Lezingenreeks Centrum voor de Studie van de Christelijke Traditie (voorjaar 2014)

The Marriage in Cana Giotto, c. 1304Het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities (CSCT) is een onderzoeksgroep van de Universiteit Gent, opgericht in 2006. Het Centrum verenigt meer dan dertig Gentse onderzoekers uit diverse vakgroepen (Geschiedenis, Taalkunde, Letterkunde, Talen & Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika, Slavistiek en Oost-Europakunde en Vergelijkende Cultuurwetenschappen) die in hun onderzoek en/of onderwijs aspecten van het christendom behandelen.

Tijdens het academiejaar 2013-2014 organiseert Johan Braeckman een lezingenreeks over religie en skepticisme voor het CSCT. De lezingen zijn gepland op woensdagavonden, van 29 januari tot en met 9 april, telkens om 20u. De locatie is de Zebrastraat 32, te Gent.

De lezingen zijn gratis voor studenten en personeelsleden AUGent; anderen: 5 euro per lezing.

Wie de permanente navorming volgt (met officieel attest: 50 euro, plus vast administratief bedrag): inschrijven via de centrale studentenadministratie (Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33; studentenadministratie@UGent.be of 09 331 00 99).

Voorjaar 2014: Religie en Scepticisme

29/01/2014: Danny Praet
Scepsis over wonderen in de antieke oudheid en het vroege christendom

05/02/2014: Etienne Vermeersch
Zin en onzin over de historische Jezus

12/02/2014: Tim Trachet
De lijkwade van Turijn

19/02/2014: Gustaaf Cornelis
Scheppingsverhalen en moderne kosmologie

26/02/2014: Maarten Boudry
Over bidden, bijgeloof en het bovennatuurlijke

12/03/2014: Catherine de Jong
Over onverklaarbare genezingen en wonderen

19/03/2014: Ronny Martens
De ster van Bethlehem

26/03/2014: Herman Philipse
Religie in een wetenschappelijk tijdperk

02/04/2014: Jean Paul Van Bendegem
Over mirakels

09/04/2014: Johan Braeckman
Is er leven na de dood?

Salman Hameed: Irtiqa (blog)

Salman Hameed - foto“[A] blog that addresses issues of science & religion” en wat mij betreft is Irtiqa één van de interessantere in deze niche.

Laat ons beginnen bij de naam van de blog. Irtiqa is Urdu voor “evolutie”, zowel in de zin van biologische evolutie als in de betekenis van persoonlijke ontwikkeling.

De auteur is Salman Hameed, astronoom van opleiding en momenteel professor Integrated Science & Humanities aan het Hampshire College te Massachusetts. Hij schrijft o.a. over de relatie tussen wetenschap en religie, wetenschapsvoorlichting en -communicatie in de hedendaagse moslimwereld. Extra nadruk legt hij op de verontrustende opgang van het creationisme onder de religieuze moslimgemeenschappen over de gehele wereld.

Een boeiend extraatje zijn de gefilmde lezingen in het kader van de “Lecture Series on Science & Religion” die hij samen geeft met filosofe Laura Sizer organiseert.

Verder maken ook de wekelijkse artikels van gastblogger Nidhal Guessoum, een Algerijnse astrofysicus en een eveneens door de wol geverfde wetenschapsvoorlichter, van Irtiqa een meer dan lezenswaardig geheel.