De rekbare databank. Over VDAB en partner

Een cursus Natural Farming volgen? Via afstandsonderwijs? Geen probleem. Ambieert u een carrière als babymasseur en wil u daar thuis voor studeren, zonder zelf ook maar één boreling van dichtbij te zien? Ga eens kijken in de online databank van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidingen. In één klik krijgt u daar alle info. Het aantal kliks om deze cursussen te kunnen starten, hangt af van uw online bankapp.

Inleiding

Op 17 mei 2020 stuurde Hilde Crevits de volgende tweet de wereld in:

Geen reden tot feesten voor Jimmy Koppen (o.m. raadgever onderwijs Open Vld) en Ann Brusseel (o.m. ex-parlementariër voor dezelfde partij en momenteel Algemeen Directeur Erasmushogeschool Brussel), die al jarenlang een strijd leveren tegen enkele uitwassen waar het feestvarken óók voor verantwoordelijk is (en lees vooral het draadje van Koppen).

Mij deed deze nieuwe klachtenstorm terugdenken aan een artikel uit De Tijd van op de kop twee jaar geleden, Een cursusje grootoudercoach, iemand? (17 mei 2018), door Katleen Gabriels (assistant professor filosofie en ethiek TU Eindhoven), Frederik Anseel (professor organisatiepsychologie King’s College London), Johan Braeckman (hoogleraar wijsbegeerte UGent), Gustaaf Cornelis (lerarenopleiding VUB), Ann Dooms (professor wiskunde VUB), Wouter Duyck (voorzitter opleiding psychologie UGent), Jimmy Koppen (wetenschappelijk medewerker geschiedenis VUB), Patrick Loobuyck (moraalfilosoof UA en UGent), Jean Paul Van Bendegem (hoogleraar wijsbegeerte VUB), Bart Van Kerkhove (professor wetenschapsfilosofie VUB en UHasselt) en Sylvia Wenmackers (wetenschapsfilosoof KU Leuven).

Het afstandsonderwijs heeft honderden cursussen in de aanbieding. Talen en hobby’s, maar net zozeer bachbloesemtherapie, handlezen of grootouder­coaching. Deze privéscholen benadrukken dat ze gegarandeerde kwaliteit bieden. Al te vaak komen wij uit bij ‘docenten’ die zelf geen relevante opleiding genoten. Dit is fake education.

En dat is nog maar de inleiding. Katleen Gabriels werd naar aanleiding van de open brief uitgenodigd in de studio van het vrt-journaal.

In januari 2019 meldde meester Mario Van Essche, o.m. voorzitter van het Humanistisch Verbond, bij SKEPP dat op de website van de VDAB een cursus tarotkaartenlezen werd aangeboden. Ook EOS, De Standaard en vrt nws kwamen met aanklachten tegen de cursussen esoterie, kwakzalverij en pseudowetenschap op de website van de Vlaamse overheidsinstelling. Eos schreef “VDAB gaat opleidingen op de website kritisch doorlichten”, DS kopte “Ook VDAB vindt kaartlezen geen goed idee” en de grote letters op vrt nws lieten zich lezen als “Geen opleidingen kaartlezen en bachbloesemtherapie meer op website VDAB”. Ik kom op die drie aspecten terug.

Geprikkeld door al die berichten heb toen ik zelf eens in de databank van de VDAB rondgekeken, op zoek naar bizarre opleidingen en cursusbeschrijvingen. Ik heb er een korte reeks artikelen over geschreven in januari/februari 2019 en nog een artikel in september 2019. U vindt ze hier terug. Door de recente tweets van Jimmy Koppen en Ann Brusseel ben ik opnieuw in die oude artikelen gedoken.

Oh ja, deze al te lange inleiding wil ik afsluiten met nóg twee opmerkingen. Ten eerste, het verschil tussen ‘erkend’ en ‘niet erkend’ is cruciaal voor de VDAB én de cursist: het is namelijk een kwestie van centen:

volg je een door VDAB erkende opleiding? Dan kom je in aanmerking voor heel wat financiële voordelen.
https://www.vdab.be/erkende-opleiding/voordelen

Het is echter niet de focus van dit artikel. Het is ook mijn advies aan critici om zelf eerst even te kijken of de opleiding waarvan sprake effectief erkend wordt of niet. Het is ook niet altijd even duidelijk.

Ik wil ook een tweede misverstand wegwerken. Ik gebruik hier en elders de frase “de VDAB biedt (deze of gene) cursus aan”. Nee, voor zover ik kan zien, wordt geen enkele van de hieronder besproken opleidingen door mensen van de VDAB gegeven, in de lokalen van de VDAB. Met ‘aanbieden’ bedoel ik dan ook ‘aanbieden in de databank’.

De rekbare databank

En met die databank van de VDAB lijkt iets bijzonders aan de hand te zijn. Ik begrijp heel goed dat niet elke cursus op elk moment kan aangeboden worden, maar bepaalde opleidingen lijken uit de databank te verdwijnen wanneer ze in de media onder vuur komen te liggen. Neem de cursus Lenormand tarotkaartenlezen, die ook door EOS in januari 2019 op de korrel werd genomen. Deze cursus verdween diezelfde maand uit de databank.

De opleiding Alternatief Therapeut voor Dieren was in januari 2019 te vinden in de databank, in februari 2019 niet meer. Deze cursus hield het volgende in:

Of beter, houdt. Want dit is geen schermafbeelding van januari 2019, maar eentje van mei 2020. De cursus wordt opnieuw aangeboden via de VDAB.

Toevalstreffer? Het is mogelijk. Opnieuw, het aanbod van cursussen varieert. Ik sta zelf lang genoeg in het (modulaire) volwassenenonderwijs om dat te begrijpen. Ik heb dus nog enkele andere opleidingen opgezocht. Bewustzijnscoach (inclusief de zeer slecht onderbouwde Emotional Freedom Techniques): januari 2019 in de databank, februari 2019 ook, in september 2019 verdwenen. Om in mei 2020 terug in databank op te duiken. Een cursus doula (bevallingscoach): januari/februari 2019 in de databank. In september 2019 kon ik het niet meer terugvinden. Eerder deze week, mei 2020, staat deze afstandscursus (jawel) opnieuw te blinken op de website van de VDAB.

Zelfs op dit moment vecht ik tegen de al te menselijke drang om patronen te zien waar er misschien geen zijn. Maar ik moet toegeven dat dit zeer moeilijk wordt wanneer ik merk dat de opleidingen energetisch therapeut, feng shui, healing, lichaamstaalexpert datzelfde patroon volgen. In september 2019 onvindbaar, in mei 2020 worden ze terug vermeld in de databank. De opleiding voor naturopaat, die zijn ze blijkbaar vergeten terug te zetten. Ook in mei 2020 moeten kandidaten voor deze opleiding een andere zoekterm ingeven. Voor alle duidelijkheid: ik heb in september 2019 en mei 2020 gezocht, dat houdt uiteraard niet in dat deze cursussen in die maanden zijn verdwenen dan wel komen bovendrijven.

Een ander voorbeeld. “Geen opleidingen kaartlezen en bachbloesemtherapie meer op website VDAB”, schreef vrt nws. Dat klopt voor de helft. Zoals gezegd is de cursus tarotkaartenlezen inderdaad permanent verwijderd, en ook de zoekterm “bachbloesemtherapie” geeft geen resultaten. Maar hier moet men even creatief zijn als de aanbieder van de cursussen. Denk daaraan wanneer u de zoekterm ‘homeopaat’, of beter, ‘homeopathie’ ingeeft. Terug naar onze bloesems: “Bach” leidt ons naar de opleiding Gezondheidsconsulent en “Bach-bloesemtherapie” vormen daar een onderdeel van de cursus. U merkt dat ook ayurveda en chakra’s aan bod komen.

Dus, nee, Bachbloesems zijn niet uit de databank verdwenen.

En dan vraag ik mezelf af wat er door het hoofd van de twee VDAB-woordvoerders moet gaan. In januari 2019 verklaarde toenmalige woordvoerder Shaireen Aftab:

Enkele weken later wist haar opvolger Joke Van Bommel te melden:

Ik ben nog steeds niet zeker of de twee woordvoerders ondertussen voor choco staan, of dat ik hen volledig verkeerd begrepen heb.

Dat bepaalde opleidingen niet op de website van de VDAB horen, daar zijn de meesten het over eens. Ik kan ook vaststellen dat er inderdaad heel wat opleidingen die kwakzalverij promoten, verdwenen zijn. Maar er zijn er ook heel wat terug opgedoken. En hoe zit het met dat strenger kwaliteitskader? En zijn onderstaande opleidingen nu echt “arbeidsmarktgericht”? En zelfs als ze dat zouden zijn, moet een Vlaamse overheidsinstelling dit soort dubieuze kwakzalverij en pseudowetenschap faciliteren én legitimeren? En in sommige gevallen nog financieren ook.

En dan denk ik aan: alternatief therapeut voor dieren, alternatief voedingsdeskundige, aromatherapie, bachbloesemtherapeut, bewustzijnscoach, doula, energetisch therapeut, feng shui, fytologie, handreflexoloog, happiness coach, healing, kristaltherapie, lichaamstaalexpert, life coach, mindfulness coach, natural farming (in afstandsonderwijs!), natuurlijke geneeswijzen, natuurvoeding, orthomoleculaire voeding, voetreflexoloog.

Laat me nu even de opleiding healing erbij nemen (Code E29627). Eén klik en we zitten midden in esoterisch, pseudowetenschappelijk, alternatief-medisch Lalaland. We zweven naar een parallel universum waar chakra’s geopend en gesloten kunnen worden, energetische velden knetteren en waar dna-activatie mogelijk is, wat dat ook moge betekenen.

Idem dito voor de opleiding energetisch therapeut (Code E16609), hoewel ik hier moet doorklikken naar de website van de lesgever: ongefundeerde nonsens, punt per punt, u aangeboden via VDAB.

In welk kader precies past dit, VDAB? En wat bedoelt u eigenlijk met kwaliteit?

En dit zijn dan maar twee voorbeelden van verschrikkelijk onnozele (maar daarom niet onschuldige) kwakzalverij. Het echte probleem zit ‘em dan nog niet in deze opleidingen, maar in bijvoorbeeld bewustzijnscoach en kindercoach.

Hoe rijmt de VDAB dat met “strenger kwaliteitskader” en “#workinpogress”. Geen idee hoe de VDAB de toekomst bekijkt, maar ik hoop niet na een cursus “glazen bolkijken” aangeboden door het Centrum voor Afstandsonderwijs.

Centrum voor Afstandsonderwijs

In januari 2019 wist toenmalige woordvoerder van de VDAB het volgende te melden in EOS:

Opleidingsverstrekkers kunnen hun opleidingen vrij op onze website plaatsen.

Op zich niet onlogisch: er moeten heel wat werkuren kruipen in het up-to-date houden van de databank en de organisaties die de cursussen verstrekken hebben alle nodige gegevens. Het is het woordje ‘vrij’ dat mij nog steeds met verstomming slaat. De VDAB is geen kattenpis, dat zijn geen drie ouw’ venten die af een toe een vergaderingetje houden in de achterzaal van Café De Sportvriend en aan het neefje vragen om een website in elkaar te knoeften. Dat is een overheidsinstelling die – met het risico te klinken als een man van middelbare leeftijd met hangbuik (toegegeven, ben ik, heb ik) – draait op belastinggeld. Die VDAB biedt dubieuze verstrekkers van zo mogelijk nog dubieuzere cursussen niet alleen webruimte aan om promotie te maken voor de grofst denkbare afzetterij, voor puur kwakzalversbedrog. Nee, ze laten die instellingen zélf vrijelijk bepalen wat ze in de databank en dus op de website zetten, en blijkbaar ook wanneer en dan nog eens zonder controle!

