Nieuws van het complotfront: Peter Vereecke & ViruswaanzinBE

Twee bijzondere nieuwsbrieven aangekregen vandaag. Eentje van Peter Vereecke, ooit complotpaus in Vlaanderen, nu nog slechts een schim van zichzelf, een uitgewaaid chemtrail. Vereecke was maanden van de aardbol verdwenen. Toegegeven, geen al te grote stunt voor een platte-aarder. In zijn meest recente nieuwsbrief geeft hij een verslag van de bijeenkomst de oprichtingsvergadering van viruswaanzinBE vzw in Aalter op 26 juli jl.

De andere brief komt van viruswaanzinBE zelf, dat nog maar eens nieuwe rechtszaken aankondigt. Het resultaat van de eerste rechtszaak heb ik hier al vermeld: “De zetel heeft meer vertrouwen in peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek dan in de complottheorieën van de eisers”. Dat verklaart meteen Vereeckes observatie: “Verheugend voor mij was om zoveel bekende gezichten te mogen ontmoeten.”

Een leuk detail in dat verslag is de melding dat de “aanwezigheid van geheime politie (…) noch uitgesloten noch bevestigd (was)”. Waarschijnlijk bestaat er onder complotbedenkende, zelfverklaarde vijanden van de staat geen oudere truc om de sfeer erin te houden en de deelnemers klaar te stomen voor hun schildpadformatie.

Ander leuk detail: Vereecke bevestigt (1) wat ik eerder schreef in het stuk Het is een… vals berichtje! Bij de geboorte van fake news (geen verrassing) en dat (2) moderator van viruswaanzinBE’s openbare Facebook-pagina Hans Rietveld bewust verzwijgt of liegt. En dat is ook geen verrassing.

* * *

ViruswaanzinBE dan. Snel een stand van zaken wat de rechtszaken betreft, want sinds dat artikel van Ninefornews is er wat verwarring ontstaan.

1. Eerste procedure: smadelijk verloren, zie hoger.

2. Beroepsprocedure: 14 oktober 2020, Hof van Beroep in Brussel.

3. Een strafklacht bij het federaal parket “Wegens misdaden tegen de menselijkheid” door de virologen. Datum: “asap”. Dat dokter Marc Van Ranst zijn borst maar al nat maakt. Die man heeft natuurlijk niets beters te doen dan op te draven voor een doorgesnoven bende. Bill Gates zou zich best ook moeten voorbereiden, want “(h)et gaat in het bijzonder over de investeringen van de ‘Bill en Melinda Gates Foundation’ in onderzoek van de KU Leuven, het Rega-instituut en het Instituut voor Tropische Geneeskunde, naar een vaccin tegen het coronavirus”, aldus viruswaanzinBE.

4. Ook een klacht tegen de Britse wetenschapper Ferguson (prominent adviseur van de WHO), die data zou hebben vervalst. Datum onbekend.

Er is ook goed nieuws: lokale politici zijn van de haak en kunnen zich andermaal voor de volle 100% bezighouden met de vorming van een regering. “Er komt geen klacht tegen Belgische politici: zij zijn misleid door wetenschappers”, zo laat viruswaanzinBE ons weten.

2 gedachten over “Nieuws van het complotfront: Peter Vereecke & ViruswaanzinBE

 1. Peter Vereecke nu nog slechts een schim van zichzelf ? Wie lijkt er heden ten dage niet van de aardbol verdwenen ? Voor al die maanden waarin corona heerst, had hij zoals van oudsher reeds een aantal activiteiten op het programma staan. Voor corona begon was er zelfs al een voordracht voor 8 november 2020 gepland. Zijn publiek blijft komen naar zijn activiteiten. Ik ben ervan overtuigd dat hij staat te popelen om weer sprekers te kunnen uitnodigen en voordrachten te organiseren.

  Ook in het artikel n.a.v. het gesprek met Peter Vereecke in Gert Late Night,aflevering 16, zie ik anomalieën.

  Of de aarde bol of een platte schijf is spreek ik mij niet uit. Omtrent de aanslagen op de Twin Towers heb ik de voordracht van Coen Vermeeren gehoord. Zijn voorstelling leek me technisch sterk onderbouwd. Een andere versie is dat de V.S. er minstens belang bij had dat de aanslagen gebeurden en er weet van hadden dat het kon gebeuren. Zie het boek 11 september. Waarom de kapers vrij spel kregen / Peter Franssen i.s.m. Pol De Vos. – Berchem : Uitg. EPO, 2002. Zelf spreek ik me ook over deze gebeurtenis niet uit.

