Alternatieve vrijdenkerij

Dit stuk verscheen eerder in Wonder en is gheen Wonder (lentenummer 2016), het ledenblad van SKEPP.

* * *

In mijn denkwereld geen Alwetende God of Opperbouwmeester. Eerder een Almachtige Letterzetter, met hoog in het zwerk de Elysische Boekerijen en diep onder de zoden een Eeuwige Cursus ‘Creatief met papier-maché’. Maar zolang mijn tijd niet gekomen is, stel ik het met wat uit de werkplaatsen van de ondermaanse boekenproducenten rolt, ook al is dat niet altijd even beklijvend.

Neem nu Zo heb je de Bijbel nog nooit gelezen van Mauro Biglino (2016). Afgaand op de cover gaan we het boek niet beoordelen, zelfs al schreeuwt-ie ons toe dat het “de bestseller uit Italië” is die “[in-] sloeg als een bom in de Italiaanse boekenwereld”. Blijkbaar heeft men daar de dood van Umberto Eco nog steeds niet verwerkt. Over de inhoud kunnen we eveneens kort zijn: het boek is een flauw afkooksel van wat zo’n dertig jaar geleden in de moosput van de alternatieve denkerij is achtergebleven.

De moderne mens als alienslaaf

“Komen onze goden van de sterren?”, vraagt Biglino zich nóg maar eens af. Niet alleen leert de wet van Betteridge dat het antwoord op vragende (onder-) titels veelal negatief is, ook de decennia-oude en afdoende kritiek op soortgelijke confabulaties van onder andere Zecharia Sitchin en Erich von Däniken doet vermoeden dat het verhaal weinig meer dan een ongeïnteresseerde geeuw kan opwekken.

De auteur beweert de Bijbel opnieuw te hebben vertaald, woord voor woord, en claimt dat hij nieuwe bewijzen gevonden heeft voor een wel héél speciale creatie. De moderne mens is het resultaat van genetische manipulatie door buitenaardsen. De Homo habilis werd ge-ggo’d tot de Homo sapiens, een mensensoort die beter geschikt was om voor die E.T.’s het zware graafwerk in de goudmijnen van zuidelijk Afrika uit te voeren. Neem gerust uw tijd om de vorige zin te herlezen. Ik ben er nog niet uit wie in mijn verbeelding het felst naar adem hapt: de gemiddelde evangelische pastor die de Bijbel ook woord na woord gelezen heeft, of de verzamelde top van Monsanto.

Een open en pure geest

Boeiender dan de cover én het boek is de titelpagina, waarop ons verzekerd wordt dat het werk “EEN ZOEKTOCHT VOOR VRIJDENKERS!!” is. En bij die gedachte willen we wél even stilstaan. Een vrijdenker, schrijft de uitgever-redacteur in het voorwoord, is iemand die “met een open en pure geest” de wereld benadert. En dat is naar het schijnt van belang voor “de ontwikkelingscyclus”. Volgens diezelfde redacteur smoort de maatschappij met haar religies, ideologieën en vastgeroeste ideeën het vermogen van kinderen “om spontaan existentiële vragen te stellen”. Als de mensheid zich kan ontdoen van die beperkende factoren zal “de evolutie […] resulteren in de ontwikkeling van het bewustzijn, dat zal acteren (sic) als een gewetensvol fenomeen, terwijl we tot nu toe alleen maar hebben rondgedoold in de modder van de onwetendheid.” Wat een alternatieve vrijdenker dus blijkbaar zeker niet moet doen, is coherente gedachten uitdrukken in verstaanbare zinnen.

De idee van een “open en pure geest” is alomtegenwoordig in de wereld van alternatieve denkers, genezers, complotdenkers en andere zelfverklaarde waarheidszoekers. Mij lijkt het in de eerste plaats een perverse uitloper te zijn van het nepdebat over nature versus nurture. De boze nurture omhult de pure geest als een dichte mist en pas als die mistbanken verdwenen zijn, of beter, verdreven zijn met de hulp van een spirituele lichtwerker, kan er overgegaan worden tot het verwerven van Diepere Kennis en Dito Inzichten. De pure geest is de meest natuurlijke staat, de kinderlijk onbevangen toestand, vrij van de erfzonde van het kritisch en rationeel denken en vrij van de last van reeds verworven kennis.

In de tweede plaats wordt hiermee de troop van het derde oog en de zesde chakra weer opgegraven en in een nieuw jasje gestoken. Dat derde oog is in bepaalde delen van Lalaland dé manier om tot Ongefilterd Weten te komen. Het alternatieve woordenboek geeft ‘instinct’ en ‘intuïtie’ als mogelijke synoniemen. Hét criterium om elke conclusie gebaseerd op zo’n onbevangen waarnemingen te beoordelen, is dan weer kinderlijk eenvoudig: komt het overeen met de voorgestelde alternatieve theorie? Twee mogelijke antwoorden: (1) ja: proficiat, u bent ontwaakt of (2) nee: het spijt me, u hebt nog te veel last van “vastgeroeste ideeën” en u zal het proces moeten herhalen tot u uitkomt bij antwoord (1).

Van straffe ideeën naar Ware Inzichten

Maar dit is een boekenrubriek en geen analyse van een cursus ‘creatief omspringen met de alternatieve werkelijkheid of toegepast postmodernisme’. Het pad dat Mauro Biglino in zijn boek voor de vrijdenker uitstippelt om tot diepere inzichten te komen, is niet bepaald een yellow brick road. Eerder is het een soort bricolage van argumenten die in de kringen van alternatieve denkers populair lijken te zijn: wilde speculaties (niet te verwarren met hypothesen) worden opgebouwd uit een disparate mengeling van wetenschappelijke ideeën of valabele (niet te verwarren met valide) wetenschappelijke hypothesen, feitjes, foute interpretaties en insinuerende vragen. In dit specifieke boek komen daar nog foute etymologieën en vertalingen bij van woorden uit zo ongeveer elke taal die tussen 3000 v.Chr en 300 n.Chr. in Tweestromenland en omstreken geschreven werd.

Bij wijze van voorbeeld: NASA laat weten dat verschillende astronomen vermoeden dat er zich in ons zonnestelsel een negende planeet bevindt, planeet X of planeet Negen. Het agentschap vermeldt dat dit momenteel wordt onderzocht. Voor Biglioni is dit het uitgangspunt voor tal van suggestieve vragen genre ‘Wat houdt NASA achter voor ons?’ en ‘Hadden de Soemeriërs dan toch gelijk over planeet Niburu?’ om over te gaan naar een foute vertaling van het Soemerische woord Niburu (wat eigenlijk Akkadisch is) en dan maar te concluderen dat planeet Niburu bestaat en dat de “goden” mogelijk van Niburu kwamen. Dit laatste aspect wordt dan weer “onderzocht” in een volgende rollercoaster van straffe ideeën die opnieuw leidt tot een Waar Inzicht.

Geen stof voor boeken- en taalminnaars

Uiteindelijk is het meest verbazingwekkende aan dit boek dat het gepubliceerd werd. Anno nu is er inderdaad nog steeds een Nederlandstalige uitgeverij te vinden die het tot haar taak rekent de niche van overbodige boeken op te vullen: uitgeverij Aspekt. Deze boekenfirma grossiert in pseudowetenschappelijke uitgaven en dito geschiedkundige teksten waarvan het lettertype zeer groot is en de lay-out heel ruim uitgemeten. En dat maakt hun boeken te dik en dus te duur. Bij Aspekt worden boekenliefhebbers niet bepaald verwend.

Taalminnaars evenmin. Aspekt is bij mijn weten de enige uitgeverij in de Lage Landen waarvan de redacteur (“de editor” in het eigen patois) de taalvaardigheid heeft van een gemiddelde samenzweringsdenker op Facebook. Het aantal correcte Nederlandse zinnen is op één hand te tellen, het aantal mystificerende puntjes in het gemiddelde beletselteken (…) niet. Samenstellingen vertonen symptomen van die andere Hollandse ziekte: “samenstellingsfobie”, volgens taaldokter en schrijfster Ann De Craemer, “de angst om woorden aan elkaar te schrijven”. Iemand zou de brave man moeten vertellen dat het gebruik van een “basis woordenboek” (sic) niets te maken heeft met binnen of buiten “de box” (sic) denken ……. (sic).

In het boek verwijst de schrijver naar enkele Latijnse auteurs, maar zij krijgen de Engelse namen toebedeeld, zoals “Hesiod” en “Ovid”, en een enkele keer zelfs de Italiaanse (“Guiseppe Flavio”, inderdaad Josephus Flavius). Het boek Zo hebt u de Bijbel nog nooit gelezen is dan ook een vertaling van de Engelse vertaling van de originele Italiaanse tekst. En dat geeft een betoog waarin vertalingen een cruciale rol zouden spelen, een extra dimensie. Eentje waarvan ik, met mijn vier ogen, geen dogmavrij vrijdenkersorgasme, maar wel een zeurderige hoofdpijn krijg.

Geschiedenis als koortsdroom

Op 11 september 2016 gaf antroposofische complotdenker Loek Dullaert een lezing over de aanslagen van 11 september 2001. Dit artikel is een korte samenvatting van zijn lezing. Eerder verscheen dit stuk in Wonder en is gheen wonder, winter 2016.

* * *

Volgens Loek Dullaart is de wereldgeschiedenis een multigenerationeel supercomplot, een eeuwige strijd tussen Luciferische krachten en spirituele impulsen die de mens naar een hoger bewustzijnsniveau moeten tillen. Dat hypercomplot, waarbij 9/11 slechts één episode is, ontrafelt hij met behulp van Rudolf Steiners politieke en spirituele theorieën.

Zijn lezing over 11 september 2001 begint in 1913, het jaar waarin de Amerikaanse Federal Reserve wordt opgericht en de staat in handen valt van een machtige groep Joodse bankiers. Via false flagoperaties en andere manipulaties bepalen zij de geschiedenis. Ze financieren de Eerste Wereldoorlog en stimuleren het Bolsjevisme. In 1916 wordt de Lusitania tot zinken gebracht, volgens historici door een Duitse U-boot, volgens Dullaart door de Amerikanen zelf. In 1941 vallen ze het eigen Pearl Harbor aan. Beide incidenten markeren het begin van de Amerikaanse deelname aan een wereldoorlog. Na het vermeende incident in de Golf van Tonkin (1964) sturen de VS soldaten naar Vietnam. Het plan voor een aanslag op een eigen schip voor de kust van Cuba wordt tegengehouden door John F. Kennedy. Waar die voorkeur voor schepen vandaan komt, weet Dullaart niet te vertellen.

Maar terug naar Steiner en de naweeën van Wereldoorlog I. Tijdens de onderhandelingen die leiden naar het Verdrag van Versailles (1919), worden de voorstellen van Steiner om het Centraal Europese spirituele gedachtengoed te redden van het Anglo-Amerikaanse materialisme door de eigen diplomaten genegeerd. Steiner is dan ook niet de enige Oostenrijker die de daaropvolgende vernedering van Versailles tot in het diepst van zijn ziel zal voelen. En dat is toevallig dezelfde plaats waar hij een verklaring vindt: Woodrow Wilson, de Amerikaanse president in die periode, is een incarnatie van een van de vroegste volgelingen van Mohammed. En we weten allemaal hoe zeer die oude Moslims erop gebrand waren om (Oost-) Europa te vernietigen.

Na de Koude Oorlog, een strijd tussen het Anglo-Amerikaans conglomeraat en het Oost-Europese spiritualisme, moet een nieuwe vijand gezocht worden. En dat vinden de Luciferianen van Wall Street in een ánder opkomend oosters spiritualisme: de islam. In de honderd jaar tussen Wilson en de 20ste eeuw heeft er zich namelijk een Steineriaanse omkering voorgedaan. Terwijl de vroege moslims uit waren op de vernietiging van het Oost-Europese spiritualisme, willen de huidige Westerse materialisten korte metten maken met het Oosterse islamspiritualisme. Vandaar o.a. 9/11, de Golfoorlogen en de oprichting van IS, ook een Amerikaanse operatie.

Dullaart zelf vermeldt verschillende keren dat deze versie van de recente wereldgeschiedenis binnen de Nederlandse antroposofische kringen op zeer weinig bijval kan rekenen. Een magere troost.

15 jaar 9/11: “We mogen niet in complotten denken…”

Op 10 en 11 september 2016 bezochten Brecht Decoene en ik twee conferenties die in het teken van 15 jaar 9/11 stonden. Aan de hand van enkele opgetekende frasen persten we volgend artikel uit ons toetsenbord. Dit stuk verscheen eerder in Wonder en is gheen wonder, winter 2016.

* * *

In het weekend van 10 en 11 september 2016 vonden in Nederland twee conferenties plaats over vijftien jaar 9/11. In Utrecht werd ons “Bevrijding van Bedrog” beloofd. De conferentie in de Jaarbeurs was opvallend goed georganiseerd – door wie is niet geheel duidelijk – en kende een ruime opkomst, zo’n 300 man. “Licht op 9/11” te Zeist was bescheidener in opzet: “een geslaagde dag met 75 deelnemers”, zo meldde de website achteraf. Deze samenkomst werd georganiseerd door Rudolf Steiner-expert Loek Dullaart en drie collega-leraren uit het circuit van vrije, antroposofische scholen.

Het centrale thema van beide conferenties was het algemene gevoel van onvrede dat nog steeds heerst onder 9/11-truthers: het onbehagen bij de “schandelijke leugens” met betrekking tot de aanvallen op de WTC-torens, het Pentagon en vermoedelijk het Witte Huis op 11 september 2001. Zij beschouwen de officiële versie, zoals onder meer verwoord in het 9/11 Commission Report en het NIST Report, als fout, vals en bij elkaar gelogen om een groot kwaad te verbergen en een groter kwaad mogelijk te maken. Terwijl malafide politici en andere vileine wereldheersers geslaagd zijn in hun opzet, hebben de reguliere media schandelijk gefaald in hun verslaggeving, aldus de aankondigingen op de websites van beide evenementen.

“Kritisch, niet gek”

“In het eerste stuk van mijn presentatie wil ik u, geacht publiek, kalm en beheerst feiten voorleggen, die ik systematisch zal onderbouwen om zo te komen tot een gedegen en verantwoorde conclusie.”[1] Maak u geen illusie, zo begon en eindigde geen enkele van de acht of zo lezingen. Bijna elke spreker stak van wal met een hoogst persoonlijke, emotionele getuigenis over het ontwaken en de zoektocht. Met het Waarheidsvinden, zoals dat heet in het jargon van complotgelovigen.

Zo begon Wico Valk over zijn vorige leven als Jan Bovenmodaal en architect in een knusse en zorgenvrije bubbel, genre huisje, tuintje, vrouwtje, kinderen, “tot in 2006 die cocon openknapte”. Voor Valk markeerde 2006 de invasie van Afghanistan door de Verenigde Staten en bondgenoten: “toen begon er iets te knagen”. En dat is merkwaardig, aangezien “Operation Enduring Freedom – Afghanistan” al vijf jaar eerder was begonnen, een kleine maand namelijk na de 9/11-aanslagen. De invasie van Irak, mocht hij zich in het vuur van het moment vergist hebben, dateert ook al van 2003. Valk verloor naar eigen zeggen op korte tijd alle geloof in de reguliere media en net zoals de talloze andere 9/11-truthers wilde hij zélf zijn eigen weg en zijn eigen waarheid zoeken. En dus stortte ook hij zich op zelfverklaarde kritische, alternatieve nieuwswebsites (genre wanttoknow.nl, Architects & Engineers for 9/11 Truth), YouTube-films (o.a. Loose Change) en andere bronnen wiens enige bestaansreden het verspreiden en in stand houden van complottheorieën is.

Het is goed mogelijk dat de ZEMBLA-reportage “Het complot van 11 september” uit 2006 het samenzweringsdenken in Nederland aangewakkerd heeft. En in die uitzending van de VARA, een epigoon van de vermaledijde reguliere media, draafde ingenieur Coen Vermeeren op en door. 10 jaar later zou hij dus één van de topsprekers zijn tijdens beide evenementen. Zowel in Utrecht als in Zeist kreeg hij ruim de tijd krijgen om zijn nagelnieuwe boek 9/11 is gewoon een complot voor te stellen.

Ook Vermeeren begon met een emotionele hartenkreet: hij weet zich namelijk het slachtoffer van het academische establishment. Volgens hem mogen ingenieurs de moderne wereld wel vorm geven, maar ze worden hard aangepakt als ze zich moeien met zaken die hen niet aangaan, zoals geopolitieke spelletjes en wereldomvattende complotten. Vreemd genoeg bestiert hij al jarenlang de Studium Generale van de Technische Universiteit van Delft, wat van hem nu niet bepaald een academische paria maakt.

