Noam Chomsky versus Slavoj Žižek

Slavoj Zizek and Noam ChomskyHoewel ik zelf denk dat qua onderwerpen Kritische Massa heel vrij, ruim en liberaal is, vallen soap series er normaliter toch buiten. Edoch.

Op 10 juli postte ik [Ctrl-P] Noam Chomsky Slams Žižek and Lacan: Empty ‘Posturing’. Vandaag zag ik op de excellente website Open Culture (een van mijn favorieten in wording) dat het intellectuele haantjesgevecht verdergaat.

Noma Chomsky is een taalkundige streep politiek activist die zijn schijnbaar aangeboren kritieken en commentaren op de VS en het kapitalisme uitsmeert in eindeloze boomstructuren. Slavoj Žižek is… tja. Wat is die man? Ik kan niets boeienders bedenken dan dat je de naam Žižek uitspreekt met iets dat lijkt op de laatste klank in garage en dat het grappig wordt wanneer je dat verschillende malen snel achter elkaar probeert te doen. Verder heeft die man een hoog Geert Hoste-gehalte: weinig te melden en toch volle zalen trekken.

Mijn voorkeur? Ik ben niet in staat om al te veel zinnige commentaren te geven, maar ik hoop wel dat de Noam die Žižek een goeie djoef ep z’n mulle of iets in zijn radijzen gaat geven.

Voor mensen die nu pas overschakelen, herpost ik de eerste clip.

1. Noam Chomsky Slams Žižek and Lacan: Empty ‘Posturing’

2. Slavoj Žižek Responds to Noam Chomsky: ‘I Don’t Know a Guy Who Was So Often Empirically Wrong’

[Žižek:] What is that about, again, the academy and Chomsky and so on? Well with all deep respect that I do have for Chomsky, my first point is that Chomsky, who always emphasizes how one has to be empirical, accurate, not just some crazy Lacanian speculations and so on… well I don’t think I know a guy who was so often empirically wrong in his descriptions in his whatever! Let’s look… I remember when he defended this demonstration of Khmer Rouge. And he wrote a couple of texts claiming: No, this is Western propaganda. Khmer Rouge are not as horrible as that.” And when later he was compelled to admit that Khmer Rouge were not the nicest guys in the Universe and so on, his defense was quite shocking for me. It was that “No, with the data that we had at that point, I was right. At that point we didn’t yet know enough, so… you know.” But I totally reject this line of reasoning.

Het vervolg kan u hier verder lezen of beluisteren.

3. Noam Chomsky Calls Postmodern Critiques of Science Over-Inflated “Polysyllabic Truisms”

Dit fragment uit 2010 komt een vijfdelig intreview, de zogenaamde Chomsky Sessions. Het eerste deel vindt u hier.

4. The Feud Continues: Noam Chomsky Responds to Žižek, Describes Remarks as ‘Sheer Fantasy’

I had read it, with some interest, hoping to learn something from it, and given the title, to find some errors that should be corrected — of course they exist in virtually anything that reaches print, even technical scholarly monographs, as one can see by reading reviews in professional journals. And when I find them or am informed about them I correct them. But not here. Žižek finds nothing, literally nothing, that is empirically wrong. That’s hardly a surprise. Anyone who claims to find empirical errors, and is minimally serious, will at the very least provide a few particles of evidence — some quotes, references, at least something. But there is nothing here — which, I’m afraid, doesn’t surprise me either. I’ve come across instances of Žižek’s concept of empirical fact and reasoned argument.

Moest u zich nog op deze pagina bevinden, dan kan u hier klikken om verder te lezen.

 

Update 26 juli 2013

5. Slavoj Žižek Publishes a Very Clearly Written Essay-Length Response to Chomsky’s “Brutal” Criticisms

To avoid a misunderstanding, I am not advocating here the “postmodern” idea that our theories are just stories we are telling each other, stories which cannot be grounded in facts; I am also not advocating a purely neutral unbiased view. My point is that the plurality of stories and biases is itself grounded in our real struggles. With regard to Chomsky, I claim that his bias sometimes leads him to selections of facts and conclusions which obfuscate the complex reality he is trying to analyze.

Consequently, what today, in the predominant Western public speech, the “Human Rights of the Third World suffering victims” effectively mean is the right of the Western powers themselves to intervene—politically, economically, culturally, militarily—in the Third World countries of their choice on behalf of the defense of Human Rights. My disagreement with Chomsky’s political analyses lies elsewhere: his neglect of how ideology works, as well as the problematic nature of his biased dealing with facts which often leads him to do what he accuses his opponents of doing.

Lees hier verder.

Meer is minder: over homeopathie (een bloemlezing)

WaterOp vrijdag 12 juli 2013 besliste de ministerraad dat homeopathie erkend wordt in België, waarmee men zogenaamd de patiënt wil beschermen tegen misbruiken door oplichters en charlatans. Enkel artsen, tandartsen en vroedvrouwen zullen homeopathie mogen uitoefenen, zie hierhier en hier. UIteraard konden de reacties niet uitblijven. Gisteren publiceerde we het opiniestuk van Jan Etienne, vandaag gaan we verder met een bloemlezing.