  Wel heb ik het hier over foute analyse van wat hij gezegd heeft.
  1. “Hoewel hij aangekondigd werd als “iemand die er 100% van overtuigd is dat de aarde niet rond is maar plat”, duurde het geen 5 minuten vooraleer Vereecke zelf toegaf dat hij zelf toch niet helemaal, of beter, ‘niet heilig overtuigd’ was van de vorm.” “Geen enkel moment zie ik een onzekerheid in Peter. Ten eerste, stelde m.i. de moderator niet de vraag of hij overtuigd was van de vorm die net getoond was, maar over het geheel van zijn opvatting dat de aarde plat is. Ten tweede met de mededeling ‘Ik ben niet overtuigd’ bedoelde Peter dat hij “na onderzoek en er rationeel over na te denken tot de onthutsende conclusie is gekomen dat we een totaal verkeerd beeld voorgehouden worden” er zeker van is dat de aarde plat is, sterker dus dan overtuigd zijn.
  2. “Opvallend waren Vereeckes missers, een traditie bij de man die eerder en elders verklaarde dat correcte informatie niet van tertiair maar van quartair belang is”. Het zou me verbazen dat hij dit ooit gezegd heeft. Ik mis hier een bronvermelding.
  3. “Vereecke verklaarde dat hij niets zinnigs kon zeggen over de dikte van zijn aardkorst, maar 10 km was “in verhouding niets”. In verhouding tot wat, dat liet de mistspuier vlotjes achterwege.”. Ik heb begrepen, en m.i. heeft iedereen dat zo begrepen dat hij bedoelde dat 10 km niets is in verhouding met de totale dikte van de aardbodem, was dus duidelijk wat hij bedoelde.

  Ik geloof Peter Vereecke als hij onrechtstreeks zegt dat zijn geloof in de platte aarde niet gebaseerd is op occulte spirituele overtuiging, maar op onderzoek, gezien hij inderdaad een tijdlang op onderzoek geweest is. Zijn mededeling dat hij weken, maanden nodig heeft gehad om die switch te maken hebben we waargenomen in zijn nieuwsbrieven. Wie beweert dat de aarde plat is omdat hij niet zou kunnen verdragen dat een bol wijst op toevalligheid, zoals Brecht Decoene stelt, zou meteen in de versie van de platte aarde opgaan. Met New Age heeft het evenmin te maken, want één van de belangrijkste voordrachtgevers in de kring van Peter bekritiseert New Age. Goed dag Brecht Decoene zelf zegt zijn uiteenzetting niet 100 % is. Ook zijn uitleg over de bolle aarde klinkt aannemenlijk.

  Ik duid de anomalieën omtrent Peter Vereecke in de beide aangehaalde teksten, zeker niet als een adept van hem. Integendeel, ik heb hem zelf na enig opzoekingswerk een oppositioneel en gefundeerd antwoord gegeven op thema’s die hij aansnijdt in zijn boekje ‘Peter in Wonderland’ en op items in zijn nieuwsbrieven als daar zijn : zijn beweringen over Anuna De Wever, vermeende migratieplannen en islamisering om ons te desoriënteren, de elite die al eeuwenlang bepaalde plannen hebben en op de oorzaken van de oorlogen. Van degenen die naar de voordrachten gaat die hij organiseert, ben ik wellicht één van de meest kritische tegenover de complottheorieën die ik er hoor en vooral lees in de nieuwsbrieven van Peter. Naar de bijeenkomsten van viruswaanzin, nu viruswaarheid, ga ik niet. Mijn kritiek i.v.m corona gaat uit naar degenen die maar blijven rauw vlees eten en naar die mensen die levende dieren verkopen en zelfs slachten op markten. M.a.w. naar hen die er niets voor doen om virussen en bacteriën te vermijden, net zoals er hier nog altijd mensen die vuurwerk afsteken ondanks alle daaraan gebonden nadelen en risico’s, kerstbomen in brand steken, afval in de natuur gooien. Dit is een heel andere insteek dan de opvattingen van ‘viruswaarheid’ over het coronavirus.