Zowel Vermeeren als Valk vonden het vervelend dat ze sinds het begin van hun kritische houding tegenover de officiële versie quasi continu moesten bewijzen dat ze niet gek zijn, dat ze geen halvegaren zijn, maar goedmenende, onafhankelijke waarheidszoekers. Hun theorieën zijn volgens henzelf geen bij de haren getrokken complottheorieën, maar doordachte en beargumenteerde openbaringen tal van geopolitieke (wan)toestanden, rampen en oorlogen. Zij zijn geen complotzotten. Aan de reacties in de zaal te horen, waren zij niet de enigen met deze negatieve ervaringen.

Wie daar minder last van leek te hebben, was Guido Jonkers, de man achter wanttoknow.nl. In tegenstelling tot burgermannetjes Vermeeren en Valk leek Jonkers me niet zo gepreoccupeerd door de perceptie van de goegemeente. Hij zit dan ook comfortabel achter de knoppen van één van Nederlands meest succesvolle alternatieve nieuwswebsites. Dat de collega’s van hoaxwiki.nl deze beschouwen als “een complottheorieënwebsite die zowat alle denkbare onzin bij elkaar sprokkelt en publiceert”, “een broedhaard voor hoaxes, pseudowetenschap, complottheorieën en kwakzalverij”, waarbij “paranoïde complottheorieën zoals 9/11, chemtrails, en de fictieve Illuminati en New World Order” gepropageerd worden, lijkt Jonkers ook niet te raken.

Een ander verschil met Valk en Vermeeren was dat de gebeurtenissen van 9 september 2001 hem naar eigen zeggen onmiddellijk hadden wakker gemaakt. Dus ook hier geen omstandige, stereotiepe uitleg over hoe lang het ontwaken heeft geduurd, hoeveel energie, slapeloze nachten en hoon de bewustwording heeft gevergd. Voor Jonkers was 9/11 op de dag zelf al “een energetische transformator”, een “move op het spirituele vlak”, wat die schijnbaar betekenisvolle frasen ook mogen betekenen.

Alle sprekers beschouwden zichzelf als kritische denkers, als ontcijferaars van kwade en ingewikkelde samenzweringen die al decennia, voor sommigen zelfs een eeuw lang, bedacht en uitgevoerd worden. Au fond willen ze een betere wereld en ze denken die te bereiken door de vaak imaginaire exploten van de duivelse, allesoverheersende elite aan de kaak te stellen. Ik zie geen enkele reden om de termen “complottheorieën” en “complotdenkers” op te geven, hoezeer zij ook van die benamingen af willen net omdat ze geassocieerd worden met paranoia en waanzin. Maar gek zijn de meeste complotdenkers niet, amusant evenmin. Eerlijk gezegd, wanneer deze mensen in hun complotmodus zitten, zijn ze vaak verre van aangenaam. Maar dat zijn doordravende skeptici ook. Aluhoedjes, complotzotten of gekken: zelf worstelen ook wij nog met deze weinig flaterende, maar gemakkelijke woorden. Anderzijds wordt het tijd dat iedereen beseft dat deze beledigingen contraproductief en nefast zijn, en dat ze elke conversatie onmogelijk maken.

“We moeten naar de grote lijnen kijken”

Er is een markant en fundamenteel aspect aan de samenzweringsmentaliteit. Complotdenkers lijken kritische denkers. Ze zijn bijvoorbeeld heel goed in het stellen van intrigerende vragen die – soms slechts op het eerste gezicht – een antwoord verdienen. Dingen in vraag stellen is op zich achtenswaardig. Al te vaak merk je echter dat ze dat niet doen vanuit een authentiek kritische reflex, maar enkel en alleen om de officiële versie minder geloofwaardig te maken. Men is soms zodanig kritisch dat men zelfs de wetenschap in zijn geheel afwijst. Dit komt eigenlijk neer op een gemaskeerde vorm van dogmatisch denken. Dogmatiek hanteert twee methodes bij kritiek: ofwel reageert men op een intimiderende manier, ofwel zijn de opmerkingen terecht, maar irrelevant. Die starre en agressieve houding kwam ook in dit weekend enkele malen opborrelen.

Magchiel Mathijsen of Matthijsen (zelfs op de website is men niet zeker hoe de achternaam van de dagvoorzitter te Zeist correct wordt gespeld) was al geen al te goede spreker. Dat in tegenstelling tot Loek Dullaart die een stijlvolle retoriek beheerste en een uitgesproken charisma over zich had. Magchiel verloor al gauw zijn eigen publiek, dat zich geheel terecht niet belemmerd voelde om te vragen welke link zijn betoog eigenlijk met Rudolf Steiner had. Op een onbeholpen manier trachtte hij zich van die opmerking los te worstelen. De connectie met de antroposofie was er niet en kwam later evenmin bovendrijven. Toen hij even later brabbelde dat William Rodriguez (voormalige conciërge van de Noordelijke Twin Tower en een zogenaamde klokkenluider) gestorven was, wees iemand er hem terecht op dat die man nog leefde. Zijn reactie? “Dat interesseert me niet!” Het kwam er behoorlijk driftig en offensief uit. Fouten zijn blijkbaar niet relevant. Vreemd dat dat niet duidelijk was voor het publiek.

Iets vergelijkbaar biechtte Vermeeren tijdens zijn lezing zelf spontaan op: “Er zullen altijd wel nog fouten staan in mijn boek, maar dat is niet erg.” De verbazing op onze gezichten valt niet onder woorden te brengen. Elke wetenschapper of kritische denker wordt overvallen door een diepe gêne en zit onaangenaam verveeld bij de vaststelling dat in zijn boek onjuistheden te vinden zijn. Vermeerens kanttekening is uiteraard een doorzichtige zet om zich aan de hand van deze immunisatiestrategie onmiddellijk tegen kritiek in te dekken. Het meest frappante en oneerlijke hieraan is dat veel complotdenkers maniakaal op zoek gaan naar eigenaardigheden in de officiële versie en springen op de kleinste fout die de officiële media maken om hen op basis daarvan te kunnen beschuldigen van leugens en bedrog op grote schaal, propaganda en opzettelijke, systematische misleiding, maar essentiële tekortkomingen in hun eigen ‘bewijsvoering’ als onbenullig en verwaarloosbaar beschouwen. Dat de eigen versies gelardeerd zijn met flagrante fouten, overdrijvingen, foute interpretaties van beeldmateriaal en manipulatief gemonteerd beeldmateriaal is blijkbaar enkel maar een detail.

Het is met deze slinkse asymmetrische mentaliteit waar wij een probleem mee hebben: de kleinste lacune in de officiële versie is een bewijs van een complot. Een klein foutje in de alternatieve theorie heeft geen impact op het grotere geheel. Fouten in een complottheorie tonen niet aan dat er geen complot is. De bottomline van elke alternatieve theorie blijft onveranderlijk en dogmatisch: verzand vooral niet in futiele discussies, maar handel naar het feit dat de officiële versie niet klopt! Kijk naar the bigger picture! Er ís hoe dan ook een complot.

“Je bent je eigen autoriteit”

Verschillende sprekers, waaronder Coen Vermeeren, hadden het over mind control. Op een perfide manier probeert de overheersende elite de ideeën van ons, gewone mensen, te beïnvloeden en te exploiteren. Niemand expliciteerde de manier waarop dat zou gebeuren: voor een publiek van heterogene complotdenkers is vaagheid een voordeel. Of de mind control nu geschiedt via de media, wat afhankelijk van de situatie en het land tot op zekere hoogte nog geen al te dwaze gedachte hoeft te zijn, of via ingewikkelde machines die op een fysieke manier onze gedachten manipuleren, speelt weinig rol, zolang het idee van gedachtencontrole maar overeind blijft. De bewustwording van die mind control is volgens vele waarheidszoekers het startschot om kritisch beginnen te denken en complotten te ontrafelen, of beter, om tot inzicht en waarheid te komen.

Het enige mogelijke tool bij het kritisch beschouwen is het eigen ik, het eigen denkvermogen. En dat is bijna een sacrosanct gegeven. Indrukken en informatie allerhande komen binnen en worden verwerkt. Op basis van intuïtie volgens de ene of van een verhoogde vorm van spiritualiteit volgens de andere worden leugens (veelal de officiële versie zoals verspreid door staat en media) gescheiden van de nuttige informatie (veelal alles wat een complot bevestigt en verder uitwerkt). Het eigen soevereine denkvermogen, ontdaan of bevrijd van de mind control, fungeert dus als een filter. Dat het vertrouwen in het eigen, onafhankelijke denkvermogen groot is, illustreerde televisie- en theatermaker George van Houts met zijn boutade “Dat kan niet, want anders zou ik het weten”.

Niemand legde tijdens de conferenties uit hoe men precies via intuïtie tot kennis komt, hoe men precies kan of moet filteren aan de hand van een verhoogd spiritueel vermogen, en ook de vakliteratuur van complotliefhebbers zwijgt hierover in alle talen. Daardoor kunnen wij het enkel maar beschouwen als een mysterieuze black box, of als een omslachtige manier om tot de kringredenering te komen dat complotdenkers “ontwaakt” zijn net omdat ze in termen van complotten denken. Als je de berichten in de reguliere media goed verwerkt, dan kan je enkel besluiten dat de elite de actualiteit en wereldpolitiek beheerst door middel van groots opgezette complotten. Idem dito wanneer je de alternatieve nieuwsmedia doorploegt. Kom je op basis van deze data tot een andere conclusie, dan lijd je onder de mind control. Het was opvallend dat de mogelijkheid garbage in, garbage out door geen enkele spreker te berde werd gebracht. Het eigen denkvermogen gecombineerd met intuïtie maakt dat iedereen zijn eigen autoriteit is. Voor zover men ontwaakt is, uiteraard.

De gedachtencontrole en -manipulatie verhinderen de sheeple, de niet-ontwaakten, te beseffen dat rampen en tegenslagen, wereldwijde uitbuiting en armoede, aanslagen en moordpartijen terug te voeren zijn tot een elite. Voor het beperkte publiek van antroposofisch geïnclineerden in Zeist was het duidelijk: die elite is het Anglo-Amerikaanse conglomeraat geruggesteund door machtige Joodse bankiers, waar Rudolf Steiner ook al mee worstelde in de periode na de Eerste Werldoorlog. In Utrecht hield men zich meer op de vlakte en beperkte men zich tot vagere termen, misschien wel omdat het publiek diverser was. Of minder ontwaakt?

“Van awareness naar action

Onheilsprofeten gedijen in onzekere tijden en er is niets dat complotdenkers ervan lijkt te weerhouden om die onzekerheid zélf aan te zwengelen en uit te buiten. “Mensen sterven van angst”, bulderde de onafhankelijke journalist F. William Engdahl. “En wat vrezen ze het meest? Kanker!”. Even bekroop ons het gevoel dat de brave man zich van congres vergist had. Anderzijds lijkt voor vele complotdenkers het enkelvoud van het woord ‘complotten’ niet te bestaan. De afstand tussen 9/11 en pakweg Big Pharma bedraagt vaak slechts een hersenspinsel of twee. Kanker, dus. “Een derde van de mensen sterft omwille van de schok die de zogenaamde diagnose veroorzaakt. Een derde legt het loodje door de ‘kuur’ van Big Pharma. En een derde trekt er zich niets van aan, leeft vrolijk verder en sterft jaren later een natuurlijke dood.”

Het werd volgens alle sprekers hoog tijd dat men zich gaat verzetten tegen de medische, politieke en economische onderdrukking en verknechting door de elite en ook onder het publiek was de spanning en de drang naar grootse revolutionaire daden voelbaar. Democratische verkiezingen leggen volgens een Coen Vermeeren geen zoden meer aan de dijk, die worden toch gemanipuleerd. Zelf stemt hij al lang niet meer, want stemmen, aldus het Complotorakel van Delft, betekent dat men zijn stem weggeeft, “en, nou, ik héb toch een stem”? Het al te flauwe woordspelletje werd op een langdurig applaus onthaald. “Die Coen, die zegt het toch maar weer!”. Hoe dan ook, het was duidelijk dat de meerderheid van het publiek geloofde dat de liberale democratie ons niet kan of zal bevrijden uit het web van complotten.

Het verzet tegen de elite kan enkel een grassroots-beweging zijn, slechts van onderuit kan men verandering bewerkstelligen. Het publiek werd opgeroepen om de stilte te verbreken, om vrienden en familie aan te spreken en bewust te maken. Om hen uit te leggen hoe ze gemanipuleerd worden door de heersende elite. Dat belooft dus, zo met de feestdagen in het vooruitzicht. Verder moeten kamerleden, universiteiten en bedrijven aangeschreven worden. Bottom-up acties zijn nuttig én noodzakelijk: gelijkgezinden en ontwaakten moeten zich verenigen en gebruik maken van de verschillende expertises in de groep: webmasters, mensen die kunnen schrijven (en spellen), organisatoren van marsen en conferenties. Leraars moeten betrokken worden, omdat de jeugd van tegenwoordig 9/11 niet heeft meegemaakt en dat dus enkel kent van de geschiedenisboekjes die geschreven werden door de elite. Met andere woorden, de jeugd moet óók dringend bewust gemaakt worden.

Op het gebied van de verslaglegging scheelt er eveneens iets: de voormalige vierde macht, de journalisten en de media, zitten gevangen in het dictatorale systeem ons opgelegd door de elite. Er is geen geld voor onderzoeksjournalistiek en journalisten werken al dan niet gedwongen, vaak zelfs onbewust, in dienst van de despotische machthebbers. Toen de moderatrice Noraly Beyer opmerkte dat de journalistiek in Nederland vrij is, bleef het oorverdovend stil. En als journaliste met Surinaamse roots kan zij werken in het makke polderland vergelijken met het journalistieke bedrijf in de brutale dictatuur van het Zuid-Amerikaanse land in de jaren 80 en 90. Denkt zij nu echt dat een reële dictatuur erger kan zijn dan een imaginaire?

Voor het journalistieke probleem worden eveneens alternatieven aangereikt: verslaggevers moeten een andere vorm van journalistiek ontwikkelen, eentje die niet parasiteert op de output van de grote, manipulerende nieuwsagentschappen: open source journalistiek. Als model werden alternatieve nieuwswebsites als wanttoknow.nl voorgesteld. Op het moment dat we dit artikel aan het schrijven zijn voert deze epigoon van de irreguliere pers koppen als “Valse vlag operaties: Chemische wapens Syrië waren Valse-Vlag..!!”, “USA-verkiezingsfraude..??? Kijk en beslis zelf.!!” en “CIA-baas bevestigt: Chemtrails bestaan..!!”. De idiosyncratische interpunctie krijgt u er gratis bij..!! Dit is dus een van de journalistieke bronnen die stellen dat jij je eigen autoriteit bent in het correct beoordelen van alternatieve nieuwsberichten die opgesteld werden op basis van intuïtie en een vaag tot sterk gevoel van onbehagen.

Tijdens de twee conferenties werd met zichtbaar genoegen aangekondigd dat o.a. de organisatie “Architects and Engineers for 9/11 Truth” met behulp van enkele advocaten in Amerika juridische stappen voorbereid. Onder activisten allerhande is het voeren van showprocessen een ware rage geworden, denk maar aan het recente Monsanto Tribunaal, waar verschillende organisaties die verbonden zijn aan de biolobby, aanklager en rechter speelden. Tijdens de Internationale Conferentie van Platte Aarders (zie het artikel Flat Earth Conference – Deel 1: Platte Aarde) werd zelfs maar het vermelden van een juridisch proces tegen de NASA toegejuigd. Ondertussen werd zo’n theatraal schijnproces al eens opgevoerd in Maleisië (2012). Tijdens de grote conferentie te Utrecht werd vaak opgeroepen om de eigen onenigheden opzij te zetten en de vele (en woeste) infights omtrent de identiteit van de echte daders te staken. Maar toch was het duidelijk dat men niet zo precies wist wie men nu voor de rechter zou kunnen slepen: de regering Bush werd uiteraard vermeld, evenals de héle groep van toenmalige Neo-Conservatieven. Verder waren er enkele moslims aanwezig die stelden dat de Mossad verantwoordelijk was voor 9/11, anderen houden het op één van de vele Amerikaanse veiligheidsdiensten, of een combinatie naar keuze.

Tijdens de conferentie van de antroposofen te Zeist was men blij dat een proces overwogen werd, maar ook daar was men niet echt duidelijk wie nu die “Luciferische krachten” zijn die aangeklaagd moeten worden. Joden, dat spreekt, het zijn tenslotte volgelingen van Rudolf Steiner. Maar wie nog? Gezien de weinig democratische instelling van de meeste 9/11-activisten, de vaagheid van de aanwijzingen en bewijzen, het minieme verschil tussen rechters en aanklagers enerzijds, en het enorme aantal mogelijke aangeklaagden anderzijds, lijkt men te mikken op het soort juridische procedure dat zich doorgaans in een voetbalstadion afspeelt. Complotland is een ranzige bananenrepubliek.