En dat Centrum voor Afstandsonderwijs (en Avondonderwijs) is een constante, althans tijdens mijn zoektocht. Deze instelling was ook een van de doelwitten van Ann Brusseel, toen parlementariër tijdens een commissievergadering voor onderwijs op 3 mei 2018 aan – alsof er niets veranderd is – bevoegd minister Hilde Crevits (Vraag om uitleg over de handelswijzen van private instanties die afstandsonderwijs aanbieden).

Een instelling die tijdens een commissievergadering wordt aangewreven dat ze afstandscursussen geven voor beroepsopleidingen die daar niet mee gebaat zijn (apothekersassistent is een van de voorbeelden in de vraag), 1500 euro voor bepaalde opleidingen vragen (toen althans), en die bestempeld wordt als “verre van koosjer”, die instelling zit mee aan de knoppen van Vlaanderens databank voor werkzoekenden? Ik hou mijn hart vast in dit post-COVID-19-tijdperk met zijn talloze extra werklozen, met mensen die hun beroepsleven terug op de sporen willen krijgen en daarbij een beroep doen op de VDAB-website.

Met betrekking tot de lijst van opleidingen had Brusseel toen ook al de volgende opmerkingen en vragen:

Daar staan nog zaken in die voor mij echt niet kunnen omdat het een vrij aanzienlijke impact kan hebben. Die mensen gaan denken dat ze de gezondheid van anderen kunnen beoordelen. Het gaat ook om ‘advies in voeding’: kindervoedingsadviseur, natuurlijke geneeswijzen, orthomoleculaire voeding, sportcoaches, anatomie en fysiologie, burn-outcoach. Ik lees hier ook de vrolijkheden van: aromatherapie, astrologie, Bachbloesemtherapeut – jawel –, parapsychologie en kristaltherapie – echt waar.

Ik heb dit deze morgen ook al besproken met de minister van Werk en wetenschapsbeleid [Philippe Muyters]. Hij was niet zo heel erg blij met mijn vragen, omdat ik ervan uitging dat hij als minister van wetenschapsbeleid even bezorgd zou zijn over de inhoud van die cursussen als ik, maar hij is iets minder bezorgd en heeft veel vertrouwen in de mensheid. Misschien siert deze karaktertrek hem. Ik heb dat niet altijd, al dat vertrouwen in de mensheid. Het weze zo.

Twee dagen later verscheen in De Morgen het artikel Klachten over private opleidingscentra. TL;DR: “Ze verkopen cursussen met diploma’s die totaal waardeloos zijn” en ook het Centrum voor Afstandsonderwijs krijgt zijn plaatsje in het verslag.

Wie mest deze stal uit?

Eigenlijk moet de vraag zijn, na minstens twee jaar van aanklachten en kritische berichtgevingen, en van de vragen van een parlementariër die het onderwijs kent: wie mest deze stal niet uit en waarom niet? Wie wordt hier beter van?

Ik meen te hebben begrepen dat het dringen is, maar is er nog plaats in die Skeptische Put van jullie, SKEPP? Ik help ze er graag mee in. En ik kan enkel maar hopen dat ik ze er binnen afzienbare tijd mee terug uit kan helpen. Er is geen enkele reden waarom de huidige rotheid van de VDAB inzake het aanbod van nepopleidingen, fake onderwijs en vuige kwakzalverij, oplichterij en bedrog, een permanent gegeven moet zijn.

Tot slot een disclaimer: ik heb geen enkele affiliatie met open-VLD. Ik heb zeer zeker wél interesse in de ideeën op het gebied van onderwijs van Ann Brusseel en Jimmy Koppen, die ik trouwens niet persoonlijk ken. Ik ben geen lid van eender welke humanistische of vrijzinnige organisatie. Ik ben geen ontevreden (ex-)werknemer, cursist of wat dan ook van de VDAB. Ik ben betalend en zogenaamd werkend lid van SKEPP.

Pinterest vs antivaccinatie-activisme (update)

Op 24 februari schreef ik dat Pinterest maatregelen had genomen tegen desinformatie van antivaccinatie-activisten (Project Gutenberg, Pinterest vs antivaccinatie-activisme):

[XX] verscheen in dezelfde week dat Pinterest, de sociaalnetwerksite die fungeert als digitaal prikbord, aankondigde om “vaccination” als zoekterm te schrappen, net omdat er te veel fake informatie van antivaccinatie-activisten in de resultaten verscheen. Een kleine domper: de Nederlandse zoekterm “vaccinatie” is niet geblokkeerd.

Dat is ondertussen opgelost.

antivac pinterest

VDAB heeft er werk van gemaakt!

Twitter is een grillig medium. Een niet aflatende stroom aan nuttige informatie, grappen, desinformatie, al dan niet bewust. En uiteraard ook mensen die sneller tweeten dan hun schaduw en daardoor de discussie niet bepaald vooruit helpen. En vandaag was ik de pias van dienst.

KoenVE, een grappige Twittermens die ik verder niet ken, postte het volgende:

Mijn reactie:

Misschien had ik toch beter de pagina waarnaar VDAB linkt rustig bekeken: de advertentie is “niet langer gepubliceerd”, dateert van mei 2018. Het ging niet over een cursus die werd aangeboden, maar een vacature bij een van de cursusverstrekkers. Kort verhaal korter: staart tussen de benen, tweet verwijderd. Ik hoop dat niemand het gemerkt heeft.

Hoe dan ook is het heel goed nieuws dat de zoekterm “bewustzijnscoach” niet meer te vinden is in de databank. Ook de term “Emotional Freedom Techniques”, die ik in februari 2019 vond in de beschrijving, levert in september 2019 geen resultaten meer op.

Tijd voor een hernieuwde zoektocht in de databank dan maar, en deze keer volgens de manier die VDAB zelf aanbeveelt en die ik beschreven heb in Online zoeken, een snelcursus van VDAB (februari 2019). Ik beperk mij ook tot de termen die ik in februari nog wél aantrof.

 • Bewustzijnscoach: 0 opleidingen gevonden!
  Eveneens niets voor EFT of Emotional Freedom Techniques, dubieuze methodes die een zware zweem van pseudopsychologische kwakzalverij rond zich hebben.
 • Doula: 0 opleidingen gevonden!
 • Energetisch therapeut: 0 opleidingen gevonden!
 • Feng Shui: deze zoekterm was in februari enkel terug te vinden in de beschrijving van een opleiding. Gelijkaardige zoektochten leverden vandaag niets op. 0 resultaten dus!
 • Fytologie: de resultaten die deze zoekterm opleveren zijn interessant. In de beschrijving wordt geen gewag gemaakt van de term “fytologie”, maar dit blijkt vervangen te zijn door de frase “farmaceutische plantkunde” (voluit: Farmaceutische plantkunde en homeopathie (apothekersassistent)).
 • Healing: 0 opleidingen gevonden!
 • Lichaamstaalexpert: idem
 • Naturopaat: 0 opleidingen gevonden!
  Homeopatie (homeopaat etc.) vind ik enkel terug in de beschrijving van ‘apothekersassitent’ (zie hoger) en ‘Se-n-se apotheekassistent’.

Ik kan zelf wel bezwaren bedenken bij deze snelle, vuile zoektocht. Ik heb enkel de termen opgezocht die bij een vorige, soortelijke poging bedroevende resultaten opleverden. Ik heb amper of niet gezocht naar alternatieve termen. De vervanging van het woord ‘fytologie’ door ‘farmaceutische plantkunde’, terwijl de zoekterm ‘fytologie’ wel een resultaat oplevert, doet vermoeden dat er mazen in het net zijn. Ik heb niet gezocht naar termen die ik een vorige keer achterwege heb gelaten. Als ik vandaag “NLP” (neurolinguïstisch programmeren) ingeef, dan gaat de kwakmeter in het rood. Ik heb via de zoekfunctie van de website zelf gezocht. Zoals vorige keer beschreven, zijn er vaak verschillen tussen de VDAB-zoekfunctie en een zoektocht via google.be. De connecties met dubieuze partners lijken er nog steeds te zijn (zie niet zozeer hier, dan wel hier: “Een cursusje grootoudercoach, iemand?“).

Maar deze keer zijn de resultaten, ondanks de restricties en bezwaren, toch hoopgevend. De overduidelijke kwak lijkt te zijn opgekuist en alvast mijn vertrouwen in VDAB is er lichtjes op vooruitgegaan. Bedankt, VDAB!

Project Gutenberg, Pinterest vs antivaccinatie-activisme

pg58918.cover.mediumEerder deze week kondigde Project Gutenberg de e-publicatie aan van Alfred Russel Wallaces boek Vaccination a Delusion (1898). Project Gutenberg digitaliseert teksten die in de Verenigde Staten binnen het publieke domein vallen. Wallace is dan weer beroemd geworden door zijn briljante bijdragen aan de evolutietheorie zoals die uiteindelijk door Charles Darwin werd uitgeschreven.

Minder gekend is hij omwille van zijn geloof in allerlei dubieuze theorieën, waaronder spiritisme en zijn antivaccinatie-activisme. Vaccination a Delusion is dan ook een aanklacht tegen een artikel verschenen in de Lancet, het beroemde wetenschappelijke tijdschrift dat vaccinatie wél verdedigde.

Maar terug naar Project Gutenberg en de link naar Vaccination a Delusion die verscheen in dezelfde week dat Pinterest, de sociaalnetwerksite die fungeert als digitaal prikbord, aankondigde om “vaccination” als zoekterm te schrappen, net omdat er te veel fake informatie van antivaccinatie-activisten in de resultaten verscheen. Een kleine domper: de Nederlandse zoekterm “vaccinatie” is niet geblokkeerd.

Pinterest

Een tweede poging: terug naar Project Gutenberg en de link naar Vaccination a Delusion. Wat opvalt is de grandioze opmerking van de e-tekstbezorger van Project Gutenberg:

Transcriber’s Note: Vaccination is not a delusion. Thanks to vaccination, killer diseases such as small-pox, polio and tetanus have been more or less eliminated. The supposed link between vaccination and autism comes from one fraudulent study which actively falsified its data (BMJ 2011; 342:c7452). If you’re reading this with the aim of justifying not vaccinating yourself or members of your family, stop right there and go and read some modern-day science instead.

Uiteraard verwijst de tekstbezorger naar de affaire-Wakefield. Deze dokter pleegde onderzoeksfraude en stak de lont aan de moderne antivaccinatiegekte.

I <3 Project Gutenberg.

Wallace 02

Online zoeken, een snelcursus van de VDAB

In een vorig blogartikel had ik een lijstje opgesteld van de meest dubieuze opleidingen die aangeboden worden via de website van de VDAB. Ik ga deze lijst opnieuw onderzoeken, maar niet meer via Google, maar via de zoekmogelijkheden die de website van de VDAB aanbieden.

handlezen.jpg

De aanleiding van dit nieuw artikel is een tweet van @vdab_be, die ik deels besproken heb in het vorige artikel.

Katleen grootoudercoach 2

Voor mijn vorige artikelen heb ik louter gezocht via Google, bijvoorbeeld met de zoektermen “Bachbloessem” en “vdab”. Naar aanleiding van deze tweet hierboven heb ik mijn lijstje van meest dubieuze opleidingen door de zoekmotor van de VDAB zelf gehaald en gekeken naar de resultaten.

