Dubbelact March Against Monsanto / Free Hugs From Science (fotoblog)

Op zaterdag 31 mei vond de zoveelste March Against Monsanto plaats. Ik was van plan er een blogartikel uit te persen, maar aangezien er niet echt veel geschiedenis werd geschreven op Place de l’Albertine te Brussel, ga ik dat nu hier thuis op mijn appartementje ook niet doen.

Foto’s dan maar, met een toefje commentaar.

Big Pancarde

Big Pancarde: March Against Monsanto, Eugenics Psychopath Bill Gates en het Zikavirus.

IMG_8554

Wat mij betreft komt de afbeelding van “De Wetenschapper” akelig dicht in de buurt van de doorsnee racistische karikatuur van “De Jood”.

Meer info over de Codex vindt u hier: Understanding the Codex Alimentarius:

The significance of the food code for consumer health protection was underscored in 1985 by the United Nations Resolution 39/248, whereby guidelines were adopted for use in the elaboration and reinforcement of consumer protection policies. The guidelines advise that “When formulating national policies and plans with regard to food, Governments should take into account the need of all consumers for food security and should support and, as far as possible, adopt standards from the … Codex Alimentarius or, in their absence, other generally accepted international food standards”

IMG_8547

De échte reden waarom ik naar Brussel ben gegaan, was het initiatief van David Zaruk, de man achter de blog Risk-Monger. Hij zou gratis knuffels geven aan de desperate zielen op het MAM-event. In zijn blogpost Why I’m joining the March Against Monsanto geeft hij tekst en uitleg:

What the March Against Monsanto has achieved is a channelling of fear, anxiety, outrage and despair into a communal vulnerability seeking something or someone to trust. This cocktail of emotions, shared and enhanced with jingoistic chants and slogans, will leave the marchers in need of a hug and some reassurance that things are going to be OK. That they are not being poisoned! That there is no conspiracy of companies and governments trying to give them cancer! That they are not being used as a science experiment! The Risk-Monger is going to attend to support these worried, vulnerable individuals by simply offering them a hug.

risk monger

Het pamfletje, even lief als raak, dat David Zaruk aan de MAM-activisten overhandigde.

IMG_8602

Geen MAM zonder chemtrails. Geen MAM zonder de walgelijke iconografische misbaksels van complotdenker-illustrator David Dees, die ik reeds besproken heb in het artikel BIG YUK.

impressie

Echt zwart van het volk was de Place de l’Abertine nu ook weer niet. Deze foto heb ik getrokken tijdens het hoogtepunt van de Mars die geen mars was. Ironisch genoeg behoort de groep mensen in beweging (rechts op de foto) niet tot de manifestatie. Als je je posteert op een snijpunt tussen twee drukke stadsdelen, vlakbij het centraal station, dan lijkt er natuurlijk steeds wat volk te zijn.

IMG_8563

Ergens doen de Guy Fawkes-maskers me denken aan de geblokte sjaals van de Iraanse Basiji, de semi-officiële moraalpolitiemacht die constant de straten afschuimt op zoek naar dissidentie: het lijken beide dreigende tekens te zijn van oudstrijdersschap en fanatisme, van de drang om de rechte lijn te bewaken.

IMG_8596IMG_8620IMG_8649IMG_8628IMG_8573IMG_8642

IMG_8636

De beste manier om te protesteren tegen een gigantisch groot bedrijf dat ongezonde producten zou verkopen die kanker veroorzaken, mensen steriel en ziek en afhankelijk en zwak maakt, kortom, die de algemene gezondheid zou schaden, is roken.

IMG_8609

En drinken.

IMG_8637

Een van de “kleinere” pancardes, met “waarschijnlijk” een “boodschap” waarbij in vijf punten vijf fouten staan. Dat vind ík dan weer “excessief”.

IMG_8630

Deze mooie, nette, pristiene handen van de MAM-chef gaan ons redden door middel van intensieve maar kleinschalige landbouw.

IMG_8638

Komt daar toch ook een boer aan, zekerst, een echte dan. Drago, de sympathieke landbouwer-skepticus.

Verder kijken dan de capot lang is

capot306ph1nn5Aan auto’s op fossiele brandstoffen heb ik een hartsgrondige hekel, echt waar. Ook aan de auto-industrie, aan Big Car. Lawaaierig, vervuilend, gevaarlijk. Duizenden doden per jaar, alleen al in België, and counting.

Vandaar dat ik voor mezelf zo’n 25 jaar geleden beslist heb om (2) geen auto aan te schaffen en (1) geen rijbewijs te behalen. Ik doe er ook zo veel mogelijk  aan om het gebruik van een personenwagen te beperken: meerijden doe ik liever niet, verre verplaatsingen maak ik principieel niet met een automobiel.