Als puntje bij paaltje komt, speelt het blijkbaar weinig rol wat de details van de samenzwering zijn, zolang men maar aanvoert dat er een is en zolang die verschillende details maar een aanleiding kunnen blijven vormen om het ongenoegen te uiten op internetfora, sociale media en conferenties. Op dezelfde manier zijn er ook samenzweerders, maar wie die nu precies zijn is niet zo belangrijk. Iedereen lijkt zo zijn favorieten te hebben: Illuminati, Vrijmetselaars, Neo-Cons, de Mossad, de VN, Joodse bankiers, spirituele superentiteiten, of Luciferische krachten. Een van deze, of enkele of iedereen samen, onderdrukken de massa van brave, ontwakende burgeractivisten en keyboard warriors. Zij worden opgeroepen om vooral “niet in complotten te denken”, maar paradoxaal genoeg houden ze zich voltijds bezig met het uitvlooien van samenzweringen. Verder lijken ze geen enkele verantwoordelijkheid te willen opnemen voor politieke en economische misstoestanden die buiten dat complotkader vallen. Het leven wordt bepaald door het complot. Het Complot bestaat, de samenzwerende elite zal en moet ter verantwoording geroepen worden, tot meerdere glorie van de ontwaakte waarheidszoekers, en de eigen autoriteit en soevereiniteit. Kortom, tot meerdere glorie van de dappere toetsenbordactivist.

* * *

[1] Deze insteek heb ik overgenomen uit het schitterende boek van Sara E. Gorman en Jack M. Gorman, Denying tot he Grave. Why We Ignore the Facts That Will Save Us (2017). In hun boek geven zij een blauwdruk van een gemiddelde lezing door een ervaren pseudowetenschapper, wat akelig dicht in de buurt komt van een doorsnee presentatie door een complotdenker. Beide auteurs benadrukken het belang van sterke emoties in het opnemen én verwerken van boodschappen door (veelal) charismatische woordvoerders in deze of gene groep van alternatieve activisten. Bijna elk rationeel tegenbetoog dat geen rekening houdt met deze emotionele factoren, is gedoemd zijn doel te missen, aldus de auteurs.

International Flat Earth Conference, een verslag (2)

Dit is het tweede deel van mijn verslag over de International Flat Earth Conference. Dit deel gaat over de concurrerende theorie van de Holle Aarde. Het artikel verscheen eerder in Wonder en is gheen Wonder, het blad van SKEPP.

* * *

aardse-waarheid-6-jpg-png

De derde spreker op de International European Flat Earth Conference was Lord Steven Christ, een man die zichzelf arrogant en de wedergekeerde Jezus Christus noemt. Nog een verschil met de meeste andere aanwezigen: hij was uitgenodigd om de theorie van de holle aarde te verdedigen. En omdat er maar drie sprekers kwamen opdagen, kreeg zijn betoog plots meer gewicht en aandacht.

Volgens de meeste platte-aarders is deze wereld een schijf, afgedekt met een koepel van glas of doorzichtig aluminium, daarover bestaat nog discussie. De zon, de maan, de sterren bevinden zich aan de binnenkant van die stolp. Dat is alles, meer dan zo’n plusminus halve bol is er volgens velen van hen waarschijnlijk niet. Lord Steven Christ stelt dan weer dat het gehele universum, met alles erop en eraan, ruim dubbel zo groot is. De aarde is een volledige bol, dat wel, maar wij leven in die holle, stationaire sfeer. In het centrum bevindt zich naast de Hemel en een dubbele energiepiramide, ook nog eens wat wij het heelal noemen. Deze kern, het hart van de aarde, wordt afgeschermd door middel van glas waarop zich in de loop der tijden ijs heeft afgezet.

aardse-waarheid-7-jpg-png

Moderne adepten van de theorie van de platte aarde grijpen vaak terug naar het basiswerk van de Engelsman Samuel Rowbotham Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe (1865). Lord Steven Christ haalt zijn mosterd en zijn messiascomplex bij Cyrus “Koresh” Teed (1839-1908), schrijver van The Cellular Cosmogony; or, The Earth a Concave Sphere (1898)[1]. Teed was een van die kleurrijke figuren aan het einde van de 19de eeuw die zich bezighield met eclectische geneeskunde, alchemie en het oprichten van het zoveelste New Jerusalem. Anderzijds vermeldt Lord Steven Christ verschillende malen dat de kennis hem goddelijk geopenbaard werd en dat het hem vervolgens drie extra dagen kostte om tot de waarheid door te dringen. Al bij al niet zó bijzonder is voor iemand die per slot van rekening de wedergekeerde Jezus Christus beweert te zijn.

Al snel wordt duidelijk dat Lord Steven Christ een tweede roeping heeft: hij wil via deze conferentie platte-aarders behoeden voor de diepe schaamte en de helse pijn van een tweede vergissing. “Don’t get fooled again”, waarschuwt hij bij monde van The Who, niet zijn enige popreferentie. Hij toont daarbij een filmpje waarin een volgeling zijn bekering beschrijft, een bekering dankzij het proces van logisch denken en van deductieve en empirische beschouwingen. Als je het onmogelijke elimineert, dan blijft, hoe onwaarschijnlijk het ook moge zijn, enkel de waarheid over, concludeert Lord Sherlock Christ. Hij wil de platte-aarders diets maken dat ze een “Hegeliaanse dialectiek moeten ondergaan” en dat klinkt inderdaad zeer pijnlijk. Van een ronde aarde (een foute these waar hij al bij al weinig aandacht aan besteedt) via een platte aarde (een antithese die eveneens een vals paradigma is) naar de synthese, de enige echte waarheid van een holle aarde. De theorie van de platte aarde ziet hij als een stepping stone in de richting van de enige echte ware theorie: die van een concave, cellulaire wereld.

Zijn lezing, al bij al een schamele performance van een arrogante hufter, is erop gericht is om op zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk aanwezigen te irriteren. En dat lukt hem moeiteloos. De spanning in de zaal stijgt zienderogen en hij gooit meer olie op het vuur door zijn uitleg te larderen met citaten uit het Heilige Boek. Meer dan eens ontstaan er vijandigheden tussen hem en toehoorders wiens geloof in een platte aarde ook religieus en Bijbels gemotiveerd is. Citaten uit de Schrift worden door de zaal geslingerd en gepareerd met andere verzen. Naast mij sist een rood aangelopen platte Bijbelkenner “valse profeet” en “Satan, ga terug”. Zoveel plezier hebt u tijdens uw lessen aardrijkskunde nooit gehad!

De onenigheid tussen de aanwezige holle-aarders en platte-aarders neemt toe wanneer bepaalde technische details ter sprake komen, zowel tijdens de lezingen als tijdens de discussies achteraf. De holle-aarders geloven wél dat er een vorm van ruimtevaart bestaat. Volgens hen is men erin geslaagd om dóór die glazen koepel te vliegen en dat dankzij raketingenieur Wernher von Braun. De aurora borealis of het noorderlicht is niets anders dan de reflectie van de zon in de daardoor veroorzaakte scheuren in de koepel. Ja, u leest het goed en nee, de platte-aarders zijn ook niet overtuigd.

Nog een heikel punt was het ijs dat zich op de glazen kern van de holle aarde heeft afgezet. Dat smelt namelijk door global warming en door het feit dat de zon af en toe stilstaat, zoals beschreven in de Bijbel, aldus Lord Steven Christ en zijn gevolg. Dat ijs dondert steeds vaker neer op aarde in de vorm van megacryometeoren, grote ijsblokken, soms tientallen kilogrammen zwaar, die af en toe uit de lucht vallen. Wij, mensen, kunnen zich op twee manieren beschermen tegen die vallende ijsblokken. In eerste instantie moeten er méér chemtrails gesproeid worden, aldus een monkelende Lord, zij beschermen tegen de opwarming van het ijs aan de hemelkoepel. Consternatie en ongeloof alom. De Tweede Christus overtuigt niet, ondanks zijn credentials. De Poolse Bijbel- en chemtrailaficionado verdraagt het niet langer en loopt woedend de zaal uit. Een tweede tactiek is het bouwen van ondergrondse schuilplaatsen, maar volgens de meeste platte-aarders dienen deze kelders enkel en alleen de elite, de Rothschilds c.s. Volgens de anderen moet iedereen eraan meewerken. Platte-aarders zien hun heil in een spirituele vlucht vooruit, de apocalyptische holle-aarders zijn meer geïnteresseerd in het redden van het vege lijf. Opnieuw wordt de lezing onderbroken door kabaal en discussie.

Slechte energie begint de zaal te vullen. Weggelopen platte-aarders sijpelen terug binnen en de woordenwisseling wordt agressiever. En dommer: of we de theorie van de platte aarde niet kunnen verenigen met de theorie van de holle aarde, probeert nog iemand te sussen. Sommige aanwezigen proberen de situatie dan weer te bezweren met het roepen van “respect” en “liefde”, maar de open geesten van de lichtzoekers zijn dichtgeklapt. Het zou niet meer goedkomen. Tijdens de eindbespreking verlaat Lord Steven Christ en zijn gevolg zelfs de zaal. De man had via YouTube aangekondigd dat hij kabaal zou komen maken. Mij leek zijn missie dan ook geslaagd.

 

En mijn missie? Naast een schriftje tjokvol aantekeningen voor een artikel heb ik vooral het idee naar huis teruggebracht dat de theorie van de platte en holle aarde voor deze mensen een bloedserieuze, bijna existentiële aangelegenheid is, zeker dus geen grap. Een bolle, heliocentrische aarde in een schier onmetelijk universum waarin en waardoor de mens, een vermeende ex-aap, zijn speciale en centrale plaats zou verloren zijn, lijkt tal van deze religieus-spiritueel geïnspireerde en gemotiveerde mensen heel wat angst aan te jagen. Het is in strijd met hun perceptie en intuïtie van een geocentrische platte schijf. Elke persoon of instantie die hun waarneming in vraag durft te stellen, of erger nog, aan te vallen, tast hun soevereiniteit aan, hun vrijheid te denken wat zij willen denken op basis van de eigen zintuigen en het eigen verstand. Net als hun aarde lijken zij onder een stolp vast te zitten, gevangen in hun eigen ideologie die kost wat kost afgeschermd moet worden van vreemde invloeden. De vele complotten die zij menen te ontwaren zwengelen die angst alleen maar aan. Geloof in een platte of holle aarde, overgoten met een dikke saus van complotten en samenzweringen, lijkt mij een overtuiging van verkrampte mensen die niet hoe weten te reageren op een ander, rationeel en wetenschappelijk onderbouwd wereld- en mensbeeld.

Anderzijds, deze mensen domme kloten noemen, of idioten, of gekkies, lijkt mij dan weer een reactie van zogenaamd kritische denkers die niet weten hoe ze daar mee moeten omgaan.

_______________

[1] Beide werken zijn moeiteloos terug te vinden via internets schatkamer http://archive.org.

International Flat Earth Conference, een verslag (1)

Op 2 en 3 juli 2016 vond in Nederland de International Flat Earth Conference plaats. Ik maakte het volgende verslag voor Wonder en is gheen Wonder, het tijdschrift van SKEPP. Dit is het eerste deel.

werk

* * *

Na twee dagen International Flat Earth Conference draait mijn hoofd. De aarde, zo is mij een weekend lang verzekerd, draait niet, die staat stil. Enkele dagen daarvoor ben ik in mijn vlakke land de trein opgestapt om vier uur later af te stappen in een deel van de wereld dat zo mogelijk nóg platter is. Mijn twee virtuele compagnons de route waren Samuel Rowbotham en Cyrus “Koresh” Teed. De eerste was de Engelse vader van de moderne platte-aardetheorie en auteur van Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe (1865), de tweede schreef The Cellular Cosmogony; or, The Earth a Concave Sphere (1898). Mijn eindbestemming was Egmond-aan-Zee, Noord-Holland, een voormalig vissersdorp dat nu vooral Duitse toeristen lijkt binnen te halen.

Op zaterdag 2 juli, iets over tien, opent organisator Frans Heslinga de conferentie met een eerste voordracht. Slechts drie van de acht sprekers zijn opgedaagd, maar hij zou met zichtbaar gemak de uren opvullen die op beide conferentiedagen vrij waren gekomen[i]. Frans Heslinga, econoom van opleiding, is dan ook niet aan zijn proefstuk toe. Met zijn bedrijf InfinityEvent zet hij allerhande events en (vak)beurzen op en één van de toppers is het bewustzijnsevenement Earth & Beyond dat focust op “graancirkels, buitenaards contact, wetenschap & spiritualiteit, transformatie, archeologische (on)waarheden, financiële zaken, dimensies en (inter) dimensioneel contact, ufo’s, het universum en […] gezondheid & genezing. Aardse en hemelse zaken dus!”

aardse-waarheid

Dat we belogen en bedrogen worden, begint Frans, al eeuwenlang. Alles wat we op school geleerd hebben, zijn leugens en die zijn we beu! We moeten zelf onderzoeken en ontwaken en snel een beetje, want we worden daarbij ook nog eens bedreigd. Deze mantra zou het Leitmotiv worden van de conferentie, zowel in de zaal als in de wandelgangen. Hitler kon via Argentinië ontsnappen naar Antarctica met behulp van het Vaticaan, gaat hij zonder overgang verder. William Shakespeare heeft nooit bestaan, dino’s evenmin[ii]. Lady Di leeft nog, de maanlanding was een hoax geregisseerd door Stanley Kubrick, chemtrails maken ons ziek en de Titanic is nooit gezonken. Uit de zaal komt de opmerking dat de term ‘complottheorie’ een uitvindsel is van de CIA om complotrealisten te discrediteren. Frans knikt. Het is duidelijk dat hij spreekt voor een publiek van kenners. De eerste vijf minuten van de internationale conferentie over de theorie van de platte aarde zitten erop. Ik ben wakker, maar een beetje in de war door de stortvloed aan complottheorieën.

We denken dat we apen zijn op een rondtollende bal, gaat hij onverdroten verder, en voor die “theorie” zijn er velen verantwoordelijk. Het complot duurt ondertussen dan ook al zo’n 500 jaar. Onder de schuldigen bevinden zich de jezuïet-vrijmetselaar Nicolaus Copernicus (‘Open Circus’ voor complotmakkers die van betekenisvolle anagrammen houden) en de priester(!) Charles Darwin. Niet alleen de bolle aarde, het heliocentrisme en de evolutietheorie moeten er aan geloven. Ook de Big Bangtheorie maakt deel uit van het complot en dus wordt Georges Lemaître geviseerd, “nog zo’n katholieke priester”. Verder J. Edgar Hoover, vrijmetselaar van de 33ste graad, Brian Cox, een rockster die zich voordoet als een professor, tv-presentator Neil deGrasse Tyson, atheïst Richard Dawkins en president Barack Obama. Uiteraard zijn Albert Einstein en een handvol Rothschilds eveneens van de partij. Een complot zonder Joodse samenzweerders, dát zou pas gek zijn.

aardse-waarheid-2-png

Het idee dat we op een bol leven die aan de evenaar tegen ruim 1600 per uur om zijn as draait, daar moet je in Brazilië niet mee afkomen, aldus Heslinga. Aangezien dat sneller is dan het geluid, zouden ze je zelfs niet kunnen horen[iii]. De rotvaart waarmee de aarde rond de zon zou draaien, dat zou je toch moeten voelen[iv]! Nee, toch niet en dus draait de aarde niet. Dezelfde redenering – wat je niet kan waarnemen, bestaat niet – gebruikt hij om het bestaan van satellieten te ontkrachten: je ziet ze niet, dus ze bestaan niet. En het ISS dan? Da’s een drone. Spreker noch publiek zijn blijkbaar op de hoogte van de talloze websites en artikels met tips & tricks voor het visueel spotten van satellieten. De lezing wordt er niet beter op. De ene brok informatie volgt pijlsnel op de andere, het is een gish gallop van halve en hele onwaarheden.

