Creationisme en Wetenschap (1): Laat ons bidden

Op zaterdag 7 april ging het eerste congres van het Logos Instituut in Vlaanderen door onder de naam “Bijbel en wetenschap. Scheppingsgeloof onder vuur”. Locatie: de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente Antwerpen. Dit is het eerste deel van mijn verslag.

* * *

De ontvangst is net iets te hartelijk, de ochtendkoffie eerlijker maar flauw. Het pand, een herenhuis op het hipsterchique Zuid, is ingericht als een kerk, zeer sober en zonder enige opsmuk. De elektrische piano staat achteraan. In de Evangelische Gemeente heeft beeld al lang geleden plaats moeten ruimen voor klank. Ik tel slechts 70 zitjes, waarvan er bij aanvang zo’n 50 bezet zijn. Dat is net iets meer dan de helft van de optimistisch aangekondigde 90 plaatsen. Een overrompeling is het dus niet, die eerste conferentie van het Logos Instituut in Vlaanderen.

Spreker Jan van Meerten zal later op de dag vertellen dat het Instituut zich wil profileren als een Nederlandstalige, eerder dan Nederlandse, interkerkelijke locomotief waaraan andere, soortgelijke organisaties en kerkgemeenschappen hun wagentje kunnen hangen. Het Instituut wil leiden en stroomlijnen, en dat kost geld. Van Meerten en andere gezanten van het Logos Instituut wijzen die dag dan ook meermaals op de mogelijkheid om de organisatie financieel te steunen middels donaties of abonnementen op het populair christelijk-wetenschappelijke tijschrift Weet.

Om 10.00 uur heet Ton de Mik ons welkom in Vlaanderen en vervolgens begint hij de dienst, of de conferentie zo u wil, met een gebed. De Heer wordt op de eerste warme lentedag van 2018 aanroepen om de aanwezige sprekers te inspireren met Zijn wijsheid. Ik kan me evenwel de hele dag niet van de indruk ontdoen dat Hij niet thuis geeft. Waarschijnlijk heeft Hij, net zoals zowat de meerderheid van de stadsbezoekers, Zijn goddelijke kont op een zonnige en hippe terrasstoel geploft, glimlach en dichtgeknepen ogen richting zon, Oostindisch doof voor het lawaai van het verkeer en het gejengel van enkele van Zijn aandachtszoekende volgelingen twee deuren verderop.

Na het gebed tovert de spreker een Bijbel tevoorschijn en begint hij de eerste verzen van Genesis, een van de scheppingsverhalen in het Heilig Boek, af te haspelen. Ik ben plots een van de weinigen in de zaal die niet neusdiep in een beduimeld exemplaar van het Schrift zit; zo goed had ik me dus niet voorbereid. Op een minuut of wat wordt het hele probleem van de schepping uitgelegd, of beter voorgelezen. En hiermee is de conferentie eigenlijk afgelopen. Deze voorleessessie bevat zowat alles wat een mens moet en kan weten over de Schepping.

Toch gaat Ton, net zoals de dag, verder. De evolutietheorie wordt wereldwijd verspreid en daardoor ligt het geloof in een eenmalige goddelijke creatie, 6000 jaar geleden, onder vuur. Het topos van slachtofferrol waarin de Ware Gelovigen gedrukt worden door het seculiere evolutiedenken, wordt de hele dag herhaald. En dat terwijl het creationisme niet alleen logischer is dan de goddeloze wetenschap, maar moreel gezien veel beter. In de evolutietheorie, dat het recht van de sterkste propageert, aldus De Mik, wordt de dood gezien als een nodig en noodzakelijk mechanisme voor evolutie. In de evolutietheorie is de dood onomkeerbaar.

Voor het Logos Instituut en zijn acolieten is de dood de straf voor de (erf)zonde. En deze theologische verklaring van het Instituut is beter, omdat theologisch de woorden theo[s] bevat en logisch. Adam, liet De Mik ons weten, was de eerste mens; was hij de eerste mens niet, dan was hij niet Adam. Ik hap naar adem. Het feit dat Jezus uit de dood is opgestaan maakt dus één van de premissen van het evolutiedenken ongeldig, wat de zondeval logisch verklaart. De herrijzenis van Jezus is op zijn beurt logischer omwille van de zondeval.

We zijn ondertussen 10.15 u. Zo vroeg in de ochtend valt deze woordsalade zwaar op een nuchtere geest. Het wordt een lange, donkere dag.