*  *  *

Prof. Em. Wim Betz: Een Koninklijk Besluit over het Voorschrijven van Water (14/07/2013)

“Op het eerste gezicht heeft dit besluit enkele goede kanten, de bescherming van de patiënten tegen de grofste medische oplichters gaat erop vooruit, als we toch mogen veronderstellen dat het gerecht nu wel de wet zal toepassen.

Het verontrustende is dat dit KB een officiële erkenning betekent, binnen de erkende medische beroepen, van een fantasiebehandeling. Dit kan en zal als precedent gebruikt worden door andere verkopers van illusies. Onbekwame of onverantwoordelijke medici kunnen moeilijker beteugeld worden, want ze zijn toch “erkend” om die niet-werkzame behandelingen te verkopen.”

*  *  *

Joël De Ceulaer: Pilsje Drinken (13/07/2013)

“Werkt homeopathie dan niet? Toch wel. Homeopathie kan een, soms zelfs bijzónder krachtige, placebowerking hebben — bij bepaalde patiënten (die erin geloven) en bij bepaalde aandoeningen (die placebogevoelig zijn). Maar zo’n placebowerking heeft de eerste de beste handoplegging in een Pinksterkerk ook. En we mogen er toch van uitgaan dat de overheid nooit zal beslissen om de handoplegging te erkennen als alternatieve geneeswijze. Om te stipuleren dat genezing door handoplegging alleen nog mag worden voltrokken door een dokter in de geneeskunde. Voor homeopathie geldt dat voortaan wel. Met dank aan minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx.”

*  *  *

Louis Ide: Erkenning homeopathie: is Onkelinx politica met een ethische code? (15/07/2013)

Zoals klassiek koos Onkelinx dus niet voor de wetenschap. Bijzonder frustrerend voor de wetenschapper. Wie wetenschappelijk fraudeert wordt dezer dagen terecht aan de schandpaal genageld, maar sommigen (alternatieven) blijkbaar niet… Door haar aanpak zet de minister het Kenniscentrum trouwens volledig in de wind. Je kan niet in het ene dossier de aanbevelingen van het Kenniscentrum volledig naast je neer leggen en ze in een ander dossier, ondanks protest van de betrokkenen, doorduwen. Voor wetenschappers is 1 + 1 = 2. En dan zijn er altijd mensen die beweren dat 1 + 1 = 3 is.

Op dat moment verliezen de wetenschappers sowieso, want de klassieke politieke partijen zoeken dan een “compromis”: op dat moment wordt 1 + 1 = 2,5.”

*  *  *

Marc Van Ranst: “Niemand kan bewijzen dat homeopathie werkt” (Terzake) (12/07/2013)

*  *  *

Johan Van de Kerckhove: Homeopathie: alternatief is niet altijd naïef of onwetenschappelijk

Wetenschappelijk gezien houdt de moderne kwantumwereld effectief niet op na het getal van Avogadro. Naast de materiële buitenkant bestaat er ook een energetische binnenkant. Het is niet omdat dit in een ander paradigma thuishoort, dat ook om een andere benadering vraagt dat dit in onze wereld van 2013 onwetenschappelijk zou zijn. Traditionele wetenschappers beseffen niet dat ze (ook) vastgeroest zitten in een geloofssysteem en daar op een weinig open en alles behalve wetenschappelijke manier op doorredeneren, laat staan dat ze open staan voor empirische feiten die niet kloppen met hun vooringenomen standpunten.”

(Deze laatste bij wijze van komische afsluiter.)

[Ctrl-P] Jan Etienne: Homeopathiebesluit is volksverlakkerij

WaterHomeopathie mag alleen nog worden uitgeoefend door artsen, tandartsen en vroedvrouwen, aldus mevrouw Onkelinx, minister van Volksgezondheid [sic!] in juli 2013.

De reacties lieten niet op zich wachten. Ik houd het hier voorlopig bij een integrale cut ‘n’ paste van het opiniestuk van Jan Etienne, verschenen in Knack op 12 juli 2013.

*  *  *

Jan Etienne: Homeopathie is volksverlakkerij

Aan het voorstel van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) om de uitoefening van de homeopathie aan een ernstig diploma te verbinden, valt geen touw vast te knopen. Tenzij ze een heimelijke believer is of de bal misschien gewiekst wil doorspelen naar universiteiten en hogescholen. Dan is zij tenminste van de miserie vanaf.

“Homeopathie beoefenen zal in de toekomst enkel kunnen door artsen, tandartsen en vroedvrouwen, en dat enkel als aanvulling op hun zorgberoep. Ze zullen ook over een “ernstig” diploma homeopathie moeten beschikken, wat neerkomt op minstens 600 uur theorie en 200 uur stage. Dat staat in een koninklijk besluit dat de ministerraad vrijdag heeft goedgekeurd.” Dit meldt het persagentschap Belga.