Zwaartekracht is nog zo’n verzinsel, niet meer dan een ‘theorie’ en daarvoor heeft hij twee bewijzen. Voor het eerste bewijs laat je een veer vallen en meet je de tijd tot die veer de grond raakt. Je laat de veer een tweede keer vallen van dezelfde hoogte, maar nu onder een object met een massa van 50 kilogram. De theorie van de zwaartekracht voorspelt dat diezelfde veer trager valt door de aantrekkingskracht van die bovenhangende massa van 50 kilogram. En dat is niet het geval, aldus Frans: de tweede keer valt de veer even snel naar beneden, dus zwaartekracht bestaat niet, concludeert hij. Het andere bewijs behelst dan weer een hoop veren, of beter, een complete vogel: vogels vliegen en Frans scoort een tweede keer. Een volgende slide toont een citaat van Wayne Dyer: “De opperste vorm van onwetendheid is wanneer je iets afwijst waarover je absoluut niets weet”. Drie doelpunten op een rij, juicht het publiek, ondanks de duidelijke owngoal.

aardse-waarheid-3

Het hele idee van een draaiende, bolle maar licht afgeplatte en heliocentrische aarde is een 500 jaar oud complot opgezet door de jezuïeten-vrijmetselaars, waarvan Copernicus er eentje was[v]. Vormen de zon, stralen en de einder samen dan geen driehoek misschien? De ‘theorie’ dat de aarde 23,4 graden uit de haak zou staan (hij bedoelt hier de helling van de aardas) is voor hem een extra bewijs: 90° minus 23,4° is gelijk aan 66,6°. Het publiek, ondertussen verdubbeld, mompelt goedkeurend. Frans glundert, hij kent de geheime codes. De NASA heeft in samenwerking met Walt Disney de mythe verdergezet. Niet om ruimtetuigen te lanceren, want die zijn er nooit geweest, wel om Star Trek – jawel, de serie – bekender te maken. Ook Stephen Hawkings stem is eigenlijk die van een man van het ruimteagentschap en dient enkel ter promotie van hun laakbare ideeën. Een van de hoogtepunten van de tweedaagse is de mededeling dat de NASA eindelijk ter verantwoording geroepen zal worden voor hun aandeel in het complot: het Amerikaanse ruimteagentschap zal voor het gerecht in Den Haag gesleept worden. Applaus alom.

Frans is nochtans een sympathieke man, met een overvloed aan charisma en mededogen. Even komen skeptici ter sprake, kniesoren met slechte energieën die zich enkel denigrerend en vloekend kunnen uitdrukken en die platte-aarders ronduit belachelijk willen maken. Hij roept op om aardig tegen hen te zijn, per slot van rekening zijn zij ook slachtoffers van de grootste hoax aller tijden. En hier heeft hij eigenlijk een punt: agressie hoort niet in een discussie, hoe gek het onderwerp ook lijkt.

Dit was nog maar de inleiding, zegt Frans, al iets minder fris dan een dik uur geleden. Goh joh, er komt nóg, fluistert een bewonderaar voor mij. Het publiek lust er duidelijk pap van; ik snak naar koffie.

aardse-waarheid-4

In de tweede helft van de lezing gaat Frans verder met het afraffelen van nog méér samenzweringen, maar stilaan komt dan eindelijk toch de aarde in zicht: een platte schijf, waarschijnlijk 13 kilometer dik[vi] en afgesloten met een koepel, een stolp. Hij begint over de grenzen van de aarde: Antarctica omgeeft de schijf, als een hoge muur van ijs, verboden voor het gewone volk, voor u en mij, quoi. De zee in de buurt van de ijsmuur bevat zout water en dat is niet toevallig. Mensen kunnen niet overleven op zout water, zout water dient geen enkel menselijk doel. Maar mineralen in het water zorgen wel voor een betere geleiding van levensnoodzakelijke energie, tussen Noordpool (de anode), Zuidpool (de kathode) en de ether, het medium dat de voortplanting van licht en andere elektromagnetische straling mogelijk zou maken: kortom, een Electrolytic Earth Dome Battery. Hier moet een schepper, een creator achterzitten, weet Frans. Dat de theorie van de ether ontkracht werd door Einstein maakt hem tot een onderdeel van het supercomplot. Het is meteen ook de reden waarom Nikola Tesla, voorvechter van de ether-gedachte en van vrije energie, een superieure denker was.

aardse-waarheid-5-jpg

Eigenlijk hint Frans hier voor de eerste maal naar kern van zijn betoog, denk ik, met de uitspraak dat zout water geen enkel menselijk doel dient. Volgens hem is de aarde gecreëerd voor de mens, en dat is ook meteen de reden waarom hij niet gelooft in een bolle aarde, het zonnestelsel en het heelal. Het universum zoals het door de wetenschap wordt voorgesteld laat de mogelijkheid van tal van andere, levensvatbare aarde-achtige planeten open en die gedachte is een aanslag op zijn idee Mens-zijn, een uniek, geschapen wezen waarrond de schepping draait. Enkel op een platte aarde kunnen mensen zich de existentiële vragen beginnen te stellen: wie, wat, waar, hoe? en dat kan volgens hem niet als je op één van de mogelijke miljarden werelden leeft. Waarom niet? Nu, dat wordt niet zo meteen duidelijk. Het is au fond ook de reden waarom hij de de Big Bangtheorie en de evolutietheorie verwerpt: mensen zijn niet het resultaat van een toevallig akkefietje in het Grote Niets en zeker niet het resultaat van een aaneenschakeling van toevallige veranderingen in organismes die wij voor het gemak evolutie noemen. Trouwens, mensen komen niet van lagere wezens, niet van apen, dat is de mens onwaardig. Alle complotten die Frans ziet, wel, alle complotten dus, zijn erop gericht om de mens uit het centrum van de schepping te halen, te devalueren, geografisch én spiritueel. En dat verkropt hij niet. Eén slide vat het samen: “Door de aarde weg te halen uit het bewegingsloze centrum van het uiversum, hebben de vrijmetselaars ons fysiek en metafysisch van een plaats van superieure belangrijkheid gebracht naar een van totale nihilistische onbelangrijkheid” (zijn nadruk).

Nochtans gelooft Frans in een evolutie van ons, mensen, zij het in een andere vorm. Mensen stammen af van de antediluviaanse Nephilim, de reusachtig grote zonen Gods van voor de Zondvloed. De Smithsonian Institution geeft volgens Frans toe dat het schedels van onze grote voorouders vernietigd heeft. En daarvoor heeft hij plots wél bewijsmateriaal, foto’s zelfs, want zien is geloven. Sinds de zondvloed zitten wij, mensen, driemaal opgesloten: in ons lichaam, in onze beperkte geest en in onze platte aarde, die afgedekt wordt door een koepel van doorzichtig aluminium of glas. Enkel wanneer we lichtwezens worden, wezens die materie kunnen maken uit energie, zullen wij erin slagen die koepel te doorprikken en naar een hoger niveau, een nieuwe dimensie op te klimmen. Frans beweert niet alle kennis in pacht te hebben en laat tal van andere mogelijkheden open. Misschien zijn er nog werelden, met andere proporties, dimensies waarin de mens spiritueel moet doorgroeien.

Ook het verhaal van Andrea Barnes kan misschien hints bevatten. Zij zou in 1961 de grenzen van de wereld bereikt hebben op de Zuidpool, maar ze werd tegengehouden door een vreemde, ondoordringbare resonantie. Van Barnes is nooit meer iets vernomen, althans niet in haar stoffelijke vorm. Een Belgisch lid van het publiek krijgt vervolgens even de tijd om zijn contacten met Andrea Barnes toe te lichten. Door frequenties te veranderen konden hij en een vriendin met haar in contact treden. Barnes bevestigde inderdaad dat de wereld vlak is, en dat er achter de ijsmuur iets zou zijn wat het best kan omschreven worden als lichtsteden. De camera van Barnes werd teruggevonden, het filmpje was verdwenen. Typisch weer dat provocatieve gejen van die Jezuïeten, klinkt het vanuit het publiek, filmrol wegnemen maar de camera laten liggen.

Frans heeft zijn onderzoek gedaan, maar laat ruimte voor twijfel en speculatie. En hoewel hij bescheiden genoeg is om zich nog niet volledig ontwaakt te weten, voelt hij toch al de bewustzijnsverandering in zijn leven. Ik, daarentegen, ben na zijn urenlange voordrachten nog niet helemaal overtuigd.

De voordracht van de Poolse katholieke creationist Jordan Michow was minder interessant. Zijn wereldbeeld is even plat als zijn nationalisme (genre “Columbus was een Poolse prins”) en zijn taalgebruik (genre “Nazi-NASA”). Verantwoording voor zijn rabiaat antisemitisme vindt hij dan weer in de roemruchte Protocollen van de wijzen van Sion, een vervalst geschrift waarin uit de fictieve doeken wordt gedaan hoe de joden uit zijn op de wereldoverheersing. De lezing van deze cartooneske platte-aarder is er eentje om snel te vergeten.

__________________

[i] Uit de urenlange voordrachten, die gevolgd werden door vragen- en discussierondes, heb ik geprobeerd een coherent verhaal te distilleren. Dit gaat af en toe ten koste van een precieze, chronologische weergave van een al bij al chaotische en geïmproviseerde conferentie.

[ii] Olifanten hebben 18 uur per dag nodig om voldoende te eten. Dinosauriërs zouden groter zijn geweest en dus hadden ze meer dan 24 uur per dag nodig. Dat is onmogelijk, ergo dino’s hebben nooit bestaan, aldus de spreker. Die redenering klopt natuurlijk niet: het is niet omdat een dier groter is dat het meer tijd nodig heeft om zich te voeden. Maar vooral: de meeste dinosauriërs waren kleiner dan olifanten. Zelfs de Tyrannosaurus woog minder.

[iii] We weten dat geluid zich door de lucht voortplant, en de lucht draait mee met de aarde.

[iv] Precies hetzelfde argument werd gebruikt door tegenstanders van Copernicus in de 16de eeuw, voordat Galilei de traagheidswet ontdekte.

[v] De jezuïeten ontstonden in 1534 in Parijs. Copernicus, die toen in Polen woonde, had al twintig jaar eerder zijn theorie geformuleerd. Hij overleed in 1543, amper drie jaar nadat de jezuïetenorde definitief erkend werd. De vrijmetselarij dateert van 1717.

[vi] Voor dat cijfer baseerde de spreker zich op de gegevens van het zogenaamde Boorgat van Kola (Rusland). Met zijn 12.262 meter is dit het diepste gat gemaakt door mensen. Mysterieuze krachten die weerstand boden, verhinderden de Russen om dieper te boren, aldus de spreker. Ergo, de schijf is zo’n 13 km dik.

Naomi Apachi’s demonstratie in Mol (1)

naomi-apachiNaomi Apachi was een van de standhouders tijdens de Spirituele Beurs te Mol, waarover ik in een eerder artikel berichtte. Naomi is flambloyant, open en vriendelijk, ze praat graag en veel. Haar podiumnaam is een eerbetoon aan Phoenix, een Apache-indiaan uit het Amerikaanse Zuidwesten met een verrassend Griekse naam. Deze even vermetele als steendode krijger van de Grote Vlaktes in Arizona en New Mexico helpt haar tijdens haar paranormale, psychometrische sessies.

Het hoogtepunt van haar professionele carrière als medium situeert zich in de jaren 2008-2011, met onder andere gewaagde optredens tijdens het VTM-programma Het Zesde Zintuig (haar Hitler-sketch heeft ondertussen een zekere cultstatus verworven) en drie boeken bij Standaard Uitgeverij, toch geen kleintje in de wereld van bedrukt papier. Volgens de gespecialiseerde pers vond ze na haar gloriejaren enigszins genoodzaakt de weg terug naar de kleinere paranormale beurzen. Onze hardwerkende zelfstandige met een website geeft ook lessen “Intuïtieve Ontwikkeling” en “Zesde Zintuig Ontwikkeling” (“Mor as ’t er ni inzit, kanne kik et er oek ni uithale, é”), doet privésessies en geeft publieke demonstraties.

Psychometrie is haar gave, haar vak, haar broodwinning. Tijdens demonstraties ‘leest’ zij voorwerpen en foto’s die mensen aan haar geven en daarbij wordt zij geholpen door Phoenix de Apache. In twee blogartikels wil ik de publieke sessie in Mol beschrijven. In een eerste deel doet zij het stervensproces van een oudere man dunnetjes over. Het was de eerste zogenaamde cold reading met een nietsvermoedend slachtoffer die ik zelf heb meegemaakt. In het tweede deel gaat zij het gevecht aan met een sleutel in een vreemd doosje, mijn tweede cold reading en met een man die al iets minder nietsvermoedend was.

naomi-incl-overledenen

* * *

Een dringend geval van synchroniciteit tijdens de Spirituele Expo te Mol: terwijl mijn lichaam zich in balans probeert te brengen door toxische stoffen af te scheiden, is Naomi Apachi al aan haar publieke sessie begonnen. Goed vijf minuten te laat kom ik de zaal binnen, maar dat is blijkbaar tijd zat voor mevrouw Apachi om alvast één oudere vrouw, 60+ schat ik, in tranen te hebben doen uitbarsten.

Ja, hij was een brave mens, heel gesloten, maar joviaal. En fier, zo fier. De vrouw knikt bevestigend. Blijkt dat ze praten over haar vader. Naomi incorporeert onmiddellijk de bevestiging van haar gissingen, nu ja, in dit geval generische platitudes die toepasbaar zijn op zo ongeveer elke oudere man van die generatie, en ratelt dan verder. Telkens vraagt ze, vist ze naar een stukje informatie en onmiddellijk verwerkt zij het antwoord – een ja of een knik of een hoofdbeweging – in haar woordenvloed.

Hij heeft afgezien, zegt Naomi. Opnieuw een bevestigende snik. Een oude mens heeft veel kans dat hij afziet in zijn lange leven. Zo gaat dat bij mensen. En leed leidt naar mediums. Maar op dit punt hebben we dus nog geen specifieke informatie over dat lijden. De Apache waarmee Naomi spiritueel contact heeft, kijkt vanuit De Eeuwige Jachtvelden met grote ogen naar Naomi, heft zijn schouders op en maakt een verontschuldigende beweging met beide armen. Naomi zwijgt ook.

In de nanoseconden die volgen, vraagt Naomi zich af of haar indiaanse geest niet wat traag is geworden en of hij wel geconcentreerd meeluistert. Zou hij iemand anders hebben, zou hij haar bedriegen met een ander medium, die van twee tafeltjes verder? Tijd om van indiaan te wisselen? Naomi Dakoti klinkt óók heel goed.

De vrouw zegt uit dat haar vader terminaal was en in het ziekenhuis lag.

Phoenix de Apache bevestigt.

– Natuurlijk, dat was het!
– Snel, we kunnen dit nog redden, Phoenix. Wat doen terminaal zieken zoal in een hospitaal?
– Ademen, Naomi, ademen.
– Mor vent toch, als ze niet ademen, zijn ze dood. Iets anders.
– Ik bedoel eerst zwaar ademen, Naomi, moeilijk ademen. En dan sterven. Als de man nog in het ziekenhuis ligt, zou zij nu aan zijn bed zitten. Als hij genezen zou zijn, zit zij óók niet in een cafetaria van een school in fucking Mol met jou te praten.

Terwijl haar indiaan zich stilletjes afvraagt of Naomi nu echt niet zonder hem op deze voor de hand liggende antwoorden kan komen, vertelt Naomi aan de huilende vrouw dat ze de vader zwaar en stokkend ziet ademen, en ja, inderdaad in een ziekenhuis. De vrouw bevestigt opnieuw. Naomi heeft gelijk. Naomi weet. Naomi ziet.

Ik heb geen idee of die conversatie nu in het Chiricahua, Mescalero, Lipan of een andere Apache-taal plaatsvond, of in een soort grammaticaloze mentale taal op een hoger spiritueel niveau. Maar taalkundig gezien vind ik het hoe dan ook een knappe prestatie om zo snel over te schakelen van de ene taal naar het plat Antwerps. Paranormaal gezien is het natuurlijk kouwe kak om iets te herhalen wat de andere persoon zelf net gezegd heeft en daarop verder te borduren, met of zonder de hulp van een ingebeelde prairieganger.

Maar Naomi weet op dit punt genoeg. Wat ze nu moet doen is enkele minuten blijven praten en dat is geen probleem, dat is haar gave, haar vak, haar broodwinning. Ze doet de doodstrijd van de oude man dunnetjes over en de dochter mag nog maar eens haar verdriet beleven. Naomi zuigt het leed minutenlang uit de vrouw. Het is duidelijk dat de rouwende slechts een middel is, een opstapje, om haar Hogere Doel te bereiken. Je weet toch hoeveel een zelfstandige moet afdragen?

Jart Voortman versus ‘de skeptici’

img_0217Op woensdag 21 september 2016 hield de protestantse theoloog Jart Voortman in het Antwerpse Elcker-ik centrum een lezing met als titel “Bestaat er zoiets als het paranormale?”. Aangezien het mijn bedoeling is om een leesbaar verslag te schrijven, moet ik hier en daar creatief omgaan met de chronologie van de lezing. Ik ga de vele onderbrekingen, vragen en verhalen wegediten. De hele namiddag verliep vrij chaotisch en eerlijk gezegd vroeg ik me nadien af of het wel zoiets als een lezing was.

Voortman opende met een frontale aanval – laat het ons een inleiding noemen – op mensen die zeggen dat ze alles begrijpen, mensen die denken dat de werkelijkheid bestaat uit een hoop moleculen die gewoon maar wat met elkaar botsen. Mensen die het leven beschouwen als een driedelige set blokken met daarop de letters D, N en A. Mensen, kortom, die zich gedragen als stropopargumenten.