13 gedachten over “Creationisme en Wetenschap (1): Laat ons bidden

 1. Frank Verhoft schrijft: ‘De ontvangst is net iets te hartelijk, de ochtendkoffie eerlijker maar flauw.’
  Dat de koffie voor FV flauw was, is een kwestie van smaak, voor mij was hij eerlijk en heerlijk. Waarom schrijft FV niet dat de broodjes te plat (zacht) waren? Dan had ik hem gelijk kunnen gegeven. Maar wat is het relevante aan een uitlating over het aangeboden eten en drinken tijdens dit congres? En wat insinueert FV met te zeggen dat de ochtendkoffie ‘eerlijker’ was en ‘de ontvangst is net iets te hartelijk’? Zag hij daar een ontvangstcomité van geslepen, oneerlijke sluwe vossen die naïevelingen weten in te palmen om zich voor hun zaak te winnen? Ik heb ze alvast niet gezien of ontmoet, nochtans zet ik telkens een kritische bril op wanneer mensen, gelovigen of ongelovigen, me opvallend vriendelijk aanspreken en zich beminnelijk opstellen; gebeurtenissen uit mijn kinderen jaren liggen daaraan ten grondslag.

  Met zijn openingszin heeft FV de toon gezet. Het vervolg wordt, naar ik vrees, verder spelen op de man i.p.v. op de bal. En inderdaad, zijn denigrerende, irrelevante rapportering stopt niet na die openingszin. Zijn ingezette dissonante toon klinkt als een orgelpunt doorheen dit eerste deel, wat me doet besluiten om het bij deze ene reactie te laten.
  FV zegt: ‘Ik tel slechts 70 zitjes, waarvan er bij aanvang zo’n 50 bezet zijn. Dat is net iets meer dan de helft van de optimistisch aangekondigde 90 plaatsen. Een overrompeling is het dus niet, die eerste conferentie van het Logos Instituut in Vlaanderen.’ Klopt, een overrompeling was het (nog) niet, maar alweer: wat zegt dat over wat de sprekers te zeggen hadden? Of gaan we het waarheidsgehalte van een uiteenzetting afmeten aan het aantal zitjes (staanplaatsen) die er bezet zijn? Wie zijn geschiedenis kent, kan zelfs het tegendeel aanvoeren. Trouwens, het aantal mensen dat de evolutietheorie verwerpt of in twijfel trekt, neemt toe. Ik heb weinig goeds over de islam te vertellen, maar wie zich islamiet noemt, nu al meer dan twee miljard, gelooft niet in de evolutietheorie. Tellen we daarbij de miljoenen gelovigen van de vele strekkingen die zich baseren op de Bijbel. Een onderzoek wees uit dat in Amerika een derde van de jongeren niet in de evolutietheorie gelooft, en een aanzienlijke meerderheid verwerpt de abiogenese (het niet planmatig ontstaan van leven uit dode materie). Ook zien we onder ongelovigen een opmars van het geloof in intelligent design. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat de evolutietheorie zware klappen zou krijgen als hij niet door de strot van onze jongeren geduwd werd. Voor mijn part mag de evolutietheorie op school onderwezen worden, maar dan samen met de vele tegenargumenten. De evaluatie en conclusies moeten we dan aan de leerlingen zelf overlaten; ik zou er alvast gerust in zijn.

  Verder lees ik een bladzijde lang meer van hetzelfde met hier en daar een overdrijving om ‘grappig’ te willen zijn of een prik uit te delen die onterecht is. Ik citeer: ‘Ik ben plots een van de weinigen in de zaal die niet neusdiep in een beduimeld exemplaar van het Schrift zit; zo goed had ik dus me niet voorbereid.’ Ik zat vooraan, en naar slechte gewoonte kijk ik vaak achterom. Ik heb toen weinigen een Bijbel zien openslaan en beduimelde exemplaren (beduimeld: vies door vuile vingers) heb ik helemaal niet gezien. En wat is er mis mee om er meermaals op te wijzen dat de mogelijkheid bestaat om het Logos Instituut en haar geplande evenementen financieel te steunen? En waar haalt FV het vandaan om zich eraan te storen dat een congres van voornamelijk gelovigen begint met een gebed? Erger is evenwel dat hij Tons bede belachelijk probeert te maken. ‘Ik kan me evenwel de hele dag niet van de indruk ontdoen dat Hij niet thuis gaf,’ zegt FV. Uiteraard een voor de hand liggende indruk als je niet wilt weten over iemands bestaan en je er zelfs je levenswerk van maakt om dat proberen aan te tonen.

  Na dit spelen op de man, volgen inhoudelijke onderwerpen. Het woord moreel valt. Op zich is de evolutietheorie niet immoreel, maar wel als dat geloof gepaard gaat met het verwerpen van een Schepper aan wie we na onze dood verantwoording zullen moeten afleggen. De deur wordt dan wagenwijd geopend om verwerpelijke standpunten in te nemen en immorele handelingen en levensbeschouwingen te onderschrijven. Hieronder een zestal illustraties die door een goddeloze evolutionist niet van tafel geveegd kunnen worden zonder aan geloofwaardigheid in te boeten. Van het eerste punt was Darwin zich terdege bewust, wat hem niet onberoerd liet.

