Pinterest vs antivaccinatie-activisme (update)

Op 24 februari schreef ik dat Pinterest maatregelen had genomen tegen desinformatie van antivaccinatie-activisten (Project Gutenberg, Pinterest vs antivaccinatie-activisme):

[XX] verscheen in dezelfde week dat Pinterest, de sociaalnetwerksite die fungeert als digitaal prikbord, aankondigde om “vaccination” als zoekterm te schrappen, net omdat er te veel fake informatie van antivaccinatie-activisten in de resultaten verscheen. Een kleine domper: de Nederlandse zoekterm “vaccinatie” is niet geblokkeerd.

Dat is ondertussen opgelost.

antivac pinterest

[Ctrl-P] S.J. Verheij: Bijbelse richtlijnen voor omgaan met sociale media

Ik ook, so what?Vandaag halen we de hoofdletters uit de kast! Met deze copy-paste serveert KritischeMassa·be u niet meer of minder dan een Primeur! Geïnspireerd door het al te vroege bezoek van afgelopen zondag , post ik vandaag een Goddelijk Blogartikel. En alleen al door het beroep op de Hoogste Autoriteit behoeft de tekst Bijbelse richtlijnen voor omgaan met sociale media eigenlijk geen inleiding.

Maar laat ons nu ook weer niet overdrijven. Niet God, de mannelijke CEO van het universum Himself, komt hier rechtstreeks aan het woord. Hem hebben we helaas nog niet weten te strikken. We kunnen u hier wel het tweede beste aanbieden: een tekst door een van Zijn woordvoerders. Een oudere man – dus wat dat betreft zit-ie al goed – die meent te kunnen, maar vooral te moeten spreken in naam van God. En dat is steeds spannend.

Vandaag is er dus geen plaats voor kritische vragen. Weg dus met de vraag of we Iemand met serieuze anger mananagemt issuesdie traditioneel het gebed promoot als ultiem communicatiemiddel, terwijl-Ie doof blijft voor kritieken en suggesties voor de meest elementaire technische verbeteringen, met een pilaartje zout moeten nemen. Weg dus met de opmerking dat we eerlijk gezegd een beetje horendol worden van al die mannen, blank of bruin, maar vooral mannen, die met hun gewauwel de nu al 1400 (of 2000) jaren durende Goddelijke Stilte menen te moeten doorbreken.

Lever u over aan het door de HEERE geïnspireerde woord van een oude blanke man.

*  *  *

Ds. S. J. Verheij: Bijbelse richtlijnen voor omgaan met sociale media

Sociale media als Facebook en Twitter waren er nog niet in de tijd van de Bijbel. Maar het Woord van God zegt wel veel over communicatie. Ds. S. J. Verheij schetst negen hoofdlijnen die relevant zijn voor ons omgaan met sociale media.

1. Communicatie begint bij God. Communicatie en contact hebben hun bron in God. Hij treedt naar buiten en schept hemel en aarde door het Woord. God schept mensen om met hen samen te leven (communicatie). God schept twee mensen. Zo geeft God ook communicatie en liefde tussen mensen onderling. God is dus de Bedenker en Bron van communicatie.

2. Communicatie als zegen. In het paradijs is alle communicatie tussen Adam en Eva positief. Het geeft zegen en is tot eer van God. Een volmaakt voorbeeld van zegenrijke communicatie is Christus. Hij predikt het Evangelie, geneest mensen en drijft door Zijn Woord demonen uit.

3. Communicatie als vloek. In de praktijk van ons leven kan communicatie ook een vloek worden. De achtergrond hiervan is de zondeval van Genesis 3. De mens verbreekt de communicatie met God. Ook de communicatie tussen mensen onderling gaat stuk. Communicatie verwordt in de praktijk maar zo tot een vloek waarmee een ander wordt beschadigd. Dit gebeurt in het gewone verkeer tussen mensen. Het gebeurt ook via sociale media. In het laatste geval kan een negatief woord of negatieve bewering in korte tijd heel veel kwaad doen.

4. Het grote gebod. Zoals bij alle communicatie is het ook bij sociale media de vraag wat de uitwerking is op de verhouding tot God en de naaste. Het grote gebod is God liefhebben met alles was in ons is en onze naaste als onszelf (Matth. 22:37-40). Welke uitwerking hebben sociale media in dit opzicht?

5. Verhouding tot God. Brengen sociale media dichter bij God of juist niet? Sociale media kunnen gebruikt worden voor goede dingen. Het is een roeping om na te denken over goed en zegenrijk gebruik. Het gebruik kan anderzijds heel gemakkelijk afleiden van God en het leven voor Zijn aangezicht. Een stortvloed van informatie kan ons in beslag nemen. Veel daarvan is doordrenkt van een leven zonder God. Daarbij: lukt het nog echt om stil te worden voor God? Verslaving ligt dichtbij.

6. Verhouding tot de naaste. Brengen sociale media dichter bij de ander of juist niet? Door middel van sociale media kunnen contacten worden onderhouden of vernieuwd. De veelheid aan contacten kan ook tot oppervlakkigheid leiden. In de praktijk kunnen we zo veel tijd aan sociale media besteden, dat we weinig oog en tijd overhouden om anderen om ons heen op te zoeken en werkelijk te zien staan.

*  *  *

Zo is het wel genoeg. Wat de brave man verder nog te zeggen heeft, kan u hier lezen (maar niet op zondag, want dan slaapt de webstek van het Reformatorisch Dagblad).

Wenst u zich toch te richten tot Onzelieveneer, dan kan u dat steeds proberen via twitter (@TheGoodGodAbove) of Facebook (God, comedian). Daar hebt u meer kans dat uw smeekbeden en klachten verhoord worden.

God on Facebook