En om aan te tonen dat er veel meer is dan wat we kunnen waarnemen met onze zintuigen, probeerde hij enkele goocheltrucjes uit te voeren, een middel dat zeer populair is onder skeptici, denk maar aan honest liar James Randi, onze Gili of Tayson Peeters.

Als het Voortmans bedoeling was om aan te tonen dat de wereld meer is dan de waarneembare werkelijkheid, dus “zoiets als het paranormale”, dan is een goocheltruc niet de beste keuze, me dunkt: een goede truc is er nu net op gericht om ons dat te doen geloven terwijl men enkel “materialistische” middelen gebruikt, “botsende moleculen”, zo u wil. Het punt van Gili’s show “Iedereen paranormaal”, bijvoorbeeld, was nu net het feit dat hij door te spelen met de vijf zintuigen van zijn publiek de indruk kon wekken dat er een zesde zintuig is.

Maar niet alleen mij deed zijn onhandig gestuntel sterk denken aan Toon Hermans’ legendarische goochelsketch, die volledig de mist in ging. Als het dus Voortmans bedoeling was om aan te tonen dat we iets moesten zien dat er niet was, namelijk goocheltrucs, dan slaagde hij wél in zijn opzet. Hoe dan ook, een carrière als eerlijke leugenaar kan de Hollandse theoloog best vergeten.

Een carrière als natuurkundige trouwens ook: indien men denkt dat de kwantummechanica plompweg aantoont dat alles mogelijk is, dan denk ik dat men het niet al te best begrepen heeft. Dat er verder niet veel over kwantumfysica in relatie tot het paranormale gesproken werd, was een van de weinige pluspunten van de namiddag.

de-ongelovige-thomas-heeft-een-puntOp dit punt staat in mijn notaboekje “begint plots over SKEPP en skepticisme”, maar om de tekst leesbaar te houden, zal ik het houden bij: in het deel na de inleiding zette een gewiekste Jart zijn aanval op het skepticisme in. Als wapens selecteerde hij argumenten en redeneringen die hij nu net in de skeptische literatuur gevonden had. Jart wilde het skepticisme en in één moeite door bekende adepten als Etienne Vermeersch, Johan Braeckman en de “te kille, al te rationele” Maarten Boudry met hun eigen argumenten verslaan en op die manier aantonen dat (1) skeptici weinig wetenschappelijk zijn en (2) dat er zoiets als het paranormale bestaat! Dat was waarschijnlijk ook de reden waarom hij zijn lezing aangekondigd heeft in een mail aan SKEPP, zoals ik uit goede bron vernomen heb. Zijn munitie haalde hij vooral uit Braeckmans en Boudry’s boek De Ongelovige Thomas heeft een punt.

Skeptici houden zich onledig met zaken zoals telepathie, wenende Mariabeeldjes, hekserij en, ach, ook wel wat homeopathie en een complot hier en een ufo daar, aldus Voortman. Terwijl hij lacherig wat commentaartjes gaf op de ondraaglijke lichtheid van de drukdoenerij omtrent Yeti’s en Bigfoots, zwaaide hij met Michael Schermers Why people believe weird things, een boek dat voor één vijfde gaat over dat andere, onbetekenende akkefietje met die zes miljoen joden en den Duits. Of tegengas geven – slechte woordkeuze… of ingaan tegen de Holocaustontkenning ook “zo één van die subjectieve zaken” is die skeptici proberen te ontmaskeren, werd dus niet meteen duidelijk daar in de zaal van Elcker-ik, gelegen midden in de Antwerpse Jodenbuurt.

Onduidelijkheid troef bij Voortman, een hele lezing lang. In het zelfde rijtje van banale skeptische onderwerpen had hij het over zogenaamde spookhuizen. Maar beschouwde hij mensen die op zoek gaan naar geesten met, ocharme de sukkelaars, elektronische apparatuur (ha ha hoongelach) nu als skeptici? Het werd nog verwarrender wanneer hij twee minuten later verhaaltjes begon op te dissen van geesten die zich kenbaar maken via … oude radio’s. En zo trapte onze theoloog constant zichzelf in het kruis.

Hoe dan ook, volgens Jart besluiten skeptici veel te snel dat iets niet bestaat, dat iets niet klopt of kan. En dat is volgens hem niet wetenschappelijk. Er volgde net geen “Checkmate, skeptics!”

“Buitengewone beweringen vereisen buitengewone bewijzen”. Ook deze slagzin, onder meer gedebiteerd door Carl Sagan, wilde Voortman in vraag te stellen. Zijn eerste voorbeeld ging over de zwaartekrachtgolven: er werd lang over getheoretiseerd, maar uiteindelijk was één eenvoudig bewijs afdoende om de wetenschappelijke gemeenschap te overtuigen van het bestaan van die golven. Terwijl ik een enigszins wilde What the fuck! probeerde te onderdrukken, vuurde hij een tweede voorbeeld af. De boutade van de bioloog J.B.S. Haldane, dat één fossiel van een konijn in Pre-Cambrische afzettingen de evolutietheorie van Darwin onderuit kan halen, vond hij ook een aanwijzing dat skeptici serieus overdrijven met hun ‘buitengewone bewijzen’. Wat is er nu eenvoudiger dan één konijn? Anders gezegd, in de wetenschap heeft men helemaal niet veel bewijzen nodig! Voor scheidsrechter Jart is het opnieuw duidelijk dat skeptici zich op het wetenschappelijke veld in een buitenspelpositie bevinden.

Een derde punt: door hun stugge en afwijzende houding ten opzichte van anekdotes plaatsen skeptici zich andermaal buiten de wetenschappelijke discussie, aldus Voortman. Voor skeptici doen anekdotes er niet toe, terwijl ze niet beseffen dat in de wetenschappelijke literatuur casussen wél belangrijk zijn. Skeptici bekijken de wereld louter vanuit hun perspectief. Dat ze daardoor willens nillens doof blijven voor anekdotes, maakt dat ze dingen niet serieus nemen. Maar daar vergist Jart zich feestelijk in. Waar hij zich ook in vergist, is in de betekenis van vrij eenvoudige Nederlandse woorden. Zijn semantisch gegoochel had ongeveer dezelfde kwaliteit als zijn eerste goocheltrucjes. ‘Buitengewoon’ betekent niet hetzelfde als ‘veel’ of ‘complex’ en net zomin is ‘anekdote’ hetzelfde als ‘casus’.

Ook de statistiek, dat andere hulpmiddel, moest er aan geloven. Omdat er om en bij de 20 mensen in de zaal zaten, verwees hij naar de verjaardagsparadox: er is 50 procent kans dat in een groep van 23 willekeurig gekozen mensen twee dezelfde verjaardag delen. Maar daar geloofde hij niet in, dat ging in tegen zijn gevoel en intuïtie. Hij was zo overtuigd dat de paradox niet klopt, dat hij ei zo na het Wikipedia-artikel citeerde: “Bij veel wiskundige vraagstukken, met name bij kansrekening en statistiek, blijken mensen intuïtief tot verkeerde antwoorden te komen. Omdat deze ingevingen zo overtuigend zijn, voelen mensen geen enkele aanleiding om te twijfelen aan hun antwoord.”

Het wordt een beetje vervelend, maar bij zijn volgende punt hoorde hij andermaal de bel maar wist hij de klepel niet hangen. Omdat mensen zeer beïnvloedbaar zijn, een waardevol gegeven uit de sociale psychologie, is het mogelijk om valse herinneringen te creëren. We hebben al bij al een onbetrouwbaar geheugen, aldus Voortman, waarmee hij zo ongeveer de halve skeptische literatuur van de laatste 30 jaar citeerde. Maar ook hier maakte hij een vreemde omslag.’s Avonds weet hij namelijk doorgaans waar hij ‘s morgens zijn fiets heeft gezet, dus “dat het geheugen één grote warboel is, dat kunnen we toch niet accepteren”. In zijn schijnbokswedstrijd tegen zijn imaginaire skeptici was dit zo ongeveer de vierde keer dat hij zichzelf tegen het canvas werkte.

Een laatste argument haalde hij eveneens uit het boek van Braeckman en Boudry. En ook hier is de uiteindelijke pointe dat een uitleg die skeptici gebruiken om anderen de les te spellen, hen uiteindelijk als een boemerang vol in het gezicht raakt: immunisatiestrategieën. Skeptici hebben namelijk zelf ook last van cognitieve dissonantie en zeker wat het paranormale betreft. Het past niet in hun wereldbeeld, dus elk bewijs, elk argument pro redeneren ze weg om hun ideeën intact te houden. Dit lijkt mij trouwens een uitstekende plaats om te melden dat op 22 december in het Antwerpse Elcker-ik centrum een namiddag over cognitieve dissonantie zal plaatsvinden.

Mocht u de indruk krijgen dat dit tot nu toe enigszins een coherente lezing was, ondanks de inhoudelijke onvolkomenheden, dan komt dat louter omdat ik alle onderbrekingen van enkele aanwezige skeptici en een schier oneindige stortvloed aan anekdotes, casussen quoi, heb weggelaten. De drang bij de aanwezigen om te getuigen over hun paranormale ervaringen was enorm. Jart had geen greep op zijn publiek en stilaan verloor de lezing haar dynamiek.

Ondertussen waren we aangekomen bij het deel waarin hij twee fragmenten uit de KRO-reeks Wonderen bestaan wilde tonen. Het waren volgens hem zéér sterke voorbeelden van paranormale gebeurtenissen. De fragmenten die hij toonde, vind ik online niet direct terug, maar via deze link naar de webpagina van het KRO-programma krijgt u alvast een indruk van de inhoud en van de waarde van de getuigenissen. Voor mensen die niet klikken: het programma is even stroperig, kitchy & campy als de titel doet vermoeden.

Jart heeft twee specifieke verhalen gekozen, omdat daarin telkens meerdere mensen dezelfde ervaring hebben! En dat kan toch geen toeval zijn, daar kan geen skeptisch argument tegen op. In een eerste fragment vertelde een vrouw hoe ze door een “onzichtbare hand” werd tegenhouden en van de dood werd gered. Een getuige bevestigde de gebeurtenissen. In een tweede fragment vertelden twee zussen op een bijna identiek dezelfde manier hoe ze op een bijna identiek dezelfde manier via een klopgeest te weten zijn gekomen dat hun vader gestorven was in Turkije. Hetzelfde verhaal, dezelfde bewoordingen: dat kan niet gelogen zijn! En trouwens, vóór de reis, zo getuigde de hele familie in tranen, had vader al aangekondigd dat het zijn laatste keer zou zijn. Nou, een mooier bewijs voor het paranormale kan je toch niet tegenkomen. Jart glunderde en zag hoe het paranormale, eerder dan het verdriet van de twee dames, afdroop van het scherm.

De zaal werd rumoeriger, een enkeling trok duidelijk de skeptische kaart, de meerderheid wilde vooral zélf vertellen. Eerst over hun persoonlijke ervaringen, later over verhalen die ze zelf gehoord hadden, een opbod aan paranormaligheid: bijna-doodervaringen, mysterieus aangekondigde sterfgevallen, paranormaal begaafde kinderen die dode mensen zien, en parasensitieve dieren die zo uit de sprookjes van Rupert Sheldrake lijken te zijn gestapt. De meeste verhalen waren in se zo schrijnend en aandoenlijk, ook als men ze zou ontdoen van de paranormale franjes. Maar Jart verloor het initiatief en de namiddag begon te verzanden in de “casussen”. Hier en daar werd er nog geprobeerd om iets te duiden – dat we na zovele verhalen over bijna-doodervaringen niet meer kunnen ontkennen dat er niets van aan is, want een professor hier zegt en een onderzoek daar bewijst. “Onze hersenen maken het bewustzijn niet, net zomin als een computer het internet maakt”, aldus onze protestantse theoloog in een poging om relevant te blijven. Uiteraard lokte dit een vraag over Dick Swaabs boek Wij zijn ons brein uit. Met zijn opmerking dat volgens hem paranormale ervaringen bestaan, maar paranormale begaafdheid niet, oogstte hij dan weer geen succes bij de aanwezigen met paragnostieke neigingen.

Het werd ook goor: een aanwezige man vertelde een dieptragisch verhaal gelardeerd met schijnbaar paranormale fenomenen en eindigde snikkend met de woorden “Ik weet niet wat het verhaal betekent”. Waarop Voortmans pastorale antwoord luidde: “Je weet best zelf wat het betekent.” En hier eindigde wat mij betreft het goede fatsoen en de lezing.

Het is meer dan begrijpelijk dat mensen een enorme drang voelen om hun tragische verhalen te vertellen en om hogere betekenissen te zoeken in schijnbaar ongerelateerde gebeurtenissen die lijken te leiden naar een tragisch sterfgeval. Uiteraard hebben zulke ervaringen een enorme impact op een mensenleven, op het leven van tal van mensen die zulke gelijklopende tragische feiten moeten ondergaan. Wat ik al niet meer begrijp is dat deze neigingen niet gewoon beschouwd kunnen worden als wat ze zijn: kenmerken van onze menselijkheid, kenmerken die net door hun gelijkenissen mensen dichterbij zouden kunnen brengen in verdriet, acceptatie en mededogen. In plaats daarvan geven clowns als Voortman de voorkeur aan een paranormale uitleg, die schijnbaar wijst op een Hoger Iets, maar uiteindelijk uiterst banaal is. Dat wij zulke gelijklopende tragische ervaringen hebben, die inderdaad vragen kunnen oproepen, maakt ons net tot mensen. Dat toeschrijven aan het paranormale is een flagrante ontkenning van onze menselijkheid.

19/09/2016: Spirituele Expo te Mol

tisp-spirituele-expoMol mag dan al één van de vele parels zijn die God gracieus heeft uitgestrooid in de Kempen, zondagsrust moet je er niet gaan zoeken. ’s Morgens heersen naar wekelijkse gewoonte verkopers en pluimvee over het stadsplein, ’s avonds krijgen we Kreuners met een vleug gebakken ajuin geserveerd tijdens de braderie. En overdag biedt TISP, “dé school voor wetenschap en techniek”, onderdak aan de eerste paranormale beurs in jaren. Ik hoop dat ze daar op maandag-schooldag nog weten in welke kast ze de STEM hebben opgeborgen.

Ik laat me leiden door drie gidsen, drie mannen die door hun sociale vaardigheden zo ongeveer elke standhouder aan de praat krijgen en houden. Toegegeven, veel moeite moet men niet doen om van John Breukels een uitleg te krijgen. John is de CEO van Light Miracles® en biedt onder meer reizen aan naar de Bosnische Vallei van de Piramides, die een tiental jaren geleden ontdekt en opengesteld werden door Semir/Sam Osmanagić. Dat de Europese Vereniging voor Archeologen het werk van Osmanagić pijnlijke oplichterij noemt, die enorme schade toebrengt aan het echte Bosnische cultuurerfgoed, vindt John niet de moeite waard om te vertellen. Belangrijker zijn de helende kristallen uit de streek die John enkele jaren geleden genezen hebben van een “volledig uitgezaaide lymfeklierkanker”. Die soort, dus.

thumb2_cebqhpgvzntr_01-ae-arielJohn maakt en verkoopt ook engelensprays, en neen, hierbij moet u niet denken aan angelieke golden showers of afgeleide producten. Jarenlang was hij een enthousiaste gebruiker van een bekende auraspray van aartsengel Michael, maar na enige tijd gaf zijn heldervoelendheid aan dat de beschermende energie vervangen was door “een geautomatiseerde productielijn met mechanische commerciële bijwerking”. Dan maar zelf aan de slag, moet hij gedacht hebben. Momenteel telt het assortiment tientallen engelensprays, “100% natuurzuiver, met Hart en Ziel ambachtelijk vervaardigd”, aldus de luxueuze glossy folder van 24 pagina’s in vierkleurendruk. “Elke essence komt tot stand door ‘lichtwerk & kanalisering’ van de betreffende energie uit de Bron”. Pas bij het vervaardigen zelf wordt duidelijk welke aartsengel zich op dat bepaalde blauwe flesje wil laten afdrukken op het label.

* * *

Mireille De Vos, kaartlegster: €50,00.

* * *

Medium Angel dient zichzelf aan. Zij zoekt cliënteel voor de techniek die ze zelf ontwikkeld heeft: zandlezen. De finesses gaan verloren in haar verwarde uitleg, maar ik meen te hebben begrepen dat je eerst je hand in zand moet steken en het vervolgens op een folie moet drukken. Die afdruk “leest” ze, geholpen door geesten, onbekenden of mensen uit haar dromen. Ik kan me vergissen in de details, maar maak me sterk dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Hoe dan ook, haar gave is geen voorrecht, maar het resultaat van 40 jaar ontwikkeling.