  1. Een evolutionist kan niet buiten het geloof in superieure en inferieure rassen.
  Mensenrassen verschillen wat uiterlijkheden en fysische mogelijkheden betreft. Dat moet ook het geval zijn aangaande karakter en intelligentie als je gelooft in een niet-planmatige evolutie van mensenrassen. En meteen zitten we in een onversneden racisme met rassen die dommer en gewelddadiger zijn dan andere.

  2. Laat levensreddende ingrepen achterwege bij lijders aan een ernstige ziekte.
  Laat de natuur en de natuurlijke selectie zijn gang gaan, werk ze niet tegen, we hebben er ontstaan en bestaan aan te danken.

  3. De natuur beschermen is verloren tijd en geld.
  We mogen immers al miljoenen jaren rekenen op moeder evolutie die het voortdurend hoger op zoekt, altijd gelijk heeft en ook het laatste woord.

  4. Laat de zwakken naar geest en lichaam creperen, besteed er geen geld aan.
  Door hen te laten leven en hen daardoor zelfs de kans te geven zich voort te planten, ga je in tegen het natuurlijk verloop van ons leven en het leven om ons heen.

  5. Voed je kinderen op als egocentrische wezentjes.
  Hulpvaardigheid, goedheid en vergevingsgezindheid mag enkel aangewend worden om tactische, opportunistische redenen. Leer ze in alles zo sterk mogelijk te worden en een omgeving te schapen waarin de anderen zich aan hen moeten aanpassen, niet andersom.

  6. Goed en kwaad zijn Bijbelse begrippen die je beter vergeet.
  Moord, bedrog en diefstal zijn verwerpelijk, tenzij ze je hoger op kunnen helpen zonder in de gevangenis te belanden. Word zoals de dieren die geen kansen laten liggen door een knagend geweten of medelijden en die ook niet verlamd raken door het verlies van hun partner, broer, zus of ouder. Gaat en vreet elkander op, tot heil van de zichzelf geschapen evolutie die de wereld schenkt aan de sterksten en vooral aan wie de anderen naar zijn hand kan zetten.

  Zoals ik al zei, blijft het voor mij bij deze ene reactie. In meerdere sportwedstrijden is een groet of een handdruk het eerste contact dat tegenstanders met elkaar maken. Hier ontwaar ik echter een tegenstander die het nodig vindt om een vette middenvinger op te steken. Echt verwonderlijk is dat niet, want wie wil nu de hand drukken van mensen die met hun vieze vingers alles beduimelen?

 2. “Hieronder een zestal illustraties die door een goddeloze evolutionist niet van tafel geveegd kunnen worden zonder aan geloofwaardigheid in te boeten.”

  De fout die u – en vele creationisten – hier maakt is het zogenaamde “is-ought problem.” Evolutie is een beschrijving van de wereld, niet een voorschrift van hoe de mens zich moet gedragen. Het is niet omdat evolutie via natuurlijke selectie werkt, dat de mens dit ook moet toepassen in zijn leven.

  Ik ben zelf een gepromoveerd evolutiebioloog en ik gebruik mijn evolutionaire inzichten niet om mijn leven te leiden. Ik pas geen enkele van uw 6 stellingen toe.
  1. Ik geloof niet in superieure rassen. Dat is een misvatting uit Darwins tijd – toen mijn evolutie gelijk stelde aan vooruitgang – die ondertussen al weerlegd is.
  2. Ik heb gewerkt bij het Karolinska Instituut in Stockholm waar men therapieen voor kanker ontwikkelt (o.a. op basis van evolutionaire principes).
  3. Ik ben betrokken bij diverse natuurbeschermingsorganisaties.
  4. Zie punt 2.
  5. Ik heb geen kinderen, maar ik zou ze zeker niet opvoeden als egocentrische wezentjes. Hulpvaardigheid, goedheid en vergevingsgezindheid zullen ze zeker leren.
  6. Deze stelling is een mooi voorbeeld van het “is-ought probleem”. Het is niet omdat dieren zo op een bepaalde manier gedragen dat mensen dit ook moeten doen.

  Het lijkt me dat u een verkeerd beeld hebt van evolutie en wetenschappers die evolutie bestuderen. Ik beantwoord graag verdere vragen.

 3. Oei, mijn stuk heeft u écht wel geraakt, meneer Peeters. Dit is de tweede reactie van u die ik lees in drie dagen, de tweede zo mogelijk nóg bozer dan de eerste.

  Ik schrijf dit soort verslagen omdat weinigen van mijn mede-skeptici daadwerkelijk naar dit soort bijeenkomsten gaan. Ik bedoel dan bijeenkomsten van bijvoorbeeld platte-aarders, 9/11-thruthers, complotdenkers, al dan niet spirituele kwakzalvers en nu — en ja, ik plaats ze op dezelfde lijn — fundamentalistische christenen die het creationisme propageren. Naar aanleiding van mijn verslagen krijg ik vaak de vraag of wat ik beschrijf, wel echt gebeurd is, echt gezegd is; niet iedereen wil dat zo maar aannemen. Met de reactie van iemand die inderdaad ook aanwezig was, hebt u mij zeer zeker geholpen.