Groot was mijn verbazing dat de auto-industrie rubber gebruikt in de productie van hun vierwielige hellemonsters.

Rubber? Rubber!

Aangezien Big Car rubber verwerkt, en aangezien ik rubber enkel en alleen wens te associëren met de Grote Stoute Auto-Industrie, wil ik in deze blogpost pleiten voor een wereldwijd verbod op de productie, het gebruik en de verspreiding van rubber. Of het nu toegepast wordt door Big Car, Big Bondage of Big Anti-HIV: rubber is gevaarlijk, rubber moet verdwijnen. Stamp Rubber de Grond in. Wij willen Rubber Weg, Destroy all Rubber, March (and Moms) Against Rubber!

Trouwens, de schadelijke effecten van rubber op lange termijn zijn nog niet aangetoond, en eventuele heilzame effecten (bijvoorbeeld condooms in de strijd tegen SOA’s) kunnen ook op natuurlijke, biologische manier bekomen worden, o.a. door onthouding, schapendarmen en dies meer.

*  *  *

Dan bent u nu klaar voor twee vragen:

1. Hoe serieus neemt u mij na het lezen van bovenstaande tekst?
2. In hoeverre verschilt mijn fictieve houding tegenover rubber van uw reële houding tegenover ggo’s?

[Ctrl-P] Het groene doel heiligt de middelen?

Op 17 en 18 september bracht Vandana Shiva, momenteel ecostrijdster op wereldtournee, een bezoekje aan het Europees Parlement en Gent, respectievelijk op uitnodiging van de Europese Groenen en Oikos. Maar over mevrouw Shiva hebben we ondertussen al genoeg geschreven, o.a. in het stuk Het spook van de reductionistische journalistiek en Vandana Shiva’s armoedige levensvisie.

In dit artikel gooi ik het over een andere boeg: eerst komt mevrouw Shiva zélf aan het woord. Skepfile·be zorgt voor evenwicht en laat de andere zijde, hoe moreel failliet, kortzichtig en gevaarlijk ook, aan het woord. Hieronder vindt u haar toespraak in Brussel, een video die we schaamteloos geript hebben en op het Book Liberation Movement Youtube Filmpkes Channel hebben geplaatst. For future reference.

*  *  *

In het tweede deel hieronder heb ik de reactie gekopieerd van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, het VIB. De originele tekst verscheen als opiniestuk in Het Belang Van Limburg, deze link leidt u naar de website van het VIB zelf.

*  *  *

Gent – 23 September 2013 – Vorige week was de Indiase milieuactiviste Vandana Shiva in het land. Ze was hier op uitnodiging van de groene beweging om mee de strijd aan te gaan tegen een nieuw wetsvoorstel van de Europese Commissie om de zaadmarkt sterker te reguleren. De Groene fractie vreest echter dat dit negatief zal uitpakken voor landbouwers die hun eigen zaaizaad gebruiken, dat het zal leiden tot een verdere machtsconcentratie van multinationals en tot een vermindering van de genetische diversiteit binnen gewassen. Als onderzoekers uit de publieke sector zijn we vragende partij om de diversiteit zo groot mogelijk te houden, zowel in het aanbod van zaaizaad als in het aantal aanbieders. Waar we ons echter tegen verzetten is het schaamteloos verspreiden van foute informatie rond genetisch gewijzigde gewassen in de strijd tegen een grootschalige landbouw.

Shiva ijvert voor een kleinschalige, lokale landbouw en zet zich af tegen de grootschalige, geïndustrialiseerde landbouw. Los van de vraag of deze strategie haalbaar is om voldoende voedsel en plantaardige producten te produceren, is dat haar goed recht. Visies kunnen verschillen, maar mensen koste wat kost proberen te overtuigen van een bepaald landbouwmodel op de kap van een beloftevolle technologie is intellectueel oneerlijk. In plaats van de voordelen van kleinschaligheid centraal te stellen, kiest Shiva ervoor, zoals bij haar lezing in Gent, om het publiek angst aan te jagen met onjuiste horrorverhalen over GGO’s. GGO’s zouden kanker veroorzaken, zouden leiden tot een hoger gebruik van pesticiden die verantwoordelijk zouden zijn voor geboorteafwijkingen bij Argentijnse kinderen, zouden schuldig zijn aan de bijensterfte en GGO-katoen zou aan de basis liggen van de zelfmoorden bij Indiase landbouwers.

