Boekenlijst – New age

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die o.a. het paranormale, het esoterische, holistisch denken, new age kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


H.G. Boerenkamp
Helderziendheid bekeken.
Haarlem: De Toorts, 1988
NL | ONLINE

Georges Charpak, Henri Broch
Magie van het gezond verstand. Wetenschap, wonderen en paranormale verschijnselen verklaard.
Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 2002
VL | NL

Herman de Regt, Hans Dooremalen
Wat een onzin! Wetenschap en het paranormale.
Amsterdam: Boom, 2008
VL | NL

Gili
Iedereen paranormaal. Ontdek uw zesde zintuig.
Tielt: Lannoo, 2010
VL | NL

Bruce M. Hood
Supersense. Waarom we in het bovennatuurlijke geloven.
Kampen: Uitgeverij Ten Have, 2009
VL | NL

M. Korzec
De kitch van het holisme.
Utrecht: Veen, 1986
VL | NL

Ronny Martens, Tim Trachet
Astrologie, zin of onzin?
Antwerpen: Hadewijch, 1995
VL | NL

Rob H. Nanninga
Parariteiten. Een kritische blik op het paranormale.
Utrecht: Het Spectrum, 1988
VL | NL | ONLINE

Jean Paul van Bendegem
Tot in der eindigheid. Over wetenschap, New Age en religie.
Antwerpen: Hadewijch, 1997
VL | NL

Thomas Pieter Vanheste
Copernicus is ziek: een geschiedenis van het new-agedenken over natuurwetenschap.
Delft: Eburon, 1996
VL | NL

Boekenlijst – Sekten

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die sekten, religieuze gemeenschappen, goeroes kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


Eileen Barker, Richard Singelenberg
Nieuwe religieuze bewegingen.
Kampen: Kok, 1996
VL | NL

Adelbert Denaux
Godsdienstsekten in Vlaanderen.
Leuven: Davidsfonds, 1982
VL | NL

Ronald Enroth
Sekten. Bedreiging of bevrijding? Een kritische beschouwing van moderne religieuze stromingen.
Laren: Novapres, 1981
VL | NL

Christopher Evans
Jezus leeft en woont op Venus.
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1974
VL | NL

E.G. Hoekstra
Wat geloven zij? Occulte bewegingen.
Kampen: Kok, 1985
VL | NL

Lammert Gosse Jansma (red.)
Religieuze bewegingen.
Den Haag: Nijhoff, 1981
VL | NL

Lammert Gosse Jansma
Wachters van de nacht. Historicisten en het einde der tijden: eind 19de eeuw, 1934 of 2018?
Delft: Eburon, 2016
VL | NL

Stine Jensen
Goeroes. Mijn zoektocht naar de verleidingen en gevaren van moderne spiritualiteit.
Amsterdam: Hollands Diep, 2019
VL | NL

Kai Köllen
Jeugdsekten in Nederland.
Amsterdam: De Lange, 1980
VL | NL

Reender Kranenborg (red.)
Eindtijdbewegingen.
Amsterdam: VU, 1996
VL | NL

Alain Lallemand
Sekten in België en in Luxemburg.
Berchem: EPO, 1994
VL | NL

Malise Ruthven
Sekten in Amerika. Een reis langs Amerika’s kinderen van God.
Rijswijk: Elmar, 1992
VL | NL

Malise Ruthven
Fundamentalisme. Zoektocht naar de betekenis van een woord.
Amsterdam: Ambo, 2006
VL | NL

Paul Schnabel
Tussen stigma en charisma. Nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid.
Deventer: Van Loghum Slaterus, 1982
VL | NL

Geert Vanacker
De religieuze sekten. Religie, waanzin of bedrog?
Kapellen: Pelckmans, 1986
VL | NL

Lutgart Verraes (red.)
Mysteries rond sekten: sekte van de Zonnetempel, Hare Krishna, Scientology en vele andere mysteries.
Gent: Borgerhoff & Lamberigts, 2009
VL

Alain Woodrow
De nieuwe sekten.
Antwerpen: Nieuwe Stad, 1981
VL | NL

Boekenlijst – Platte aarde

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die de recente en historische ideeën en theorieën van de platte aarde kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).

Aanverwante onderwerpen: Complotdenken


Hans Dijkhuis
De platte aarde. De rijke geschiedenis van een mythisch denkbeeld.
Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2016
VL | NL

Frank Verhoft
De platte aarde. Een rondleiding.
Brussel: Academic and Scientific Publishers, 2020
VL

Boekenlijst – Antisemitisme

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die antisemitisme kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).