  Ik denk dat de manier waarop u uw gebrek aan kennis omtrent de evolutietheorie etaleert en hoe u verzuipt in de schijnbaar licht onnozele, maar au fond schandalig oneerlijke en zelfs gevaarlijke vooroordelen tegenover die goddeloze evolutionisten, een zeer waardevolle aanvulling is. Ik herken wel hier en daar een paar ideeën die ook een Johan Vanbrabant uitgestoten heeft tijdens de laatste lezing die dag. Dus ik denk dat ik een paar van uw zes punten in dat artikel ga integreren.

  Opnieuw mijn dank, meneer Peeters.

  En oh ja, met uw antwoord bewijst u inderdaad dat men ook op een humorloze manier de ideeën en de gedachtegang van fundamentalistische christenen uit de doeken kan doen.

 4. Jente Ottenburghs , ik geef je morgen een uitgebreide reactie.

 5. Reactie op Jente Ottenburghs’ schrijven van 11 april 2018 om 10:56
  JO:
  De fout die u – en vele creationisten – hier maakt is het zogenaamde “is-ought problem.” Evolutie is een beschrijving van de wereld, niet een voorschrift van hoe de mens zich moet gedragen. Het is niet omdat evolutie via natuurlijke selectie werkt, dat de mens dit ook moet toepassen in zijn leven.
  LP:
  Die fout maak ik niet, want dat zeg ik niet. Nergens zeg ik dat de evolutieleer een voorschrift is van hoe de mens zich MOET gedragen, maar wel dat het een inspiratiebron en aanzet is om zich te misdragen. Wie zegt dat het sociaal Darwinisme een stroming is die tot het verleden behoort, met de nazi’s als voorbeeld van een verkeerde kijk, is blind voor het onrecht en de gruwelen die vandaag gepleegd worden door mensen die, vaak onbewust, de voor de hand liggende consequenties trekken uit een goddeloos, evolutionistisch denken. En zoals we van een vrijzinnige bron mogen verwachten (beweert neutraal te zijn), voelt Wikepedia zich geroepen om die nefaste invloed te ontkennen en wel met zeer zwakke argumenten. Ik kan alleen maar herhalen wat ik schreef: ‘De deur wordt wagenwijd geopend om verwerpelijke standpunten in te nemen en immorele handelingen en levensbeschouwingen te onderschrijven.’ Nergens schreef ik dat wie God verwerpt en de evolutietheorie aanhangt automatisch door die deur gaat, maar ze staat wel open. En natuurlijk ken ik vele atheïsten die gewetensvolle mensen zijn met wie je een gesprek kunt voeren zonder persoonlijke aanvallen te moeten verwerken.

  JO:
  Ik ben zelf een gepromoveerd evolutiebioloog en ik gebruik mijn evolutionaire inzichten niet om mijn leven te leiden. Ik pas geen enkele van uw 6 stellingen toe.
  1. Ik geloof niet in superieure rassen. Dat is een misvatting uit Darwins tijd – toen mijn evolutie gelijk stelde aan vooruitgang – die ondertussen al weerlegd is.
  LP:
  Neen, dat was en is geen misvatting. Gezien de evolutieleer geen planmatigheid inhoudt, kan het niet dat dat alle rassen precies op dezelfde wijze geëvolueerd zijn (en verder evolueren) wat betreft cognitieve vermogens en karakter eigenschappen. Natuurlijk kun je zeggen dat je de menselijke waardigheid niet mag afwegen aan de hand van o.a. karaktertrekken en intelligentie, en dan heb je nog gelijk ook. Maar dat doet niets af van de evolutielogica dat rassen, of het nu dieren of mensen zijn, wat vaardigheden en karakter betreft, (sterk) van elkaar moeten verschillen, tenzij de mens door Gods hand daar een uitzondering op gemaakt heeft.

  JO:
  2. Ik heb gewerkt bij het Karolinska Instituut in Stockholm waar men therapieen voor kanker ontwikkelt (o.a. op basis van evolutionaire principes).
  JO:
  3. Ik ben betrokken bij diverse natuurbeschermingsorganisaties.
  4. Zie punt 2.