 • Alternatief Therapeut voor Dieren: deze opleiding lijkt niet meer in de databank te staan. Ik vind wel een cursus “Aan de slag met Dieren in de zorgsector”, georganiseerd door Centrum Voor Afstandsonderwijs. Op afstand. Dat Centrum voor Afstandsonderwijs haalde op 7 februari 2018 het vragenuurtje van het Vlaams Parlement.
 • Alternatief Voedingsdeskundige: strikt genomen vind ik deze cursus inderdaad niet meer terug in de databank. In vind wel tal van andere zeer twijfelachtige cursussen onder de noemer “voedingsdeskundige”. Mocht u benieuwd zijn hoe een voedingsdeskundige zich verhoudt tot een diëtist, dan raad ik van harte het artikel Er wordt gespeeld met de gezondheid van mensen aan (2 oktober 2014).
 • Aromatherapie: goed nieuws, niet terug te vinden via de website!
 • Bachbloesemtherapeut en Bachbloesemtherapeut voor Dieren: idem dito!
 • Bewustzijnscoach: slecht nieuws. Deze cursus wordt nog steeds aangeboden. Ik herhaal even de bezwaren die ik in een vorige post naar voren bracht.
  “Via Emotional Freedom Techniques verwerk je negatieve ervaringen en laat je destructieve gevoelens los (…)”, lezen we. Nou, dat zoeken we even op. “EFT, is een controversiële therapeutische interventietechniek gericht op desensitisatie. EFT is een van de methoden van de energiepsychologie, een van de alternatieve geneeswijzen.” (Wikipedia). Klinkt niet zo goed.
  “EFT is een vorm van emotionele acupressuur. (…) Bij EFT tik je met je vingertoppen op specifieke punten op je lichaam terwijl je je concentreert op je fysieke, emotionele of psychische pijn”, lees ik op de website van een promotor van EFT, en eerlijk gezegd, dat klinkt niet veel beter.
 • Doula: “Aan de slag als Doula/bevallingscoach (…) georganiseerd door Centrum Voor Afstandsonderwijs. We lezen verder: “Dankzij de flexibiliteit van een thuisstudie studeer je waar en wanneer je wil. Je krijgt een jaar lang begeleiding van een gepassioneerd docente en doorwinterd doula via een online platform. Deze geeft je praktijkgerichte oefeningen, uitgebreide feedback en tips uit haar carrière. Als je er klaar voor bent, leg je examen af op één van onze examenlocaties en als je slaagt, ontvang je het diploma!”
 • Energetisch Therapeut: wordt nog steeds aangeboden, “georganiseerd door Centrum Voor Afstandsonderwijs”.
 • Feng Shui: deze zoekterm leert ons vooral dat het mogelijk is om een controversiële term niet meer in de titel van de opleiding te zetten, maar om hem te verbergen in de beschrijving van de opleiding. Een les om te onthouden.
 • Fytologie: voor deze zoekterm geef ik de link naar de resultatenpagina. Interessant hier zijn de vermeldingen “Farmaceutische plantkunde en homeopathie (apothekersassistent)”.
 • Gemmotherapie: dit onderdeel van de zogenaamde Chinese Traditionele Geneeskunde staat niet meer in de databank. Via “Chinese” kom ik nog wel op een kwakcursus acupressuur. Het voordeel van de zoektocht via de website wordt duidelijk: men vindt ook zaken waar men niet op zoek naar is.
 • Handreflexoloog: bingo! “Handreflexologie is helemaal hot! Na deze hands-on thuiscursus heb jij de correcte technieken in handen om vrienden, collega´s, familie, je partner of klanten te ontstressen. In een letterlijke en figuurlijke handomdraai laat jij mensen terug bruisen van energie!” Het staat er echt, op de website van de VDAB. Om een of de andere bizarre reden wordt handreflexologie wel, maar voetreflexologie niet meer aangeboden.
 • Healing: “Georganiseerd door Centrum Voor Afstandsonderwijs”
 • Lichaamstaalexpert: ook deze opleiding wordt nog aangeboden.
 • Naturopaat: niet, voor homeopaat vind ik verschillende opleidingen terug.
 • Natuurlijke Geneeswijzen: blijkbaar niet meer in de databank.
 • Natuurvoeding: idem dito

Het dient gezegd, de resultaten van deze nieuwe zoektocht via de website lijken beter te zijn dan een zoektocht via Google. Maar heel bevredigend is dit niet: ik vind “voetreflexoloog” niet terug via de zoekmotor op de VDAB-website, maar wel via Google. En één klik later ben ik op de website van de aanbieder van de cursus (Centrum voor Afstandsonderwijs), nog een klik later kan ik mij registreren en inschrijven.

Het is natuurlijk vrij absurd om te suggereren dat men (1) niet mag googlen wanneer men naar een opleiding op de website van de VDAB zoekt, (2) dat men via Google “helaas” toch dubieuze cursussen op diezelfde website vindt, die (3) zogezegd niet meer aangeboden worden, (4) behalve wanneer me de inspanning doet om twee keer te klikken. En dit terwijl de echt absurde gevallen genre Lenormand-kaarten lezen wél helemaal verdwenen zijn! Ik kan me indeelden dat het Centrum voor Afstandsonderwijs blij is met wat lijkt op advertentieruimte op de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Het is ook heel bijzonder dat bepaalde opleidingen niet meer opduiken, niet via Google, en ook niet via de website, en dat sommige resultaten alleen opduiken bij een google-zoektocht. Maar om dat te begrijpen moet ik misschien eens een geschikte cursus zoeken. 

Dubieuze opleidingen en VDAB, terug in de tijd

logo_witopblauw

Vandaag vond ik tot mijn verbazing op de tafel in de lerarenkamer een kopie van een artikel uit De Tijd van 17 mei 2018, Een cursusje grootoudercoach, iemand?. Het is een striemend opiniestuk van een een tiental academici en experts. Meer bepaald van Katleen Gabriels (assistant professor filosofie en ethiek TU Eindhoven), Frederik Anseel (professor organisatiepsychologie King’s College London), Johan Braeckman (hoogleraar wijsbegeerte UGent), Gustaaf Cornelis (lerarenopleiding VUB), Ann Dooms (professor wiskunde VUB), Wouter Duyck (voorzitter opleiding psychologie UGent), Jimmy Koppen (wetenschappelijk medewerker geschiedenis VUB), Patrick Loobuyck (moraalfilosoof UA en UGent), Jean Paul Van Bendegem (hoogleraar wijsbegeerte VUB), Bart Van Kerkhove (professor wetenschapsfilosofie VUB en UHasselt) en Sylvia Wenmackers (wetenschapsfilosoof KU Leuven).

Om een of andere reden is dat stuk mij toen jammer genoeg volledig ontgaan, hoewel ook de nieuwswebsite van de vrt er een artikel aan gewijd heeft en Katleen Gabriels in de vrt-studie het opiniestuk kon toelichten. Zij begon met het te duiden als “een aanklacht tegen wanpraktijken van privéscholen”, hoewel ze dat laatste snel corrigeerde; het zijn “ondernemingen”. Enigszins modieus maar raak werd het samengevat als “fake education”.

Enkele citaten uit het opiniestuk (De Tijd, 17 mei 2018), dat trouwens zeer lezenswaardig én nog steeds actueel is:

Het afstandsonderwijs heeft honderden cursussen in de aanbieding. Talen en hobby’s, maar net zozeer bachbloesemtherapie, handlezen of grootouder­coaching. Deze privéscholen benadrukken dat ze gegarandeerde kwaliteit bieden. Al te vaak komen wij uit bij ‘docenten’ die zelf geen relevante opleiding genoten.

Een beetje verder lezen we:

In het Vlaams Parlement bond Ann Brusseel (Open VLD) de kat de bel aan. In De Tijd klaagde Frederik Anseel de wanpraktijken van coaches, vaak opgeleid aan zulke scholen, aan. En De Morgen berichtte recent over misleidende handelspraktijken door deze privéscholen. Test-Aankoop sprak zelfs over een structureel probleem na meerdere klachten te hebben ontvangen.

Onder het kopje VDAB, want blijkbaar gaat het over toenmalige (en huidige partners) van deze Dienst van de Vlaamse Overheid, lezen we dan het volgende:

Deels situeert dat probleem zich ook op het niveau van de VDAB. We zouden hopen dat de opleidingenzoeker op de site op zijn minst naar hogescholen of universiteiten verwijst. Probeer het zelf en geef ‘psychologie’ in als zoekterm op de website van de VDAB (via ‘Zoek een opleiding’). Uit de resultaten haalden we er 22 met letterlijk ‘psychologie’ in de titel: stuk voor stuk georganiseerd door NHA, Centrum voor Avondonderwijs of Laudius. Dit is geen onderwijs. Dit is business.

Ik zwier verbouwereerd dit artikel op Twitter in een bescheiden draadje, ik druk mijn verbazing uit over het feit dat deze malaise van schandalige opleidingen al zo lang duurt en ga terug werken.

Katleen grootoudercoach.jpg

De reactie van de VDAB laat niet op zich wachten. Deze keer is het niet de woordvoerder die reageert, maar @vdab_be zelf. Ook nu bekruipt mij het gevoel dat de communicatie vanuit de VDAB zéér bevreemdend is:

Katleen grootoudercoach 2

Wat ik meen te leren uit deze tweet.

Ten eerste leer ik dat, als ik online wil zoeken naar een opleiding die wordt aangeboden op de website van de VDAB, ik Google niet mag gebruiken. Ik moet blijkbaar de zoekmogelijkheden raadplegen die op de website van de VDAB aangeboden worden. Want zo werkt het internet, natuurlijk. Google brengt mij naar resultaten op de website van de VDAB die ik van de VDAB niet mag interpreteren als geldige resultaten. Ik kom hier later op terug.

Ten tweede: andermaal reageert @vdab _be in de tweet van 12 februari 2019 op het meest absurde voorbeeld uit het opiniestuk van mei 2018, namelijk op de cursus handlezen. En inderdaad, deze cursus wordt niet meer aangeboden. Dit hebben we ook gezien naar aanleiding van de commentaar van Eos, zoals vermeld in een vorig stuk. Dieter De Cleene vernoemt in zijn stuk “‘Kaartlezer, een beroep met toekomst!’ VDAB gaat opleidingen op de website kritisch doorlichten” (16 januari, 8 maanden na het opiniestuk in De Tijd) een cursus tarotkaartlezen en net die ronduit idiote opleiding verdwijnt dan prompt uit de databank. Ik leer hieruit dat alvast de meest dubieuze opleidingen die vermeld worden in de titel of in het stuk, de meeste kans maken om te verdwijnen uit de databank.

Ten derde: de verwijdering van kwakcursussen zoals Bachbloessem voor dieren, Lenormand kaartenlezen etc. leidt enigszins de aandacht af van de echt ernstige gevallen. Over de opleidingen met ernstigere implicaties, bijvoorbeeld de opleiding kindercoach, wordt met geen woord gerept. Ik citeer opnieuw uit het opiniestuk van Katleen Gabriels e.a.

En wat dacht u van kindercoach? Twaalf lessen, 549 euro bij het Centrum voor Avondonderwijs. Stage of relevante vooropleiding uiteraard overbodig. Na twaalf lessen, inclusief over traumaverwerking, mag de cursist een eigen praktijk starten. Ouders met een kind met gedragsstoornissen laten zich door de kindercoach een rad voor de ogen draaien. U zult de namen van de coaches waarschijnlijk niet tegenkomen op compsy.be, waar alleen erkende psychologen geregistreerd staan.

Meer nog, een snelle zoektocht via de website van de VDAB leert mij dat die opleiding van Kindercoach nu nog steeds wordt aangeboden door een partner die in het opiniestuk van acht maanden geleden gebrandmerkt wordt als een onverantwoorde opleiding aangeboden door een instantie die “fake education” verzorgt”.

Ik begrijp trouwens nu pas te volle deze reactie op twitter:

kindercoach

Maar ik leer tot slot uit de tweet van de VDAB dat het na Katleen Gabriels artikel acht maanden geleden allemaal niet zo dringend is. De VDAB tweette op 12 februari dat het een #workinprogress is. En nu wordt nog steeds beweerd dat de VDAB “dit in de gaten (blijft) houden“, dat ze “intussen aan een strenger kwaliteitskader (werken)” en dat ze het nog steeds kritisch aan het bekijken zijn. En dat terwijl de partners die aangeklaagd worden in het opiniestuk hun dubieuze opleidingen blíjven aanbieden via de website van de VDAB. #workinprogress oft #NotFrikkingUrgentAtAll?

