26/01/2016: Skeptics in the Pub met Hetty Helsmoortel

hetty originalOnze eerste Skeptic in the Pub in het nieuwe jaar is Hetty Helsmoortel, onderzoekster aan de UGent, moleculair bioloog aan de vakgroep Pediatrie en Genetica en wetenschapsvoorlichter pur sang.

LezingOuvert/fermé – hoe open is onze moderne wetenschap?

Kunnen onderzoekers elkaars gepubliceerde data inkijken en verifiëren? Heeft het grote publiek vrije toegang tot wetenschappelijke artikels? En zou kankeronderzoek sneller gaan indien dit wel het geval was?

LocatieDe Afkikker, Sint-Kwintensberg 52, 9000 Gent

Datum en uur: dinsdag 26 januari 2016, om 20.30u (deuren 20.00u)

Hetty Helmsoortel is onderzoekster, moeder, theaterliefhebber. Als moleculair bioloog gaat ze het gevecht aan met kinderleukemie. Ze vertolkt de kritische stem van de wetenschap en de stem van de kritische wetenchapper bij De Afspraak op Canvas en is bezieler van project 390.be, Heldere Wetenschap in 390 woorden.

In 2015 won zij de eerste editie van de Wetenschapsbattle en de Belgische finale van de Belgische finale van FameLab. Zij is ook de huiswetenschapper in het Canvas-programma De Afspraak.

En of we blij zijn dat ze met ons naar the Pub komt!

20/12/2015: Skeptics in the Pub met Ronny Martens

RonnyIn december is Ronny Martens onze volgende Skeptic in the Pub. Zijn cv vermeldt onder andere “mede-oprichter van SKEPP”. Zijn SitP-sessie zal gaan over de Ster van Betlehem.

Lezing: “De Ster van Betlehem”
De ster van Bethlehem is waarschijnlijk de best gekende ‘ster’ in de westerse cultuur. De vermelding bij het geboorteverhaal in het Nieuwe Testament heeft altijd al de vraag opgeroepen wat die ‘ster’ nu eigenlijk was, en in de loop van de eeuwen zijn er talrijke pogingen ondernomen om die ‘ster’ te associëren met een of ander hemelverschijnsel. Ook recent zijn er dergelijke pogingen ondernomen waarbij de auteurs er telkens heilig van overtuigd zijn dat ze de ‘ster’ met een astronomisch verschijnsel kunnen verbinden. Dat ze dan tegelijk ook een preciezere datum voor de geboorte van Jezus kunnen afleiden, is dan mooi meegenomen. De vraag is echter in hoeverre deze voorstellen overtuigend zijn, en of die ‘ster’ niet in een andere context moet geïnterpreteerd worden.

Locatie’t Gesproken Dagblad, Spoorweglaan 136, 9230 Wetteren. De inkom is gratis, maar wie er bij wil zijn graag een seintje naar: eric.mc.bracke@gmail.com!

Datum en uur: zondag 20 december om 11.00u

Ronny Martens studeerde in 1979 af aan UGent (toen nog RUG) als ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën (nu kortweg bio-ingenieur). Medestichter van SKEPP, mede-auteur van het boek Astrologie : zin of onzin, een kritische evaluatie van de astrologie. Medestichter van De Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de RUG, de vereniging die nu de Volkssterrenwacht A. Pien uitbaat, 15 jaar voorzitter van geweest en geef er nog steeds de cursus Sterrenkunde (voor gevorderden). Interesses voor wetenschap, vooral sterrenkunde, en geschiedenis. Zo komen die mooi samen bij het onderwerp van de voordracht.

17/12/2015: Young Skeptics in the Pub met Tayson Peeters en Maarten Boudry

IllusiesEen mentalist en een filosoof stappen een café binnen…

Niet het begin van een grap, wel van een avondje Young Skeptics in the Pub met Tayson Peeters en Maarten Boudry. De ene stapt het podium op om illusies te creëren, de andere om ze te doorprikken. Wat ze gemeen hebben is een dubbele leidraad: “Laat je niets wijsmaken” en “Maak jezelf niets wijs”.