  LP:
  Voel je niet aangevallen JO, ik geloof dat je een beste kerel bent. Ik ken meerdere atheïsten die meer menselijkheid in zich dragen, dan sommigen die menen kinderen van God te zijn. Nogmaals: waar zeg ik dat een goddeloze evolutionist geen rechtschapen, natuurminnende mens kan zijn?
  Na wat je me verteld hebt over wat het geloof in de evolutietheorie je níet doet, is het aan mij om te vertellen wat het geloof in God en Zijn Schepping me wél doet. Helaas moet ik beginnen met te verhalen over minder fraaie, zeg maar beschamende feiten.
  In de evolutietheorie heb ik nooit geloofd, maar zonder me erin te verdiepen, tot daar dertig jaar terug verandering in kwam door het lezen van een boekje dat Jehovagetuigen me toestopten (ik ben nooit Jehovagetuige geweest en zal het nooit worden). In Gods bestaan heb ik altijd geloofd, maar daar bleef het bij. Mijn levenswandel was niet bepaald voorbeeldig, integendeel: o.a. een rokkenjager met soms meer dan één rok tezelfdertijd in zijn kleerkast. Ook daar kwam verandering in toen ik mijn vrouw ontmoette en met wie ik al vijfentwintig jaar gelukkig samenwoon. Ik ervoer haar vrij vlug als een godsgeschenk. Voor het eerst in mijn leven vluchtte ik weg van wat ik zag als een kans op een zoveelste verovering. Mijn zelfrespect nam toe; veel was het nog niet, ik begon dan ook van nul. Een gelukkige jeugd heb ik immers niet gehad. Met mijn moeder had ik reeds als kleuter een slechte band, wat altijd zo gebleven is. Ik ben zelfs niet haar begrafenis gegaan, niet uit haat, maar ik had er geen behoefte aan. Meerdere jaren na haar dood vertelde mijn tien jaar oudere zus dat ons moeder gehuild had en met vader ruzie had gemaakt toen ze zwanger bleek te zijn van haar derde kind, en dat was ik. Het was veel zeggend, maar Jezus woorden ‘met de maat waarmee gij meet, zult ge gemeten worden’ en ‘oordeel niet, en gij zult niet geoordeeld worden’ weerhielden me ervan om ook maar één slecht woord over haar te zeggen. De enige vraag die ik me stelde was of ik het in haar plaats, en met wat ze meegekregen had, het beter zou gedaan hebben. Ik weet het niet, maar waarom zou het?
  Enkele jaren terug viel me opnieuw een godsgeschenk te beurt. Mijn schoonvader stierf en mijn toen 88-jarige schoonmoeder kwam alleen te staan in haar veel te grote huis. Naast haar dochter heeft ze geen kinderen, ze zou vaak alleen zitten te verkommeren. Bij toeval kwam het appartement vrij dat ik in onze woonblok verhuurde; het ligt op dezelfde verdieping en pal naast dat van ons. Mijn schoonmoeder werd onze buurvrouw. Met veel genoegen maak ik nu dagelijks voor haar eten klaar, doe de zware boodschappen, nu en dan een poetsbeurt en ik bel meermaals per dag aan om te vragen of ze iets nodig heeft (mijn vrouw werkt nog). ‘En waar zie jij nu dat (gods)geschenk in die ontwikkeling?’ zul je me vragen.
  Wel, niets is zo moeilijk als goed willen doen voor iemand. Ik spreek dan niet over de gekende stank voor dank, dat doet immers niets af van je verdienste, maar soms is het gevaarlijk om mensen belangeloos te helpen, je maakt je soms verdacht of je wordt betrokken in een zaak waarmee je niets te maken hebt.
  Ik ben dankbaar dat ik op zo’n makkelijke manier het stof mag blazen van het weinige goede dat in me leeft. Ik bid niet veel, zeker niet om onbenulligheden. In het gebed dat Jezus ons leerde wordt immers alles gezegd, bovendien weet God wat in mijn hart leeft. Hij weet dat ik opensta om meer mensen individueel te mogen helpen; en het hoeft niet altijd zo makkelijk te zijn als voor mijn schoonmoeder.

  JO:
  5. Ik heb geen kinderen, maar ik zou ze zeker niet opvoeden als egocentrische wezentjes. Hulpvaardigheid, goedheid en vergevingsgezindheid zullen ze zeker leren.
  LP:
  Dat zul je hen natuurlijk leren, dat is je aard, maar de vraag is dan waarom. Ik heb ook geen kinderen, maar als ik er zou hebben, en als ik een goddeloze evolutionist zou zijn, dan zou er maar één vraag door mijn hoofd spoken: wat moet ik doen, zeggen of hen aanleren zodat ik ze het allerbeste voor later meegeef? Hoe bewapen ik hen voor deze boze wereld waarin de wet van de sterkste (de sluwste) bovenaan staat en hoe leer ik ze om leefwereld voor zichzelf te creëren waarin niet zij, maar de anderen zich zoveel mogelijk aan hen aanpassen; een grondige assertiviteitstraining zou er zeker niet aan ontbreken.

