Boekenlijst – Ecologie

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die verschillende theorieën over ecologie en milieu kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


Wybren Verstegen
Vervuiling van het milieudebat. Een milieusceptisch essay.
Amsterdam: Nieuwezijds, 1999
VL | NL

Boekenlijst – Wetenschapsleer

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken over wetenschapsleer, wetenschapsfilosofie, wetenschapscommunicatie. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).

Aanverwante onderwerpen: Kritisch denken


Sander Bais
Kwanta, kwinkslagen & kwakzalvers. Essays & columns.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010
VL | NL

Richard Dawkins
Een regenboog ontrafelen.
Amsterdam: Olympus, 2009
VL | NL

A.A. Derksen
Wetenschap of willekeur. Wat is wetenschap?
Muiderberg: Coutinho, 1985
VL | NL

André Köbben
De weerbarstige waarheid: opstellen over wetenschap.
Amsterdam: Prometheus, 1991
VL | NL

André Köbben, Henk Tromp
De onwelkome boodschap. Of hoe de vrijheid van wetenschap bedreigd wordt.
Amsterdam: Jan Smets, 1999
VL | NL

Geerdt Magiels
Freud & Darwin op de sofa.
Antwerpen: Houtekiet, 2006
VL | NL

Geerdt Magiels
Met Freud en Darwin op de sofa: sigaren, regenwormen en de zoektocht naar betrouwbare kennis.
Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag, 2017
VL | NL

Chris van Schravendijk
Wetenschappelijk denken. Een inleiding voor de medische en biomedische wetenschappen.
Leuven: Acco, 2012
VL | NL

Alan Sokal, Jean Bricmont
Intellectueel bedrog. Postmodernisme, wetenschap en antiwetenschap.
Berchem: EPO, 1999
VL | NL

Boekenlijst – Urban legends

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken over urban legends, broodje-aapverhalen, sterke verhalen, moderne (stads)mythes. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


Patrick Bernauw
Sterke verhalen. Over moderne volksverhalen, nieuwe mythen, hedendaagse sagen en legenden.
Gent: Stichting Mens en Kultuur, 1995
VL | NL

Peter Burger
De wraak van de kangoeroe.
Amsterdam: Prometheus, 1993
VL | NL

Peter Burger
De gebraden baby. Sagen en geruchten uit het moderne leven.
Amsterdam: Prometheus, 1995
VL | NL

Peter Burger
De gestolen grootmoeder. Sagen uit het moderne leven.
Amsterdam: Prometheus, 1996
VL | NL

Peter Burger
De jacht op de Veluwepoema. Sagen en geruchten uit het moderne leven.
Amsterdam: Bert Bakker, 2006
VL | NL

Peter Burger
Monsterlijke verhalen. Misdaadsagen in het nieuws en op webforums als retorische constructies.
Den Haag: Boom Lemma, 2014
VL | NL

Eddy Geentjens, Tensie Pellaerts
Magie, hekserij en volksgeloof.
Kapellen: De Nederlandsche Boekhandel, 1986
VL | NL

Rudy Kousbroek
Het avondrood der magiërs.
Amsterdam: Meulenhoff, 1979
VL | NL

Wesley Muyldermans
Urban legends. Krokodillen in het riool en andere stadslegenden.
Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2010
VL

Ethel Portnoy
Broodje Aap. De folklore van de post-industriële samenleving.
Amsterdam: De Harmonie, 1992
VL | NL

Jean Claude Schmitt
Bijgeloof in de Middeleeuwen.
Nijmegen: SUN, 1995
VL | NL

Pierre Tuning
Hedendaags bijgeloof.
’s Gravenhage: BZZTôH, 1991
VL | NL

Ann Verlinden
Het ongewone alledaagse: over zwarte katten, horoscopen, miraculeuze genezingen.
Leuven: Acco, 1999
VL | NL

Boekenlijst – Buitenaards leven

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die buitenaards leven, ufo’s, exobiologie kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


Marcel van Beurden
Het buitenaardse raadsel. Vliegende schotels, contact met buitenaardse wezens en kosmische ontvoeringen.
Breda: Papieren Tijger, 2004
VL | NL