Nog volgens Belga legde minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx uit dat een aantal beroepsuitoefenaars ernstig is en het welzijn van de patiënt voor ogen heeft. Maar in sommige gevallen worden volgens haar uitwassen vastgesteld, die zelfs de sektarische toer opgaan en het leven van patiënten in gevaar brengen. Daarom moeten homeopaten in de toekomst onder meer een diploma homeopathie van universitair of hoger onderwijs kunnen voorleggen.

Onbegrijpelijk

Het is niet te begrijpen wat Onkelinx met dit koninklijk besluit wil bereiken. Zij lijkt er van uit te gaan dat universiteiten en hogescholen klaar staan om een opleiding homeopathie aan te bieden. Het is maar de vraag of die zo graag zullen toehappen. Homeopathie mist immers elke wetenschappelijke basis. Homeopaten verzetten zich hardnekkig tegen elke wetenschappelijke analyse van de effect van hun therapie. Hun manier van werken druist met andere woorden fundamenteel in tegen de wetenschappelijke onderzoeksmethodes die de basis vormen van het werk aan universiteiten en hogescholen. Er is geen bewijs die naam waardig dat homeopathie werkt en dat bewijs zal er ook nooit komen als het van de beroepsvereniging van homeopaten afhangt, want dan zetten zij zich onherroepelijk in hun blootje.

De basis van de ‘ernstige opleiding’ homeopathie kan bijgevolg alleen berusten op gebakken lucht. Een universiteit of hogeschool die met zulk een ‘ernstige’ opleiding wil van start gaan, kan dan al evengoed uitbreiden met ernstige opleidingen in de astrologie, pendelen, wichelroedelopen, aardstralen meten en andere kwakzalverijen. Het zal hun (internationale) uitstraling ongetwijfeld een geweldige boost geven.

Bestaan er ernstige homeopaten? 

Volgens Onkelinx is een aantal beroepsuitoefenaars ernstig. Maar als een therapie uit gebakken lucht bestaat, hoe kan je die dan ernstig toepassen? Door dat aan je patiënten te zeggen? “Sorry mevrouw, mijnheer, ik ga je pilletjes voorschrijven waarvan nooit bewezen werd dat ze effectief werken, maar misschien wordt jij er wel gelukkiger of gezonder door? Zelfs het tweede deel van de vorige zin zou een ernstige arts al niet mogen vertellen. Want een ernstige arts weet dat alleen al de suggestie dat iets werkt voor sommige patiënten voldoende is om te geloven dat het werkt. Of mag een ernstige arts zijn patiënten voorliegen en hen vertellen dat ‘deze pilletjes hen zeker zullen helpen,’ ook al weet hij maar al te goed dat er geen flard bewijs voor is? En wat als die patiënt dan blijft terugkomen voor zijn pilletjes? Blijven voorschrijven en volharden in de oplichting? Of hoe moeten we dit anders noemen.

Mythisch denken

We moeten het toegeven, de mens beweert graag van zichzelf een rationeel wezen te zijn, maar ons denken is vergeven van mythes en misvattingen waar we ons nul rekenschap van geven. We willen het aantal wielrenners geen eten geven dat momenteel in de Ronde meefietst met een scapuliertje rond de nek, een armbandje, een kruisteken voor het vertrek zonder het over de echte, verborgen gekkigheid te hebben.

Met ons denken over gezondheid is het niet beter. Zoals we net schreven, is de overtuiging dat iets ons zal helpen genezen, vaak al voldoende om ons beter te voelen. Daar schuilt natuurlijk de kracht van de homeopathische middelen in en niet in de kosmische reflexie van een stofje dat misschien ooit geweest is. De homeopathische verdunning is zelfs niet nodig om de pilletjes te doen werken.

1000 bolletjes voor een euro

Dat werpt natuurlijk vragen op over de kostprijs van deze suikerbolletjes. Maar dat geldt evengoed voor veel reguliere geneesmiddelen waarvan ook maar marginaal bewezen is dat ze werken. We kunnen niet ontkennen dat daarmee niet waanzinnig veel geknoeid wordt. Alleen wordt dat knoeiwerk veel beter wetenschappelijk vertaald, wat niet betekent dat het aanvaardbaar is. Je kan je afvragen of we niet gewoon goedkope suikerbolletjes moeten gaan maken en onze artsen voorstellen om daarmee placebobehandelingen te starten bij patiënten die daar vatbaar zijn. Je zou er een flinke prijs op kunnen kleven, om het middel een imago van kwaliteit mee te geven en de persoonlijke bijdrage symbolisch houden zodat de patiënt financieel toch al niet genaaid wordt (maar wel in zijn geloof in de behandeling).

Ethisch kan je dat natuurlijk niet maken en het is dan ook een onrealistisch voorstel, maar uiteindelijk komt de vereiste van kwaliteitsvoorwaarden daar wel op neer: de patiënt wordt in zijn geloof in de behandeling én financieel genaaid.

