Fake linguistics. Pseudotaalwetenschap van Plato tot Lacan – Deel 1

Wonder 201702Dit is het eerste deel van mijn artikel dat eerder verscheen in Wonder en is gheen Wonder (Zomernummer 2017), het ledenblad van SKEPP.

* * *

Uitbundig is de relatie tussen taalkunde en skepticisme niet. In het Engelse taalgebied zijn voor zover ik weet enkel de Australisch-Amerikaanse Karen Stollznow en de even skeptische Brit Mark Newbrook actief. In de Lage Landen pleegt SKEPP’er Herman Boel regelmatig kritische stukjes over taalgerelateerde onderwerpen (zie onder meer “Pseudotaalwetenschap in actie” op taalfluisteraar.be). Al bij al verschijnen er weinig kritische beschouwingen over (pseudo)taalkundige onderwerpen in de skeptische literatuur.

Toegegeven, het is zelden dringend: een pseudolinguïstische gedachte botst met geen enkele fundamentele natuurwet en niemand wordt onwel van een vermeend infix meer of een gepostuleerde laryngaal minder. Verder zijn er zijn tal van esoterische taaltovenaars, maar zelden lichten ze iemand op. Wie ligt er wakker van een al te warrig en volslagen zinloos “bioklankwetmatig” (schrijf)systeem dat “gebaseerd is op de 12 zuivere klanken en 12 tonen”, behalve dan de Nederlandse bedenker en taalmorosoof Bob Zwamborn zelf? Een doffe taalchakra, een aandoening die volgens de vakliteratuur vooral de spiritueel-energetisch geïnclineerden lijkt te treffen, die poetst u zelf op met een zacht doekje en een toefje spuug, toch?

Met fake lingustics valt door de bank genomen weinig geld te verdienen, misschien met uitzondering van het zogenaamde Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) en grafologie. Dat laatste was ooit een populair middel om tijdens een sollicitatieronde geschikte kandidaten te selecteren op basis van hun handschrift. Gelukkig lijken beide kwakpraktijken op hun retour te zijn. Er wordt tegenwoordig wel reclame gemaakt voor dure taalcursussen in combinatie met hypnosesessies die na een minimaal aantal uren miraculeuze resultaten beloven. Maar daarbij kan ik enkel een vraagteken plaatsen wegens onvoldoende onderlegd in het aspect hypnose.

In dit artikel wil ik één taalkundig deelgebied onder de loep nemen, meer bepaald de omgeving waar twee takken van de linguïstiek samenkomen: de historische en de vergelijkende taalkunde. En zoals vaak het geval is bij studiegebieden die heel wat expertise veronderstellen, worden ook deze in niet-academische context overspoeld door tal van zelfverklaarde taalvorsers voor wie een gebrek aan kennis, gespecialiseerde én elementaire, niet bepaald een hindernis lijkt te zijn. Eerder dan een opsomming van verschillende karakters en hun taalhistorische en -vergelijkende pseudotheorieën, wil ik doorheen de voorgeschiedenis van de taalkunde zigzaggen en op zoek gaan naar historische, pre-wetenschappelijke aanknopingspunten voor verschillende moderne pseudotaalkundige theorieën.

Grieks-Romeinse stijl

Patèr, pitaram, pater. Waarschijnlijk herkent u eerder de drie woorden dan de drie talen waarin ze inderdaad ‘vader’ betekenen. Geen idee of de reeks esti, asti, est u iets zegt, maar als ik er het Duitse ist aan toevoeg, dan zal het u niet verbazen dat het hier in de drie, vier gevallen gaat over een woord dat ‘is’ betekent en dat ze inderdaad allemaal verwant zijn aan het Nederlandse woord is, cognaten in het jargon.

Hoe vanzelfsprekend de overeenkomsten tussen deze twee voorbeeldreeksen ons nu ook lijken, er zijn zo goed als geen getuigenissen opgetekend van Oude Grieken die zich na decennialange en nauwe contacten verbaasden over gelijkenissen tussen woorden uit de eigen taal (patèr, esti) en het Oudperzisch (pitaram, asti) of, in een latere periode, tussen het Grieks en het Latijn (pater, est). En dat is vrij eigenaardig aangezien de klassieke Hellenen wél een goed oor hadden voor verschillen en gelijkenissen tussen de eigen dialecten en aangezien ze meer dan behoorlijk werk hebben verricht op het gebied van de grammaticale beschrijving van de eigen taal. Anderzijds, het Griekse woord voor sprekers van andere talen was barbaroi, letterlijk bla-bla’ers, onverstaanbare stamelaars, en dat getuigt niet bepaald van een open instelling of van een bereidheid om eventuele talige gelijkenissen verder uit te spitten.

varroDe Romeinen verzetten eveneens ronduit indrukwekkend werk in verband met grammatica, taalbeschrijving en taalbeschouwing. Hun taalkundige ideeën over de gelijkenissen tussen het Latijn en het Grieks zijn wel overgeleverd, maar ook hier getuigen de bevindingen van een totaal gebrek aan historisch-taalkundig besef. Uiteraard hoeft dat niet te verbazen: de taalkunde stond toen zelfs nog niet in haar kinderschoenen.