Frederick Delaere
Ufo’s in België en Nederland: de waarheid achter de waarneming.
Tielt: Lannoo, 2014
VL | NL

J.-M. Gantois, C.W.H. de Loore (1979)
Ufo’s en andere vreemde natuurverschijnselen.
Zutphen: Thieme, 1979
VL

Marcel Hulspas
UFO! De UFO-rage in Nederland.
Amsterdam: Prometheus, 1997
VL | NL

Theo Meder
In graancirkelkringen. Een etnologisch onderzoek naar verhalen uit de grenswetenschap.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006
VL | NL

John Van Waterschoot
UFO’s boven België. Vijftig jaar waarneming, onderzoek en verklaringen.
Tielt: Lannoo, 1997
VL | NL

Boekenlijst – Kritisch denken

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken over skepticisme, kritisch denken en denken over denken. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).

Aanverwante onderwerpen: Wetenschapsleer


AANRADERS

Johan Braeckman
Kritisch denken. Hoorcollege over het ontwikkelen van heldere ideeën en argumenten.
S.l.: Home Academy, 2011
VL | NL

Johan Braeckman
Valkuilen van ons denken. Een hoorcollege over de kracht van kritisch denken.

S.l.: Home Academy, 2017
VL | NL

Johan Braeckman, Maarten Boudry
De ongelovige Thomas heeft een punt. een handleiding voor kritisch denken
Antwerpen: Houtekiet, 2011
VL | NL

Daniel Kahneman
Ons feilbaar denken.
Amsterdam: Uitgeverij Business Contact, 2018
VL | NL


OVERIGE TITELS

Normand Baillargeon
Zelf denken. Een korte cursus intellectuele zelfverdediging.
Tilburg: De Wereld, 2008
VL | NL

Maarten Boudry
Illusies voor gevorderden, of Waarom waarheid altijd beter is.
Antwerpen, Uitgeverij Polis, 2017
VL | NL

Maarten Boudry
Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat.
Antwerpen, Uitgeverij Polis, 2019
VL | NL

Maarten Boudry, Jeroen Hopster
Alles wat in dit boek staat is waar*. *en andere denkfouten.
Antwerpen, Uitgeverij Polis, 2019
VL | NL

Stijn Bruers, Johan Braeckman
Morele illusies. Waarom onze intuïties niet te vertrouwen zijn.
Antwerpen: Houtekiet, 2017
VL | NL

Peter Bügel
Niemand kan denken. Domheden en denkfouten in de wetenschap.
Amsterdam: Contact, 1996
NL

Peter Bügel
Iedereen heeft gelijk.
Amsterdam: Contact, 1998
VL | NL

Simon Burgers
Logisch & kritisch denken. Onderzoeken, argumenteren, concluderen.
Bussum: Coutinho, 2015
VL | NL

Christopher Chabris, Daniel Simons
De onzichtbare gorilla. Selectieve waarneming en valse intuïtie.
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2011
VL | NL

Daniel C. Dennett
Gereedschapskist voor het denken.
Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact, 2020
VL | NL

Frenk Van Harreveld, Joop Van der Pligt, Bastiaan Rutjens
Dat kan geen toeval zijn: de psychologie van ons bijgeloof.
Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2013
VL | NL

Jan De Maeyer
Dus, want, maar en tenzij. Over kritisch denken, argumenteren en debatteren in het onderwijs.
Leuven: Acco, 2016
VL | NL

Ruben Mersch
Oogklepdenken. Waarom we allemaal idioten zijn.
Amsterdam: De Bezige Bij, 2012
VL | NL

Ruben Mersch
Waarom iedereen altijd gelijk heeft.
Amsterdam: De Bezige Bij, 2016
VL | NL

Ruben Mersch
Van mening verschillen. Een handleiding
Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2018
VL | NL

Massimo Piattelli-Palmarini
Onvermijdelijke illusies. Hoe beredeneringsfouten ons denken beheersen.
Utrecht: Het Spectrum, 1996
VL | NL

Eric Rassin
Het Spinoza-effect. Goedgelovigheid en de zoektocht naar de waarheid.
Schiedam: Scriptum, 2013
VL | NL

