Evenwicht

In navolging van kwaliteitskranten De Morgen en Het Laatste Nieuws (zie het kritischemassa·be-artikel Zotte De Morgen(of “Please, if you take this seriously, read the paper!”), pleegde dan ook De Standaard zijn artikel over Roundup: Roundup is schadelijk voor gezondheid (3 mei 2013).

Drie opmerkingen, kort:

1. In tegenstelling tot de De Morgen en HLN vindt De Standaard het niet nodig om een bron te vermelden, welke dan ook. Deze keer dus geen verwijzing naar een derdehandse Huffington Post of een tweedehandse Reuters. Zelfs niet naar de oorspronkelijke paper, de auteurs of het tijdschrift.

2. Voor de anonieme auteur is het genoeg te vermelden dat het “een studie van de gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT)” betreft. Qua beroep op autoriteit kan dit tellen, me dunkt (zie bijvoorbeeld de Shanghai Ranking).

Maar niets in de paper doet vermoeden dat dit een studie van het MIT is, en op de eerste plaats de kwaliteit van de studie niet. Verder is Anthony Samsel volgens de paper een “[i]ndependent Scientist and Consultant” en werkt Stephanie Seneff in het “Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory” van het MIT. Hij heeft een bedrijfje, zij heeft sinds kort een interesse ontwikkeld, aldus de website van MIT, “in the effect of drugs and diet on health and nutrition, and she has presented talks on these subjects at various workshops and written several essays on the web articulating her view”.

3. Terug naar het artikel van De Standaard: op het eerste zicht lijkt de vage verwijzing naar een gesprek met toxicoloog Prof. dr. Jan Tytgat van de KU Leuven een poging om enig evenwicht, balans aan te brengen. Maar de mededeling dat er “geen reden tot paniek [is], zolang [men] de onkruidverdelger maar met mate gebruikt” is sinds Paracelsus‘ boutade, “allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist”, een dooddoener, of levensredder, zo u wil, van formaat. Ik kan me evenwel vaag inbeelden dat Jan Tytgat interessantere dingen te zeggen had…

Misschien moet de anonieme De Standaard-schrijver eens op zoek gaan naar een zesde vijs op de redactie. Of, als hij nog eens wat evenwicht wil aanbrengen in een non-artikel, zijn licht opsteken bij Dara O’Briain.

*  *  *

Update: Ariel Poliandri: A guide to detecting bogus scientific journals

Case study: Entropy 2013, 15(4), 1416-1463

Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases.

Following on a previous post discussing how bogus magazines pretending to be scientific journals can affect the judgement of non-specialists, a brief 5 steps method to pin-point dubious publications is described. This method is not infallible and you must remain cautious, as pseudoscience may still dodge the test.

1 – Is the journal a well-established journal such as Nature, Science, Proceedings of the National Academy of Sciences, etc.?
2 – Check authors’ affiliations.
3 – Check the Journal’s speciality and the article’s research topic. Are the people in the journal knowledgeable in the area the article deals with?
4 – Check the claims in the title and summary of the article.
5 – Do the claims at least make sense?