Bron: Knack

[Ctrl-P] Malala Yousafzai’s speech to the UN General Assembly

MalayaMalala Yousafzai (°1997) werd wereldberoemd toen ze op 9 oktober 2012 in het hoofd en de nek werd geschoten door Talibanstrijders die haar activisme te bedreigend vonden. Malala voerde (en voert nog steeds) actie om jonge moslimmeisjes in Pakistan (en elders) een kans op onderwijs aan te bieden.

Op 12 juli 2013 sprak zij de Verenigde Naties toe. En als zij spreekt, dan moet de wereld luisteren.

* * *

Honourable UN Secretary General Mr Ban Ki-moon, respected president of the General Assembly Vuk Jeremic, honourable UN envoy for global education Mr Gordon Brown, respected elders and my dear brothers and sisters: Assalamu alaikum.

Today is it an honour for me to be speaking again after a long time. Being here with such honourable people is a great moment in my life and it is an honour for me that today I am wearing a shawl of the late Benazir Bhutto. I don’t know where to begin my speech. I don’t know what people would be expecting me to say, but first of all thank you to God for whom we all are equal and thank you to every person who has prayed for my fast recovery and new life. I cannot believe how much love people have shown me. I have received thousands of good-wish cards and gifts from all over the world. Thank you to all of them. Thank you to the children whose innocent words encouraged me. Thank you to my elders whose prayers strengthened me. I would like to thank my nurses, doctors and the staff of the hospitals in Pakistan and the UK and the UAE government who have helped me to get better and recover my strength.

I fully support UN Secretary General Ban Ki-moon in his Global Education First Initiative and the work of UN Special Envoy for Global Education Gordon Brown and the respectful president of the UN General Assembly Vuk Jeremic. I thank them for the leadership they continue to give. They continue to inspire all of us to action. Dear brothers and sisters, do remember one thing: Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy and every girl who have raised their voice for their rights.

There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for their rights, but who are struggling to achieve their goal of peace, education and equality. Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but so those without a voice can be heard. Those who have fought for their rights. Their right to live in peace. Their right to be treated with dignity. Their right to equality of opportunity. Their right to be educated.

Dear friends, on 9 October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends, too. They thought that the bullets would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this: weakness, fear and hopelessness died. Strength, power and courage was born. I am the same Malala. My ambitions are the same. My hopes are the same. And my dreams are the same. Dear sisters and brothers, I am not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorist group. I am here to speak for the right of education for every child. I want education for the sons and daughters of the Taliban and all the terrorists and extremists. I do not even hate the Talib who shot me.

Even if there was a gun in my hand and he was standing in front of me, I would not shoot him. This is the compassion I have learned from Mohamed, the prophet of mercy, Jesus Christ and Lord Buddha. This the legacy of change I have inherited from Martin Luther King, Nelson Mandela and Mohammed Ali Jinnah.

This is the philosophy of nonviolence that I have learned from Gandhi, Bacha Khan and Mother Teresa. And this is the forgiveness that I have learned from my father and from my mother. This is what my soul is telling me: be peaceful and love everyone.

Dear sisters and brothers, we realise the importance of light when we see darkness. We realise the importance of our voice when we are silenced. In the same way, when we were in Swat, the north of Pakistan, we realised the importance of pens and books when we saw the guns. The wise saying, “The pen is mightier than the sword.” It is true. The extremists are afraid of books and pens. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them. This is why they killed 14 innocent students in the recent attack in Quetta. And that is why they kill female teachers. That is why they are blasting schools every day because they were and they are afraid of change and equality that we will bring to our society. And I remember that there was a boy in our school who was asked by a journalist: “Why are the Taliban against education?”He answered very simply by pointing to his book, he said: “A Talib doesn’t know what is written inside this book.”

They think that God is a tiny, little conservative being who would point guns at people’s heads just for going to school. These terrorists are misusing the name of Islam for their own personal benefit. Pakistan is a peace-loving, democratic country. Pashtuns want education for their daughters and sons. Islam is a religion of peace, humanity and brotherhood. It is the duty and responsibility to get education for each child, that is what it says. Peace is a necessity for education. In many parts of the world, especially Pakistan and Afghanistan, terrorism, war and conflicts stop children from going to schools. We are really tired of these wars. Women and children are suffering in many ways in many parts of the world.

In India, innocent and poor children are victims of child labour. Many schools have been destroyed in Nigeria. People in Afghanistan have been affected by extremism. Young girls have to do domestic child labour and are forced to get married at an early age. Poverty, ignorance, injustice, racism and the deprivation of basic rights are the main problems, faced by both men and women.

Today, I am focusing on women’s rights and girls’ education because they are suffering the most. There was a time when women activists asked men to stand up for their rights. But this time we will do it by ourselves. I am not telling men to step away from speaking for women’s rights, but I am focusing on women to be independent and fight for themselves. So dear sisters and brothers, now it’s time to speak up. So today, we call upon the world leaders to change their strategic policies in favour of peace and prosperity. We call upon the world leaders that all of these deals must protect women and children’s rights. A deal that goes against the rights of women is unacceptable.

