Boekenlijst – Psychologie

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die psychologen, psychologische scholen en stromingen kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


Filip Buekens
Freuds vergissing. De illusies van de psychoanalyse.
Baarn: UMCO, 2006
VL | NL

Filip Buekens
Jacques Lacan. Proefvlucht in het luchtledige.
Leuven: Acco, 2006
VL | NL

Andrew M. Colman
List, bedrog en feiten in de psychologie.
Lisse: Swets & Zeitlinger, 1989
VL | NL

Hans F.M. Crombag, Harald L.G.J. Merckelbach
Hervonden herinneringen en andere misverstanden.
Amsterdam: Olympus, 2017
VL | NL

Stephen Jay Gould
De mens gemeten. De geschiedenis van de intelligentietest.
Amsterdam: Contact, 1996
VL | NL

Kitty Hendriks
Vaag verleden. Hoe ik ging geloven in fictieve herinneringen
Amsterdam: L.J. Veen, 2004
VL | NL

Han Israëls
Het geval Freud.
Amsterdam: Bert Bakker, 1991
VL | NL

Han Israëls
De Weense kwakzalver. Honderd jaar Freud en de freudianen.
Amsterdam: Bert Bakker, 1999
VL | NL

Mattijs Joosten
Vatbaar voor illusies, of Hoe zelfs Sinterklaas zich vergiste …
Schiedam: Scriptum, 2012
VL | NL

Scott Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio
De vijftig grootste misvattingen in de psychologie.
Amsterdam: Bert Bakker, 2010
VL | NL

Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham
Graven in het geheugen. De mythe van de verdrongen herinnering.
Amsterdam: Veen, 1995
VL | NL

Geerdt Magiels
Freud & Darwin op de sofa.
Antwerpen: Houtekiet, 2006
VL | NL

Geerdt Magiels
Met Freud en Darwin op de sofa: sigaren, regenwormen en de zoektocht naar betrouwbare kennis.
Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag, 2017
VL | NL

Eric Rassin
Niemand is uniek, behalve ik. Hoe je persoonlijkheid voortdurend verandert.
Amsterdam: Bert Bakker, 2010
VL | NL

Eric Rassin
Daarom dus … De psychologie van oorzaak en gevolg in 20 raadsels.
Schiedam: Scriptum, 2016
VL | NL

Sally Satel, Scott Lilienfeld
Gehersenspoeld. Over de verleiding alles met neurowetenschap te verklaren.
Schiedam: Scriptum, 2014
VL | NL