VDAB revisited

Het is alweer twee weken geleden dat ik in de databank van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding heb gekeken, op zoek naar dubieuze opleidingen. De aanleiding toen was een bericht in verband met een cursus tarotkaarten, aangeboden op de website van de VDAB.

Of er iets veranderd is? Ik heb mijn lijst van twijfelachtige opleidingen vergeleken met het aanbod dat vandaag, 8 februari 2019, in de databank van de VDAB opleidingen terug te vinden is.

Kort samengevat: de opleidingen voor “Alternatief Therapeut voor Dieren” en “Bachbloesemtherapeut voor Dieren” zijn ondertussen uit de databank verwijderd.
De verschillende opleidingen “alterneuten voor menselijke patiënten” niet. En dat is een ongezonde situatie, pun intended omdat het zo verdomd schrijnend is.

Dit was het bericht via de Facebook-pagina van SKEPP, een dikke maand geleden:

Reacties van Dieter De Cleene (Eos), vrt en De Standaard volgden.‏

Op 24 januari schreef ik een korte samenvatting op mijn blog Kritische doorlichting, VDAB-stijl. Ik had een lijstje gemaakt met de meest dubieuze opleidingen die op de website van de VDAB aangeboden worden. Ik moest toen vaststellen dat “(t)ot nu toe zijn enkel de opleidingen voor kaartlezer volgens Lenormand verwijderd uit de databank, waarschijnlijk omdat dat in de titel van het Eos-artikel werd vermeld.”

Da’s pijnlijk weinig.

Ik heb vandaag uitgezocht of er in tussentijd iets veranderd is aan de lijst van de dubieuze opleidingen. Voor alle duidelijkheid: de opleidingen in kwestie worden enkel vermeld op de website van de VDAB, ze worden meestal niet erkend. De opleidingen worden niet door mensen van de VDAB gegeven, maar door partners. De opleidingen worden veelal niet erkend of terugbetaald via opleidingscheques (hoewel hier en daar nog steeds die suggestie wordt gewekt).

Het eerste dat me opvalt is dat mijn vaste gesprekspartner bij de VDAB weg is: de woordvoerster die me bedankte voor mijn “actieve monitoring” (en eigenlijk zou ik bedanken tussen aanhalingstekens moeten zetten) is blijkbaar vervangen.

De lijst dan:

Alternatief Therapeut voor Dieren: verdwenen. Jeuj. Goed begin.

Alternatief Voedingsdeskundige: nog steeds vermeld. Heel leuk voor gediplomeerde diëtisten (en klanten!), deze concurrentie van alterno’s, opgeleid via afstandsonderwijs met hulp van VDAB.

Aromatherapie: nog steeds op de site van VDAB. Oók nog steeds op de website van SKEPP: Aromatherapie: een reis in sprookjesland.

Bachbloesemtherapeut: meerdere cursussen in de aanbieding. Eens kijken wat ze daar bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij over te zeggen hebben: Pseudo-Geneeskruiden. Natuurlijk is niet veilig.

Bachbloesemtherapeut voor Dieren: verwijderd! Blijkbaar wordt er wel rekening gehouden met de opleidingen wanneer er dieren in het spel zijn…

Bewustzijnscoach: nog steeds in de databank. “Via Emotional Freedom Techniques verwerk je negatieve ervaringen en laat je destructieve gevoelens los (…)”, lezen we. Nou, dat zoeken we even op.  “EFT, is een controversiële therapeutische interventietechniek gericht op desensitisatie. EFT is een van de methoden van de energiepsychologie, een van de alternatieve geneeswijzen.” (Wikipedia). Klinkt niet zo goed. “EFT is een vorm van emotionele acupressuur. (…) Bij EFT tik je met je vingertoppen op specifieke punten op je lichaam terwijl je je concentreert op je fysieke, emotionele of psychische pijn”, lees ik op de website van een promotor van EFT, en eerlijk gezegd, dat klinkt niet veel beter.

Energetisch Therapeut zoekt “energetische blokkades die stress, vermoeidheid en mentale problemen veroorzaken” en laat “de universele levensenergie weer vrij (…) stromen door het lichaam en de geest van je cliënten!” Echt waar, VDAB?

Feng Shui? Op de website van VDAB. Zie ook het artikel Feng Shui is ordinaire oplichting. Wat is de rationale toch achter de vermelding van deze richting op de website van een officiële instantie?

Fytologie, ook present. Het “is de studie van farmaceutische plantkunde en homeopathie”, aldus de website van de VDAB.

Gemmotherapie: volgens “het vijf elementen systeem [sic] van de TCG en uitleg individuele gemmos [sic]”. Het is een “natuurlijke therapie maakt gebruik  van de eigenschappen van de embryonale plantaardige weefsels in hun groei”, aldus een bron van vakmensen: Gemmotherapie: het welzijn dankzij de knoppen. Moet een instelling van de Vlaamse overheid daar nu echt reclame voor maken? Voor een stukje Traditionele Chinese Geneeskunde? Mensen aanzetten tot het volgen van cursussen om op de kap van de zieke, desperate medemens geld te verdienen?

Handreflexoloog (“een goede aanvulling op de moderne Westerse geneeskunde”). VDAB vindt dit een legitieme opleiding met legitieme beroepskansen, ten koste van toekomstige klanten.

Happiness Coach: check.

Healing is volgens de VDAB ook nog een gat in de arbeidsmarkt: “een complementaire en holistische behandelingsmethode. Deze cursus leert jou de verschillende technieken om spiritueel te groeien.”

Lichaamstaalexpert: “Aan het einde van deze opleiding ben jij in staat mensen te doorgronden”. Zou het?

Naturopaat/Natuurlijke Geneeswijzen: niet medisch, maar zet wel aan tot het remediëren van klanten/patiënten met o.a. Bachbloessems!

Reflexoloog en voetreflexoloog: lees en huiver bij de medische claims die op de website van VDAB naar voren gebracht worden:

“Inhoud van de cursus • Inleiding, geschiedenis van de voetreflexzonetherapie • Doel van de reflexzonetherapie, neurofysiologie, indicaties en contra-indicaties en reacties.. • Topografie volgens Peter Mandel • Basishandgrepen • Osteologie en palpatoire anatomie van de voet • Reflexzones van hoofd en hals: theorie + praktijk • Reflexzones van wervelkolom, thorax en schoudergordel : theorie + praktijk • Bekkengordel : theorie + praktijk • Urologie: theorie + praktijk • Spijsverteringsstelsel: theorie + praktijk • Luchtwegen, longen en hart : theorie + praktijk • Lymfestelsel, Plexus Solaris: theorie + praktijk • Endocriene klieren: theorie + praktijk • Sleutelwoorden bij de Vijf elementen • Meridianenstudie: verloop, doelgebieden, energetische functies, relaties… • Behandelingsclassificatie: symptomatisch, Energetisch volgens TCG, fytotherapie..”

Veertien dagen geleden meldde de woordvoerder van de VDAB dat men de databank kritisch ging bekijken. Geen idee of dit nu al gebeurd is. Ook geen idee wat men bedoelt met “kritisch”, geen idee van de periode die men daar heeft voor uitgetrokken. Erger zou zijn dat dit wél gebeurd is en dat bovenstaande het resultaat is van een kritische doorlichting!

Maar zo pessimistisch wil ik niet zijn. Ik hoop van harte dat VDAB en de nieuwe woordvoerder ons binnenkort kunnen melden dat hun databank “geheald” is. Er zijn genoeg instanties die daarbij willen helpen, bij het wikken en wegen van cursussen, opleidingen e.d.

P.S.

Dit artikel is gebaseerd op een reeks tweets naar o.a. @vdab_be. Ondertussen is ook al de eerste, andermaal hoopgevende repliek van de nieuwe woordvoerder van de VDAB binnen. Anderzijds, men kan toch moeilijk verdedigen dat tenenlezer ‘voetreflexoloog’, Feng Shui-expert, Bachbloesemtherapeut “arbeidsmarktgerichte” opleidingen zijn. Opkuisen, die handel, VDAB! Volgende maand nog eens bekijken.

Kritische doorlichting, VDAB-stijl

Een dikke week geleden bonden Mario Van EsscheSKEPP Official en Dieter De Cleene van Eos Wetenschap de kat de bel nog maar eens aan: in de databank van de VDAB staan heel wat dubieuze opleidingen.

Een greep uit het aanbod:

Alternatief Therapeut voor Dieren
Alternatief Voedingsdeskundige
Aromatherapie
Bachbloesemtherapeut
Bachbloesemtherapeut voor Dieren
Bewustzijnscoach
Doula
Energetisch Therapeut
Feng Shui
Fytologie
Gemmotherapie
Handreflexoloog
Happiness Coach
Healing
Kaartlezen met Lenormand
Lichaamstaalexpert
Life Coach (Basis)
Life Coach (Gevorderden)
Mindfulness Coach
Natural Farming
Naturopaat
Natuurlijke Geneeswijzen
Natuurvoeding
Orthomoleculaire Voeding
Reflexoloog: Tenen Lezen
Voetreflexoloog (Basis)
Voetreflexoloog (Gevorderden)

‘Kaartlezer, een beroep met toekomst!’, was de schampere reactie in Eos. “VDAB gaat opleidingen op de website kritisch doorlichten” was de ondertitel van het stuk. Ook de website van vrtnws schreef “Geen opleidingen kaartlezen en bachbloesemtherapie meer op website VDAB“. Daaruit bleek dat de woordvoerder van de VDAB een opkuisactie had beloofd.

U bent ook benieuwd hoe het daar nu mee staat, met die “kritische doorlichting” van VDAB?

Ik wel.

Toegegeven, op de betekenis van zowel ‘kritisch’ als ‘doorlichting’ zit heel wat rek. Er werden geen criteria naar voren geschoven, geen periode afgebakend, maar toch.

De eerste dubieuze opleiding op mijn lijstje is Alternatief Therapeut Voor Dieren. Op de website de gebruikelijke buzz words, o.a. natuurlijke geneesmiddelen en alternatieve therapieën. bedoeld voor “dierenwinkels, dierenasielen, dierentuinen of landbouwers”.
Yep, landbouwers. De cursus Alternatief Therapeut Voor Dieren heeft blijkbaar de “kritische doorlichting” van de VDAB doorstaan: https://www.vdab.be/…/E20…/Alternatief_Therapeut_Voor_Dieren. Áls die kritische doorlichting al gebeurd is.

De volgende op mijn lijstje: Alternatief Voedingsdeskundige. Kritisch doorgelicht en goedgekeurd(?). Staat nog steeds in de databank: https://www.vdab.be/…/Alternatief_Voedingsdeskundige-ANTWER…

Next: Aromatherapie.
Van ‘tzelfde: https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/E20525/Aromatherapie

Bachbloesems dan. Die cursussen zouden uit de databank gehaald zijn, aldus het vrtnws-artikel “Geen opleidingen kaartlezen en bachbloesemtherapie meer op website VDAB“. Maar dat klopt niet: https://www.vdab.be/opleidingen/…/E16486/Bachbloesemtherapie. Zouden cursussen over bachbloesems dan toch “een meerwaarde zijn voor de arbeidsmarkt”, zoals de VDAB-wordvoerder het stelde. Maar moet die meerwaarde primeren op de volksgezondheid?

Ik heb de indruk dat VDAB of de partners niet alfabetisch aan de opruimactie zijn begonnen. Dan ga ik even naar de P van parapsychologie (https://www.vdab.be/opleiding…/aanbod/E16725/Parapsychologie) en van pendelen (https://www.vdab.be/…/E167…/cursus/166073/Pendelen-ANTWERPEN). Ook niet.

Twee lettertjes terug: N van naturopaat? https://www.vdab.be/…/…/Aan_de_slag_als_Naturopaat-ANTWERPEN. Natuurlijke geneeswijzen? https://www.vdab.be/…/aanbod/E16699/Natuurlijke_geneeswijzen
B van Bingo!