HuJo’s Filopubs (de Humanistische Jongeren) en Skepp (ook eeuwig jong) heten je van harte welkom.

Datum en uur: 17 december 2015, deuren om 19.30u

Locatie: De Geus van Gent, Kantienberg 9, 9000 Gent

taysonTayson Peeters speelt graag met je geest. Al sinds jonge leeftijd heeft hij een grote fascinatie voor de kunst van het goochelen, wat later leidde naar het mentalisme en alles wat te maken heeft met het afleiden en misleiden van de 5 zintuigen. Door het spel wekt hij de illusie dat hij over bovenmenselijke gaven of een uitzonderlijk goed ontwikkeld observatievermogen beschikt. Hij slaagt er telkens in zijn publiek te misleiden en te doen twijfelen aan het begrip realiteit.

boudryMaarten Boudry heeft van zijn passies — nadenken, lezen en schrijven — zijn beroep gemaakt. Zijn academisch onderzoek aan de UGent bevindt zich op het kruispunt van wetenschapsfilosofie, cognitieve psychologie en epistemologie. Samen met Johan Braeckman schreef hij De ongelovige Thomas heeft een punt (2011) en dit jaar rolde Illusies voor gevorderden van de persen. Zijn vaak even rake als ongezouten opiniestukken verschijnen regelmatig in pers.

15/12/2015: Skeptics in the Pub met Marleen Finoulst

marleen finoulst 2Op dinsdag 15 december 2015 zal Marleen Finoulst onze Skeptic in the Pub zijn. Zij zal spreken over Dokter Google in de Antwerpse cultuurkroeg Den Hopsack, die speciaal voor ons op dinsdag open zal zijn.

Lezing: “Kijk uit met dokter Google. De impact van online gezondheidsinformatie.”

Locatie: Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24, 2000 Antwerpen

Datum en uur: dinsdag 15 december 2015, om 20.30u (deuren 20.00u). Op dinsdag zal Den Hopsack speciaal voor ons open zijn!

Marleen Finoulst (1962) studeerde af als arts aan de KU Leuven in 1987. Ze werkte enkele jaren als huisarts in diverse groepspraktijken, een jaar als tropenarts in Kongo en maakte vervolgens een carrièreswitch naar de media. Sinds de jaren 90 werkt ze voltijds als journalist en columnist, meestal voor de geschreven pers, zowel voor artsen als voor het brede publiek. Ze draaide enkele jaren mee in de Zevende Dag als vaste huisarts en schreef diverse boeken over gezondheid, waaronder de bestseller Vrouwen, humeuren en hormonen (Houtekiet, 2001).

In 2006 startte ze met het onafhankelijke gezondheidsmagazine Bodytalk bij Roularta (sinds de media-crisis toegevoegd aan het Knack-pakket) en in 2013 met de websitewww.gezondheidenwetenschap.be, in de schoot van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine. Het doel: lezers correct informeren over gezondheid.

In 2013 won ze de Zesde Vijs van SKEPP, voor haar strijd tegen commerciële en pseudowetenschappelijke boodschappen over gezondheid in de media.

26/11/2015: Skeptics in the Pub met Katleen Gabriels

katleenOnze derde Skeptic in the Pub is de filosofe Katleen Gabriels. Haar onderzoek spitst zich momenteel toe op computerethiek.

Lezing: “Stop following me!”

Niet enkel op sociale netwerksites zoals ‘Twitter’ of ‘Facebook’ kan je volgers hebben, dankzij huidige technologieën kan je anderen voortdurend, al dan niet in het geniep, op afstand volgen. GPS-trackers zoals ‘Spotter’ of apps zoals ‘Life360’ zorgen ervoor dat angstige ouders hun kinderen steeds kunnen traceren en monitoren, terwijl een rist ‘adultery apps’ ervoor zorgt dat wantrouwige partners hun ‘significant other’ kunnen bespieden. Dankzij wearables zoals ‘Fitbit’ en ‘Jawbone’ kunnen we de data van ons lichaam loggen (slaappatroon, calorieverbruik, aantal stappen, …); verzekeringsmaatschappijen geven korting als we deze data met hen delen. Meer dan ooit leven we in een algoritmische cultuur, waarin we onszelf, elkaar en onze omgeving via data benaderen. Deze lezing biedt een filosofische reflectie op deze voortdurende digitale verbondenheid en bespreekt ook de ethische gevolgen ervan.