“Ik krijg dat door”, zegt ze.
“Lucky bastard”, denk ik.

Wat de stemmen rondom haar niet verteld hebben – ze weet het gewoon – is het feit dat de andere mediums op deze beurs niet allemaal te vertrouwen zijn. Door medium Angels waarschuwing verliezen in één klap vier mannen hun naïviteit omtrent het paranormale op een beurs: niets is wat het lijkt.

* * *

Engelen consult: €50,00.

* * *

Naomi Apachi is een fenomeen. Ooit schitterde deze Antwerpse spraakwaterval in de VTM-show Het Zesde Zintuig. In diezelfde periode verschenen drie titels van haar hand bij Standaard Uitgeverij. Zij is een hardwerkende zelfstandige ondernemer die lezingen, readings en cursussen geeft. De Apache-indiaan Phoenix steunt haar spiritueel, echtgenoot Marc beschermt haar aardse belangen, zij het op een slinkse manier. “90% van de mensen hier weten niet waar ze mee bezig zijn”, zegt hij. Men moet geen spirituele gidsen hebben om te begrijpen dat hij het over de andere standhouders heeft. “Andere mediums laten jou vertellen, laten jou de informatie geven. Naomi vertelt zélf. Pats, boem, altijd d’erop.”

Later op de dag geeft ze een demonstratie psychometrie en het dient gezegd, Naomi vertelt inderdaad zelf, ze vertelt veel en snel. Maar ze is niet steeds even accuraat, niet elk object leest ze even vlot.

“Wie is het meisje op de foto?”
“Ik!”
“Oh, ik zie het niet.”

* * *

Severien, bekend van Het Zesde Zintuig: €40,00.

* * *

Steevast op post bij dit soort evenementen en voor zover ik kan zien niet aangekondigd op de affiche zijn de heren en dames van Scientology. Terwijl de compagnons rondkijken en vragen stellen, klampt een Franse scientologe me aan. Of ik een journalist ben? Wat ik opschrijf en waarom? Haar Engels is meer dan behoorlijk, enkel bij kritische vragen mijnentwege laat de geest van Shakespeare haar af en toe in de steek. Ze geeft me dan maar door aan haar collega, een beminnelijke Nederlandse vrouw.

De vrijwilligers van Scientology staan op zulke beurzen omdat ze daar mensen kunnen aanspreken die zoekende zijn, die kennis willen vergaren, antwoordt ze me glimlachend. En laat de Scientology nu net die kennis hebben én delen. Volgens haar geven de andere standhouders ook stukken weer van de kennis van Scientology, hoewel ze het misschien niet altijd beseffen. Anderzijds, geeft ze later toe, die andere kennis haalt natuurlijk niet hetzelfde niveau als die van Scientology. Goed, maar niet volledig, verzekert ze me, zonder zich denigrerend uit te laten over de collega-standhouders. Wat die kennis nu precies inhoudt? Nou, daarvoor moet je onder andere het boek Dianetics lezen van stichter L. Ron Hubbard. En nee, dat is niet gratis. Gratis bestaat niet op deze beurs.

* * *

Mr. Netten, helderziend medium: €50,00.

* * *

Ja, wij zijn met het nodige skepticisme de beurs binnengestapt. Nee, wij hebben de standhouders of de bezoekers niet getrolld. Dat deed Dela uitvaartverzekeringen met de machtige slogan

Is er leven na de dood?
Geen idee, maar er zijn wel facturen.

Mocht u twijfelen: ook nadat uw stoffelijk omhulsel het ondermaanse verlaten heeft, het tijdelijke heeft ingeruild voor het eeuwige, het materiële voor het spirituele, dan nog betaalt u. Niets is gratis, niet tijdens de beurs, niet na de beurs.

dela

* * *

Met dank aan Filip, Dries en Benny en hun gaven, hun sociale en theatrale vaardigheden, die de gesprekken vlot deden verlopen. De foto hierboven is gemaakt door Filip.

Over Naomi Apachi’s publieke demonstratie en haar kosmische twijfel bij een man en zijn sleutel schrijf ik in een volgend blogartikel.

Boomstronken als bergen zo groot – transcriptie

Onderstaande tekst is een (ruwe) transcriptie van de video “There are no forests on Flat Earth Wake Up” die ik besproken heb in het artikel Boomstronken als bergen zo groot. Het werd door de auteur zelf, samen met verschillende honderden megabytes aan andere gezipte bestanden, ter beschikking gesteld. Het spreekt vanzelf dat zowel de video als de transcriptie de intellectuele eigendom zijn van Людин Рɣси.

* * *

UPDATE

Op 7 augustus 2016 werd dezelfde video gepost met een (Amerikaans-) Engelse voice-over.

* * *

ORIGINELE VERSIE

[00(hrs):00(min):00(sec):00(frm)]

Please check it for grammar mistakes, cause i think there are some(lots) of the them 🙂

Before even start, want to thanks “Asgard” and “WakeUpHuman”, this video will be impossible without your hardest work! THANK YOU SO MUCH! You are humans with big letter H!

[0:00:11:09]

There are no forests on Earth!
When you read this loud headline, even with exclamination mark in the end, every sencible person will say, that i am out of my mind and will throw at me millions of photos with images of forests.
I want you to believe. This is another trick! They made us think, that this is forest, actually you are looking at the 30 meters bushes.
“THIS IS TOTAL BULLSHIT AND NONSENCE”, you will say to me, “OF COURSE WE KNOW HOW FORESTS LOOK LIKE, we all walked and strolled in them”
Well… expected reaction, and its fair, but after reading or listening to this chapter, it’s headline won’t seem strange to you, because you will oveturn your consepts of forests 360 degrees.

[0:01:13:22]

We will begin with well known picture. Children see 9 dolphins on it, but adults see 2 lovers. A huge difference, do you agree with me? Make yourself find dolphins on it, and find out, how its hard.
Feminine fruties will flatly refuse to transform into dolphins… it is funny, cause children’s problem will be exactly the opposite.
This is the first fact, the picture is single, but we see it completly differently. What is more children and adults can’t exchange perceptions.

[0:01:58:07]

Why it is so? It is simple, eyes see the way, that matrix ordered, but not the way real world looks like. Our eyes became traitors over time, we were blinded yet in childhood, outward world is quite different. We see things through prism of habits and expirience, and this prism distorts everything very, very hard. At 30 years of your life this prism gets status of mind protector, and at 40 years of your life you can go crazy without this prism.
You think i am exaggerating? Look at this photo. I am claiming, that it is Mesa, that was formed from a magmatic melt from the Earth’s deeps about 200 millions yeats ago
You think i am out of my mind? In my turn i can blame you in the same thing. You will understand soon, we will come back to this grassplot lately, and now lets remember how we bumped on the old stout trees, sometimes even take photos trying to hug unhuggable stem of the tree.

[0:03:24:11]

But really, think about it, old trees are rarity, they are all registred, they are tracked and are being kept reserved, like a memorial of nature. There was uproar in the network about forests. Why all forests on the Earth even is Siberia, are not older than 200 years? Where are all giants?
And this is right that people uproaring about it, but i want to step to this problem from a different side, from the side of the Earth poles.
The thing is, that even soviet biologists found strangeness in the poles, unnatural amounts of water is kept in ice and snow, and there are unnatural persantages of carbondioxide in the world’s ocean
This abnormal concentrations tells us exactly about world-wide fire of the past. Using simple math those scientists come to conclusion, that those fire carried away 99% of Earth biosphere.
We all know, that living cells are consist of hydrogen and carbon, so those ice on the poles are made for the most from water, from burned organisms.

[0:05:05:13]

And now think about this number: 99%!!! It means, that everything, that now grows, crawls, flys, swims and runs on the Earth is 20 000 times less in volume, that was before this catastrophie. 20 000 TIMES!!!
To imagine this look at this picture, this piece of bread – is humans, plants, animals, just this pathetic small piece of bread, near the car that represents Earth’s biosphere before those times. I hope you understand, that today’s myth about overflow of population is just a pure HOAX and nonsence.

[0:06:03:18]

But here is a problem. biologists devided their number between all continents and nothing succeded. There is no so much place on the dry land to place it. This theory cracked at the seems, but snow and ice are there, it is not going anywhere, fact is fact, it must be placed on land.
But as always illumination comes on a sudden. Stereotype of thinking is to blame. 30 meters tall forest is like a virus penetrated in our heads and biologists head, and prevented to find solution to this problem. If plants can’t fit broadwise, than we should fit them upwards. And everything becomes clear.
In this new theory hypothetical forests of unthinkable height was drew. And here is the thing… we found this photos.
This is vandalic felling of the sequoias in the California Redwood since 1880-1920 years, that are survived by miracle in the planet’s bombarding in 1816 year.
Just imagine, how much years this tree needs to grow up to this sizes? And than comes freaks with saws and axes. One, two… and no more tree.

[0:07:44:06]

In the proportion of this trees we can see rule, diametr of the stump of the tree is about 3 times bigger than woodcutter’s (feller’s) growth, let’s look on this formula: [[1,75(woodcutter’s growth) Σ 3] Σ 20] (usual size of the tree compared to stump)
You just think about it, you are entering the forest, that is not usual 30 meters, but 100!!! Here are your fairy forests from fairy tails and books. Forests, that are lost, cause of such barbarians.
i understand that thay a just wage workers, that it is just an order above, but if every single woodcutter refused to do this crime order, all forests will be saved, cause masson’s demons are too arrogant to do it with their own little hands. That is why i will send this merry woodcutter’s defenders to well known place.
Look at this photo carefully. They look like satanic bacterias, that finish forest organism.

[0:09:02:11]

For those who thinks, that trees were killed, just because of wood materials, i want to dispel your claims. Trees are energy generators, they produce constant electricity, oxygen from photosynthesis, food, they have root network, and are programed to exchange data.
Our ancestry had a theory, that trees are programmed to keep data from everything on the planet and saving it in their information portal in the carbon fibers.
I do not know the reason, but some sequoias this vandals left alive, even puted a fence and called “wildlife sanctuary”.
Of course park’s guides will tell you tales from the crypt, how in the studipzoic era, stupidosaurs scratched their booty on this old sequoias of California.

[0:10:02:19]

Let’s summarize everything, remains of the giant trees of thepast are found, and homeless ice and snow of the poles took his place in the mosaic. It seems, like everything is clear… but it is not, nothing is so simple.
If we take myth and legends of all nations, you can find lots of stories about people, animals and plants morphing into stone. This is normal, becasue paleontologists all over the world dig petrified fossils of humans, animals and plants. There are so many of them, that museams are overfulled of petrified fossils of clovers, frogs, lizards, pieces of dinosaurs and so on.
Frogs and clovers – its all good, but we have forest debate. Guys, where are trees?
Old sequoias of California do not fits here, cause they are made of carbon. It means that they do not related to the silicon era.
Why i know this? First of all they were cut and sawed by a standart instruments, all axes and saws will brake of silicon. So where are silicon trees, if those giants from carbon are not related to the silicon era.

[0:11:33:16]

Guess what? They were found, try to think where? In the same North America, in the Arizon, to be percise. Aaah, this zone of Aryan’s. There are so many things going on there. And giant quarry, that now is called Grand Canyon. Like one person under nickname “WakeUpHuman” said “It is apogee of the cynicism to name quarry waste as “national park””. It is not a national park, it is just a quarry.
And think what ancient rus’ian (so called “russian”) word’s root “Colo” is doing in the opposite part of the world, the root “Ra” i won’t even mention.
Here is even city of Aryan’s, from which left only the vortex, that made hooligan meteorite 50.000 years ago of course, its how wikipedia is telling us this total bullshit.

[0:12:54:18]

Oh, by the way, here are our silicon trees. I want to introduce you the museum under the opened sky. Petrified trees here are just scattered in the desert and also fenced. Everybody today can visit this circus by the name “Petrified forest national park”. In this park petrified fossils are not common, they are unique! If turtles and frogs were petrified in pale gray boulders, than this trees morphed into… semi-precious stones.
Well, admired stonies? Beautifull, isn’t it?

[0:14:08:03]

It is time to take a stock.
-All forests are young and do not grow higher than 30 meters.
-Remains of fairy forests were found in Sequoias of California and biologists put poles ice and snow in its place.
-We found petrified fossils of silicon era and trees from precious gems.

[0:14:32:03]

Now everything fits together, right? Or no? In perfect world everything fits, in our cursed hell nothing fits! Since that time, when i was a kid and saw petrified fossils on TV show i was tormented by the question. Though it was born in child’s head, but now it costs a lot. How it is possible for the frog to be morphed into… stone, instead of rot, like any organic body does?
Lets see what wikipedia is telling us! “Special rare conditions must be met in order for the fallen stem to be transformed into fossil wood or petrified wood. In general the fallen plants get buried in an enviroment free of oxygen, which preserves the original plant structure and general appearance”.

[0:15:33:13]

Understood dry british humor? If not i will try to explain. You need some spontaneous natural disaster for example volcano eruption, tsunami, clay rain, which will quickly cover frog and mammoth… made conserves from them, where bacteria won’t decompose corpse to the state of stinking manure. In other words, to make body petrified you need to cover or engulf body and to compact it.
According so called “scientists”. The tissue was organic, and than magicly turned into silicon “SiO2″ – remember this formula.

[0:16:15:11]

If you have ever buried your home pets, you can quickly run and dig them out, your beloved pet is petrified, and you can put his statue on your table.
Want to reproach me in black humor? Redirect it into official science community, which is rub us such a bullshit.
Immured body has only 2 options: dry up, like an insect in the piece of amber, or 2nd option… just simply rot. Organic body will never ever turn into rubble. NEVER! This absurd is invented to hide the truth.

[0:16:55:07]

Magical morphing into stone is a little thing, transmorphing into semi-precious stones… this is where the lies and ignorance becomes uncontrollable.
Tell me how, HOW stock of wood can become semi-precious stones? No answer, but i have. And we will discuss this lately. But now let’s analyze this gems show. I do not know how about you, but i am confused by 3 points.
First of all, according to the official story, this trees felled in unequal battle against neighbor volcano, attention… 225 millions years ago, continuation of a story is even more exciting… those wood not only burned in hell’s fire, not only rotted in the wet ground, but in the contrary to all laws of physics, chemestry and biology just transmorphed into precious gems!
David Copperfield is nervously smokes on the sideline.

[0:18:11:16]
But this is not the all, trees are not broken, trees are cutted in the accurate pieces. Well… i want to know the name of brand of the chainsaw, that indian aborigines used for this… i am joking of course, but the conclusion is, that this is not a museum, but staged theater, trees were sawed and brought here by someone.
You know, only true fool will believe in magic transformation of wood into precious stones nd gems, and we have next question, for what purpose they made this circus with this brought and scattered through trees of silicon life form.
And did you pay attention how small this silicon trees are? They are incomparable even with Sequoias of California. But this one is simple. They are not trees, they are tree’s branches of giant silicon trees. And those trees were so big, that american sequoias near them are like stick near the baobab. And while tourists are gaping near this precious gems, no one is paying attention into the background, bacause everything is hide in it, in our plain sight.

[0:19:38:03]

To understand what i am talking about we shall return to our favorite picture of grassplot. And i want to ask you… what… you… see… A tree stump in the daisies? But i continue to claim, that this is Mesa, that was formed from a magmatic melt, from the Earth’s deeps about 200 millions years ago… Do not believe me again? And Now?
Let me inroduce to you, this is ‘Devil’s Tower”, Mesa, or so called “laccolith” that was formed from a magmatic melt, from the Earth’s deeps about 200 millions years ago. At least this is how wikipedia is telling us, and billions of people are believing, that this is Mesa, or Laccolith, or mountain…
Huh? Really? Lets come closer to our tree stump, to look at his fantasticly inexplicable columns.
Lets look in wikipedia ones again: “Igneous rock is formed through the cooling and solidification of magma or lava”.
Huh? What a smart magmatic melt, he just stood still and frozened in appearence of perfect hexagonal columns for 300 meters in the sky.
You can synchronize your instruments on this miracle columns. Were they squeezed out of cream injector, than tied in a bun, like a broom, and big giant fan blowed near to help columns to curdle fast? Huh? May be columns of Parthenon or Isaac’s cathedral were build in the same way?

[0:21:35:21]

Gentelmen scientists? Are you out of your mind? Writing this garbage.
Humans? Are you out of your mind, believing this garbage.
Claiming that this geometrical masterpiece appeared as the result of lava fountain is the same bullshit, as claiming, that racing car appears on the track, because of explosion on a Ferrari factory. Have you ever seen how fountain of lava looks like? In those times lava had artificial intelligence? Huh? Really?