Aanverwante onderwerpen: Complotdenken, Geschiedenis, Nepnieuws


Pieter Willem Van der Horst
De mythe van het joodse kannibalisme.
Soesterberg: Aspekt, 2006
VL | NL

Deborah E. Lipstadt
De geschiedenis ontkend. Waarom ik zes jaar van mijn leven besteedde aan de rechtszaak tegen Holocaustontkenner David Irving.
Amsterdam: HarperCollins Holland, 2016
VL | NL

Klaas Smelik
De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion.
Gent: Academia Press, 2010
VL | NL

Peter Trawny
Heidegger en de mythe van de Joodse samenzwering.
Zoetermeer: Klement, 2015
VL | NL

Boekenlijst – Bedrijfsleven

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die kritisch berichten over praktijken in het bedrijfsleven, human resources, trainingscentra, etc. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


Patrick Vermeren
De HR-ballon. 10 populaire praktijken doorgeprikt.
Gent: Academia Press, 2007
VL | NL

Patrick Vermeren
A Skeptic’s HR Dictionary. The Good, the Bad and the Partially True.
Londerzeel: Patrick Vermeren, 2019
VL | NL

Boekenlijst – Nepnieuws

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die nepnieuws, fake news kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).

Aanverwante onderwerpen: Complotdenken


Jim Acosta
Vijand van het volk. Een gevaarlijke tijd om de waarheid te vertellen. 
Amsterdam: HarperCollins, 2019
VL | NL

Annemarie Bon, Wendy Panders
Fake! Alles wat je (niet) moet geloven over nepnieuws, mindfuck en complottheorieën.
Amsterdam: Volt, 2019
VL | NL

Jan De Maeyer
N(i)et echt! Mediawijsheid in tijden van fake news.
Leuven: Acco, 2019
VL | NL

Michiko Kakutani
Het einde van de waarheid. Over leugens in het tijdperk van Trump.
Houten: Spectrum, 2018
VL | NL

Susan Neiman
Verzet en rede in tijden van nepnieuws.
Rotterdam: Lemniscaat, 2017
VL | NL

Eric Rassin
Alternatieve feiten. De psychologie van nepnieuws.
Schiedam: Scriptum, 2018
VL | NL

Susan Schaeffer
Nepnieuws
Etten-Leur: Schoolsupport, 2019
VL | NL

Raymond Serré
De waan van de dag. Over nepnieuws enzo.
Zoetermeer: Lecturium Uitgeverij, 2017
VL | NL

Han van der Horst
Nepnieuws. Een wereld van desinformatie.
Schiedam: Scriptum, 2018
VL | NL

Boekenlijst – Onderwijs

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die leren, het onderwijs, de schoolgaande jeugd op zich kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


Pedro De Bruyckere, Paul Kirschner, Casper Hulshof
Jongens zijn slimmer dan meisjes. 35 mythes over leren en onderwijs.
Leuven: Lannoo Campus, 2019
VL | NL

Pedro De Bruyckere, Paul Kirschner, Casper Hulshof
Juffen zijn toffer dan meesters. En nog meer mythes over leren en onderwijs.
Leuven: Lannoo Campus, 2019
VL | NL

Pedro De Bruyckere, Bert Smits
De jeugd is tegenwoordig : sociaal, eenzaam, lui, cool, braaf, slim, rebels.
Leuven: Lanno Campus, 2014
VL | NL

Daniel T. Willingham
Wat we kinderen echt kunnen leren. Over feiten en fictie in het onderwijs.

Leuven: Lannoo Campus, 2018
VL | NL

Boekenlijst – Oplichterij

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken over verschillende vormen van oplichterij, zwendels, vervalsingen, misleidingen. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).


Alex Boese
Het Museum van Zwendel en Bedrog. Hoe het grote publiek bij de neus werd genomen door grappen, stunts, misleidingen en wonderbaarlijke verhalen.
‘s-Gravenhage: BZZTôH, 2004
VL | NL

Roelf Bolt
Leugenaars en vervalsers: een kleine encyclopedie van misleiding.
Amsterdam: Em. Querido’s, 2011
VL | NL

Eric Chaline
Historische blunders. De grootste bedriegers, vervalsers en zwendelaars aller tijden. Kerkdriel: Librero, 2012
VL | NL

Maria Konnikova
List en leugen: de psychologie van bedriegen en bedrogen worden
Amsterdam: Contact, 2016
VL | NL

Jona Lendering
Bedrieglijk echt. Oude papyri, moderne controverses.
Utrecht: Uitgeverij Omniboek, 2020
VL | NL

Willem Zaal
Valsheid in geschriften. Literaire vervalsingen en mystificaties.
Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2009
VL | NL

Boekenlijst – Geschiedenis

Hier vindt u titels van Nederlandstalige boeken die alternatieve versies van de geschiedenis, geschiedvervalsing kritisch belichten. Per publicatie is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).

