Podcast: A brief history of mathematics

BBC brief history10 x 15 minuten lang leidt professor Marcus du Sautoy zijn luisteraars rond in de wereld van de wiskunde, of beter, in het hoofd van enkele van de grootste wiskundigen die deze planeet gekend heeft. Hij laat daarbij niet na om te wijzen op de praktische toepassingen.

De volledige reeks telt helaas slechts 10 afleveringen. U kan ze beluisteren of downloaden op deze BBC-pagina.

 1. Newton and Leibniz
 2. Leonard Euler
 3. Joseph Fourier
 4. Evariste Galois
 5. Carl Friedrich Gauss
 6. The Mathematicians who helped Einstein
 7. Georg Cantor
 8. Henri Poincare
 9. Hardy and Ramanujan
 10. Nicolas Bourbaki

Lezingenreeks Centrum voor de Studie van de Christelijke Traditie (voorjaar 2014)

The Marriage in Cana Giotto, c. 1304Het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities (CSCT) is een onderzoeksgroep van de Universiteit Gent, opgericht in 2006. Het Centrum verenigt meer dan dertig Gentse onderzoekers uit diverse vakgroepen (Geschiedenis, Taalkunde, Letterkunde, Talen & Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika, Slavistiek en Oost-Europakunde en Vergelijkende Cultuurwetenschappen) die in hun onderzoek en/of onderwijs aspecten van het christendom behandelen.

Tijdens het academiejaar 2013-2014 organiseert Johan Braeckman een lezingenreeks over religie en skepticisme voor het CSCT. De lezingen zijn gepland op woensdagavonden, van 29 januari tot en met 9 april, telkens om 20u. De locatie is de Zebrastraat 32, te Gent.

De lezingen zijn gratis voor studenten en personeelsleden AUGent; anderen: 5 euro per lezing.

Wie de permanente navorming volgt (met officieel attest: 50 euro, plus vast administratief bedrag): inschrijven via de centrale studentenadministratie (Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33; studentenadministratie@UGent.be of 09 331 00 99).

Voorjaar 2014: Religie en Scepticisme

29/01/2014: Danny Praet
Scepsis over wonderen in de antieke oudheid en het vroege christendom

05/02/2014: Etienne Vermeersch
Zin en onzin over de historische Jezus

12/02/2014: Tim Trachet
De lijkwade van Turijn

19/02/2014: Gustaaf Cornelis
Scheppingsverhalen en moderne kosmologie

26/02/2014: Maarten Boudry
Over bidden, bijgeloof en het bovennatuurlijke

12/03/2014: Catherine de Jong
Over onverklaarbare genezingen en wonderen

19/03/2014: Ronny Martens
De ster van Bethlehem

26/03/2014: Herman Philipse
Religie in een wetenschappelijk tijdperk

02/04/2014: Jean Paul Van Bendegem
Over mirakels

09/04/2014: Johan Braeckman
Is er leven na de dood?

[Ctrl-P] Rabinowitz & Dennis: Hype of wetenschap in de media?

Wetenschap is alomtegenwoordig en het heeft impact op ieders leven. Een van de doelen van de blog The Incubator is daarom het stimuleren van discussies over wetenschap. En dat liefst duidelijk, met zo weinig mogelijk jargon. Elementaire wetenschapscommunicatie, quoi.

Ik heb hier een artikel van Gabrielle Rabinowitz en Emily Dennis gekopieerd, Hype of wetenschap in de media? (5 Steps to Separate Science from Hype, No PhD Required). De vertaling heb ik zelf gemaakt en verscheen eerder op de website van skepp.be.

*  *  *

Gabrielle Rabinowitz en Emily Dennis: Hype of wetenschap in de media?

Vermindert flossen de kans op hartaandoeningen? Veroorzaakt aluminium de ziekte van Alzheimer? Zou ik het paleodieet moeten volgen? Wetenschappers zoals wij krijgen constant zulke vragen. En hoewel we opgeleid worden om uiteenlopende ideeën te beoordelen op hun wetenschappelijkheid, heeft men heus geen doctoraatsopleiding nodig om een onderscheid te maken tussen de nieuwste hype in de media en de laatste wetenschappelijke bevindingen. Met deze vijf stappen kan je zelf aan de slag.

1. Maak een onderscheid tussen verkooppraatje en wetenschap

Bijna iedereen probeert tegenwoordig iets te verkopen. Zelfs in krantenartikels over wetenschap staat de verkooppraat dikwijls in of net onder de titel. Naar de wetenschappelijke argumenten zelf zoekt de lezer vaak tevergeefs.

