Genereer uw eígen nonsens

Op een dag bent u aan het surfen en uw eigen business aan het minden, en dan stoot u op de Wet van Poe, Nathan Poe:

Without a winking smiley or other blatant display of humor, it is impossible to create a parody of [pseudoscientific woo] that SOMEONE won’t mistake for the real thing.

En wat als u de lichtjes aangepaste wet loslaat op vier automatische, thematische tekstgeneratoren? De originele Wet vindt u trouwens hier.

1. Random Deepak Chopra Quote Generator

Genereer - Deepak ChopraDeepak Chopra, succesvol schrijver, spreker en tv-figuur, is vooral gespecialiseerd in het verkopen van Ayurvedische, alternatieve geneeskunde, spiritualiteit en andere zever in te dure pakskes. Dit alles lardeert hij al te graag met een esoterisch kwantummysticisme dat niet alleen op de heupen van Victor Stenger werkt.

De RDCQG gebruikt als basismateriaal tweets van de Woe-Meister himself.

1. “Imagination is beyond positive possibilities.”
2. “The sum total of feelings determine the mood.”
3. “Quantum physics transforms humble choices.”
4. “The witness of a thought is not a thought and therefore universal.”

Aldus Deepak Chopra. Toch? Als u de echte Chopra-tweets van de gegeneerde kan onderscheiden, dan mag u mij steeds contacteren. Ik, eerlijk gezegd, ben al vergeten welke quote ik gekopieerd heb van zijn twitter account en welke citaten gegenereerd zijn.

2. De officiële inspiratie generator voor alternatieve geneeswijzen

Genereer - AltmedgeneratorEen leuke, tweetalige is deze van germanist en IT-architect Wouter Denayer, een generator die de gebruikelijke nonsens op de doorsnee kwakpagina parodieert: referenties aan de ouderdom van de therapie (hoe doder de beschaving, al dan niet vroegtijdig, hoe beter), de regio waar de therapie, nu ja, ontwikkeld werd (bij voorkeur iets vers en oosters, Indisch en Indiaans mag ook). Uiteraard worden er ook tal van wetenschappelijk klinkende woorden gebruikt én is het middel of de therapie goed voor zo ongeveer alles tussen roos en zweetvoeten. Meer uitleg vindt u in het Skepsis-artikel van de immer informatieve Jan Willem Nienhuys.

We hebben een Engels voorbeeld gekozen omdat dat zich makkelijker laat vergelijken met “echte” voorbeelden als quantumjumping.com en Quantum Healing – An Integral approach to healing body, mind & spirit.

Practiced in Sri Lanka for more than 9,000 years, Subtle-Dimensional Healing (SDH) tradition holds that illness is a state of imbalance among the body’s systems that can be detected through such diagnostic procedures as drawing and touch. SDH can be utilized as an aid when one is feeling unbalanced or “down”. This approach looks at the big picture, equipping you with the tools you need to keep yourself in an optimum state of health. On average Subtle-Dimensional Healing-therapy can take anywhere from a couple of months to a couple of years. Sessions typically take 40 minutes and take place every one to two weeks To date, Western scientists have not extensively studied the use of dimensional healing medicine in treatment of specific health problems. However, it is thought to be helpful for the following conditions: neuropathy, back pain, headache, high cholesterol, muscle strain, hiv and vitamin deficiency.

3. The Postmodernism Generator

Genereer - Bricmont-SokalEen klassieker in zijn genre. The Postmodernism Generator vindt zijn oorsprong in de zogenaamde Sokal-affaire. Toen het natuurkundige Alan Sokal opviel hoe bepaalde postmodernisten misbruik maakten van indrukwekkende en goed klinkende, maar totaal misbegrepen of verkeerd gebruikte wetenschappelijke, natuurkundige terminologie en concepten in hun academische artikels, besloot hij zelf een artikel te plegen dat effectief in het academisch tijdschrift  Social Text werd gepubliceerd, “Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity”, een bont en vrij willekeurig samenraapsel van citaten van postmodernistisch geïnspireerde auteurs.