  JO:
  6. Deze stelling is een mooi voorbeeld van het “is-ought probleem”. Het is niet omdat dieren zo op een bepaalde manier gedragen dat mensen dit ook moeten doen.
  LP:
  Ik spreek nergens over moeten. Nergens zeg ik: jij ben evolutionist, nu moet je je ook naar dat denkbeeld gedragen. Ik stel wel de vraag waarom je doen en laten dan niet in de lijn ligt van dat wonderbare, (chemisch) evolutionistisch proces waaraan we, zo gezegd, alles te danken hebben en dat er zelfs in geslaagd is de dood te overstijgen door uit dode stof leven te creëren. Een krachtiger na te volgen voorbeeld en leidraad is niet denkbaar.
  JO:
  6. Het lijkt me dat u een verkeerd beeld hebt van evolutie en wetenschappers die evolutie bestuderen. Ik beantwoord graag verdere vragen.
  LP:
  Een verkeerd beeld van de evolutie? Ik dacht nochtans dat o.a. National Geographic en Science Discovery onverdachte bronnen zijn. En zeer specifiek aangaande de misverstanden over de evolutietheorie las ik Mark Isaac, niet de eerste de beste, maar met een betoog dat zelfs een volslagen leek kan doorprikken, maar dat terzijde. Ik heb helemaal geen beeld over wetenschappers die evolutie bestuderen, daarvoor ken ik er te weinig. En i.p.v. bestuderen zeg je beter: wetenschappers die de evolutietheorie kneden en herkneden met nu en dan een nieuwe theorie om het geknede niet uit elkaar te laten vallen. Ik heb zelfs geen beeld van de miljarden die in die theorie (met nadruk op theorie) geloven. Ik heb ook geen beeld van de miljarden die niet geloven in de evolutietheorie. Ik heb wel een beeld van zware misdadigers die als goddelozen of als schijngelovigen (dekmantel) in koelen bloede keuzes maakten die je onmogelijk kunt maken als je gelooft dat er bestraffende God toekijkt.
  Van opleiding ben ik psychotechnicus, maar mijn stokpaardjes zijn altijd misdaad en psychopathologie geweest. Vandaag lees ik minder, ik kijk veel tv (zelden naar films of amusementsprogramma’s). Niet één aflevering van Investigation Discovery mis ik, en niet zelden aanhoor ik met vochtige ogen de getuigenissen van de nabestaanden.
  Ik prijs mezelf en anderen gelukkig dat ik gelovige ben. Hoewel het niet in mijn aard ligt om fysiek geweld te gebruiken, zou het er toch voor sommigen en mezelf toch niet goed uitzien. Het geloof dat we eens verantwoording zullen moeten afleggen, noopt me elke dag tot bezinning.

 6. Dat is dus het niveau waar evolutiebiologen mee te stellen hebben: Geen enkel begrip van evolutie, alleen vooroordele .

 7. Ha Frank,

  Bij deze een reactie van de brenger van het openingswoord. Ik vind het allereerst sympathiek dat ik hier een reactie kan geven. Leuk dat je bent komen kijken en recenseren en dat we op deze manier contact kunnen hebben.

  Ik ga er maar gemakshalve vanuit dat je niet gelooft in een God. Wat dat betreft, kan ik me voorstellen dat je, voor jou, in een totaal andere wereld terechtkomt. Jij reageert ´dat het ontvangst iets te hartelijk is´. Ik heb gezegd tijdens mijns openingswoord dat : Iedereen, of je nu een creationistisch christen of (a)theïst evolutionist, criticus of anderszins geïnteresseerd bent, van harte welkom is. We gaan graag met iedereen het gesprek aan. Dit menen wij nog steeds. We zullen kijken of we de koffie de volgende keer wat beter kunnen maken zodat die wat minder flauw is. ?.

  Voor christenen is gebed en het Woord van God zoals je waarschijnlijk weet belangrijk. Daarom ben ik met gebed begonnen. De discussie tussen creationisten of evolutionisten gaat over het feit of God de aarde gemaakt heeft of niet. Daarom heb ik Genesis 1 voorgelezen. Voor jou is de Bijbel denk ik een maf sprookje. In dat opzicht kan ik je cynisme wel begrijpen. Ik schat in dat je het heel raar vind dat er christenen zijn die de Bijbel nog goeddeels letterlijk geloven.

  Overigens vind ik de wetenschap niet goddeloos. Ik sta achter bijna alles in de wetenschap behalve, in ieder geval, de evolutietheorie. Als er goed wetenschappelijk bewijs is voor de evolutietheorie dan is het voor mij geen enkel probleem om die theorie te omarmen maar dat is nu juist op heel veel fronten lastig. De vraag is natuurlijk wat wetenschappelijk logischer en ik denk dat het creationisme wat dat betreft een goede kans maakt.

  Ik ben verder blij dat je de lange donkere dag hebt overleeft ?.

  Het ga je goed,

  Ton

 8. Beste Ton,

  Bedankt voor uw reactie en uw vriendelijke woorden in het licht van mijn woorden die iets minder hartelijk waren.

  Er zijn twee aspecten in uw antwoord die mij aanspreken en waarvan ik eigenlijk had verwacht dat ze tijdens de conferentie ter sprake zouden komen.