Aanverwante onderwerpen: Antisemitisme, Complotdenken


Guy van den Berghe
De uitbuiting van de Holocaust.

Amsterdam: Anthos, 2001
VL | NL

Deborah E. Lipstadt
De geschiedenis ontkend. Waarom ik zes jaar van mijn leven besteedde aan de rechtszaak tegen Holocaustontkenner David Irving.
Amsterdam: HarperCollins Holland, 2016
VL | NL

Klaas Smelik
De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion.
Gent: Academia Press, 2010
VL | NL

Ronald Story
Von Däniken weerlegd.
Utrecht: Het Spectrum, 1976
VL | NL

Tim Trachet
De ster van Bethlehem. Wijst het licht nog steeds de weg?
Brussel: Academic and Scientific Publishers, 2016
VL

Tim Trachet
Waar is Hitler? De valse speurtocht naar een verdwenen Führer.
Brussel: Academic and Scientific Publishers, 2020
VL

Peter Trawny
Heidegger en de mythe van de Joodse samenzwering.
Zoetermeer: Klement, 2015
VL | NL

Dany Vanbeveren (red.)
De piramides in de kosmos.
Brussel: VUBPress, 2000
VL | NL

Boekenlijst – Misvattingen

Hier vindt u Nederlandstalige boeken over allerhande misvattingen, verzamelingen van foute volkswijsheden, blunders, vooroordelen en denkfouten. Per titel is er een link naar bibliotheek.be (VL) en bibliotheek.nl (NL).

Aanverwante onderwerpen: Gezondheid, Kritisch denken


Herman Boel
666 leugens die iedereen gelooft. Elvis leeft, blaffende honden bijten niet, van spinazie word je sterk.
Tielt: Lannoo, 2013
VL | NL

Herman Boel, Patrick De Witte
Vergaat de wereld in 2012? 33 idiote vragen waarop u het antwoord allang had moeten weten.
Tielt: Lannoo, 2011
VL | NL

Marleen Finoulst, Patrik Vankrunkelsven
Van chocolade word je slimmer en andere gezondheidsmythes.
Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet, 2018
VL | NL

Diederik Jekel
Zeven rampen die niet gaan gebeuren.
Amsterdam: Contact, 2011
VL | NL

Maartje Kouwen, Koen Moons, Steijn van Schie
Plassen over kwallenbeten. Biologische lariekoek ontleed.
Utrecht: Nederlands Instituut voor Biologie, 2018
VL | NL

Maarten Franssen
Archimedes in bad. Mythen en sagen uit de geschiedenis van de wetenschap
Amsterdam: Ooievaar, 1998
VL | NL

Walter Krämer, Götz Trexler
Lexicon van hardnekkige misverstanden: 500 kapitale blunders, vooroordelen en denkfouten, van avondrood tot zeppelin.
Amsterdam: Bert Bakker, 1997
VL | NL

Walter Krämer, Denis Krämer en Götz Trexler
Nieuw lexicon van hardnekkige misverstanden. Vooroordelen en denkfouten van advent tot zonnebrand
Amsterdam: Bakker, 1999
VL | NL

Walter Krämer, Denis Krämer en Götz Trexler
Het grote lexicon van hardnekkige misverstanden: 1000 kapitale blunders, vooroordelen en denkfouten.
Amsterdam: Bert Bakker, 2006
VL | NL

Hans van Maanen
Kleine encyclopedie van misvattingen.
Meppel: Boom, 1994
VL | NL

Hans van Maanen
Echt niet! Waarom je best zonder jas naar buiten mag en je spinazie niet op hoeft te eten
Amsterdam: Prometheus, 2001
VL | NL

Hans van Maanen
Encyclopedie van misvattingen.
Meppel: Boom, 2010
VL | NL

Hans van Maanen
Grote encyclopedie van misvattingen.
Meppel: Boom, 2019
VL | NL