Toen Sokal zijn hoax onthulde, waren postmodernistische academici in Amerika en Frankrijk niet bepaald opgezet met wat hij later omschreef als “een parodie op links georiënteerd jargon met lichtzinnige referenties, hoogdravende citaten en totale nonsens”. Samen met de Belgische theoretisch fysicus en wetenschapsfilosoof Jean Bricmont deed hij er nog een schepje bovenop met de publicatie van het boek Intellectueel bedrog. Postmodernisme, wetenschap en antiwetenschap, uitgegeven, enigszins ironisch, door de uitgeverij Education prolétaire/Proletarische opvoeding.

De postmodernistisch geïnspireerde academici wisten blijkbaar niet dat men moet stilzitten wanneer men geschoren wordt en al gauw ontaarde de halve grap in een bitsige woordenstrijd en later zelfs een intellectueel bloedbad, of affaire, zoals dat in die kringen heet. Ondertussen kan men zich afvragen hoe hard de klap is die Sokal, een beetje buiten zijn wil, heeft uitgedeeld aan een bepaald esoterisch filosofiebedrijf. Anderzijds, de freudiaans-marxistische reus op lemen voeten werpt nog steeds zijn al te lange schaduw en heeft nog steeds zijn fervente voorstanders, zie bijvoorbeeld mijn vorige stukjes “Freud online” en “Over pseudowetenschap en dito filosofie“.

De meeste artikels en referenties in verband met deze veldslagen uit de zogenaamde Science wars zijn terug te vinden is terug te vinden op Sokals interwebpagina.

De automatisch gegenereerde mini-artikels — inhoudelijk nauwelijks te onderscheiden van pakweg een tekst van Slavoj Žižek of de kouwe kak die sommige filosoofjes achterlaten op De Wereld Morgen, het online geschreven blad dat eveneens de proletariër wil opvoeden (u ziet de ironie?) — strooien kwistig rond met namen als Baudrillard, Derrida, Debord en Lacan. Linkserige terminologie en vage referenties aan de klassenstrijd en postkapitalistisch socialisme ontbreken ook niet, evenmin als echte fake referenties.

Uit het gegenereerde artikel “Capitalism, the semanticist paradigm of context and subcapitalist dematerialism” door de even fictieve Thomas M. Finnis (Department of Literature, University of California, Berkeley) citeren we:

1. Joyce and pretextual patriarchialist theory
“Class is a legal fiction,” says Baudrillard; however, according to Prinn[1], it is not so much class that is a legal fiction, but rather the failure, and eventually the futility, of class. The absurdity of neotextual socialism which is a central theme of Joyce’s Ulysses emerges again in Dubliners, although in a more self-sufficient sense.
If one examines pretextual patriarchialist theory, one is faced with a choice: either accept subcapitalist dematerialism or conclude that consensus is a product of communication. Thus, the main theme of the works of Joyce is the genre, and eventually the failure, of capitalist sexual identity. Lacan uses the term ‘predeconstructive narrative’ to denote not, in fact, theory, but posttheory.

4. SCIgen – An Automatic CS Paper Generator

Ook wetenschappelijke papers en artikels ontsnappen niet aan de parodiedrift van de programmeurs. Het doel van SCIgen “to maximize amusement, rather than coherence”, wat in schril contrast staat met de vorige tekstgenerator. SCIgen genereert onzinnige onderzoekspapers inclusief wetenschappelijke aandoende grafieken, illustraties en referenties.

Maar ook hier een leuke twist: de auteurs van de website leggen uit hoe gegenereerde onderzoekspapers kunnen opgestuurd worden naar fake conferenties. Eén van zulke papers werd zelfs geaccepteerd door SCI2005, aldus de webiste.

Mijn paper had als titel “Decoupling IPv7 from Replication in Link-Level Acknowledgements” en de abstract wist te vertellen dat:

Mathematicians agree that homogeneous archetypes are an interesting new topic in the field of programming languages, and researchers concur. In our research, we verify the evaluation of model checking. In this position paper we describe an encrypted tool for refining lambda calculus (VENDS), which we use to prove that the Internet can be made empathic, game-theoretic, and metamorphic.