We call upon all governments to ensure free, compulsory education all over the world for every child. We call upon all the governments to fight against terrorism and violence. To protect children from brutality and harm. We call upon the developed nations to support the expansion of education opportunities for girls in the developing world. We call upon all communities to be tolerant, to reject prejudice based on caste, creed, sect, colour, religion or agenda to ensure freedom and equality for women so they can flourish. We cannot all succeed when half of us are held back. We call upon our sisters around the world to be brave, to embrace the strength within themselves and realise their full potential.

Dear brothers and sisters, we want schools and education for every child’s bright future. We will continue our journey to our destination of peace and education. No one can stop us. We will speak up for our rights and we will bring change to our voice. We believe in the power and the strength of our words. Our words can change the whole world because we are all together, united for the cause of education. And if we want to achieve our goal, then let us empower ourselves with the weapon of knowledge and let us shield ourselves with unity and togetherness.

Dear brothers and sisters, we must not forget that millions of people are suffering from poverty and injustice and ignorance. We must not forget that millions of children are out of their schools. We must not forget that our sisters and brothers are waiting for a bright, peaceful future.

So let us wage a glorious struggle against illiteracy, poverty and terrorism, let us pick up our books and our pens, they are the most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.

Bron: The Independent

[Ctrl-P] S.J. Verheij: Bijbelse richtlijnen voor omgaan met sociale media

Ik ook, so what?Vandaag halen we de hoofdletters uit de kast! Met deze copy-paste serveert KritischeMassa·be u niet meer of minder dan een Primeur! Geïnspireerd door het al te vroege bezoek van afgelopen zondag , post ik vandaag een Goddelijk Blogartikel. En alleen al door het beroep op de Hoogste Autoriteit behoeft de tekst Bijbelse richtlijnen voor omgaan met sociale media eigenlijk geen inleiding.

Maar laat ons nu ook weer niet overdrijven. Niet God, de mannelijke CEO van het universum Himself, komt hier rechtstreeks aan het woord. Hem hebben we helaas nog niet weten te strikken. We kunnen u hier wel het tweede beste aanbieden: een tekst door een van Zijn woordvoerders. Een oudere man – dus wat dat betreft zit-ie al goed – die meent te kunnen, maar vooral te moeten spreken in naam van God. En dat is steeds spannend.

Vandaag is er dus geen plaats voor kritische vragen. Weg dus met de vraag of we Iemand met serieuze anger mananagemt issuesdie traditioneel het gebed promoot als ultiem communicatiemiddel, terwijl-Ie doof blijft voor kritieken en suggesties voor de meest elementaire technische verbeteringen, met een pilaartje zout moeten nemen. Weg dus met de opmerking dat we eerlijk gezegd een beetje horendol worden van al die mannen, blank of bruin, maar vooral mannen, die met hun gewauwel de nu al 1400 (of 2000) jaren durende Goddelijke Stilte menen te moeten doorbreken.

Lever u over aan het door de HEERE geïnspireerde woord van een oude blanke man.

*  *  *

Ds. S. J. Verheij: Bijbelse richtlijnen voor omgaan met sociale media

Sociale media als Facebook en Twitter waren er nog niet in de tijd van de Bijbel. Maar het Woord van God zegt wel veel over communicatie. Ds. S. J. Verheij schetst negen hoofdlijnen die relevant zijn voor ons omgaan met sociale media.

1. Communicatie begint bij God. Communicatie en contact hebben hun bron in God. Hij treedt naar buiten en schept hemel en aarde door het Woord. God schept mensen om met hen samen te leven (communicatie). God schept twee mensen. Zo geeft God ook communicatie en liefde tussen mensen onderling. God is dus de Bedenker en Bron van communicatie.

2. Communicatie als zegen. In het paradijs is alle communicatie tussen Adam en Eva positief. Het geeft zegen en is tot eer van God. Een volmaakt voorbeeld van zegenrijke communicatie is Christus. Hij predikt het Evangelie, geneest mensen en drijft door Zijn Woord demonen uit.

3. Communicatie als vloek. In de praktijk van ons leven kan communicatie ook een vloek worden. De achtergrond hiervan is de zondeval van Genesis 3. De mens verbreekt de communicatie met God. Ook de communicatie tussen mensen onderling gaat stuk. Communicatie verwordt in de praktijk maar zo tot een vloek waarmee een ander wordt beschadigd. Dit gebeurt in het gewone verkeer tussen mensen. Het gebeurt ook via sociale media. In het laatste geval kan een negatief woord of negatieve bewering in korte tijd heel veel kwaad doen.

4. Het grote gebod. Zoals bij alle communicatie is het ook bij sociale media de vraag wat de uitwerking is op de verhouding tot God en de naaste. Het grote gebod is God liefhebben met alles was in ons is en onze naaste als onszelf (Matth. 22:37-40). Welke uitwerking hebben sociale media in dit opzicht?