[0:22:14:19]

Comparative analysis:
All columns are hexagonal. Why exactly hexagonal? Because universe’s masterpieces are build in this form. There are no the same snowflake, but all of them are in perfect hexagonal shape. Bees too, without knowledge of mathematics, correctly identified, that regular hexagon has least perimeter among all the other shape of equal area, so you can fill this shape most efficiently. When bees build honeycombs they instinctively try to make them more roomy as possible, and spent as little wax as possible. Hexagonal shape is the most economical and efficient figure for building a honeycombs.

[0:23:07:06]

Blind sheeps can’t understand, that our universe is fractal, that is why no difference in what scale you will study it, in scale of mountain, or scale of tree that everyone have under their window.
And now lets open botany textbook, let’s find structure of any plant and lets compare it with our giant stump. We won’t go deep into this, we want only facts, that will fall into our hands from the stump’s photos. So it will be useless to try to argue against those facts.
I want to introduce to you a “cross-section of the stem of flax”.
Well-well gentlemens biologists. Are you noticing anything? No? Look… seems like honeycombs in the middle, OOH WAY… and they all are hexagonal. Well-well, what a coincidence. If we remove skin around this flax, our stump’s skin is already removed, look at the small rocks around it, and guess what? Flax looks exactly like our stump from the bird’s-eye. They look identical, E-XA-CTLY!

[0:24:55:13]

Stump’s fibers are no different for the whole length, but also relative to each other, the feeling, that it is a bunch of armature hexagonal cross-section, after leaving the metal-rolling mill.
The fibers are not attached to each other, since freely exfoliate and fall, as the stone erosion goes.
Each fiber of out stump is covered by a thin skin. Exactly like fascia – a thin sealth of fibrous tissue enclosing a muscle or other organ. As you see, petrified skin, contacting winds and moisture is cracking, exfoliate and showered, and this is direct evidence, that fibers of stump are consist atleast of 2 components, placed in each other.
Fibers do not go into the ground vertically, they are gradually bend, to transform into the root system, like every tree should do.

[0:26:03:06]

As you see the official story of spontaneous and accidental solidification of lava is 100% bullshit and falling apart.
No i understand, that Hollywood in 1977 made filme called “Close encounters of the third kind” with “Devil’s Tower” playing the main role, where we were told 100 times, that this is the mountain, where we can meet aliens, but this garbage is suitable for fools only, but where your eyes were, gentlemens scientists?
Heeeey, biologists, geologists, paleontologists. Are you here? Do you study the world in the welder mask?

[0:26:50:16]

And now let’s find out the height of the tree, wich this stump was one day. Let’s use this formula, that i mentioned earlier. The diametr of our stump is 300 meters at the base, if we sum [300 Σ 20] we will get the height of… are you ready?… 6 kilometers (19685 feets)! Just think about it. Everything is learned in comparison.
I think we can put a big fat dot in here. “Devil’s Tower” – is a giant stump of a giant silicon tree, with all attributes of a normal stump, that everybody saw.
But we should not underestimate the matrix, that keeps all cattle in the stables. I am sure, that even after such clear evidence, there will be deep sleeping people, who will ask for more. If you think, that all my arguments are ended, i want to disappoint you, cause i have so many trump cards in my sleeve, and i will enjoy every moment, where i will throw them on the table.

[0:28:02:06]

Well, we firgued out everything about this stump, lets move to another one. Yes, yes! And you thought this is the only one? You just need to remove your blinkers, and you will see so much!
Let me introduce to you: “Giant’s Causeway” in Ireland. Noticed something familiar? Take a closer look, again this hexagonal columns… wooow. If you do not noticed similarity to the “Devil’s Tower’s” fibers, you must be 100% blind.
This is the same giant stump, but now it is almost do not comes out of the ground. This tree grew right on the sea’s shore. “Giant Causeway” consists of almost 40.000 columns of such geometrical proportions, that all the bees in the world will be jealous.

[0:29:01:18]

Of course all “nerds” declared it to be “national nature reserve”. Like i mentioned before, as one person with nickname “WakeUpHuman” said: “It is apogee of the cynicism to name quarry waste as “national park”. In which connection quarry here? I will say lately, but now guess what official science bleats about this Irish stump? “Giant’s Causeway is an area of about 40.000 interlocking basalt columns, the result on an ancient volcanic eruption”
VOLCANIC ERUPTION!
Please, tell me, how to stay calm and not erupt fountain of swear words in the direction of science society? It is hard… very hard, but i will try, cause our enemies only want us to do it.

[0:29:44:23]

I have only 2 questions.
-First of all… how many years was in coma C.C.Campwell
-And second, why still bee’s honeycombs were not declared as the result of an ancient volcanic eruption? Cause they are not distinquished… AT ALL!!!
No less strange why street’s sidewalk tiles are not declared as the result of the ancient volcanic eruption! Show me a single difference, nerds.

[0:30:29:17]

And now i offer you to come back to our old method and compare “Giant’s Causeway” but this time with real lava.
Want to remind you, how lava erupts and flows. And this is how it congeals.

[0:31:51:04]

And now lets compare “Devil’s Tower” with “Giant’s Causeway… or sry for my french, i mean lets compare silicon stump with silicon stump. Somebody still believes in the lava fountain.
If i didn’t know about giant silicon trees, i’d rather believe in giant cream injector and fan, but not a volcano garbage.

[0:32:19:07]

If you think, that this 2 giant silicon trees are the only thing i can show you, than you are mistaken. There are loads of them on the planet. The funniest thing, that normal people do not realize, that they are stumps, but official science realized seriously, thet they should find how to hide this trees from people, who asks too much and invented genious name for our silicon stumps: “The basalt cliffs”.
I want you to pay attention to those 2 pictures, where fibers hand from like a ceiling. How can volcanic version explain it? “Lava was dripping-dripping, but her drops didn’t fall to the ground, her drops sticked by their hexagonal honeycombs to neighbor drops, which somehow reached the ground?
Look at this picture, just a normal everyday photo, with this girl, it is good, but the only thing, that she do not realize, that she is sitting near the stump of the silicon tree. All artifacts are in plain sight, but prism of MATRIX do not allow us to see 9 dolphins.
There are tones of silicon stumps in the network, you can learn this topic by yourself, all distinctive features you know, so google will help you.

[0:33:51:14]

And we are moving forward. I want to introduce you one more hexagonal miracle of the Earth of silicon nature. I want to introduce you the biggest salt lake in the world: “Salar e Uyuni”, Bolivia.
As you see, not everything is so simple as it written in the textbooks and shown on Discovery channel. For our tradition wanted to show you, what wikipedia is telling us about this hexagons, but if fibers of silicon stumps wiki is retouching somehow, than about hexagonal structure of the south american lake is keeping silence, like a fish, like there is none of them. But they are there… absolutely there.
You won’t believe, but silent is not only wikipedia, after hours of research i found nothing about this hexagonal structure. And only in one place i found single phrase, like: “Look, how interesting dried and cracked salt”.
And than i fell into the stupor… First of all, under the blazing sun’s rays every surface is cracking like this:… but not in the hexagonal shape, like a honeycombs. Second… cracks are deepenings between fragments of surface, but i see elevations. And this is the opposite to the cracks. It is more looks like fiber-fascia, like silicon stump’s one. And third thing, why salt surface has exactly hexagonal shape?
If official story has not even sensible explanation, but nothing at all, let me tell you my opinion.

[0:36:01:16]

As “WakeUpHuman” says, that there are no salt lakes, but just sludge-settling tanks. I agree with him, but not in this case. And here is why. I think that you already realized, that “honeycombs” hexagonal shape is an attribute that belongs exclusivly to a living organisms, either it is possession of the queen bee, snowflake’s structure or plant’s fibers. As we see with our own eyes, “Salar De Uyuni” – is not just a giant layer of salt. It was a living being of silicon form of life, that was scraped out by adepts of technocracy by their machines.
Now you understand how far we are from reality? If giant tree is somehow we can imagine with our pathetic mind, than creature from salt 10.000 km ² wide, and unclear what height we can’t imagine.
Now you understand, that 7500 years ago our planet was so fantastic, fabulous and beutiful. that Cameron with his “Avatar” is poor substitude.

[0:37:21:17]
And all is left to us is a desert, which we are turned into a scrapyard.
And what i mean by saying: “Scraped out by their machines”. Well, to be short, thile our society was sleeping in this MATRIX, working 9/5 hours everyday, doing useless things, dreaming useless dreams, our planet literally was scraped out and are scraping out now with giant graders and machines. I will show it to you later.

[0:37:56:08]
Well, theoretical part is over now, it is time for climax and we are going to runway. but before we should return to our fist stump and see one strange thing in it. I bet you did not notice it.
We saw many stumps, but this one is special, he has flat surface on top, it means, that it was cutted down. Yes, yes, exactly cutted or sawed.
And now our imagination is asking us: “Who cutted? For what? With what did they cut it?” I will answer this question later, we will put this questions in the background, because this stump, that was cutted is not single one on the planet. I will tell you even more, “Devil’s Tower” is small one, compared to others.

[0:38:51:16]

Boys and girls, our aircraft is ready to fly. Our course is.. well we have no course, we will fly our planet around. Fasten tour seat belts and better hold the handrails, cause everything you will see will overturn your notion of rocks and mountains. Lets go!
While we are flying lets play a game “find 10 differences”…
…though where are only 2 differences: material and size.

[0:42:15:15]

This stumps are sticked out everywhere on the whole planet. There are hundreds of them.
Scientists called them Mesas, “table” from spanish, because they have flat peak, flat as table.
Well… cool… stumps. And now lets remember the begining of our conversation.
We thought that we saw forests and even walked in them. So what if whey are only 30 meters hight? Is there a different? We are pleased with this one, that left, we enjoy their beauty, make bacon on a weekend. We are accustomed to this forests, we do not need another.
Than we discovered, that old forest was preserved in USA, which is discribed in fairy tails and myths: giant 100 meters sequoias. Exactly this forest our mind is drawing, when we hear words “fairy forest”.
On the sequoias our mind stops, prism of MATRIX forces, otherwise our mind’s protectors will melt, because “Devil’s Tower” points to 6 kilometers high tree.
But then we realized, that Devil’s Tower is young plant, compared to other trees on our planet.

[0:43:45:07]

For example, “mountain” in the Capetown in Africa, this is what really impressive. This plato is 3 kilometers in diameter, if we sum [3 Σ 20] we will get tree of 60 kilometers high.
Do you even give yourself a report, how BIG even its branches are?
Only on one of its branches you can easily place huge residental quarter with all shopping malls, schools, parks. Jist imagine how HUGE it is!!!
Of cource your mind will never see, that this mountain in Africa is a tree, that 10 times higher, than “Devil’s Tower” tree. 60 kilometers, where do the above? But guess what, this is not the limit.

[0:44:47:07]

In the work of our rus’ian (so called “russian”) scientist and poet Alexander Sergeyevich Pushkin we can read about giant fairy oak, that was on the Buyan island, near lukomorie, that we now believe been killed by our governments. That oak was supposably in the center of the Earth and was some hundreds kilometers high. Not sure how high, but for sure higher, that Capetown’s one. This oak was the biggest plant on Earth.

[0:45:23:10]

Remember in the begining i mentioned our prism of mind, that helps to preserve it, but distorts our reality? Ask any person to show you trees on the right photo, and he will immediatly put his finger on the green on the ground, without noticing, that this is only pathetic bushes, more looks like a moss in compare to this size, but definitely not a forest.
Now you understand, why we can’t find 9 dolphins? But do not dwell on fish and stumps. Ones again, i want to urge you to think in planet sizes. If instead of dolphins and stumps we see lovers and mountains. Imagine what is hidden from us with a curtain,
That is why Apocalypse is translated as “curtain opening”
Do you now understand, why i mentioned this MATRIX prism in the beggining? Through which we are looking, and it turned out, that we see nothing! The real world is different, i can call todays state of the society a real dream, and the sad part, that it is not figuratively.

[0:46:58:00]

You know. In Rus’ian language word tree is spelled DE – RE – VO, the word ancient tree is spelled D-RE-VO, and the word ancientry is spelled D – RE – V – NOST’. It means, that on rus’ian language, the language of Aryan’s, ancientry means times, when old giant trees grew. Interesting, isn’t it?

[0:47:38:03]

Well, let’s put all lyrics in the background, and continue our flight.
I think you will ask me, may be it is time to ask questions: Who cutted? Why they cutted it? What they used for it?
No, it is too early. We know, that the whole face of the planet was covered by giant vegetation, so we can ask ourselves, where did all other forest go?
The thing is, that this so calle “Mesas” are just single ones best trees, that were chosen for cutting. Whole other forest of the planet was laid down by a blast waves.
We reviwed only stumps with flat peak, does anyone remember, how not cutted, but broken tree looks like? I will remind you.
Understood my hint? Lets play game again “find 10 differences”…

[0:49:36:09]

…i think you understood the meanings of my words, so i want you to look at the highest stumps of our planet. That were mined, like a quarry and were broke by a blasts. For example tree everest.

[0:50:38:18]

…how you already guessed, there no such things as rocks on our planet. That is all just pieces of broken stumps. You can look at millions of photos, but the only thing that you will find is corpses of our true enviroment.
How official science explains orogin of rocks, i think you guessed too.
Now you understand, why we are so charmed by rock? Why all elite property is placed between rocks? Why the most clean materials for the construction are pieces of rock?
Cause even if they dead, they still emit powerful energy for us – mortal carbon human beings. Stone is a bridge between silicon and carbon life forms.

[0:51:38:20]

And now important thing, you must learn, how to distinguish rocks, from mountains. This is completly different things.
Rocks consists of solid piece of ragged stone, with bulging to the sky fragments of fibers,
But mountain is just a pile of loose waste, which were brought by a giant machines, it has almost perfect cone shape, like every loose structure does. Sometimes those piles has chemical wastes inside, sometimes those wastes react with each other, sometimes they just burn, but sometimes explode, and then nerds in the white coats scream, that they invented new “volcano”, and will immediately tell you stories from Crypt, how 200 millions years ago this “volcano” formed those silicon stumps, or explain origin of our street’s sidewalk tiles as the result of the ancient volcanic eruption.
Thats why no such things as as “volcanos”, “rocks”, and “mountains” on our planet, you can throw out this terms from your vocabulary. Ok, lets fly further.

[0:53:06:18]

So from our board you saw, that absolutely all rocks on our planet are just corpses of silicon form of life.
They all are fallen trees you want to ask? No, not all of them has hexagonal structure, like “Devil’s Tower”, some of this “rocks” have lamellar structure or spongy structure, like our mushrooms do. Like liver is different from our heart or lung, so our ancient world was so diverse, that we can’t identify or even imagine lots of species and subspecies.

[0:54:51:17]

And now lets imagine amount of wood, that must left, after fall of such trees, where all this materials are? If the trees were 6-100 kilometers, there must be loads, tons of the wood!
You know, this theme was greatly disclosed by Pavel Ulyanov, his name is “WakeUpHumans”. He made a revolution in the theme of bucket-wheel excavators work.
Let me introduce to you: this giant cuttlefish on this photo is Bagger-288 – one of the world’s biggest rotor-excavators.
And this is how those machine works, its crawl on it’s wheel parallel to the quarry wall. Giant wheel with ladles scratches out rock and ground, leaving concave wall after itself.

[0:55:04:08]

Geologists must be hypnotized in schools, while they are students, cause why else they call this quarry wastes “miracle of the nature”, like for example this cliff in Australia.
Want to laugh? If you do not believe in the retardness of the last stage, just google “Wave Rock” and check official explanation. 100% unbelievable, how people buy into this.

[0:55:35:20]

Some people will ask, which stone was a part of the living plant and which not. I want to tell you, that atleast 7500 years ago there were no such things as stones, at all. Everything you can find now was a part of our ecosystem, but then people said, that they wants to be Gods themselves and screwed everything up.
I want to ask you. Open your minds. They live, we sleep. But they not only live, they also are killing our planet, they are doing it even right now, while you are watching this.
Wake up Humans, you must review all the knowledge they gave to you in elementary school, middle school, high school… hystory, geography, geology… open your mind.

