doet mij het ergste vermoeden. En dan wil ik het nog niet hebben over het feit dat voor een anders toch wel verstandige man de eventuele nadelen van gg-gewas A identiek lijken te zijn aan de eventuele nadelen van gg-gewas A’ of B.

Jeroen Olyslaegers: hier worden ze [de nadelen van ggo’s] opgelijst: http://www.trueactivist.com/genetic-roulette-movie/
[Via de Facebook-pagina van De Morgen, 14/02/2013. Ik kon de film niet bekijken via de geposte link.]

Men moet toch ofwel naïef, ofwel van enorm slechte wil zijn om in de commentaarsectie van De Morgen doodserieus en zonder verpinken te verwijzen naar het filmpje Genetic Roulette en naar True Activist, de Zeitgeist-minnende verzameling rondzwevende pixels waar Olyslaegers klaarblijkelijk ook zijn inspiratie haalde voor het ironische(?) opiniestuk over 9/11 (De Morgen 6 september 2012). Een stuk, tussen haakjes, dat bulkt van de samenzweringen en dat eerder op niburu.nl past dan op demorgen.be.

Debateer, ja. Licht het klootjesvolk in, ja. Maar niet op deze manier, Verlichte Volksmenner! Hoog tijd om eerlijk te debatteren, om eerlijk de consensus aan te vallen en om eerlijk de feiten voor te stellen.

We gaan verder:

De eerste aanwijzingen: een forse stijging van een aantal aandoeningen (zoals autisme en diabetes) die gelijke tred houden met het gebruik van ggo’s. Griezelig? Toch nogal, o lezer.

Dit is even griezelig, o lezer, als de verwaande koppigheid van sommige hardleerse waaspraters en volgers van cargo cult science. Dit is even griezelig, o lezer, als Goya’s monstruos die ontwaken als de rede slaapt. Dit is even zielig, o Zijne Noedeligheid, als de globale klimaatswijziging toe te schrijven aan het verdwijnen van piraten uit de Caraïben. De correlatie tussen de opkomst van biovoedsel en autisme in de VSA is veel pertinenter, maar ik vind de piratengrafiek grappiger:

PiratesVsTemp

Correlatie is causatie? Ernstig? Zelfs maar suggereren? Komaan zeg!

Tot slot: iets over dat onhebbelijke toontje, eigen aan megafoons en Occupy’ers:

Soit: ze stonden daar voor ons allen.
[…]
Het gaat over ons en ons eten.

Nee, man, ze stonden daar niet voor ons allen. Bespaar mij uw doldwaas en paternalistisch linkserig populisme. Dat is goed om door een megafoon te jagen, daar op de Groenplaats in Antwerpen. Ze stonden er niet voor de natte droom die de imaginaire 99% voor u lijkt te zijn. Beeldt u het zich vooral niet in.

Er zijn nog heel wat mensen die zich niet laten informeren door youtube-filmpjes, would-be activistjes die van toeten of blazen weten, en andere voorgekauwde food for thought producerende “opiniemakers” die zich niet gehinderd weten door feiten.

Nee, man, ze stonden daar alvast niet voor mij.

 

*PubMed comprises more than 22 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full-text content from PubMed Central and publisher web sites.