5. Verhouding tot God. Brengen sociale media dichter bij God of juist niet? Sociale media kunnen gebruikt worden voor goede dingen. Het is een roeping om na te denken over goed en zegenrijk gebruik. Het gebruik kan anderzijds heel gemakkelijk afleiden van God en het leven voor Zijn aangezicht. Een stortvloed van informatie kan ons in beslag nemen. Veel daarvan is doordrenkt van een leven zonder God. Daarbij: lukt het nog echt om stil te worden voor God? Verslaving ligt dichtbij.

6. Verhouding tot de naaste. Brengen sociale media dichter bij de ander of juist niet? Door middel van sociale media kunnen contacten worden onderhouden of vernieuwd. De veelheid aan contacten kan ook tot oppervlakkigheid leiden. In de praktijk kunnen we zo veel tijd aan sociale media besteden, dat we weinig oog en tijd overhouden om anderen om ons heen op te zoeken en werkelijk te zien staan.

*  *  *

Zo is het wel genoeg. Wat de brave man verder nog te zeggen heeft, kan u hier lezen (maar niet op zondag, want dan slaapt de webstek van het Reformatorisch Dagblad).

Wenst u zich toch te richten tot Onzelieveneer, dan kan u dat steeds proberen via twitter (@TheGoodGodAbove) of Facebook (God, comedian). Daar hebt u meer kans dat uw smeekbeden en klachten verhoord worden.

God on Facebook

[Ctrl-P] Belgische GGO-technologie wint prestigieuze “World Food Prize”

Van MontaguDe Vlaamse wetenschapper Marc Van Montagu krijgt de World Food Prize 2013, samen met twee Amerikaanse wetenschappers. De Wereld Voedselprijs, of de Nobelprijs voor voedsel en landbouw, bekroont jaarlijks personen wier werk van uitzonderlijk maatschappelijk belang is voor de kwaliteit, kwantiteit of de beschikbaarheid van voedsel. Het is voor het eerst dat een Belg deze prestigieuze prijs ontvangt. “Door hun werk hebben de laureaten van de World Food Prize 2013 bijgedragen tot een verhoging van de hoeveelheid en de beschikbaarheid van voedsel”, vond de jury.

Marc Van Montagu (80), plantkundige, en de Amerikanen Mary-Dell Chilton en Robert T. Fraley delen de prijs “voor hun individuele, onafhankelijke doorbraak als grondleggers van de moderne groene biotechnologie en hun bijdrage aan de ontwikkeling en toepassing ervan”, aldus Kenneth M. Quinn, voorzitter van de World Food Prize-stichting.

“Dankzij hun onderzoek kunnen landbouwers vandaag insecten-resistente en herbicide-tolerante gewassen kweken. Deze GGO-technologie kan ook zorgen voor een grotere variëteit aan gewassen met een verhoogde opbrengst of ingebouwde ziekteresistentie. Bovendien kunnen met deze technologie gewassen ontwikkeld worden die ook in ongunstige klimaatomstandigheden kunnen groeien, zoals in extreme droogte of warmte.”

Marc Van Montagu is ex-directeur van het Departement Planten Systeembiologie van UGent. Momenteel is hij wetenschappelijk adviseur bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en leidt hij het Instituut voor Planten Biotechnologie voor de Ontwikkelingslanden (IPBO).

De uitreiking van de prijs van 186.000 euro, te delen door drie laureaten, gebeurt op een grootse ceremonie op 17 oktober in het Amerikaanse Iowa.

 

Bron: De Morgen, 19 juni 2013

[Ctrl-P] Comedian Flays (Shameless) GMO Zombie Myths

Een control-paste, gewoon omdat ik nog steeds op adem aan het komen ben van de snelheidswedstijd “schrijf eens een blad of drie ministerpapier vol”, a.k.a. examens. Momenteel ligt het boek Science left behind opnieuw op mijn bord, het boek waarin Alex Berezow en Hank Campbell de “feel-good fallacies” van een opkomende anti-wetenschappelijk links(erige) generatie fileren. En dat onderwerp ligt mij, pro-science leftie, nâ aan mijn gehavende en door de medische wetenschap gerepareerde hartje. Een korte bespreking volgt in de rubriek “Book Liberation Movement”.

Als opwarmer alvast Keith Floors meest recente blogartikel Comedian Flays GMO Zombie Myths met de bespreking van een nieuwe studie omtrent ggo-katoen en ondervoeding (of beter, het gebrek daaraan). De uitsmijter is “I love Monsanto”, een video van de eerder grofgebekte comedian Dusty waarin hij enkele “feel-good fallacies” van het anti-ggo-volkje onder de loep neemt.

Maar vergeet ook niet het artikel zelf te lezen!

[Ctrl-P] Top Ways To Tell If Someone Is An Illuminati

IlluminatiZe zijn overal, altijd. Ze beheersen de globale economie en de wereldpolitiek. Ze trekken aan de touwtjes. Ze zitten in uw leven en in uw hoofd. Vooral in uw hoofd. Uitsluitend in uw hoofd.

