Vrouwmenschen en wetenschap

Berchem, den 11 April 2013

Mijne Heeren!

nytIn een elektrische courant van den Amerikaan lazen wij over jonge deernen die hun leven willen riskeren om enige tijd achter de schoolbanken te kunnen doorbrengen. In noordelijk Brits-Indië en Afghanistan, zo melden ons de Nieuw-Amsterdamsche Tijdingen, hebben diepgelovigen reeds tweehonderd scholen moeten sluiten omdat ze vergeven waren van de jonge vrouwmenschen. Ook hebben wij moeten vernemen dat Malala Yousafzai, een der ergste activistes uit de Noord-West-Grensprovincie, na een eerder incident, nog steeds niet van plan is om in den huwelijksboot te stappen. Zij volhardt koppig in haar eis tot scholing, de vranke vrumme! (Girls Who Risk Their Lives for Education, New York Times, den 8 April 2013)

Dr V. Shiva

Maar, Mijne Heeren, niet alleen in het land van den Mohammedaan of in onze voormalige Afrikaansche koloniën roeren zich de ‘moderne’ vrouwmenschen. Ook onze eigen beschaafde wereld wordt meer en meer overspoeld door agressieve suffragettes en hatelijke vrouwlieden die steeds luider, steeds gewelddadiger een andere plaats opeisen dan den haard. We moeten hier evenwel aan toevoegen dat het niet overal kommer en kwel is. In India, bijvoorbeeld, wordt de opstanding der vrouwluiden bestreden door menschen als Dr. V. Shiva, een kloeke man naar ons hart!

Terug naar onze contreien, terug naar onze Westerse beschaving. Tot mijn schaamte heb ik moeten vaststellen dat ook ik het slachtoffer ben geworden van een achterbakse vrouwentruc! Tot en met vandaag las ik met veel plezier in het Boek der Gezichten de rubriek I fucking love science, een verzameling prettige en uiterst interessante weetjes. Door het enthousiasme zetten de artikels steevast aan tot verder gezoek en gesnuffel in de Groote Google Fichenbak.

E. Andrew

Edoch, mijn verbazing was even groot als mijn teleurstelling, toen ik vernam dat de oprichter van deze rubriek, E. Andrew, een vrouwmensch is! Door haar vrouwenlisten én de misleidende, scabreuze titel wist zij in minder dan een jaar tijd ruim 4,5 miljoen volgers aan zich te binden! De reacties van haar publiek op het nieuws dat zij van de vrouwelijke kunne is, waren hardvochtig maar rechtvaardig. In een gesproken dagblad van den Amerikaan probeerde zij zich later te verantwoorden voor haar slinkse daden. Tevergeefs, zo dunkt ons.

Kortom, Mijne Heeren, hoed u voor kortharige vrouwen met rood haar!

Nog erger is het elektrische blad Double X Science! Een pagina vol mannelijke leden, vrouwelijke euh, dingen, flamoezen, en pamfletten om de vrouwlui aan te zetten tot scholing en educatie, dus tot ongehoorzaamheid en opstandigheid. Lees en huiver:

Welcome to Double X Science, the online science magazine for women. This site exists to bring science to the woman in you, whoever she is, whatever she does. Our goal is to bring evidence-based science stories and angles on science specifically of interest to the female-gendered audience. That audience might be XY or XXY or XYY or XO or XX and that gender might vary from day to day, but all are welcome here. Biology doesn’t offer a shorthand for “female gender,” but if you’re feeling XX-y with or without a double X, we’ve got science for you.

 

Nog dichter bij huis is de de feministische tsunami al helemaal ingeslagen, met vérstrekkende gevolgen. Gisteren stootte ik toevallig op én een interwebpagina voor vrouwen, én op het archief van de reeks Alles voor de wetenschap (Canvas) en tot mijn verbazing werden ook daar vrouwen aan het woord gelaten, te weten de moleculair biologe Christine Van Broeckhoven en de wiskundige Ingrid Daubechies.

Dus, Mijne Heeren! Wij moeten dringend…

Mijne Heeren?

 

Is daar nog iemand?

*  *  *

P.S.  Harvard President Drew Faust delivers her lecture, Educate Women; Change the World, at Ewha Womans University in South Korea.