Ik heb ook goed nieuws! Bij de K van ‘kwakzalverij’ vind ik niets terug in de databank. Ook ‘Oplichterij’, ‘Misbruik van goedgelovige zieken’ staan er ook niet meer in. Waarschijnlijk kritisch doorgelicht. Hoezee!

Tot nu toe zijn enkel de opleidingen voor kaartlezer volgens Lenormand verwijderd uit de databank, waarschijnlijk omdat dat in de titel van het Eos-artikel werd vermeld.

Ik besef heel goed dat de opgesomde opleidingen niet door de VDAB zelf worden gegeven, maar door hun partners. Als ik me niet vergis, zijn de meeste van die opleidingen zelfs niet erkend door de VDAB. Maar dat is natuurlijk het punt niet. Het is heel bizar dat een officiële dienst van de Vlaamse Overheid zijn databanken laat kapen door aanbieders van zeer dubieuze cursussen. Niet alleen time, maar ook webruimte is money. Én de VDAB ligt al enige tijd onder vuur omwille van de bizarre en dubieuze organisaties en partners. Eentje daarvan, TalentTester, leidde via een kritische doorlichting naar de Skeptische Put: https://skepp.be/…/nancy-steels-en-veerle-dobbelaere-van-ta…

Blijven natuurlijk de vragen:
– Moet/mag de VDAB een forum bieden aan die verkopers van kwakzalverij, oplichterij en dies meer?
– Werd die databank “kritisch doorgelicht” of wordt ze doorgelicht? Wanneer?
– Wat zijn daarvoor de criteria?

En natuurlijk:
– Hoe zwaar weegt het argument “meerwaarde voor de arbeidsmarkt”?

Wordt het niet stilaan tijd dat de VDAB hier heel klaar en duidelijk over communiceert en er werk van maakt?

Edit
Een eerste reactie van Shaireen Aftab, de woordvoerder van de VDAB (24/01/2019):

Filip Van Beurden: 200 jaar homeopathie

Leuk nieuws: van skeptische buddy Filip Van Beurden verschijnt vandaag 200 jaar homeopathie. Een onverdund kritische bespreking. Het is ondertussen nummer vier in de skeptische reeks van inleidende, kritische boeken, een samenwerking tussen SKEPP en Academic and Scientific Publishers (ASP), gecoördineerd door Johan Braeckman.

Auteur Filip Van Beurden (geb. 1968) is ingenieur elektromechanica, heeft een grote interesse in organische chemie en is reeds jaren actief lid van SKEPP. Samen schuimen we al eens een spirituele beurs af, op zoek naar genezende kristallen, heilzaam engelenwater en vlotpratende mediums.

In een luttel aantal bladzijden weet Filip Van Beurden op een vrij objectieve maar kritische wijze homeopathie uit de doeken te doen, waarbij hij ook de populaire misverstanden over deze vorm van alternatieve geneeskunde haarfijn uitlegt, inclusief misverstanden die vaak net door fervente aanhangers worden gedebiteerd. Van Beurden bespreekt verder de geschiedenis, de basisprincipes en de huidige homeopathische industrie en stelt daar de huidige stand van de wetenschap tegenover. Ook de Europese regelgeving wordt onder de loep gehouden.

200 jaar homeopathie is een vlotgeschreven boekje dat net omwille van zijn compactheid niet mag ontbreken in de bibliotheek van een kritische denker. Van Beurden wil niet zozeer de confrontatie aangaan, dan wel zo correct mogelijke, verifieerbare informatie aanreiken. En dat maakt het eveneens tot een uitstekend cadeau voor liefhebbers van homeopathie.

Kanker en alternatieve therapieën: van abrikozenpitten tot zuurzakthee

Net als de meeste verenigingen die kritisch denken willen stimuleren, is de Good Thinking Society verontrust door de vele inzamelacties die als doel hebben ernstig zieken alternatieve therapieën te laten ondergaan die niet door de reguliere geneeskunde erkend worden en die niet gestaafd worden met solide bewijzen.

De Good Thinking Society heeft onderstaande lijst van dubieuze therapieën samengesteld die ze zijn tegengekomen in de beschrijvingen van zulke inzamelacties (vooral voor kankerpatiënten). Ik heb deze tekst vertaald in opdracht van SKEPP. Prof. Em. Dr. Wim Betz, erevoorzitter van deze organisatie, heeft de tekst duchtig gecorrigeerd en aangevuld, waarvoor zéér veel dank!

WOORDENLIJST

Abrikozenpitten
Acupunctuur
Alkali-dieet
Alkali-water
Amalgaan verwijderen
Amygdaline
Antineoplastontherapie
Antioxidanten
Anti-zuurdieet
Asyramachine
Ayurveda
B17
Basisch Kangen-water
Biomagnetisme
Bioresonantie
Biovoeding
Budwig-dieet
Budwig-protocol
Burzynski, Stanislaw
Cannabidiol
Cannabinoïde
Cannabisolie
Catumaxomab
CBD
Chelatietherapie
Coffee enema (Eng.)
Curcumine
Darmspoeling
Dendritische celtherapie
Detox (van de lever)
Dowsing (Eng.)
Essiac-thee
Fotoferese
Fytonutriënten
Ganoderma lucidum
GcMAF
Geïoniseerd alkali water
Gerson-dieet
Gerson-therapie
Gesteelde lakzwam
Graviolathee
Groentesappen
Guanábanathee
Homeopathie
Hyperbare kamer
Hyperthermie
Immunotherapie
Iscador
Juicing (Eng.)
Kangen-water
Ketogeen dieet
Klister
Koffieklysma
Koffielavement
Kurkuma
Kwikamalgaan verwijderen
Laetrile
Leverdetox
Leverontgifting
Lingzhi paddenstoel
Magneetveldtherapie
Maretak
Marihuana
Melatonine
Miracle Mineral Solution
Mistletoe
MMS
Ojibwa-thee
Ozontherapie
Pancreatische enzymen
Paranormale heelkunde
PDL1-vaccinatie
Proton radiotherapie
Protonentherapie
Psychic surgery (Eng.)
Radiësthesie
Rauwe groentesappen
Raw veg
Reiki
Reishi paddenstoel
Removab
Rick Simpsons’ olie
Sappen
Scalaire golftechnologie
Scalaire technologie
Soursup tea (Eng.)
TACE-therapie
Thermische beeldvorming
Thermografie
Traditionele Indiase geneeskunde
Urinetherapie
Viscum album
Vitamine B17
Vitamine C
Wichelroede
Zuur-basedieet
Zuurstoftherapie
Zuurzakthee

Dr. Alice Howarth van DrAlice.blog heeft deze lijst mede mogelijk gemaakt. Dr. Howarth heeft een PhD in kankeronderzoek aan de Universiteit van Liverpool.

Rest mij nog Michael Marsh van de Good Tinking Society te bedanken voor de toestemming om deze tekst te vertalen.

 

TE RAADPLEGEN BRONNEN

Nederlandstalig

 Engelstalig

* * *

ABRIKOZENPITTEN
Verwante termen: laetrile, amygdaline, (‘vitamine’) B17

Beschrijving
Laetrile, of ‘vitamine’ B17 is een synthetische vorm van amygdaline, een stof die aangetroffen wordt in de pitten en zaden van verschillende vruchten, waaronder abrikozen. Vermaalde abrikozenpitten worden gepromoot als totaalbehandeling tegen kanker. Patiënten nemen ofwel de pitten in poedervorm of als tabletten.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er bestaat geen bewijs voor de bewering dat laetrile of abrikozenpitten doeltreffend zouden zijn in de behandeling tegen kanker. Laetrile en abrikozenpitten bevatten cyanide. Hoge doses of langdurig gebruik kunnen leiden tot cyanidevergiftiging. Zie ook Cancer Research UK en Kanker en voeding.

 

ACUPUNCTUUR

Beschrijving
Acupuncturisten gebruiken naalden om ‘meridiaanpunten’ te stimuleren en de energiestroom (of chi, ki, qi) beter te laten vloeien. Er zijn acupuncturisten die beweren dat een verstoorde energiestroom de oorzaak zou zijn van de ziekte. Sommigen bieden een behandeling aan om de neveneffecten van de chemotherapie te verzachten, anderen gaan veel verder en beweren dat hun acupunctuurbehandeling kanker kan genezen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er zijn zwakke aanwijzingen dat acupunctuur doeltreffend zou kunnen zijn bij het onderdrukken van misselijkheid. Er is evenwel geen bewijs voor de bewering dat acupunctuur helpt bij het herstel of dat het kanker kan genezen.

 

ALKALI-DIEET
Ook gekend als: zuur-basedieet, anti-zuurdieet

Beschrijving
Dit dieet is gebaseerd op de overtuiging dat kanker gedijt in een zuur milieu. Men probeert de pH-waarde van het lichaam te veranderen om zo het milieu minder voordelig voor de kanker te maken. Sommige beoefenaars van alternatieve geneeskundige praktijken promoten dit als een directe behandelingswijze tegen kanker. Sommigen beweren zelfs dat chemotherapie de werking van dit dieet verhindert.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er zijn geen bewijzen voor de bewering dat de pH-waarde in het lichaam dramatisch veranderd kan worden en dit te overleven, en er zijn evenmin bewijzen dat het basisch (alkalisch) maken van het lichaam een negatief effect heeft op de kanker en/of veilig is voor de patiënt. Zie ook Wikipedia en Voeding en Kanker.

 

ANTINEOPLASTONTHERAPIE

Beschrijving
Stanislaw Burzynski promoot zijn uitvinding in zijn privékliniek in Houston, Texas. De therapie is gebaseerd op het idee dat peptiden die geïsoleerd werden uit urine, gebruikt kunnen worden om kanker te genezen. Na decennia van ‘klinische testen’, met een enorm kostenplaatje voor patiënten die hieraan willen deelnemen, zijn er nog geen betekenisvolle data gepubliceerd. Tal van patiënten waren de aanleiding voor prominente geldinzamelacties, maar zijn later gestorven. De kliniek is regelmatig betrokken in rechtszaken aangespannen door zowel patiënten als toezichthouders.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen bewijs dat deze therapie doeltreffend is, wel is er substantieel bewijs dat men patiënten valse hoop verkoopt, dat hun laatste spaargeld afhandig wordt gemaakt en dat ze aangezet worden om legitieme behandelingen op te geven. Zie ook Wikipedia.

 

ANTIOXIDANTEN

Beschrijving
Supplementen met antioxidanten worden zeer vaak voorgesteld als preventieve middelen tegen kanker. Antioxidanten worden in het lichaam gebruikt om cellen te beschermen tegen de gevolgen van vrije radicalen. Vrije radicalen worden  geproduceerd in het lichaam als normaal onderdeel van bepaalde biologische processen. Het lichaam zorgt voor een evenwicht tussen antioxidanten en vrije radicalen en gebruikt zelfs vrije radicalen voor het immuunsysteem. Bepaalde beoefenaars van alternatieve geneeskunde staan achter het gebruik van antioxidanten ter preventie en/of genezing van kanker.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen bewijs voor de bewering dat supplementen met antioxidanten een positieve werking hebben wat betreft de preventie of behandeling van kanker. Anderzijds hebben recente experimenten aangetoond dat onder bepaalde condities antioxidanten de groei van kankercellen kunnen bevorderen. Zie ook Stichting tegen Kanker en Voeding en kanker.