Een copy-paste van een olijke tekst die u in zes stappen zal helpen bij het detecteren van die vermaledijde Illuminati.

Zelf wil ik graag nog een extra puntje toevoegen:

7. Illuminati moeten niet studeren voor de examens.

*  *  *

Urban Mogul Life: Top Ways To Tell If Someone Is An Illuminati

With all of this Illuminati talk the last year or so, many of you Moguls may wonder how can you exactly tell if a person is in the Illuminati. Well first of all any entertainer that is successful is one!! And out of the rest 15% of them are also down with the crew. But how can you tell if your neighbor is one? How bout the dude at the car wash? Don’t you fret, UML has you covered.

1. When you walk into a room, they stop talking – See Illuminati is basically a secret society. So whatever they talk about the masses aren’t privy to know. We can’t know their secrets. Simple as that! Name one person that knows KFC’s secret herbs and spices? The president of KFC don’t even know. All they know is that the shit shows up in a brown paper bag!

2. If you see a person get a free cheeseburger at McDonalds they have to be Illuminati – Benefits come with membership. Why else would someone join? And in this recession what better perk is there than free food? Illuminati members are known to be able to show up at various restaurants and get free grub! Damn don’t you wish you were one now?

3. Anyone with more than 100 dollars is one – Success has to come from something other than hard work. A person just can’t have money in their pocket without something fishy behind it! And since the dope game is played out, cats must be in the Illuminati!! How else is they eating good, wearing the finer fabrics, and chilling with beautiful people?

4. Anyone that skips you in line – Everyone hates a lame that skips. Whether in traffic or the grocery store, we don’t want to be skipped. And I am not sure about you all, but I have seen people get handed some for skipping in line. The serious beats. But every once in awhile a skipper comes along that doesn’t catch a bad one. Everyone just except the fact that they just been skipped. That is the Illuminati working!!

5. If a person wears black 2 or more days in a row they must be down with the Illuminati – We all know that Lucifer loves black. So any rapper that wears it to must be down the devil also!! Plain and simple. Didn’t Jay-Z say all black everything? And we all know that he worships the devil.

6. Anyone that gets a promotion in the next 2 years is an Illuminati – With the economy the way it is, businesses are keeping things tight. No extra money for fluff. But if you see someone that suddenly gets a promotion, it must be because of Illuminati! Why else would they get that new position? Plus I already told you membership has it’s benefits!
Yeah being in the Illuminati may be a secret but with UML’s fool-proof methods of recognition you too can spot them out!! But be careful, you may end up being one yourself!!!

[Ctrl-P] Leon Neels: Emopatat

Leo NeelsOp 5 maart 2013 schreef Leo Neels, docent mediarecht aan de K.U. Leuven en UAntwerpen, in Knack over de veroordelingen in het patattenproces en de reacties van o.m. De Keersmaker en Van de Sande. De column kreeg het label Emopatat opgeplakt. Eentje om in te kaderen.

*  *  *

Leo Neels: Emopatat

Mevr. De Keersmaeker heeft groot gelijk: in onze samenleving is een mening inderdaad geen misdaad – extreme uitzonderingen zoals strafbaar racisme buiten beschouwing gelaten. Maar ze heeft groot ongelijk met haar suggestie dat de rechtbank “het sociaal engagement van de toenmalige actievoerders criminaliseert, en elke groep mensen die voor zijn eisen op straat komt gelijkstelt met een criminele bende”. Het vonnis bewijst het tegendeel.

Rector Marc Waer van de KULeuven, die Mevr. Van Dyck destijds als onderzoekster aan zijn universiteit ontsloeg, reageerde (DS 27 febr.), en argumenteerde op basis van een tegenstelling tussen haar activiteiten als activiste en als onderzoeker. Ook de opinie van de Rector vindt geen grondslag in het vonnis en is bizar in het kader van het leerstuk van de meningsvrijheid (zie eerder: Vrije meningsuiting in de patatten). De valse antithese gaf aanleiding tot verdere polemiek, o.m. in De Standaard van 1 maart (M. Van De Sande, Activist of onderzoeker?, en A. Froeyman en L. Kosolosky, Het sprookje van Waer).

Er zijn weinig landen waar meningsuiting zo beschermd is als hier. Maar fundamentele uitingsvrijheid kent beperkingen: ze biedt geen rechtvaardigingsgrond voor misdrijven die bij expressie worden begaan (art. 19 Grondwet).

De veroordeling van Mevr. Van Dyck en haar kompanen rust op een reeks van strafbare feiten, die trouwens haaks stonden op hun overleg met de gemeentelijke autoriteiten en de politie. Dat overleg was erop gericht om de uitoefening van de demonstratie- en uitingsvrijheid toe te laten en geordend te laten verlopen.

Het vonnis noteert dat het geweldloosheidsengagement van de actiegroep niet is nagekomen. Gevolg: vernieling van de afsluiting, van bewakingscamera’s, van de aanplant, slagen en verwondingen aan de agenten, en bestuurlijke aanhouding… door de actiewoordvoerder werd dit alles als “overwinning” aangemerkt. De strafvordering rustte ook op de vaststelling dat deze feiten door een groep op een georganiseerde wijze werden gepleegd. In het juridisch jargon levert dat het misdrijf “bendevorming” op.

