Steven Gilbert: A Small Dose of Toxicology (2014)

Niet zozeer een aanrader voor fans van Agatha Christie (“Give me a decent bottle of poison and I’ll construct the perfect crime”), wel voor die van Paracelsus (“allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist”). Dat is Steven G. Gilberts gratis e-boek A Small Dose of Toxicology.

Toxicologie, zoals Gilbert het samenvat, is “the study of the adverse effects of chemical or physical agents on living organisms”. Na een kort historisch overzicht, worden enkele basisbegrippen en principes uitgelegd zoals dosis/effect (dose/response), risico x blootstelling (hazard x exposure), individuele gevoeligheid, LD (letale, dodelijke dosis waarbij 50% van de blootgestelde organismen overlijdt), etc.

Deze worden verder uitgewerkt in verdere hoofdstukken die bewust focussen op het dagelijkse leven, op dagelijkse producten, bijvoorbeeld over alcohol, cafeïne en nicotine. Een greep uit de overige onderwerpen leveren ons onder andere hoofdstukken op over pesticiden, lood, arseen en andere metalen, straling, gif in huis, kanker en het voorzorgsprincipe.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een vrij lange lijst van bronnen (bijvoorbeeld teksten en agentschappen) én educatieve websites.

Maar daar houdt het niet op. Als président-fondateur van het Institute of Neurotoxicology and Neurological Disorders is Steven G. Gilbert een man met een educatieve missie. Zijn doel houdt in dat hij het ruime publiek en de beleidsmakers de nodige informatie en tools wil geven die in staat stellen om tot verantwoorde keuzes te komen voor een gezonde samenleving in een gezonde omgeving.

Zijn engagement wordt aangezwengeld door de jammerlijke vaststelling dat bepaalde toxische stoffen de ontwikkeling van kinderen afremmen zodat ze niet tot volle ontplooiing kunnen komen.

Voor minder dan een educatief totaalpakket lijkt Gilbert niet te gaan: de eigen website, toxipedia.org, bevat behalve een bescheiden encyclopedie in wikiformaat, tal van illustraties en posters bij het boek. Uiteraard ontbreken een Facebookpagina en een Twitter feed (met interessante, vooral historische weetjes) niet.

Citaat:

The precautionary principle emphasizes that there is always some uncertainty and that decisions should be based on recognizing the possibility of harm. When in doubt, a cautious approach should be taken until adequate data are available to show that there is little potential for harm. Action to reduce exposure to hazardous agents should begin even if there is some uncertainty in the data. In other words, some uncertainty in the data should not be used as an excuse for inaction. This approach is being given more consideration in Europe than in the United States.

Steven G. Gilbert: A Small Dose of Toxicology. The Health Effects of Toxicology. 3r edition. The Healthy World Press, 2014 (gratis te downloaden via toxipedia.org)

* * *

Dit artikel komt van mijn oude blog, Book Liberation Movement, en werd gepubliceerd op 15 april 2016.