 

ASYRAMACHINE
Verwante term: bioresonantie

Beschrijving
Deze machine meet “de galvanische huidreactie van patiënten” door middel van een scala aan ‘vibraties’ die doorheen twee handvaten wordt gestuurd. Het wordt gebruikt om ziekten te diagnosticeren en om de vooruitgang van het genezingsproces te meten.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen bewijs dat de machine eender welke ziekte kan detecteren of diagnosticeren. Dit is eigenlijk niet meer dan de elektrische weerstand meten tussen twee punten op de huid. Dat kan je zelf ook met een eenvoudige multimeter, die de spanning en de weerstand meet, en die voor een tiental euro in elke doe-het-zelfzaak te vinden is. Die weerstand varieert naargelang de kracht van knijpen, de vochtigheid en emoties. Het is dezelfde eenvoudige ‘technologie’ als bij leugendetectors en de Scientology’s e-meter. Het is zeer schadelijk wanneer dit tuig gebruikt wordt als enig middel om het ziekteverloop en de doeltreffendheid van behandelingen te meten.

 

AYURVEDA

Beschrijving
Ayurveda is een Indiaas medisch systeem waarin onder andere kruidenbehandelingen, artisanaal gemaakte middeltjes, homeopathie, massages een belangrijke rol spelen. Het wordt door sommige beoefenaars beschouwd als een volwaardig alternatief voor conventionele, ‘westerse’ geneeskunde.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er bestaan geen enkel bewijs dat ayurveda een doeltreffende behandeling heeft tegen kanker of dat het kanker kan genezen. Voorstanders hebben de neiging om de conventionele, legitieme geneeskunde af te schilderen als minderwaardig. Ayurvedische middelen blijken vaak zware metalen en andere vervuilende stoffen te bevatten in gevaarlijke hoeveelheden. Meerdere gevallen van vergiftiging werden beschreven.

 

BIOMAGNETISME
Verwante term: magneetveldtherapie

Beschrijving
Therapeuten die biomagnetisme in hun praktijk gebruiken, suggereren dat alle ziekten te wijten zijn aan een onevenwicht  in het lichaam. Magneetveldtherapie is een behandeling waarbij twee magneten gebruikt worden om onevenwichtige gebieden in het lichaam te ‘depolariseren’. Zie ook LiveScience.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen bewijs voor de bewering dat magneten het lichaam kunnen ‘depolariseren’ en evenmin dat ze zouden helpen bij het behandelen of genezen van kanker.

 

BIOVOEDING

Beschrijving
Sommige beoefenaars van alternatieve medische praktijken suggereren dat bio-voeding meer nutriënten heeft dan conventionele gewassen. Er is geen enkel bewijs dat deze claim ondersteunt. Bio-voeding wordt voorgesteld als een preventief of zelf curatief middel voor kanker omdat het respectievelijk minder pesticiden en meer voedingsstoffen zou bevatten.

Doeltreffendheid / Risico’s
Hoewel er enig bewijs is voor de relatie tussen voedingsgewoonten en het risico op kanker, is er geen bewijs voor de bewering dat een dergelijk dieet kanker kan bestrijden of genezen. Er is evenmin enig bewijs dat bio-gewassen beter zouden zijn in termen van risicovermindering van kanker dan andere gewassen. Zie ook de bevindingen van de ‘One Million Women Study’ door de Universiteit van Oxford.

 

BUDWIG-DIEET
Ook gekend als: Budwig-protocol

Beschrijving
Het Budwig-dieet werd opgesteld in de jaren 1950 en is gebaseerd op de inname van lijnzaadolie in combinatie met magere verse kaas (cottage cheese) of melk met zeer veel fruit, groenten en vezels, en met minder suikers, vlees en vetten.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen enkel bewijs voor de bewering dat het Budwig-protocol kanker kan behandelen of genezen. Zie ook Cancer Research UK.

 

CANNABISOLIE
Verwante termen: cannabidiol (CBD), cannabinoïde, marihuana

Beschrijving
Cannabinoïde of cannabisolie worden vaak voorgesteld als kankerbehandelingen. Terwijl er enig bewijs is dat cannabinoïden de groei van en tumor zou kunnen afremmen in het laboratorium, is er geen bewijs dat dit ook het geval is bij menselijke patiënten, deels omwille van de wettelijke moeilijkheden rond dit soort onderzoeken. Men weet dat cannabis patiënten helpt bij het verdragen van de neveneffecten van bepaalde kanker- en chemotherapieën omdat het pijn kan verlichten en misselijkheid kan onderdrukken. Voor een goede samenvatting, zie National Cancer Institute, Cancer Research UK en Stichting tegen kanker.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen enkel bewijs voor de bewering dat cannabisolie kanker kan genezen. Er zijn aanwijzingen dat gezuiverde cannabinoïde stoffen de groei van kanker zou kunnen vertragen maar enkel met hogere doses dan in cannabisolie wordt aangetroffen.  Zie ook Voeding en kanker.

 

CHELATIETHERAPIE

Beschrijving
Chelatietherapie is een nuttige techniek om zware metalen uit het lichaam te verwijderen bij een vergiftiging (bijv. loodvergiftiging). De synthetische stof EDTA wordt in de bloedbaan gebracht waar het zich bindt aan zware metalen en dan via urine of stoelgang verwijderd wordt uit het lichaam. Sommige  alternatieve behandelaars beweren dat chelatie ook kan gebruikt worden om zowat alles, aderverkalking en ook kanker, te behandelen of te voorkomen door middel van het verwijderen van ‘toxines’ of schadelijke stoffen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen enkele aanwijzing voor de bewering dat chelatietherapie aderverkalking, kanker of enige ziekte kan voorkomen of behandelen, bovendien kan het gevaarlijk tot dodelijk zijn.

 

CURCUMINE
Verwante termen: kurkuma

Beschrijving
Het is een specerij, afkomstig van een Indische plant, en een bestanddeel van curry.
Van het actieve bestanddeel van kurkuma, curcumine, wordt gezegd dat het kanker kan behandelen. Voorstanders verwijzen naar streken waar veel kurkuma gegeten wordt en menen dat er in die regio’s een kleiner aantal kankers worden vastgesteld. Deze ‘behandeling’ wordt meestal toegediend in de vorm van supplementen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor de bewering dat supplementen met curcumine of kurkuma kanker kan helpen voorkomen of genezen. Zie ook Stichting tegen Kanker, Gezondheid en Wetenschap en Voeding en kanker.

 

DENDRITISCHE CELTHERAPIE

Beschrijving
Dendritische celtherapie is een vorm van immunotherapie waarbij door middel van een vaccinatie-achtige procedure bepaalde lichaamscellen kunnen aangezet worden om afweerstoffen aan te maken die kankercellen kunnen uitschakelen. Deze therapie wordt onderzocht en gebruikt in de reguliere geneeskunde en vaak misbruikt door uitoefenaars van alternatieve geneeskundige praktijken. Zie ook TegenKanker.nl.

Doeltreffendheid / Risico’s
Immunotherapieën die gebaseerd zijn op vaccinatie vereisen dat er nauwkeurig wordt vastgesteld welke specifieke proteïnes de kanker van een patiënt heeft om zo het vaccine op maat aan te passen. Lichaamseigen dendritische cellen worden afgenomen, in het labo gekweekt, dan in contact gebracht met cellen van de eigen tumor, en zo “getraind” om die bepaalde tumor te herkennen. Wat de alternatieven onder die naam verkopen lijkt er maar van verre op. Ze  hebben geen cellen van de eigen tumor, te moeilijk of te omslachtig ?Zie ook NCI.

 

ESSIAC-THEE
Ook gekend als: Ojibwa-thee

Beschrijving
Essiac-thee wordt gemaakt van kliswortel, schapenzuring, rode iep en Russische rabarber (Rheum palmatum), al dan niet in combinatie met andere planten of kruiden. Zie ook Cancer Research UK.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er zijn geen aanwijzingen dat Essiac-thee kanker kan behandelen of genezen.

 

FOTOFERESE

Beschrijving
Dit is een conventionele therapie om T-cellymfoom (een soort leukemie) te behandelen. Het bloed van de patiënt wordt behandeld met een fotosensibiliserende stof en blootgesteld aan UV-licht om de T-cellen te beschadigen. De beschadigde T-cellen kunnen dan gemakkelijker vernietigd worden in het lichaam. Deze behandeling werkt alleen bij maligne lymfoom.

Doeltreffendheid / Risico’s
De therapie kan enkel uitgevoerd worden in een labo van hoog niveau, door medische professionals die de grenzen van de behandeling begrijpen en die de behandelingen kunnen afstemmen op de vereisten van de patiënten.

 

FYTONUTRIËNTEN

Beschrijving
Fytonutriënten zijn voedingsstoffen uit planten. Vandaar dat er voor elke nutriënt andere claims worden gemaakt en voor sommige van die beweringen zijn er al iets meer bewijzen dan voor andere. Sulforafaan, bijvoorbeeld, dat aangetroffen wordt in broccoli, zou misschien enige waarde kunnen hebben in de preventie van kanker. Zie Cancer Research UK.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er zijn aanwijzingen dat er een verband zou kunnen zijn tussen eetgewoonten en het risico op kanker. Er zijn evenwel geen bewijzen dat het volgen van een bepaald dieet kanker kan bestrijden of genezen. Voor de nutriënten die in het labo de groei van kanker zouden kunnen vertragen, zijn er echter minimale bewijzen die slechts gelden in zeer specifieke omstandigheden. De doses konden niet gerepliceerd worden door middel van supplementatie of diëten. De verkochte producten zijn meestal mengelingen met weinig betrouwbare samenstelling. Sommige bestanddelen van planten verhogen zelfs het risico op kanker. ( aristolochia, asparagine, aflatoxines,…)

 

GcMAF (Gc protein-derived macrophage activating factor)

Beschrijving
GcMAF is een proteïne die betrokken is bij de regeling van cellen in het immuunsysteem. In 2008 was er een hype rond een onderzoek dat suggereerde dat de injectie van GcMAF gebruikt zou kunnen worden als een geneesmiddel tegen kanker. Het artikel werd later teruggetrokken en de klinische onderzoeken die het gebruik van GcMAF nagaan zijn gebaseerd op een niet al te wetenschappelijke methode. Tal van beoefenaars van alternatieve prakijken promoten deze therapie nog steeds ondanks het gebrek aan goede bewijzen. Zie ook Cancer Research UK en het Antikankerfonds.

Doeltreffendheid / Risico’s
De bewijzen die het gebruik van GcMAF in de behandeling van kanker ondersteunen, zijn onbetrouwbaar. Veel meer onderzoek is nodig.

 

GERSON-DIEET
Ook gekend als: Gerson-therapie

Beschrijving
De Gerson-therapie werd in de jaren 1900 ontwikkeld door Max Gerson. De therapie is gebaseerd op een regime van rauwe bio-sappen (om het uur), vijf of meer koffielavementen per dag en zeer veel supplementen. De voorschriften voor dit regime zijn zeer strikt en dwingend en vereisen dat patiënten zich voor twee à drie weken laten opnemen in een kliniek, vaak in Mexico.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er zijn geen aanwijzingen voor de bewering dat het Gerson-dieet werkt. Men riskeert wel gezondheidsproblemen omdat het overdreven nuttigen van sappen erg kan verzwakken en ernstige darmproblemen kan veroorzaken. Lavementen kunnen dan weer duizeligheid en beroertes veroorzaken, én kunnen dodelijk zijn. Zie ook Cancer Research UK en Good Thinking.

 

GESTEELDE LAKZWAM
Ook gekend als: lingzhi paddenstoel (extracten), reishi paddenstoel (extracten), Ganoderma lucidum

Beschrijving
Van extracten van de gesteelde lakzwam wordt beweerd dat ze kanker kunnen genezen. Dat zouden ze doen door het immuunsysteem te verbeteren en de kankercellen te vernietigen. Deze extracten worden geadverteerd in kringen van voorstanders van de traditionele Chinese en Oosterse geneeskunde.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen bewijs voor de bewering dat extracten van deze paddenstoelen kanker kunnen genezen. Er zijn enkele prille aanwijzingen dat ze het immuunsysteem zouden kunnen ondersteunen. Zie Cancer Research UK.