Er zijn bijkomende elementen. In hun verhoren hebben de actievoerders, zo vermeldt het vonnis, geen zinnige verklaringen afgelegd, en ze weigerden om voor de rechtbank te verschijnen en daar hun verweer te voeren.

Lees hier verder.

[Ctrl-P] Luc Bonneux: Word geen vetzak!

Als Vlaanderen zich al niet kapot vreet aan overvette tv-kok-maaltijden, dan leutert het zich wel een indigestie over dieetboeken van de eerste de beste afzetter die makkelijk geld heeft geroken. En ja, het gaat ook hier over Kris Verburghs boek De voedselzandloper. Over afvallen en langer jong blijven.

Reacties van de academische wereld op het boek van Verburgh volgden. Traag, maar ze volgden, bijvoorbeeld de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en Patrik Vankrunkelsven (professor huisartsgeneeskunde KU Leuven) samen met Marleen Finoulst (hoofdredacteur gezondheidsmagazine Bodytalk) waren vrij unaniem: het boek deugt niet.

Reacties op die reacties waren iets sneller. Uiteraard ook hier en daar weer de gebruikelijke heikneuter die zich beschouwt als de maat van alle dingen, genre “ik drink al 25 jaar geen melk en…” Ja, and so what?

Maar wie ‘gezondheid, voeding en publiek debat’ zegt, snerpt meestal in een adem de naam van Luc Bonneux, een vaste waarde in de enige echte samenzwering die er toe doet, die van Big Common Sense. Zijn reactie verscheen op 13 september 2012 in De Morgen. Een control-p’tje.

*  *  *

Luc Bonneux: Gezonde voeding kan je samenvatten in 5 woorden: eet gevarieerd, word geen vetzak

[I]k heb De voedselzandloper van Kris Verburgh niet gelezen, en ben dat ook niet van plan na een bezoek aan zijn website: er stond redelijk veel onzin in slechts weinig regels. Ik citeer er één: “waarom een portie walnoten de kans op een hartaanval met de helft vermindert en een glas fruitsap 76 procent minder kans geeft op alzheimer”. Veronderstel eens dat dat laatste ook waar is: dokters moeten dan wel erg dom of erg slecht zijn. In geen enkel mij bekend en gereputeerd overzicht van de oorzaken van alzheimer komt “te weinig fruitsap” voor. Voeding komt er zelfs helemaal niet in voor. De belangrijkste studie over walnoten is gefinancierd door de California Walnut Company, en staat boordevol speculaties, maar bevat geen harde feiten. Evidence-based medicine eist aantoonbare effecten op ziekte en/of sterfte. In EBM worden de meest bevindingen van de voedselepidemiologie dan ook beschreven als “niet bewezen” of “onvoldoende onderzocht”. Voeding zijn complexe voedingswaren in interactie met complexe balansen, die onze gezondheid uitmaken. In deze grote complexiteit is de ruimte voor speculatie en overbodige dieetboeken eindeloos.

Melk en boter waren onderwerp van bitse oorlogen tussen de vetindustrieën. Omdat de botermarkt de eisen van de consument niet meer kon volgen na de eerste wereldoorlog, werden margarines ontwikkeld. Die waren beter voor het hart, volgens de margarine-industrie. Maar die bleken later schadelijker dan de goede oude boter, volgens de melkindustrie. Wat dan weer tot nieuwe margarines leidde (‘blood cholesterol lowering’-margarine, BCL of Becel, bijvoorbeeld), die beter waren, dit volgens de margarine-industrie. Enzovoort. Wie beweert dat melkproducten ongezond zijn, zoals Verburgh, moet wel voorbij de robuuste reuzen van zuivelland Nederland. Nederland haalde in Londen meer dan 50 olympische en paralympische medailles. Nederland was een absolute koploper in levensverwachting, en is nog steeds koploper in levensverwachting vrij van ouderdomsbeperkingen. Dat ligt niet aan hun verder vlekkeloze dieet: het zijn grotere vetkleppen dan wij, Vlamingen. In de jaren 90 zette de US Surgeon General, en ‘Hoge Gezondheidsraad’ van de Verenigde Staten, een commissie op met als hoofddoel het definitieve rapport te schrijven over vet. Meer dan tien jaar, honderd werkende leden en 100.000 dollar later sloot de elfde voorzitter van deze commissie de boeken, met een kladversie van de eerste twee hoofdstukken die grondig waren afgekraakt. Verder is niemand ooit geraakt. Daarom permitteer ik me, als mijn enige opinie, dat diegene die hier een opinie over heeft, er minder van af weet dan hij zelf denkt. Voedingsepidemiologie is een mijnenveld van ideologie, geloof, industriële belangen en universiteiten in betaalde dienst.

Lees hier verder