Locatie: Wereldcafé, Joris Helleputteplein, Den Tempst 2, 3000 Leuven

Datum en uur: donderdag 26 november 2015, om 20.30u (deuren 20.00u)

Katleen Gabriels is master in de Germaanse Talen (KULeuven) en in de Moraalwetenschappen (UGent), en doctor in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (VUB). Ze werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. Haar onderzoek spitst zich toe op actuele problemen uit de computerethiek.

Foto: Copyright Lieven Dirckx

27/10/2015: Skeptics in the Pub met Bart Coenen

Bart Coenen 2Bart Coenen neemt de tweede sessie van Skeptics in the Pub voor zijn rekening. Bart Coenen is de oprichter van Backcover.be, een e-magazine omtrent milieu, ecologie en technologie.

Lezing: “Weg met het groene traditionalisme, maak plaats voor de ecomodernisten!”

Het ecomodernistisch project is positief en pragmatisch en staat voor een bloeiende mensheid in een blakende natuur. Hét paardenmiddel tegen groen miserabilisme en apocalyptisch doemdenken.

LocatieDe Afkikker, Sint-Kwintensberg 52,
9000 Gent

Datum en uur: dinsdag 27 oktober 2015, om 20.30u (deuren 20.00u).

Bart Coenen (1976)  is oprichter en hoofdredacteur van het onafhankelijke journalistieke project BackCover.be waar hij nieuws brengt op het snijpunt van milieu, ecologie en technologie. Hij is ook mede-oprichter van Atheïsmecampagne. In een vorig leven was hij medewerker bij de groene partij Agalev, hoofdredacteur van het ecologisch magazine Seizoenen en actief in de groene denktanks Oikos en Terra Reversa. Vandaag noemt hij zich de eerste Vlaamse ecomodernist en keert hij zich tegen het traditionele groene doemdenken. Samen met Frank Verhoft vertaalde hij An Ecomodernist Manifesto naar het Nederlands.

Skeptics in the Pub is een initiatief van Skepp en Skepp Educatief.

24/09/2015: Skeptics in the Pub met Griet Vandermassen

GrietGriet Vandermassen zal de eerste sessie van het eerste seizoen van Skeptics in the Pub voor haar rekening nemen.

Griet is germaniste en doctor in de wijsbegeerte. Haar voornaamste interesseveld is de gespannen verhouding tussen de feministische en de evolutionair-psychologische theorievorming omtrent gender.

Lezing: “Niet om seks?”
Verkrachting gaat over macht, niet over seks, zo hoor je vaak. In hoeverre klopt dit?

LocatieDe Afkikker, Sint-Kwintensberg 52,
9000 Gent

Datum en uur: donderdag 24 september 2015, om 20.30u (deuren 20.00u).

Griet Vandermassen is auteur van Who’s Afraid of Charles Darwin? Debating Feminism and Evolutionary Theory, Rowman & Littlefield 2005 (vertaald en bewerkt als Darwin voor damesOver feminisme en evolutietheorie, Nieuwezijds 2005) en coauteur van In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin (Nieuwezijds 2009; met Chris Buskes en Ranne Hovius).

Flanders Skeptics in the Pub is een initiatief van SKEPP en Skepp Educatief, en laat zich graag volgen via z’n Facebook en twitter.

Zomerschool Kritisch Denken 2015

ongelovigeOp vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus 2015 organiseren Skepp Educatief en Johan Braeckman de Zomerschool Kritisch Denken 2015.