 

HOMEOPATHIE

Beschrijving
Homeopathie is een alternatieve therapie gebaseerd op het zogenaamde gelijksoortigheidsbeginsel: een stof die dezelfde symptomen oproept als de ziekte, kan die ziekte genezen. Homeopathische middelen worden gemaakt door het verdunnen van actieve ingrediënten in water of melksuiker. Die zijn zo extreem verdund dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat homeopathische middelen met een 24D of 12C-verduning of hoger nog één molecule van het actieve bestanddeel bevatten. De meeste homeopathische middelen zijn verkregen door verdunningen ver boven deze grens.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen enkel bewijs voor de bewering dat homeopathie helpt bij de behandeling van eender welk gezondheidsprobleem, inclusief kanker. Zie ook NHS, Cancer Research UK en Vereniging tegen de Kwakzalverij.

 

HYPERTHERMIE

Beschrijving
Er is bewijs dat het plaatselijk verwarmen van een tumor de kankercellen gevoeliger kan maken aan andere vormen van behandeling zoals radio- of chemotherapie en zo de resultaten van die behandelingen positief kan beïnvloeden. Of hyperthermie als behandeling op zich kan gebruikt worden, is niet bewezen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Of uitoefenaars van alternatieve geneeskundige praktijken hyperthermiebehandelingen correct uitvoeren is nog maar de vraag. Aangezien velen onder hen de conventionele therapieën verwerpen, is er een reëel risico dat ze de therapie zullen toepassen zonder bijbehorende radio- of chemotherapie, waardoor de mogelijke waarde van de behandeling minimaal wordt.

 

IMMUNOTHERAPIE

Beschrijving
Immunotherapie is een containerbegrip dat verwijst naar elke therapie die het immuunsysteem van de patiënt zelf gebruikt. Immunotherapie is een veelbelovende techniek, op maat van de individuele patiënt, maar nog zeer duur en technisch zeer complex, dus nog experimenteel. Het maakt gebruik van conventionele behandelingen zoals chemotherapeutische middelen met antilichamen of behandelingen die afweercellen activeren zoals T-cellen of dendritische cellen. Beoefenaars van alternatieve geneeskunde, daarentegen, gebruiken vaak deze term om te verwijzen naar alternatieve therapieën die claimen het immuunsysteem te boosten, ondanks het gebrek aan bewijs.

Doeltreffendheid / Risico’s
Aangezien beoefenaars van alternatieve praktijken deze term steeds vaker gebruiken in verband met behandelingen die niet ondersteund worden met bewijzen, wordt het voor een leek moeilijk om uit te maken welke therapieën echt zijn en welke niet. Zoals bij elke behandeling is het ook in dit geval belangrijk om zich te laten bijstaan door een medisch experten team, liefst verbonden aan of in samenwerking met een erkende universiteit.

 

ISCADOR
Verwante term: maretak, viscum album, mistletoe

Beschrijving
Iscador is een onderdeel van een reeks behandelingen gebaseerd op de injectie van maretakextracten De aanhangers van de antroposofie, een alternatieve filosofie of religie met medische doctrines, geloven dat, vermits maretak zich als een kanker op een boom gedraagt, het kanker bij mensen zal genezen (leer der signaturen). Ze beweren ook dat de injecties het immuunsysteem boosten en tumoren verkleinen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Maretakextracten zijn uitgebreid onderzocht. Deze studies hebben serieuze tekortkomingen wat experten op het terrein doet twijfelen aan de geldigheid van de bevindingen. Er worden ook nog bewijzen aangehaald dat rechtstreeks inspuiten in een tumor cellen vernietigt, maar erg overtuigend is dat niet, dat doet inspuiten met water ook. Iscador zou niet gebruikt mogen worden als  behandeling zonder overtuigende bewijzen. Zie ook Stichting tegen Kanker.

 

KANGEN-WATER
Ook gekend als: geïoniseerd alkaline water, basisch kangen-water, alkaline water

Beschrijving
Kangen-water is ‘basisch (alkalisch) water’ met een pH-waarde tussen 8,5 en 9,5. Het wordt gemaakt via elektrolyse van water waarbij minerale zouten zijn toegevoegd. Beoefenaars van alternatieve medische praktijken beweren dat kanker gedijt in zure milieus en dat het drinken van basisch water de pH-waarde in het lichaam kunnen wijzigen en dat zo kanker kan behandeld worden.

Doeltreffendheid / Risico’s
De nieren regelen de pH-waarden in het bloed en een verandering van dieet kan dit niet zomaar overnemen. Er is geen enkele aanwijzing dat het drinken van basisch water kanker kan behandelen. Hoge innames van basisch water kan evenwel de gezondheid schaden. Zie ook Gezondheid en Wetenschap.

 

KETOGEEN DIEET

Beschrijving
Dit dieet bevat veel vetten en weinig koolhydraten en eiwitten. Alle cellen hebben energie nodig, dat wordt meestal geleverd als het koolhydraat (suiker)glucose. Het is eigenlijk een vorm van uithongeren zodat het lichaam gedwongen wordt om  vetten te verbranden en om te zetten in glucose.  Het wordt voorgesteld als een methode om van kanker te genezen,  gebaseerd op de mythe dat kankercellen steeds meer terugvallen op suiker dan op andere cellen en dat daardoor het dieet de kanker kan ‘uithongeren’.

Doeltreffendheid / Risico’s
 De bron van die energie, het dieet wijzigen, verandert niets aan de energie die beschikbaar is voor de kankercellen. Mensen op een ketogeen dieet zullen glucose aanmaken van hun reserves. Kankercellen zullen dus niet ‘uitgehongerd’ worden door dit dieet. Zie Anaximperator blog voor een goede beschrijving van suikerarme diëten. Zie Voeding en kanker. Vetverbranding met tekort aan koolhydraten kan leiden tot ketosis, met bewustzijnsstoring, coma en zelfs overlijden.

 

KOFFIELAVEMENT
Ook gekend als: koffieklysma, darmspoeling, klister. Eng. coffee enema

Beschrijving
Koffielavementen worden vaak gebruikt in de Gerson-therapie en worden aangeprezen door beoefenaars van alternatieve medische praktijken als detox, slakken verwijderen of leverontgifters voor kankerpatiënten.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen bewijs voor de bewering dat koffielavementen de lever of ingewanden kunnen ontgiften. Er zijn geen aanwijzingen dat het kanker kan helpen behandelen. Koffielavementen houden een gezondheidsrisico in en kunnen leiden tot een onbalans van de kaliumniveaus in het lichaam, wat op zijn beurt dan weer kan leiden tot hartproblemen en zelfs de dood. Zie Cancer Research UK voor details in verband met de Gerson-therapie en Good Thinking Society.

 

KWIKAMALGAAN VERWIJDEREN
Verwante term: amalgaan verwijderen

Beschrijving
Amalgaam is een mengeling van metalen die door tandartsen gebruikt wordt om gaatjes in tanden te vullen. Sommige gelovigen in alternatieve behandelingen beweren dat het kwik in die amalgaanvulling voor tanden kanker en veel meer andere problemen kan veroorzaken door ‘neurotoxiciteit’. Het kwik zou het immuunsysteem ontregelen. Dit vermeende effect zou ook een doeltreffende kankerbehandeling verhinderen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen enkel bewijs dat de claim ondersteunt dat amalgaanvullingen het risico op kanker vergroten of dat ze een verwoestend effect hebben op het immuunsysteem.
LEVERONTGIFTING
Verwante termen: leverdetox, detox

Beschrijving
Zeer veel beoefenaars van alternatieve geneeskundige praktijken suggereren dat vergif in het lichaam kanker veroorzaakt of dat het geproduceerd wordt door kanker (of beide). Omdat te voorkomen en/of te genezen moeten patiënten ontgift worden, een zogenaamde detox ondergaan. Sommige van deze beoefenaars gebruiken vooral protocollen waarvan ze claimen dat ze de functies van de lever stimuleren en anderen moedigen hun klanten zelfs aan om supplementen van leverextracten in te nemen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Het menselijk lichaam is goed  uitgerust om via lever, nier en darmen het lichaam te ontgiften. Er is geen enkele aanwijzing voor de bewering dat detox-kuren, van welke soort dan ook, een positieve invloed uitoefenen op de gezondheid en dat ze in staat zijn kanker te behandelen of te voorkomen.

 

MELATONINE

Beschrijving
Melatonine is een hormoon dat geproduceerd wordt in de pijnappelklier. Het speelt een rol in het regelen van de waak- en slaappatronen, en dag-nachtritme.  Sommige mensen beweren dat melatonine ook kan gebruikt worden in een kankerbehandeling omwille van zijn secundaire functie als antioxidant.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen enkel bewijs voor de claim dat melatonine kanker kan behandelen. Melatonine die oraal wordt ingenomen, wordt uit het lichaam gezuiverd door de lever. Bewijs dat het gebruik van melatonine in combinatie met chemotherapie wel positief is, blijft onduidelijk.

 

MIRACLE MINERAL SOLUTION
Ook gekend als: MMS

Beschrijving
Miracle Mineral Solution (MMS) werd ontwikkeld door Jim Humble. Het is een oplossing van chloordioxide, een chemische stof met blekende eigenschappen. Voorstanders van MMS raden hoge doses aan om kanker te ‘behandelen’ en zeggen dat MMS elke twee uur kan ingenomen worden. Zij promoten ook MMS-lavementen, lokaal aanbrengen op de huid, MMS-inhalatie en baden in MMS-verdunningen. Voorstanders voeren aan de kanker een schimmelinfectie is en dat MMS schimmeldodende eigenschappen heeft.

Doeltreffendheid / Risico’s
Dit product is bleekwater (javel), het is frauduleus en gevaarlijk. De beweringen over het behandelen van allerlei ziekten zijn bedrieglijk. Er is geen enkel bewijs voor de bewering dat MMS kanker of wat dan ook kan genezen. Kanker is geen schimmelinfectie. De verkopers zijn zo brutaal dat ze de eerste tekenen van vergiftiging, braken en diarree, als gewenst en gunstig voorstellen.

 

OZONTHERAPIE

Beschrijving
Ozontherapie is gebaseerd op het principe van zuurstoftherapie waarbij beoefenaars beweren dat het verhogen van de zuurstoftoevoer het lichaam kan behandelen tegen kanker. In dit geval wordt de extra zuurstof aangeleverd via ozon (O3), meestal door bloed af te tappen, aan ozon bloot te stellen en dan weer in te spuiten.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er zijn geen bewijzen voor doeltreffendheid van deze therapie. Het toedienen van grote hoeveelheden (of concentratie) ozon kan zeer giftig zijn.

 

Pancreatische enzymen

Beschrijving
Pancreatische enzymen worden in de conventionele geneeskunde voorgeschreven voor patiënten wiens alvleesklier (pancreas) onvoldoende werkt of aangetast is door kanker. Dit wordt de Pancreatic Enzyme Replacement Therapy (PERT) genoemd. Pancreatische enzymen zijn nodig in de spijsvertering. Sommige uitoefenaars van alternatieve geneeskundige praktijken beweren dat zeer hoe doses van de enzymes in kwestie kankercellen kan doen afsterven en dus kanker kan bestrijden.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen bewijs voor de bewering dat hoge doses van pancreatische enzymen kanker kan bestrijden of genezen. Een teveel aan pancreatische enzymen dat niet nodig is voor de spijsvertering gaan door de darmen en worden uitgescheiden door het lichaam. Ze bereiken de plaatsen waar de kanker zich bevindt dan ook niet. Zie ook pancreaticcanceraction.org.