  Wat mij intrigeert in de zinnen “de Bijbel (…) goeddeels letterlijk geloven” en “Ik sta achter bijna alles in de wetenschap behalve, in ieder geval, de evolutietheorie” zijn natuurlijk in eerste instantie de uitdrukkingen “goeddeels” en “bijna alles behalve”. Dat vind ik fascinerende woorden. Vooral omdat u dan ook schrijft dat mits “goed wetenschappelijk bewijs” u geen probleem zou hebben met de evolutietheorie.

  De eerste vraag die in mij opborrelt is natuurlijk wat u wel en wat u niet verwerpt van de Bijbel en de wetenschap, de tweede vraag is natuurlijk “Waarom dit wel, waarom dat niet?”. De derde vraag, u raadt het, is wat u onder bewijs verstaat.

  Een derde aspect zijn de veronderstellingen die u maakt: ja, ik ben atheïst, nee, ik vind de Bijbel zeker geen maf sprookje (bizarre woordkeuze) en mijn cynisme (cynisme?) vind ik meer een uiting van onbehagen omdat ik de hele dag worstelde met de gedachte dat de ideeën die verspreid werden tijdens het congres enorm antidemocratisch zijn (een gevolg van een letterlijke interpretatie van de Bijbel, al dan niet goeddeels), terwijl men tegenwoordig net dank zij een seculiere democratie dat soort religieuze samenkomsten kan houden in Antwerpen, wat dat betreft een stad met een zeer markante geschiedenis.

 9. Ha Frank,

  Bedankt voor je reactie. Om met het laatste te beginnen, ik heb inderdaad vooronderstellingen gemaakt. Gelukkig heb je een paar antwoorden gegeven zodat dat nu geen vooronderstellingen meer zijn. Jij zegt dat je de Bijbel geen sprookje vind. Wat vind je eigenlijk wel van de Bijbel ?

  Wat bedoel je met het feit dat de ideeen die door ons verspreid worden enorm anti-democratisch zijn ? Ik ben zelf een democraat in hart en nieren en vind democratie en vrijheid van meningsuiting heel belangrijk.

  Dan nu mijn antwoorden op jouw vragen :
  1) We hebben met de wetenschap enorm veel bereikt. Denk maar aan alle apparaten waar we nu gebruik van maken zoals vliegtuigen, auto´s mobiele telefoons, tv´s etc. Behalve dan de evolutietheorie, omdat ik me daar een beetje in heb verdiept, sta ik verder eigenlijk achter alles in de wetenschap. Ik vind het fantastisch hoe ons leven met behulp van de wetenschap ten positieve is veranderd. Ik heb die tussenwoorden gebruikt vanwege het feit dat als ik me in meer dingen goed verdiep ik m.b.t. meer dingen in de wetenschap wellicht een andere opinie krijg. Verder is de wetenschap voortdurend in ontwikkeling waardoor oude inzichten kunnen leiden tot nieuwe.
  2) Er zijn onder christenen verschillende meningen wat betreft de Bijbel. Zoals er ook verschillende opinies zijn van wetenschappers over de wetenschap denk ik. Mijn persoonlijke opinie is, dat de gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven zijn over Jezus in de evangelieen, over de Israelitische koningen in Koningen en Kronieken en over de aartsvaders in Genesis letterlijk gebeurt zijn. Ik geef deze drie dan maar als voorbeeld. Ook het ontstaan van de wereld, de zondeval, de zondvloed en het ontstaan van de verschillende talen beschreven in Genesis 1 t/m Genesis 11 zie ik als letterlijk gebeurd. Mijn mening is dat het zelfs goed is voor een mens als je dat letterlijk gelooft.
  3) Er zijn verschillende meningen onder christenen of je de Bijbel moet bewijzen. Sommigen zeggen dat je alleen maar hoeft te geloven wat er in staat. Ik vind dat een zwaktebod. Wat mij betreft dien je ook wetenschappelijk te moeten kunnen aantonen dat de Bijbel betrouwbaar is. Dat is zelfs erg belangrijk omdat christenen hun leven deels aanpassen op de Bijbel. Dan moet dat een enorm betrouwbaar boek zijn. De website Logos.nl staat vol met artikelen die als bewijs zouden kunnen dienen. Maar dan krijg je natuurlijk de discussie ´wat is dan een bewijs´. Hoe kijk jij daar tegenaan trouwens ? Wanneer is iets onomstotelijk waar ?