Eric Rassin
Waarom ik altijd gelijk heb. Over tunnelvisie.
Schiedam: Scriptum, 2014
VL | NL

Herman De Regt, Hans Dooremalen
Het snapgevoel. Hoe de illusie van begrip ons denken gijzelt.
Amsterdam: Boom, 2015
VL | NL

Carol Tavris, Elliot Aronson
Er zijn fouten gemaakt (maar niet door mij): waarom we dwaze overtuigingen, slechte beslissingen en kwetsend gedrag.
Amsterdam: Nieuwezijds, 2011
VL | NL

Sebastien Valkenberg
Op denkles. Hoe wapenen we ons tegen ‘Iedereen heeft zijn eigen waarheid’ en andere modieuze denkbeelden.
Amsterdam: Ambo-Anthos, 2015
VL | NL

Etienne Vermeersch
Van Antigone tot Dolly. Veertig jaar kritisch denken.
Antwerpen: Houtekiet, 2019
VL | NL

Maja Vervoort
Gissen en missen. Valkuilen van de menselijke geest.
Amsterdam: Archipel, 2004
VL | NL

Boekenlijst – Psychologie

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die psychologen, psychologische scholen en stromingen kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


Filip Buekens
Freuds vergissing. De illusies van de psychoanalyse.
Baarn: UMCO, 2006
VL | NL

Filip Buekens
Jacques Lacan. Proefvlucht in het luchtledige.
Leuven: Acco, 2006
VL | NL

Andrew M. Colman
List, bedrog en feiten in de psychologie.
Lisse: Swets & Zeitlinger, 1989
VL | NL

Hans F.M. Crombag, Harald L.G.J. Merckelbach
Hervonden herinneringen en andere misverstanden.
Amsterdam: Olympus, 2017
VL | NL

Stephen Jay Gould
De mens gemeten. De geschiedenis van de intelligentietest.
Amsterdam: Contact, 1996
VL | NL

Kitty Hendriks
Vaag verleden. Hoe ik ging geloven in fictieve herinneringen
Amsterdam: L.J. Veen, 2004
VL | NL

Han Israëls
Het geval Freud.
Amsterdam: Bert Bakker, 1991
VL | NL

Han Israëls
De Weense kwakzalver. Honderd jaar Freud en de freudianen.
Amsterdam: Bert Bakker, 1999
VL | NL

Mattijs Joosten
Vatbaar voor illusies, of Hoe zelfs Sinterklaas zich vergiste …
Schiedam: Scriptum, 2012
VL | NL

Scott Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio
De vijftig grootste misvattingen in de psychologie.
Amsterdam: Bert Bakker, 2010
VL | NL

Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham
Graven in het geheugen. De mythe van de verdrongen herinnering.
Amsterdam: Veen, 1995
VL | NL

Geerdt Magiels
Freud & Darwin op de sofa.
Antwerpen: Houtekiet, 2006
VL | NL

Geerdt Magiels
Met Freud en Darwin op de sofa: sigaren, regenwormen en de zoektocht naar betrouwbare kennis.
Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag, 2017
VL | NL

Eric Rassin
Niemand is uniek, behalve ik. Hoe je persoonlijkheid voortdurend verandert.
Amsterdam: Bert Bakker, 2010
VL | NL

Eric Rassin
Daarom dus … De psychologie van oorzaak en gevolg in 20 raadsels.
Schiedam: Scriptum, 2016
VL | NL

Sally Satel, Scott Lilienfeld
Gehersenspoeld. Over de verleiding alles met neurowetenschap te verklaren.
Schiedam: Scriptum, 2014
VL | NL

Boekenlijst – Statistiek

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken over statistiek, wiskundige geletterdheid, gecijferdheid, peilingen en enquêtes. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


AANRADER

Ionica Smeets
Superlogisch. Hoe getallen je helpen om de wereld beter te begrijpen.
Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2019
VL | NL


OVERIGE TITELS

Sanne Blauw
Het bestverkochte boek ooit (met deze titel). Hoe cijfers ons leiden, verleiden en misleiden.
Amsterdam: de Correspondent Bv, 2018
VL | NL