 

PARANORMALE HEELKUNDE
Eng. Psychic surgery

Beschrijving
Paranormale heelkunde is een vorm van vermeende invasieve chirurgie waarbij de beoefenaars beweren wel door de huid te gaan maar zonder deze op welke manier dan ook te beschadigen. De paranormale chirurg beweert vervolgens dat hij met zijn handen de organen van de patiënt geneest of de tumoren verwijdert. Het is een goocheltruuk, waarbij nepbloed of dierenbloed en slachtafval wordt gebruikt als theatrale vertoon. Sommige beoefenaars beweren dat zij eveneens in staat zijn om geesten ertoe aan te zetten de tumoren te laten krimpen. Zie bijvoorbeeld deze video waarin demonstraties worden getoond, en deze video waarin skepticus James Randi laat zien dat het berust op bedrog en handigheid.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen enkele aanwijzing die paranormale heelkunde ondersteunt.

 

PDL1-VACCINATIE

Beschrijving
Dit is gebaseerd op een veelbelovende nieuwe therapie waarbij patiënten met een kanker het proteïne PD1 tot expressie brengt, behandeld worden met een PDL1-vaccine. PDL1 bindt zich aan PD1 en richt zich op kankercellen die vervolgens door het immuunsysteem vernietigd kunnen worden. Zie Cancer Research UK voor een gedetailleerde beschrijving.

Doeltreffendheid / Risico’s
Deze behandeling werkt alleen bij kankerpatiënten waarbij het PD1-proteïne geproduceerd wordt en daarom moeten de patiënten eerst zeer nauwkeurige en specifieke testen ondergaan. Het is niet duidelijk of uitoefenaars van alternatieve geneeskundige praktijken hun patiënten daadwerkelijk testen en of ze überhaupt wijzen op de noodzaak van de testen.

 

PROTONENTHERAPIE
Ook gekend als: proton radiotherapie, protontherapie

Beschrijving
Dit is een nieuwe vorm van radiotherapie die doeltreffend is voor sommige patiënten. De techniek is evenwel zo nieuw dat er geen waarborgen zijn dat alle klinieken die deze therapie aanbieden, dat ook efficiënt doen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Sommige buitenlandse klinieken promoten deze therapie zeer agressief bij wanhopige ouders en patiënten. Het is niet duidelijk of alle patiënten die behandeld worden in die privéklinieken, gepast en adequaat behandeld worden. In 2019 wordt het eerste centrum voor protonentherapie in België verwacht. Zie ook Federaal Kenniscentrum voor gezondheidszorg.

 

RAUWE GROENTESAPPEN
Verwante termen: sappen, juicing, raw veg

Beschrijving
Sappen van rauwe groenten maken deel uit van verschillende alternatieve behandelingen, o.a. die van Budwig en Gerson. Het idee is gebaseerd op het idee dat sommige voedingsstoffen het best worden ingenomen middels rauwe groenten en dat ze kanker kunnen bestrijden en genezen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen bewijs voor de bewering dat het toepassen van dit dieet kanker kan bestrijden of genezen.
Vaak is er hierdoor uithongeren, verzwakken en voortijdig overlijden.
Gezonde voedingsgewoonten en een gezond gewicht kunnen kanker helpen voorkomen en de weerstand verbeteren.

 

REIKI

Beschrijving
Reiki is alternatieve therapie die zijn oorsprong vindt in Japan. Het is gebaseerd op het principe van de ‘universele energie’ (chi, ki, qi) die gemanipuleerd en aangewend wordt om de patiënt te genezen, zonder deze aan te raken.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen bewijs voor de bewering dat het gebruik van reiki kanker helpt genezen of voorkomen. Er zijn enige zwakke aanwijzingen die zouden kunnen aantonen dat reiki de stemming, de pijnervaring en de levenskwaliteit van de patiënt verbetert. Het gebruik van reiki kan evenwel patiënten ertoe aanzetten om doeltreffendere therapieën te staken of te vermijden. Zie ook het NCBI-rapport en Cancer Research UK.

 

REMOVAB
Verwante term: catumaxomab

Beschrijving
Removab (de handelsnaam voor catumaxomab) is een reguliere therapie die gebruikt wordt bij een zeer specifieke subgroep van kankerpatiënten, namelijk bij patiënten met een kanker (a) die positief test op het proteïne EpCAM en (b) die kwaadaardige ascites produceren (vochtophopingen in de buikholte). Removab wordt enkel en alleen gebruikt wanneer alle andere behandelingsmogelijkheden uitgeput zijn.

Doeltreffendheid / Risico’s
Deze therapie wordt enkel gebruikt voor kanker die positief test op EpCAM. Removab bindt zich uitsluitend aan het EpCAM-proteïne. Het kan daarom niet gebruikt worden bij patiënten met een andere vorm van kanker. Deze behandeling vereist dat de patiënt zeer zorgvuldig gescreend wordt voor dat bepaalde type van kanker. De behandeling met Removab wordt gegeven door medische oncologische professionals.

 

RICK SIMPSONS’ OLIE
Verwante termen: cannabisolie

Beschrijving
Rick Simpson beweert geconcentreerde cannabisolie te maken voor de behandeling van kanker. Hij geeft aan patiënten informatie om de olie zelf aan te maken en verkoopt het product niet, hij heeft er ook geen patent op genomen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen enkel bewijs dat cannabisolie kanker kan genezen. Er zijn aanwijzingen dat gezuiverde cannabinoïde stoffen de groei van kanker zouden kunnen vertragen maar enkel met hogere doses dan in cannabisolie wordt aangetroffen. Dit vraagt naar meer onderzoek. Er zijn geen klinische onderzoeken met patiënten die het gebruik van cannabinoïden onderzocht hebben.

 

SCALAIRE TECHNOLOGIE
Ook gekend als: scalaire golftechnologie

Beschrijving
Dit is een behandeling op basis van een type van elektromagnetische energie (scalaire golf) die niet bestaat. Een artikel in verband met zulk een claim kan gevonden worden op Retraction Watch. Voorstanders beweren dat de behandeling werkt door middel van magnetische resonantie van de kankercellen die verstoord wordt door scalaire golven en door een verbetering van het immuunsysteem.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen enkel bewijs voor het bestaan van scalaire golven. Er is geen enkele aanwijzing dat kankercellen een unieke magnetische resonantie hebben. Er is geen enkele aanwijzing dat de verstoring van energiegolven kanker an genezen en er is geen bewijs dat energiegolven het immuunsysteem kunnen verbeteren.

 

TACE-THERAPIE

Beschrijving
TACE-therapie (transcatheter arterial chemo-embolisation of transarterial chemo-embolisation) is een reguliere therapie die gebruikt wordt om de groei af te remmen of uitzaaiingen tegen te gaan bij sommige vormen van leverkanker. Het kan kanker niet genezen. De therapie is erop gericht de bloedtoevoer naar de tumor in de lever te blokkeren in combinatie met de toevoer van chemotherapie via de leverslagaders. Deze therapie maakt gebruik van de aanwezigheid van twee kanalen voor bloedtoevoer in de lever, de poortader en de leverslagader. Levertumoren zijn zeer afhankelijk van de bloedtoevoer via de leverslagader terwijl gezonde cellen ondersteund kunnen worden door de poortader. Zie ook American Cancer Society en NHS.

Doeltreffendheid / Risico’s
TACE mag niet aangeboden worden aan patiënten met leverschade. Het kan leverkanker niet genezen, alleen de groei vertragen en uitzaaiingen verminderen. Voorbehouden voor hoog gespecialiseerde oncologen. De voordelen worden vaak overdreven door aanbieders van alternatieve praktijken.

 

THERMISCHE BEELDVORMING
Ook gekend als: thermografie

Beschrijving
Het gebruik van infrarood beeldvorming om te detecteren of regio’s in het lichaam een verhoogde temperatuur of bloedstroom hebben net onder de huidoppervlakte. Gewoonlijk wordt dit voorgesteld als een alternatief voor mammografieën.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen enkel bewijs voor de bewering dat alleen thermische beeldvorming borstkanker of eender welke andere vorm van kanker kan detecteren. Zie de rapporten van FDA en NICE.

 

URINETHERAPIE

Beschrijving
Sommige patiënten geloven dat het drinken van de eigen urine het lichaam voorziet van bepaalde nutriënten die de groei van kankercellen kunnen afremmen of kankercellen kunnen uitschakelen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Urine is een lichaamsvloeistof met afvalstoffen, het resultaat van zorgvuldig filteren door de nieren. De nutriënten die het lichaam nodig heeft, worden behouden. Behalve als er een pathologisch probleem is met de nieren, zit er in de urine weinig dat enige waarde heeft voor de patiënt. Er is geen enkele aanwijzing dat urinetherapie enig nut zou hebben.

 

VITAMINE C

Beschrijving
Hiermee bedoelen we de intraveneuze of orale toediening van extreem hoge doses van vitamine C, meestal hoger dan 2000 mg. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) is 90 mg. Chemicus en Nobelprijswinnaar Linus Pauling was de eerste die megadoses aan vitamine C voorstelde in de jaren 1970.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is zeer beperkte, zwakke aanwijzing dat intraveneus toegediende vitamine C een positief effect zou hebben in combinatie met bepaalde chemotherapieën. Andere studies hebben daarentegen aangewezen dat het interfereert met het goed functioneren van de chemotherapieën. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de bewering dat vitamine C alleen een positief effect zou hebben. Het levert een verhoogd gevaar voor nierstenen. Zie NCI.

 

WICHELROEDE
Verwante term: radiësthesie, Eng. dowsing

Beschrijving
Het gebruik van wichelroeden behoort tot een pseudowetenschap die zich o.a. toelegt op aardstralen en het vinden van ondergrondse wateraders. Sommige beoefenaars van alternatieve praktijken beweren dat deze vorm van wichelarij gebruikt kan worden om negatieve energie te vinden in het huis van de patiënt, dat ze deze energie terug in evenwicht kunnen brengen en dat ze op die manier kanker kunnen behandelen en genezen. Soms verkopen ze speciale doosjes die de niet bestaande aardstralen zouden neutraliseren.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen enkele aanwijzing dat aardstralen bestaan of dat het gebruik van wichelroeden of die kastjes werkt. Er is geen aanwijzing dat ‘negatieve energie’ in huis bijdraagt aan kanker. Een moderne variant is het opsporen van “elektro-smog” in huis, het is ook gewoon nonsens.

 

ZUURSTOFTHERAPIE
Verwante term: hyperbare kamer

Beschrijving
Uitoefenaars van deze therapie beweren dat het zuurstofgebrek in tumoren betekent dat kankercellen een aversie hebben van zuurstof. Vandaar dat het verhogen van de zuurstoftoevoer in een hyperbare kamer kan werken tegen de kankercellen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Tumoren hebben typisch weinig zuurstof omwille van de snelle groei van de kankercellen. Een belangrijk kenmerk van kanker is de generatie van nieuwe bloedvaten om nutriënten en zuurstof in het weefsel te brengen. Sommige kankercellen kunnen anaeroob energie genereren, hoewel vele kankercellen nog steeds zuurstof nodig hebben. Zelfs als het principe geldig zou zijn dan nog is er geen bewijs die het gebruik van zuurstoftherapie in de kankerbehandeling ondersteunt. Het zou waarde kunnen hebben in het behandelen van neveneffecten van andere kankertherapieën, zoals radiotherapie. Zie ook Cancer Research UK.

 

ZUURZAKTHEE
Ook gekend als: graviolathee, guanábanathee, Eng. soursup tea

Beschrijving
Zuurzak, graviola of guanábana is de vrucht van een plant uit de familie Annonaceae en behoort tot het dieet in de streken waar de bomen groeien. Sommige voorstanders van alternatieve medische praktijken raden aan om van de bladeren van de boom thee te maken. De thee zou kanker kunnen voorkomen of genezen.

Doeltreffendheid / Risico’s
Er is geen bewijs dat zuurzakthee kanker kan voorkomen of genezen. Er is enige bezorgdheid dat een inname van hoge doses veranderingen in de zenuwen kan veroorzaken die kunnen leiden tot de symptomen die lijken op die van de ziekte van Parkinson. Zie ook Cancer Research UK.