Ga in het krantenartikel op zoek naar een citaat van een wetenschapper. Lees dat citaat en negeer het verhaaltje van de journalist. Maar vergeet niet dat ook de wetenschapper zelf bevooroordeeld kan zijn. Wees trouwens skeptisch tegenover wetenschappers die de grenzen van hun eigen onderzoek niet kennen en die vergeten om alternatieve verklaringen te suggereren. Controleer ook welke organisatie het onderzoek betaald heeft: ook deze kunnen een verborgen agenda hebben.

Kortom, lees de krantenartikels zeer zorgvuldig en probeer uit te maken of de claims die gemaakt worden gebaseerd zijn op de feiten die ze presenteren.

2. Ga op zoek naar de juiste gegevens

Sommige journalisten gaan verder dan gewoon citeren en beschrijven zowaar de wetenschappelijke papers achter de claims. Wanneer ze dat niet doen, of wanneer je toch meer wil vernemen, dan kan je steeds terecht op Google Scholar om zelf de originele bron, de eigenlijke wetenschappelijke paper op te zoeken. Je kan zoeken aan de hand van alle informatie die je krijgt: de namen van de wetenschappers, hun onderzoeksinstelling, het onderwerp van hun onderzoek.

Je gaat ongetwijfeld zonder problemen wetenschappelijke papers vinden die je gratis kan raadplegen en die zeer begrijpbaar zijn, maar voor de meeste moet je betalen. Daarenboven zijn ze niet altijd eenvoudig om te lezen. Maar zelfs als je de volledige wetenschappelijke paper niet kan vinden of als je de paper niet volledig begrijpt, dan kan je nog uitzoeken of het gepubliceerd werd in een degelijk wetenschappelijk tijdschrift.

Je kan bijvoorbeeld zoeken op de “impactfactor” van het tijdschrift. De impactfactor is een cijfer dat alleen aan tijdschriften gegeven wordt die al 3 jaar bestaan en het geeft aan hoe vaak naar de papers verwezen werd door collega-wetenschappers. Een wetenschappelijk betrouwbaar tijdschrift heeft een impactfactor van 5 of hoger. Je kan eenvoudig online zoeken op “(naam van het tijdschrift) + impact factor”. Dit cijfer is vooral relevant voor tijdschriften over biomedische en biologische onderwerpen. Tijdschriften met betrekking tot andere wetenschappelijke onderwerpen kunnen minder aanhalingen hebben, maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het tijdschrift onbetrouwbaar is. De impactfactor alleen bepaalt niet de waarde van het tijdschrift. Meer uitleg en details vind je in dit artikel.

3. Evalueer de gegevens

Nadat je de paper en de gegevens hebt gevonden, is het tijd om te evalueren. Probeer uit te zoeken of de schrijvers van de paper, of een andere groep van wetenschappers, het experiment hebben herhaald, liefst met gelijkaardige resultaten. Het is ook beter dat ze honderden of duizenden mensen (of apen, of cellen, of eender wat) hebben geanalyseerd dan twee of drie. Denk aan het volgende: als jij zou moeten uitzoeken wat de lengte van de gemiddelde Amerikaan is, dan zou je een hele hoop mannen moeten opmeten om tot een goed resultaat te komen. Als je maar een paar mensen zou meten, toevallig enkele basketbalspelers, dan zouden de resultaten onbetrouwbaar zijn. Let ook op verschillen tussen twee groepen, vooral tussen groepen mensen. Aspecten zoals inkomensgroep en toegang tot gezondheidszorg leggen soms de gerapporteerde resultaten beter uit dan de middeltjes die het artikel voorstelt.

Grafieken zijn uitstekende middelen om op een snelle manier complexe informatie over te brengen. Maar ze kunnen misleidend zijn. Hier zijn enkele veelgebruikte trucs.

Truc 1: plaats twee heel verschillende zaken met eenzelfde trend in één grafiek

(Bron: Businessweek)

Deze is vrij eenvoudig: correlatie is niet hetzelfde als oorzaak. Het is enigszins overdreven, maar het is een goed voorbeeld van twee zeer verschillende dingen die in één grafiek worden geplaatst. Maar dat betekent niet dat ze met elkaar te maken hebben, zelfs als het zo lijkt of als de journalist het zo suggereert.

Truc 2: toon niet alle gegevens

Originele data (links) versus aangepaste data (rechts)

In deze grafiek hebben we de laatste kolom weggelaten, zodat de andere kolommen het nu zonder context moeten stellen. Dit is een goede reden waarom je steeds op zoek moet gaan naar de originele grafiek van het oorspronkelijke artikel.