  Een van de beste boeken, tot nu toe, die mijns inziens, wetenschappelijk bewijst, dat er meer is dan materie alleen is ´eindeloos bewustzijn´ van Pim van Lommel.
  Hij heeft een artikel over BDE´s geschreven voor de Lancet en is cardioloog geweest in een ziekenhuis in Arnhem. Hij is bij mijn weten geen christen.
  Hij heeft een onderzoek gedaan naar mensen die een hartaanval kregen. Hij heeft alleen onderzoek gedaan bij diegenen die daarvoor geen medicijnen gebruikten. Dit om de theorie omtrent hallucinaties uit te sluiten. Een deel van de mensen die een hartfalen kreeg, had een BDE. Deze mensen traden buiten hun lichaam en keken soms naar beneden wat dokters, verplegers en verpleegsters deden. Er zijn gevallen bekend van verpleegsters die wat kwijt waren en diegenen die terugkeerden in hun lichaam konden vervolgens aanwijzen waar dat lag en konden vertellen wat er gezegd was. Dit betekent dat dit bijvoorbeeld geen hallucinatie is maar echt gebeurt omdat de mensen in het ziekenhuis die erbij waren konden bevestigen wat er gezegd was. Dit is mijns inziens een voorbeeld van een bewijs dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat de heersende materialistische naturalistische wetenschapsvisie vind.

  Waar ik bij jou benieuwd naar ben is het volgende ?
  1) Wat zijn volgens jou de beste boeken die de evolutietheorie bewijzen ?
  2) Wat zijn volgens jou zelf de beste bewijzen dat de evolutietheorie waar is ?
  Zelf moet ik eerlijk erkennen dat ik omtrent het hele debat nog veel moet leren. Over het algemeen heb ik vooral creationistische boeken gelezen en als je voor jezelf een goede mening wilt vormen dan dien je ook veel boeken te lezen die uitgaan van een evolutionistisch standpunt. Wellicht heb ik op dit moment nog teveel een tunnelvisie. Ik wil dat ook gaan doen maar wat jij ook al in jouw artikel min of meer tegen Jan van Meerten zegt. We hebben helaas maar 24 uur in een dag. Ik ben trouwens nu bezig in het boek ´bloot toeval´ van Marc Nelissen.

  Wat ik een beetje mis aan jouw hele betoog, ik heb het vanochtend eindelijk helemaal gelezen, is het feit dat je ons vooral afkraakt. Dat is jouw goed recht trouwens want, zoals ik al gezegd heb, hecht ik aan de vrijheid van meningsuiting. Je zou voor mij veel overtuigender overkomen als je meer in jouw artikel uitlegt waarom het niet klopt wat er gezegd is. Wat zegt de wetenschap hier dan over en waarom. Omdat ik veel minder ingevoerd bent dan jij helpt mij dat ook enorm.
  Volgens mij ben je een hele slimme vent als ik dat zo lees.

  Bedankt voor jouw vriendelijke woorden terug.

  Het ga je wederom goed.

  Ton de Mik

 10. Dag Ton,

  Als ik me even mag mengen in deze discussie. Ik ben evolutiebioloog (gepromoveerd in Nederland en momenteel werkzaam bij het Evolutionair Biologisch Centrum in Uppsala, Zweden). Ik bestudeer al bijna 10 jaar evolutie en het bewijs is ijzersterk. De kracht van de evolutietheorie ligt vooral in zogenaamde consilientie: bewijs uit verschillende subdisciplines wijst allemaal in dezelfde richting. Genetica, morfologie, verspreiding van planten en dieren, embryologie, geologie, … Allemaal komen ze tot dezelfde conclusie: evolutie heeft plaatsgevonden. Hoe het precies gebeurd is, daar is nog discussie over. Je mag wetenschappelijke discussies niet gelijk stellen aan onzekerheid (iets wat creationisten nogal eens doen).

  Boeken die het bewijs mooi samenvatten zijn:
  – Why Evolution is True (Jerry Coyne)
  – The Greatest Show on Earth (Richard Dawkins)
  – Almost Like a Whale (Steve Jones)

  Als je je verdiept in de evolutietheorie, dan zal je merken dat een letterlijke lezing van Genesis niet meer houdbaar is. Dat zegt echter niets over het bestaan van God. Een boek dat evolutie met christelijk geloof tracht te combineren is “Thank God for Evolution” van Michael Dowd. Ik kan het zeker aanraden.

  (Nog even voor de duidelijkheid: ik heb niet de tijd voor een uitgebreide discussie over evolutie en creationisme. Maar het leek me nuttig om deze boeken te vermelden. Hopelijk is het nuttig.)

 11. Ha Jente,

  Bedankt voor je reactie en de tips van deze boeken. Van de zomer heb ik de tijd en dan ga ik me er zeker verder in verdiepen. Kan ik jou op één of andere manier contacteren om persoonlijk nog vragen te stellen mocht dat nodig zijn.

 12. Gewoon even googlen op Jente Ottenburghs, dan vind je mijn contactgegevens wel. ?

 13. Dag Ton
  Gisteren hadden we een kort maar krachtig gesprek. Wonderbaarlijk snel kon ik je vinden op het internet. De zoekwoorden ‘ton creationisme’ volstonden.
  Het moet me van het hart dat ik ‘bouche bée’ ben bij de vaststelling dat een intelligent man als jij verdediger kan zijn van het totaal achterhaalde creationisme.
  Ik moet nu afsluiten. Wordt uiteraard vervolgd.
  Hein

Reacties zijn gesloten.