[0:56:44:01]

I want you to look at this photos. Today we have lots of artifacts, which we can’t repeat, because of certain conditions as lack of technology, lack of equipment or specialists and which are evidence, that our civilization atleast 200 years ago and before compared to us today was more developed and our today’s society are just kids in the sandbox.
Here is some examples:
1. “Babolovo Bath” 1784-1820. Granite. Weight 48 tons. Here is what lathe-man, that was near it tells us: ” Sorry for my language, but they are letting us absolute bullshit, that somehow master was making it for 7 years and polished it everyday like “Papa Carlo”, absolute bullshit. With all my responsibility, as lathe-man of 5 level i declare, that this is machine procession, concave and convax surfaces of this bath, strictly precise, circle on the whole diameter, very accurate spherical surface in the lower part of the bath, inside the bath on the bottom the same super accurate concavity for the whole diameter. This product is impossible to do manually, especially to polish, i have an impression, that it is only yesterday got out of machine, polish is like from Isaac’s castle’s columns. It is impossible to do without high class and high speed polishing and grinding instruments.
2. “Alexanrean column” 1834. weight is 600 tons, 27 meters high. Granite. Impossible to do manually without turning this on a lathe machine. This column has shape of entasis. Simply impossible to do manually.
3. “Peru, Ollantaytambo”. Poligonal docking of blocks. Weight is 40-120 tons. The level of adjustment you can see yourself. Blocks are aligned in three dimensions.
4. “Capella Sansevero: II Sisinganno”. Made from a single piece of marble. This is impossible to do without advanced CNC machine. For the last 50 years there was nothing even far similar in complexity of execution, has not been done by any sculptor, even with advanced CNC machine.
5. Marble tombstone on monumental cemetry “Srangileno museam in Genoa”
6. Stone bridges in Sevastopol. Each polygonal stone of the bridge is essentially a single sculpture. An example of modern… work… with the stone is on the left. By today’s standarts it is considered… quite acceptable.

[1:00:13:23]

All cities on the planet were build of stone in antique style with pre-designed layouts of streets, avenues, embankments and so on. All cities had stone bastion wall, construction volume of which is often equal to the construction volume of the whole city.
Something about 1780-1815 we expirienced nuclear war, is likely not the first time in the world, which resulted in the nuclear winter in 1816 – a year without summer. The Anglo-saxons call it “Eighteen Hundred and Frozed to Death”
Here is some screenshots from “Google Earth”, photos of nuclear craters in the territories such as Balarus’. Such craters are easy to find. White traces around craters are broken limestone, the basic material of that time.

[1:01:30:08]

To visialize the damage search in google “Roger Fenton Crimea” or “James Robertson Crimea” and see the pctures. And you will see photos of this first war-photographers, that was sent in Crimea in 1853 after “nuclear” war to take pictures of the siege of Sevastopol. Compare vegetation then and today. An example of photo of Sevastopol by Fenton.

[1:02:06:21]

Untill 18th century, houses were build entirely of limestone. For cutting were used advanced machines to make perfect parallelepipeds. Here are some photos of the house in Crimea. All houses in all cities of old USSR are covered with clay for three or four meters. All houses, that are deepen in the ground for 3-4 meters have such good quality.
It takes 200 years, and during the soviet era such a masonry of limestone is considered to be very good.

[1:02:52:10]

This is Eski-Kermen. Illiterate guides will tell you, that it is one of the cave cities of Crimea, where people lived.
When i asked about this track, i was told, that this track is done by cartwheels of local nobility.
And this is another so called “cave city” of the Crimea.
And this is a modern quarry, where limestone is mined.
This photo is made before the revolution 1917, you can see, that from the limestone is accurately cutted segment, the bottom of which runs the railway and where house stands.

[1:03:42:19]

And now very important photo of Inkerman quarry, the name Shampany. Made in 1890. You can clearly see cutted passageways through the hill, 100 meters in width and 80 meters of height. Under the vertical wall we can see small pieces of limestone and limestone crumb, that fell of, because of working saw-machining. In the cutted holes we can clearly see houses. Some of this holes are begining of the catacombs, some of them extend for a hundreds of kilometers. It conducted a large-scale underground mining of limestone. In the days of the Second World War in the catacombs were hospitals, warehouses, headquarters, trucks freely drived in and out of this catacombs. By the way, there are ancient catacombs at any city of the world. Near Odessa catacomb’s length is 2500 kilometers!

[1:05:00:16]

Everything they tell us as rocks, canyons, ravines, cliffs are just nothing more, than a quarry wastes. There are very old quarrys over there, and many fresh ones.
This is “White Rock” in the Belogorsk near Crimea. It is limestone quarry. The wall was formed as a result of cut slope of the hill.

[1:05:30:18]

Want to see more? Look at the passage, from which huge mass of limestone was taken. They lie to you and guess how the call it? They call it “the valley”, “beautiful wonder of the Earth”
Check this out, this is old photo from 19 century. Mound at the vertical walls of limestone chips not yet overgrew with vegetation.
This is old painting from 1855 year, we can see ancient giant quarry wastes in the background.

[1:06:10:02]

Are you impressed by the scale of the mining just in little Crimea? I want to tell more… There is no cubic meter of land, probably 100 meters deep over the entire Earth, which would not have been in its times mined, milled, masticated and discarded. It is not a planet, but a giant quarry waste pit, where the most violent and barbarian way the entire periodic table of Mendeleev is extracted.

[1:06:51:22]

And now look at this photos and pay attention to the tired structure of the quarries and mines. Rotor-excavator tiered cuts massives. It is form structure with right angels, when viewed from above.
And now i want to show you the mountains, ridges, gorges, canyons, cliffs in almost uninhabited nowadays places with different romantic names. Often they are named by the name of their discoverer. Are all academics and professors of geology and other science nerds do not see it?
1. “Mountain” on the Kola Peninsula. Do not know the name.
2. “Mountains” on Antarctica, that were only discovered in 1820.
3. “Antarctica. Here even the traces of the heavy machines and equipment.
4. Greenland. Watkins Mountains. Look at thie scale of mining…
5. Greenland. Flight Frankfurt – Los – Angelos.
6. Gunnbjorn. The highest “mountain” in Greenland 3700 meters. No problem. Almost completely gutted.
7. Svalbard, Norway. Aurora Borealis in the background of quarry waste.
8. Antarctica. “Transantarctic Mountains”. At the foot are traces of machines are still visable.
9. Antarctica. “Transantarctic Mountains”. Quarries system. Pay ttention to the background.
10. Mount Kailash. Tibet. The height is 6638 meters. huh? You’ve ever seen, that in our time, heavy mining equipment were raised to such heights?
11. Goblin Valley. State Park Utah, USA.
12. Gloss mountains State Park, Oklahoma, USA.
13. Grand Canyon, Arizona, USA. It is just a giant quarry waste. Gutted territory. Millions of tourists think that they it is almost a “miracle of the world”, because they were told so.
14. Quarry Grand Canyon, Arizona, USA. Nowhere we can find traces of water erosion. Only the shock-explosive impacts on the silicon vegetation.
15. Quarry – Rocks Spiltsberger.
16 Quarry Grand Canyon. The cut of the stone with circular saw.
17. Quarry in Australia. Blue Mountains.
18. Blue Mountains from another angle.
19. Blue Mountains. The vertical wall. Compare it with a marble quarry in the Alps.
20. Marble mining in the Alps.
21. Giant Quarry. Do not know where, this photo is offered as and wallpaper on your desktop across the internet.
22. Caprock Canyons State Park, Texas. Again a national park, created from the exhausted uarry waste in USA.
23. In some quarry wastes, where much moisture, people do farming. Banaue Rice Terraces.
24. Banaue Rice Terraces.
25. And this is Canyon De Chelly Nation Monument, USA. There the saws apparently did tunneling.
26. So called “painted Hils” in Oregon.
27. “Mountains Ravine”
28. South Africa. “Orange River and mountains”
29. Timna national park in Israel. Quarry.
30. Quarry – Green Canyon in China.
31. Flooded Quarry – Charrak reservoir in Uzbekistan.
32. Flooded Quarry – another angle.

[1:11:14:22]

As you see there are no natural mountains and gorges on this planet.
You know, while people argue in the internet, how flat the Earth is… like a pancake? Or may be a little concave… Our masters literally are devouring our home and turning it into a desert and scrapyard.

[1:11:43:12]

Guess what? It appears, that there are quarries on our planet the size of several countries. For example in Tajikistan, Afganistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Iran there is almost no soil in the most parts of these countries, cause 100 meters layer with soil and all living things on it was removed. It looks like the Aral Sea and the Caspian Sea are just giant flooded quarries. Yes, Yes! All areas in the world, that is painted “yellow” on Google Maps – are the bottoms of quarry wastes.

[1:12:29:22]

1. Usgurt Plateau. In the middle of the picture is group of cars. If you fill this quarry with layer of water 15 meters high, you will get analogue of the Sea of Azov.
2. Sea of Azov. Flooded old quarry. The bottom is smooth as a table on wich rotor-excavators rolled. The maximum depth is 15 meters, perphaps thorium was mined here.
3. The edge of Karakum desert, the are of 350000 kilometers². The impression that the planetary Rippers worked here.
4. In reality – quarry, for the lest of population – Canyon Yangikala, the wonder of the world. Turkmenistan.
5. In reality – quarry. For the population – Plateau Tuzbair. Kazakhstan.
6. USA, Monument Valley, USA.
7. Same monument Valley, USA.
8. Namibia. This desert is bottom of the quarry.
9. Egypt. Top layer is scraped out with soil and all living things on it. Also burnt by a nuclear blasts.
10. Most part of the Australia is cutted and scraped almost completely. No soil, only red desert left.
11. Australia.
12. Nigeria. Desert.

[1:14:22:10]

The conclusion is: deserts are 100% artificial. They emerged as a result of long-term mining activities. Even more, you can easily and safely replace the words: canyon, gorge, rock, ravine, plateau, mountain lake, just a simple lake in your vocabulary to the words: quarry, mine, flooded quarry, flooded mine.
1. Krivobore in Rus’ia.
2. Krivobore in different angel. In the middle of this island, overgrowned with bushes stood rotary-exavator.
3. Creux-du-Van in Switzerland, obviously the work of rotary excavator.
4. Siberia. Anabari quarry.

[1:15:19:13]

And now look at this. This is piles of waste rock in Donbas. Their height sometimes reaching 300 meters. Inside them are chemical reactions, they burn and sometimes they even explode, when they accumulates excess pressure.
And some more…

[1:15:44:09]

And now let me introduce to you. This is just a pile of waste, called “Vesuvius” in Italy. 1281 meters high. But science nerds will tell you, that this is volcano, because it is burning and even ones it exploded. What a story. How people buy into it is beyond me.
And now lets look at biggest piles of waste, that officialy called “terrikons” on our planet.
This is terrikon in Fujiyama in Japan.

[1:16:38:08]

People. If you think, that our masters lie to you, you are still sleeping, if you think, that the Earth is Flat, you are half awaken.
We live on a desert and giant quarry, that we are turning into a scrapyard.

[1:17:06:18]

Since we no longer can trust anyone, what does the Bible says about it?
This is what God says about Devil…

[1:17:42:17]

And this is what God says about you…

Boomstronken als bergen zo groot

boxerDat er geen echte mannen meer rondlopen, daar schijnt een consensus over te bestaan. Maar hoe zeker bent u dat er nog echte bomen zijn? Volgens een Russische vlogger zijn ook die verdwenen, vernietigd. Maar niet volledig: restanten van gigantische bomen houden zich al millennia lang voor onze neus verborgen.

Begin augustus 2016 kondigde ene Людин Рɣси (verder in de tekst Ljudin) via YouTube een spectaculaire vondst aan. De titel van de video luidt There are no forests on Flat Earth Wake Up. Voor de nieuwsgierigen die geen tijd hebben om te kijken naar een typische YouTube “documentaire” (namelijk een veel te lange diareeks met een voice-over waar u na 5 minuten geheid horendol van wordt) heb ik hier de transcriptie gepost. Lezers zullen het moeten stellen zonder het dikke Russische accent, wat samen met de nogal vrije interpretatie van de Engelse grammatica de gesproken tekst bij momenten onverstaanbaar maakt. [Update: Ondertussen is de video opnieuw ingesproken door een Amerikaanse vrouw.]

Ljudin beweert boudweg dat er op onze aardkloot geen wouden meer zijn, geen bomen, enkel wat petieterig struikgewas. Zelfs de doorsnee moderne sequoia is niet meer dan een bonsai vergeleken met de mastodonten die vroeger over de aarde heersten. “Vroeger” betekent hier in een periode waarin reuzen leefden met een schijnbaar ongelooflijke technologische kennis. Nergens in de video verwijst hij expliciet naar de Bijbel, wel naar “Ariërs” die blijkbaar een vorm van (Oud-?) Russisch spraken en naar een wereld die ondertussen vervangen is door de “masonieke matrix” waarin wij nu leven. Enkel in de titel van de video wordt er iets gezegd over een platte aarde.

Zijn belangrijkste bewijsvoering bestaat uit een reeks foto’s waarbij hij bergen vergelijkt met boomstronken. Uit de oppervlakkige gelijkenissen trekt hij dan ook de conclusie dat de bergformaties in kwestie de resten zijn van gigantisch grote bomen. En ja, dat is zijn “theorie” in een notendop.

3 (3)3

1011 русь

Grapjurk of niet, momenteel lijkt Ljudins trouvaille vooral onder creationisten en aanhangers van de theorie van de platte aarde weerklank te vinden. Vooral vanuit die hoek werd de video dan ook al druk gepeerreviewd, ik bedoel, bejubeld, becommentarieerd en aangevuld (zie de blog waykiwayki.com, de Facebook-pagina Flat Earth Science and the Bible en onze vrienden van De Aardse Waarheid, de organisator van de hier eerder besproken European Flat Earth Conference).

Deze pagina’s en websites brengen twee aspecten naar voren. Uiteraard maken ze gretig gebruik van de foto’s. Voor pseudowetenschappers is beeldmateriaal nu eenmaal een zeer dankbaar middel om volgelingen te sterken in het geloof. Getuige hiervan de overvloed aan memes, foto’s en andere visueel ‘bewijsmateriaal’ met bijschriften die vaak het niveau van het sloganeske niet overschrijden.

established scienceHet andere aspect is de afkeer van ‘de wetenschap’. Zowel de originele video als de commentaren van andere platte aarders is gelardeerd met uithalen naar geofysici, geologen, biologen en andere wetenschappers. Kortom naar het hele wetenschappelijke establishment. Of zoals Flat Earth Science and the Bible het stelt:

The pictures speak for themselves, but I highly recommend watching the video link below. It is FANTASTIC and explains why these large rock structures can only be giant petrified tree stumps, and that what the scientific community has been telling us is not only untrue but impossible (Surprise, surprise).”

 

Drie opmerkingen nog:

1. Op geen enkel moment is duidelijk of Ljudin zelf gelooft in zijn theorieën, of in welke mate. Ik ben niet zeker of dit nu bedoeld is als grap, als een stukje fantastische literatuur of als ‘wetenschappelijke’ tekst. De theorie van onze Rus is ook veel uitgebreider dan hierboven beschreven: zo kan de hoeveelheid koolstof op de polen niet anders dan oorspronkelijk afkomstig zijn van levende organismen. Het bewijst eveneens dat alle levende wezens vroeger duizenden malen groter waren. Arizona was de ‘zone’ van de ‘Ariërs’ die de oertaal “Rus’ian” spraken, de beroemde Meteor Crater in Noord-Arizona is de thuisbasis van die Ariërs en de Grand Canyon is eigenlijk het overblijfsel van een reuzengroeve, in de zin van een groeve waarin reuzen werkten. Maar u kan het zelf nalezen via deze link.

2. Het laatste citaat van Flat Earth Science and the Bible lijkt aan te tonen dat onze Bijbelse platte aarders ofwel de film niet hebben uitgekeken, ofwel dat de inhoud voor hen eigenlijk niet zo belangrijk is. De Rus voert namelijk heel expliciet aan dat de rotsachtige overblijfselen van de oude bomen zijn die behoren tot wat hij de “silicon era” noemt.

In other words, to make body petrified you need to cover or engulf body and to compact it. According so called “scientists”. The tissue was organic, and than magicly turned into silicon “SiO2” – remember this formula. […] Immured body has only 2 options: dry up, like an insect in the piece of amber, or 2nd option… just simply rot. Organic body will never ever turn into rubble. NEVER! This absurd is invented to hide the truth.

Met andere woorden, het gaat ab-so-luut niet over “why these large rock structures can only be giant petrified tree stumps”, integendeel zelfs. Maar waarschijnlijk heeft men niet meer nodig dan het antiwetenschappelijke discours én de sprekende foto’s.

3. Mijn derde opmerking gaat niet over de video van Ljudin, maar over de Bijbelse platte aarders à la waykiwayki.com die de theorie lijken te accapareren (en aan te passen aan de eigen doeleinden). De Heilige Schrift maakt inderdaad melding van gigantische bomen, bijvoorbeeld in Daniël 4,11:

die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde.

en ook Ezechiël 31 maakt gewag van een (pijn)boom die tot aan de hemelen reikt.

Dat de reuzenboom van Daniël vermeld wordt in een visioen en dat de gigantische ceder van Ezechiël deel uitmaakt van een lang uitgesponnen metafoor, heeft niet mogen beletten dat er nu eindelijk harde bewijzen zijn gevonden voor die bomen die zelfs in de context van de Bijbel fictief waren. En dat vind ik dan weer straf! Het kan ook zijn dat ik de Bijbel iets te letterlijk heb gelezen. Of gewoon heb gelezen.

 

Hoe dan ook, ik ben benieuwd of dit idee een blijvertje zal worden.