Truc 3: zoom in op de as

 

Deze twee grafieken geven dezelfde informatie weer. In de grafiek aan de rechterkant kijken we vooral naar het bovenste deel van de informatie, waarbij de verschillen tussen de kolommen groter lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Controleer steeds de getallen op de y-as (de rode as). Een goede oefening is om de grafiek op zich te bekijken en om je af te vragen welke titel je die grafiek zou kunnen geven. Als je denkt dat je niets kan concluderen uit de grafiek, wees dan eerder skeptisch tegenover mensen die beweren dat ze het wel kunnen.

4. Plaats het verhaal in een context

Nu we weten wat de studie zegt, is het tijd om naar het hele plaatje te kijken. Zoek zeker andere artikels over het onderwerp bij elkaar en zoek ook naar uitspraken van wetenschappers die niet rechtstreeks bij het onderzoek betrokken waren. Andere labo’s en onderzoekers verschillen vaak van mening over een wetenschappelijk onderwerp, een reden trouwens waarom je de zin “wetenschappers zeggen” best met een fikse korrel zout neemt.

Als je dan nog problemen hebt met het vinden van een andere wetenschappelijke opinie, kijk dan even op de Wikipediapagina en zoek uit of het onderwerp een hoofdstukje heeft in verband met eventuele controverses of kritiek.

5. Vraag het aan een wetenschapper

Als je je na al het speurwerk en geanalyseer nog een beetje onzeker voelt, zoek dan wetenschappers die je kan vertrouwen of die eventueel bloggen en vraag het hen. Gebruik de sociale media, stuur hen een tweet. Niets is beter dan een echte discussie, zelfs via Twitter of e-mail. Met vragen kan je ook terecht op neutrale websites als Mayo Clinic (of, in de Vlaamse context, de website ikhebeenvraag.be, noot van de vertaler).

Andere nuttige bronnen

 • Google geeft tal van interessante tips over hoe je het best online kan opzoeken. Ze geven advies over het ingeven van zoektermen en het evalueren van de zoekresultaten.
 • Het tijdschrift PloS is een vrij toegankelijk tijdschrift waarin wetenschappers elkaars werk beoordelen. Alle artikels zijn gratis en de meeste zijn zeer duidelijk en helder geschreven.
 • PubMed is nog een excellent startpunt voor wetenschappelijke artikels.
 • Op deze webpagina kan je obscure technische maten omzetten in eenvoudigere woorden.
 • Een lijst van twijfelachtige magazines die zowat alles willen publiceren, zolang men maar (zwaar) betaalt voor de publicatie. De kwaliteitscontrole is onbestaande.
 • Hier vind je nog een degelijke lijst van 10 vragen om echte wetenschap van pseudowetenschap te onderscheiden.
 • Nog een goed artikel over mogelijke problemen met data-analyse.

PS

– “Vermindert flossen de kans op hartaandoeningen?” Neen. Maar het is toch ergens goed voor? Ja.
– “Veroorzaakt aluminium de ziekte van Alzheimer?” Toch niet.
– “Zou ik het paleodieet moeten volgen?” Nee, beter niet. En weet je wat, de mensen uit het paleolitische tijdperk volgden het waarschijnlijk ook niet!

Sense about Science: Publications and resources

Ik vat snel even de About-sectie van de website van Sense about Science samen, om dan een ingekorte lijst te geven van absoluut te lezen publicaties over wetenschap, wetenschapsvoorlichting en kritisch denken. Afronden doe ik met een link naar de volledige lijst.

Sense about Science is een organisatie die een elementaire kennis van, of beter, zin in en voor wetenschap wil verspreiden. Via de website publiceren de de mensen van SaS artikels en commentaren, en geven ze wetenschapsadvies. In hun databank zitten de namen van zo’n 5000 wetenschappers die hun medewerking verlenen, van Nobelprijswinnaars tot PhD-studenten. SaS werkt samen met wetenschappelijke organisaties, wetenschappelijke uitgevers, beleidsmakers, het publiek en de media. Door middel van campagnes delen ze tools om het wetenschappelijk en kritisch denken te stimuleren.

Speciaal voor de homo legens schreven de goede lieden van Sense about Science een razend interessante reeks bij elkaar die u gratis naar believen kan downloaden. Hieronder vindt u de eerste publicaties van de eerste webpagina (van drie). De volledige lijst vindt u hier.