  Wel ben ik er voor dat als er gereageerd wordt op complottheorieën en de complottheoretici dit correct gebeurt, zonder tierlantijntjes en zonder vooroordelen die niet kloppen. Door impulsief te reageren of de situatie anders voor te stellen dan dat ze is, doet dit jullie verweer tegen de complotverhalen geen goed. Wees alert op verhalen en stellingen, ontkracht de verhalen en stellingen als je dit nodig acht, maar wees daarbij voorzichtig en correct.

  Met vriendelijke groet

 2. Geachte mevrouw Brutyn,

  Sta me toe alleen te antwoorden op

  (1) zaken waar u zich wél over uitspreekt;
  (2) en van de zaken waar u zich wél over uitspreekt, alleen die delen in verband met Vereecke, het artikel en de uitzending;
  (3) zaken die ik geschreven heb, niet wat u denkt dat Brecht Decoene gezegd heeft. Dat laat ik voor zijn en vooral uw rekening.

  Wat blijft dan over?

  (1) De schim Vereecke. Hij staat te popelen om onder meer de opgewarmde kost omtrent de Beatles (Paul is dood, yeah yeah yeah) te serveren, een verhaaltje dat dateert van 1969. Niet echt sprankelend en vernieuwend. Een nieuwe generatie, eentje die zich niet ophoudt in achter- en parochiezaaltjes, is het boeltje aan het overnemen.

  (2) ‘Niet heilig van overtuigd’. U interpreteert dat als “sterker dus dan overtuigd”, én u doet alsof die ‘dus’ gebaseerd is op een coherente redenering. Nee, het spijt me.

  (3) Dikte van de aardschijf. Net als alle platte-aarders schuwt Vereecke ondanks zijn ‘onderzoek’ elk exact, controleerbaar cijfer. Misschien had hij langer moeten studeren. Ik hoor in de uitzending enkel ’10 kilometer’ en dat ‘dat in verhouding niets is’.
  Laat ons even de oogkleppen van een platte-aarder opzetten: we weten dat onze aardschijf minstens 12.262 meter dik is, dankzij het boorexperiment in het Russische Kola. Maar als platte-aarders hebben we to-taal geen idee hoeveel dikker de aardschijf is. Tussen 12.263 en, tja, gok er maar op los, dat doen zij ook. En dat komt vooral doordat platte-aarders eenvoudigweg niet in staat zijn om welk onderzoek dan ook uit te voeren.
  Het is aan Vereecke om uit te leggen waar hij die cijfers, enfin, vooral die “in verhouding” haalt, niet aan een apologeet als u om dat hier te komen spinnen als een anomalie.

  (4) Wat dat “van quartair belang” betreft, heel kort. Vereecke schrijft een nieuwsbrief, vermeldt daarin een artikel van de bekende spoof-website worldnewsdailyreport(.)com. Laat zich dus bedotten. Dat overkomt de besten. Ik meld dat aan mijn kameraad Brecht, hij schrijft naar Vereecke, deze antwoordt dat zijn referentie van quartair belang is.
  Twee mogelijkheden: of u controleert het verhaal hier (video, vanaf 34:32 plus tweede presentatie, slide 14 e.v. voor details), of u contacteert Brecht Decoene zelf. Hij toont u graag de e-mail van Vereecke, heeft hij me zonet laten weten. Ook de stukken die komen na de frase ‘van quartair belang’. Doorsturen doet hij niet, dat spreekt. Derde mogelijkheid: u verdubbelt het aantal brave jongens die u niet gelooft.

  (5) Vereecke en zijn onderzoek: hij schrijft in zijn biografietje én in zijn dossier ‘De aarde is rond. Zeker weten?’ (2016), dat hij tijd nodig heeft gehad. Dat past in de traditie van de ontwaakte. Ja, oké. Fijn. U haalt in deze context het woord “occult” erbij om een reden die ik niet begrijp. Het lijkt wel alsof u opnieuw een anomalie wil creëren, eerder dan aantonen.
  Zijn onderzoek naar de platte-aarde noem ik voor mezelf “meme-deep”, verder dan de hervertelling van enkele populaire internetmemes die de ronde doen in verschillende platte-aardegroepjes, geraakt hij niet.

  Mocht u nog vragen hebben, of ondertussen échte anomalieën gevonden, eerder dan gecreëerd hebben, dan mag u me steeds contacteren.

  Met vriendelijke groeten.

Reacties zijn gesloten.