Marcus Terentius Varro (116 – 27 v.Chr.), één van de bekendste en interessantste schrijvers over taal, dacht dat het Latijn een Grieks dialect was. Zijn redenering was eenvoudig: er zijn heel wat woorden in de twee talen die op elkaar lijken dus elk Latijns woord dat op een Grieks woord lijkt, moet wel een Grieks leenwoord zijn. Ergo, Latijn is een Grieks dialect. Eenzelfde gedachtegang ten aanzien van het Grieks en het Frygisch vinden we terug in Plato’s Kratulos. Varro was er zich uiteraard niet van bewust dat het Grieks en het Latijn erfwoorden delen en dat het Latijn tal van woorden aan het Grieks ontleende.

Laat het mij vertalen naar het Nederlands en het Engels: computer is overduidelijk een leenwoord uit het Engels, net zoals peer review en cash. Deze woorden worden vrij courant gebruikt door sprekers van het Nederlands. Maar als we nu élk woord dat het Nederlands gemeen heeft met het Engels als een leenwoord gaan beschouwen, dus ook water, moeder, denken, etc., dan zouden we, Varro’s redenering indachtig, op basis van de woordenschat kunnen concluderen dat het Nederlands een Engels dialect is. Quod non. De door Varro voorgestelde taalkundige relatie tussen Grieks en Latijn was geen toevalstreffer: de Griekse cultuur werd in die periode als superieur aan de Romeinse beschouwd. En dat is een tweede aspect om te onthouden: van een superieur geachte cultuur wordt vaak ook de taal als superieur beschouwd. Het idee van superioriteit stond onderzoek in de weg.

Gail Davis: Godless linguistics

Gail Davis - Toren van zandOmdat er deze duistere maand toch niet zo veel te vieren valt, wil ik Godless linguistics onder het kaarslicht houden. Deze grandioze tekst werd gepost op het forum van TalkOrigins op 24 december 1996.

Een schaamteloze copy-paste dus van Gail Davis’ goddelijke parodie.

*  *  *

To all t.o. [TalkOrigins] readers,

Clearly, we can see the very structure of our civilization crumbling around our ears. Sexual perversion runs rampant as our once-proud moral culture slides ever closer to the gaping maw of oblivion. One need only turn on the TV to witness ample evidence of the degradation of our current Godless society, slipping closer to destruction with the wanton disregard for proper diction, and the torrid abomination of corrupted grammar!

Why, just listen to the “music” of the young people these days. Such trash! The words slur together (when they can be understood at all) into a putrid mush of incomplete sentences and split infinitives. It’s awful. And it has been PROVEN to induce young people to commit acts of violence, theft, and unwed pregnancy. And surely, it is no mere coincidence that this dire threat to the fabric of our very civilization coincides exactly with the indoctrination of our young people with Godless LINGUISTICS in the public schools.

Our public schools have turned away from the source of Truth, to teach our children that our sacred English language has descended from other languages. The poor impressionable youngsters are taught AS A FACT that English words have certain “root words”, even though this is only a theory. The FACT is, God Almighty created all languages complete when he confused mankind’s original language as punishment for our transgression at the tower of Babel. But the atheist/linguists don’t want this mentioned in public settings, because it goes against their FAITH, and forces them to face their own accountability. So they have BANNED the teaching of Babelism, because they are afraid that it might expose the weakness of their own linguistic ideas. Is this fair? I don’t think so. It goes against all that America stands for.

Therefore, join me in the campaign to have a balanced and fair treatment in public education. All English teachers should be required to include Babelism as a valid alternate theory to Linguisticism, whenever the origins of the English language is discussed.

Oh, of course we can expect opposition from the entrenched vested interests. They will point to certain similarities (i.e. “mother”, “madre”, “mater”) as evidence of the relatedness of various languages. But this is a complete misinterpretation of the evidence. Clearly it is more economical for God to use similar phonic structures to designate similar meanings. Therefore, the existence of such similarities PROVES that the various languages must have had the same author.

Second, a language is a complex thing. The odds that some first speaker could randomly string together a complex series of sounds, and then multiply this by the odds that someone else would UNDERSTAND him, and the probability could be calculated to be less than 1 in 10500. That’s a one with five hundred zeroes. A statistical impossibility. Obviously, the first language must have a designer: God.

Third, there is NO evidence that transitional languages ever existed. What use is half a language? A noun without verbs conveys no meaning! Sure, there is middle and old- English. But these are ENGLISH! A complete nontransitional language. We do not deny that micro-linguistics can happen, but this process can create only DIALECTS. There is NO EVIDENCE that a series of random micro-linguistic events can create a WHOLE NEW LANGUAGE. I’ll believe in Macro-linguistics when I see a video tape of a child growing up in an Eskimo village suddenly become fluent in Armenian! It takes A LOT MORE FAITH to believe in atheistic linguisticism than the truth of Babelism.

So join me in the crusade: Babelism must be included in the public school English curriculum.

There are only two theories which explain the origin of our language: Babelism and Linguisticism. Shouldn’t they BOTH be given a fair hearing?

Thank you.