Kritisch denken komt niet vanzelf. Mensen zijn vaak geneigd om eerder intuïtieve en anekdotische opvattingen te aanvaarden dan informatie die wetenschappelijk gefundeerd is. Bovendien legden onderzoekers de voorbije decennia meerdere psychologische obstakels bloot die het redelijke, kritische denken bemoeilijken. We gebruiken zonder het te beseffen drogredenen, zijn uitermate slecht in het inschatten van waarschijnlijkheden, vertrouwen te veel op onze zintuigen en ons geheugen, enzovoort.

Om de inzichten die het kritisch denken kunnen bevorderen meer bekend te maken, organiseert de werkgroep Skepp Educatief, die deel uitmaakt van de vzw SKEPP, een tweedaagse Zomerschool Kritisch Denken. De Zomerschool is bedoeld om leerkrachten en ouders te leren omgaan met onkritische opvattingen en denkbeelden die bij scholieren leven.

Wie erbij wil zijn: stuur een mailtje naar skepp.educatief@gmail.com met vermelding van “Zomerschool Kritisch Denken”. Daarna krijgt u per e-mail de info om het inschrijvingsgeld over te maken en andere praktische informatie. Wie één dag wil deelnemen betaalt 70 euro, wie twee dagen komt 100 euro. In de prijs is een syllabus, koffie en gebak en een broodjeslunch inbegrepen. Op zaterdag sluiten we af met een hartige spaghetti.

Programma:

vrijdag 28 augustus

9.30u: ontvangst met koffie & croissants
10.00u: Johan Braeckman: De nood aan Kritisch Denken in het onderwijs
11.00u: Jean Paul Van Bendegem: Over statistiek en kansrekening
12.30u: lunch
13.30u: Katleen Gabriels: Internet en de (on)betrouwbaarheid van informatie
15.00u: koffie
15.15u: Stefaan Blancke: Darwin in de klas. Over evolutie en het creationisme
16.45u tot 17.30u: informele afsluiting met een drankje

zaterdag 29 augustus

9.30u: ontvangst met koffie & croissants
10.00u: Jasmien Maes en Isabel Nuyttens: Zin en onzin over gezonde voeding. Ervaringen uit de klaspraktijk
11.30u: Brecht Decoene: Hoe omgaan met complottheorieën?
13.00u: lunch
14.00u: Wietse Wiels: Alternatieve geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek
15.30u: koffie
16.00u: Jan De Maeyer: Hoe leren we redelijk argumenteren aan?
17.30u: spaghetti

Waar: zaal De Corridor in de Olmenlaan te Wetteren, ter hoogte van de Massemsesteenweg 19.

De deelnemers kunnen vrij parkeren op de parking van de Carrefour, Zuidlaan 115, Wetteren. Vandaar is het twee minuten wandelen naar De Corridor.

Vanaf het station van Wetteren is het zeven minuten te voet.

30 maart 2014: Paranormale beurs te Antwerpen

parascoop (1)We gaan er naartoe, en deze keer niet gewoon om te kijken. Die gasten van Parascoop weten niet wat hen boven het hoofd hangt.

Of misschien wel.

Hoe dan ook, zo’n para-beurs, dat is niet voor watjes. Reeds aan de ingang wordt vakkundig alle vitaliteit uit je lijf en leden gezogen, en dat voor maar negen euro, terwijl je jezelf afvraagt hoe je dat bordje “Abandon all hope, ye who enter here” toch hebt kunnen missen. Er is meer joie de vivre op de afdeling geriatrie van het Middelheim ziekenhuis drie halve kilometers verder dan in deze halfopen, tijdelijke instelling voor esoterisch andersbegaafden. Op zo’n beurs heb je niets aan je skeptische survival skills en ik vermoed dat zelfs de Skep-App op je smart phone de vibes, de straling te deprimerend vindt om te werken.

Parascoop Antwerpen, zondag, 30 maart 2014, van 10.00 u tot 18.00 u.

Vakantie. Terug in februari 2014

vakantie