Daniel J. Levitin
Een opgeruimde geest: omgaan met de stortvloed aan informatie die dagelijks op je afkomt.
Amsterdam: Contact, 2015
VL | NL

Daniel J. Levitin
Uit onbetrouwbare bron. De veldgids om leugens, manipulaties en misvattingen te doorzien.
Amsterdam: Contact, 2016
VL | NL

Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner
SuperFreakonomics. De afkoeling van de aarde, vaderlandslievende prostituees & waarom zelfmoordterroristen een levensverzekering zouden moeten afsluiten.
Amsterdam: De Bezige Bij, 2014
VL | NL

Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner
Think like a freak. Dwarsdenkers bereiken meer.
Amsterdam: De Bezige Bij, 2014
VL | NL

Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner
Freakonomics. Een tegendraadse econoom ontdekt de verborgen kant van bijna alles.
Amsterdam: De Bezige Bij, 2017
VL | NL

Hans van Maanen
Goochelen met getallen. Cijfers en statistiek in krant en wetenschap.
Amsterdam: Boom, 2010
VL | NL

Leonard Mlodinov
De dronkemanswandeling. Hoe toeval ons leven bepaalt.
Amsterdam: Nieuwezijds, 2010
VL | NL

Tom Nierop, Nart Wielaard
Spookcijfers: over misleidende cijfers en hoe je ze herkent.
Amsterdam: Uitgeverij Business Contact, 2019
VL | NL

John Allen Paulos
Er was eens een getal. Wiskunde en de alledaagse werkelijkheid.
Amsterdam: Bakker, 1999
VL | NL

John Allen Paulos
De gecijferde mens. Overpeinzingen van een getallenman.
Amsterdam: Bakker, 1992
VL | NL

John Allen Paulos
Ongecijferdheid. De gevolgen van wiskundige ongeletterdheid.
Amsterdam: Ooievaar, 1997
VL | NL

John Allen Paulos
Een wiskundige leest de krant.
Amsterdam: Bakker, 1995
VL | NL

Boekenlijst – Slechte wetenschap

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken over slechte wetenschap, over misstanden en misverstanden in de wetenschap. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


Peter Bügel
Het geluk wenkt. Wetenschappelijke waanwijsheden.
Amsterdam: Contact, 2001
VL | NL

Ben Goldacre
Foute farma. Hoe patiënten worden misleid met foute medicijnen.
Breda: De Geus, 2013
VL | NL

Marcel Hulspas
Klinkklare wetenschap: over dwazen en dwarsliggers.
Amsterdam: Prometheus, 1995
VL | NL

Marcel Hulspas
Van harte wetenschap. Misstanden en misverstanden in de wereld der wetenschap.
Amsterdam: Prometheus, 1997
VL | NL

Marcel Hulspas
Bedenkelijke wetenschap. Over de wonderlijke wereld der pseudowetenschappen.
Amsterdam: Prometheus, 1998
VL | NL

Frank van Kolfschoten
Valse vooruitgang. Bedrog in de Nederlandse wetenschap.
Amsterdam: Veen, 1993
VL | NL

Frank van Kolfschoten
Ontspoorde wetenschap. Over fraude, plagiaat en academische mores.
Amsterdam: De Kring, 2012
VL | NL

Hans van Maanen
Het kerkhof van de wetenschap.
Meppel: Boom, 1991
VL | NL

Hans van Maanen
Voorkomen is duurder dan genezen. Fabels uit de medische sector.
Amsterdam: Boom, 1999
VL | NL

Hans van Maanen
Echte mannen willen niet naar mars. Rafelranden van de wetenschap.
Amsterdam: Prometheus, 2002
VL | NL

Hans van Maanen
Zoete koek en speculatie. Over de rafelranden van de wetenschap.
Amsterdam: Poema-pocket, 2005
VL | NL

Hans van Maanen
Een gezonde geest. Meer rafelranden van de wetenschap.
Amsterdam: Uitgeverij Contact, 2007
VL | NL

Hans van Maanen
Broddelwetenschap.
Amsterdam: Contact, 2012
VL | NL

Hans van Maanen
Je reinste wetenschap. Over gezondheid, veiligheid en andere onzin.
Amsterdam: Contact, 2012
VL | NL