 • Making Sense of Statistics
  This guide is not a lesson in statistics. It provides the questions to ask and identifies the pitfalls to avoid to help us get behind news stories that use statistics.
 • Making Sense of Chemical Stories
 • The guide flags up the more serious misconceptions that exist around chemicals and suggests straightforward ways to evaluate them.
 • Making Sense of Testing
  The guide presents a few insights and highlights common misconceptions about having health tests and scans.
 • Making Sense of Screening
  The guide addresses misconceptions about how screening works, its limitations and the calculation of benefits and harms to bridge the gap between the active debates of the scientific community and the concerns raised by the public.
 • Making Sense of Radiation
  Together with scientists, engineers and medical professionals we identified some of the tools that they themselves rely on to help deliver a clearer picture of what radiation is, what it does and what it can’t do.
 • Making Sense of GM
  In the guide scientists and agriculturalists explain what is the genetic modification of plants and why scientists are doing it, putting GM into the context of developing plant breeding.
 • Public Views on Scientific Evidence
  Ipsos MORI study conducted for Sense About Science.
 • Making Sense of Weather and Climate
  We worked with climate and weather scientists to review how weather and climate issues are discussed in media coverage and policy debates and address what they noticed were frequent misunderstandings.
 • I’ve Got Nothing to Lose by Trying It
  A guide to weighing up claims about cures and treatments.
 • Standing Up For Science
  A guide to the media for early career researchers.
 • Standing Up For Science II
  A guide to promoting good science and fighting misinformation.

[Ctrl-P] Steven Novella: “Alternative Engineering”: A Postmodern Parable

Voor deze copy-paste een oudere tekst van Steven Novella, neuroloog, voorzitter van New England Skeptical Society, medisch consulent voor quackwatch.com, fellow of the Committee for Skeptical Inquiry en JREF en opperhoofd van de podcast The Skeptics’ Guide to the Universe.

Novella, onthou die naam!

*  *  *

Steven Novella, M.D.: Alternative Engineering”: A Postmodern Parable (2003)

A new phenomenon is sweeping the country, gaining the attention of both consumers and manufacturers alike. Increasingly disenchanted with the cold metallic world of modern technology, people are looking closely at more natural alternatives. Collectively called Alternative Engineering (“Alt Eng”), a host of new and old methods are gaining scientific and journalistic respectability.

Alec Waterstone is one such self-styled alternative engineer. He has no degree or formal training in engineering, which, he explains, is an advantage: “My thinking is not limited by mathematics, logic, or any stodgy old mechanistic paradigm. I do not have to pay homage to the likes of Newton or other Western male pedagogues. My complete lack of training frees me to consider unique and innovative solutions to engineering problems, unfettered by the annoying constraints of “reality.”

Energy-Based Bridges

Alec’s latest project is a design for a 1200-foot non-suspension bridge. He claims the bridge will be able to span this distance without pylons or overhead suspension, and will be supported only by the ancient art of Feng Shui. “This wisdom, which is thousands of years old, is the art of channeling energy through design and form. This energy can be used to support a 1200-foot bridge, or even larger structures.” City planners are intrigued by these designs, because such bridges will cost less than half as much as conventionally designed bridges.

Alec is also quick to point out that ancient Chinese documents reveal absolutely no accounts of collapsing suspension bridges. His technique’s safety record is, he argues, unparalleled. “How else would it have survived all these years if it didn’t work?

Anthony Trellis, a professor of engineering at State-of-the Art University, claims that Alec’s designs run contrary to basic principles of physics and materials science. An exasperated Trellis commented, “A bridge based upon Waterstone’s designs simply could not stand. It would be unsafe in the extreme.”

But Alec is not perturbed by such criticism. “Of course professor Trellis does not like my designs, because they challenge his precious status quo and turn his world upside-down. But the protectionism of the old guard is starting to crumble, like one of their obsolete buildings,” he retorted at a recent symposium for progressive thinkers who agreed that those who fail to jump on the bandwagon will be left behind. His talk to a standing-room-only crowd also accused the American Society of Civil Engineers, the steel industry, and other “vested interests” of trying to suppress his views.

Skeptics have suggested that before we spend millions of taxpayer dollars on such projects, and subject American motorists to the unknown risks of driving over a Waterstone bridge, Waterstone’s basic principles should at least be tested to see whether they work. This is especially true since his designs seem to run contrary to conventional wisdom. But Waterstone responds:

I”m too busy designing bridges to jump through some skeptic’s hoops. They will never be satisfied, anyway. The American motorists should be free to decide for themselves if they wish to drive over one of my bridges. I respect their intelligence and ability to make smart decisions for themselves. They don’t need to be told by some bureaucrat, or professor in an ivory tower, which bridges are safe and which are not.

Professor Trellis and other naysayers argue that individuals should not have to be scientists or engineers in order to drive safely over our bridges. Regulations are not designed to limit freedom, but to provide a basic level of safety and protection for the public. This attitude, however, is increasingly being dismissed as overly paternalistic and protective.

Lees hier verder.