Boekenlijst – New age

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die o.a. het paranormale, het esoterische, holistisch denken, new age kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


H.G. Boerenkamp
Helderziendheid bekeken.
Haarlem: De Toorts, 1988
NL | ONLINE

Georges Charpak, Henri Broch
Magie van het gezond verstand. Wetenschap, wonderen en paranormale verschijnselen verklaard.
Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 2002
VL | NL

Herman de Regt, Hans Dooremalen
Wat een onzin! Wetenschap en het paranormale.
Amsterdam: Boom, 2008
VL | NL

Gili
Iedereen paranormaal. Ontdek uw zesde zintuig.
Tielt: Lannoo, 2010
VL | NL

Bruce M. Hood
Supersense. Waarom we in het bovennatuurlijke geloven.
Kampen: Uitgeverij Ten Have, 2009
VL | NL

M. Korzec
De kitch van het holisme.
Utrecht: Veen, 1986
VL | NL

Ronny Martens, Tim Trachet
Astrologie, zin of onzin?
Antwerpen: Hadewijch, 1995
VL | NL

Rob H. Nanninga
Parariteiten. Een kritische blik op het paranormale.
Utrecht: Het Spectrum, 1988
VL | NL | ONLINE

Jean Paul van Bendegem
Tot in der eindigheid. Over wetenschap, New Age en religie.
Antwerpen: Hadewijch, 1997
VL | NL

Thomas Pieter Vanheste
Copernicus is ziek: een geschiedenis van het new-agedenken over natuurwetenschap.
Delft: Eburon, 1996
VL | NL

Boekenlijst – Sekten

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die sekten, religieuze gemeenschappen, goeroes kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


Eileen Barker, Richard Singelenberg
Nieuwe religieuze bewegingen.
Kampen: Kok, 1996
VL | NL

Adelbert Denaux
Godsdienstsekten in Vlaanderen.
Leuven: Davidsfonds, 1982
VL | NL

Ronald Enroth
Sekten. Bedreiging of bevrijding? Een kritische beschouwing van moderne religieuze stromingen.
Laren: Novapres, 1981
VL | NL

Christopher Evans
Jezus leeft en woont op Venus.
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1974
VL | NL

E.G. Hoekstra
Wat geloven zij? Occulte bewegingen.
Kampen: Kok, 1985
VL | NL

Lammert Gosse Jansma (red.)
Religieuze bewegingen.
Den Haag: Nijhoff, 1981
VL | NL

Lammert Gosse Jansma
Wachters van de nacht. Historicisten en het einde der tijden: eind 19de eeuw, 1934 of 2018?
Delft: Eburon, 2016
VL | NL

Stine Jensen
Goeroes. Mijn zoektocht naar de verleidingen en gevaren van moderne spiritualiteit.
Amsterdam: Hollands Diep, 2019
VL | NL

Kai Köllen
Jeugdsekten in Nederland.
Amsterdam: De Lange, 1980
VL | NL

Reender Kranenborg (red.)
Eindtijdbewegingen.
Amsterdam: VU, 1996
VL | NL

Alain Lallemand
Sekten in België en in Luxemburg.
Berchem: EPO, 1994
VL | NL

Malise Ruthven
Sekten in Amerika. Een reis langs Amerika’s kinderen van God.
Rijswijk: Elmar, 1992
VL | NL

Malise Ruthven
Fundamentalisme. Zoektocht naar de betekenis van een woord.
Amsterdam: Ambo, 2006
VL | NL

Paul Schnabel
Tussen stigma en charisma. Nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid.
Deventer: Van Loghum Slaterus, 1982
VL | NL

Geert Vanacker
De religieuze sekten. Religie, waanzin of bedrog?
Kapellen: Pelckmans, 1986
VL | NL

Lutgart Verraes (red.)
Mysteries rond sekten: sekte van de Zonnetempel, Hare Krishna, Scientology en vele andere mysteries.
Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2009
VL

Alain Woodrow
De nieuwe sekten.
Antwerpen: Nieuwe Stad, 1981
VL | NL