Wij dagen Vandana Shiva en alle groene bewegingen uit om op zoek te gaan naar wetenschappelijke feiten die hun beweringen staven en ermee voor de dag te komen. Door het verspreiden van angst voor GGO’s zorgen anti-globalistische bewegingen voor ongegronde onrust. Dit leidt tot politieke besluiteloosheid en onnodige verstrenging van de regelgeving. De kosten voor de registratieprocedure lopen nu al op tot 30 miljoen euro. Publieke onderzoeksinstellingen en KMO’s beschikken niet over deze budgetten. Beschermen de antiglobalistische bewegingen ons dan tegen de globalisering, of werken ze net de alleenheerschappij van multinationals in de hand?

GGO’s vertegenwoordigen geen landbouwmodel en bieden geen mirakeloplossing. De GGO-technologie is wel een technologie die in staat is de impact van de intensieve landbouw op het milieu te verminderen. Bovendien kan ze de biologische landbouw ondersteunen in haar missie om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te weren. Het Field Liberation Movement roept naar aanleiding van het aardappelproces op om zo veel mogelijk anti-GGO propaganda te verspreiden naar het voorbeeld van Shiva. Aan de groene bewegingen de keuze: ofwel de demagogische paniekzaaierij steunen, ofwel de feiten onder ogen durven zien en de echte groene belangen laten spelen door de GGO-technologie een eerlijke kans te geven in het creëren van een duurzame landbouw.

Dit opiniestuk werd mede ondertekend door:
Geert Angenon (VUB) – Han Asard (UA) – Stefaan Blancke (UGent) – Wout Boerjan (VIB/UGent) – Maarten Boudry (UGent) – Johan Braeckman (UGent) – Jo Bury (VIB) – Bruno Cammue (KULeuven) – Jeroen Crappé (UGent) – Geert De Jaeger (VIB/UGent) – Lieve Gheysen (UGent) – Wim Grunewald (VIB) – Dirk Inzé (VIB/UGent) – Greet Riebbels (ILVO) – Rony Swennen (KULeuven) – Erik Van Bockstaele (ILVO) – Nathalie Verbruggen (ULB)

[Ctrl-P] Straffen tot 6 maanden met uitstel in aardappelproces

De luitjes van de Field Liberation Movement — u weet wel, de bende activisten die erin slaagden om het milieuprotest te criminaliseren door domweg een proefveld te vandaliseren — hebben eindelijk mogen horen hoe lang en hoe zwaar hun martelaarschap zal duren.

Ik ben steeds blijven hopen op een geldboete en het verplicht volgen van een inleidende cursus biotechnologie aan de Gentse Coupure, net omdat daarin hun kennis zwaar te kort schiet. Maar de rechters hebben anders beslist. Het opperhoofd Steven Desanghere, de man die zonder al te veel blikken, blozen of elementaire eerlijkheid een gedegen dossierkennis claimt, hangt 6 maanden boven het hoofd, met uitstel dus. De bende moet voorlopig ook nog eens 20.000 euro ophoesten. De journalisten van De Wereld Morgen zullen ongetwijfeld voor u berekenen hoeveel dat per vernietigd plantje is (zie het artikel Het spook van de reductionistische journalistiek).

Hieronder vindt u het artikel uit De Morgen, maar ik zou er hier alvast twee zinnetjes uit willen lichten. Aan het woord is Greet Riebbels, in naam van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO):

De maatschappij zou volwassen moeten zijn zodat dergelijke veldproeven ook zonder bewaking kunnen doorgaan.

Het is belangrijk dat er in de toekomst respect getoond wordt voor wetenschappelijk onderzoek en dat de vreedzame dialoog het middel is om met elkaar in discussie te gaan.

*  *  *

Straffen tot 6 maanden met uitstel in aardappelproces

Elf activisten van het Field Liberation Mouvement (FLM) zijn door de correctionele rechtbank van Dendermonde schuldig bevonden voor de vernielingen en bendevorming tijdens een actie op een ggo-aardappelveld in Wetteren. De activisten kregen tijdens de verzetsprocedure wel een lichtere straf van drie maanden voorwaardelijk, de “bendeleider” zes maanden voorwaardelijk.

De activisten, onder wie de ontslagen onderzoekster van de KU Leuven Barbara Van Dyck, kregen ook een geldboete van 550 euro, waarvan de helft effectief. Er moeten ook schadevergoedingen van ruim 20.000 euro betaald worden aan het onderzoeksconsortium. De man die aanzien wordt als “leider” van de bende werd veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk. Een motivatie bij het vonnis gaf de rechtbank niet, enkel de strafmaat werd uitgesproken.

De actie gaat terug naar 29 mei 2011, toen tijdens een vreedzame demonstratie aan een proefveld in Wetteren een aantal activisten het veld betrad en ggo-aardappelen “ruilde” voor biologische alternatieven. Omdat de rechtbank half januari niet wilde ingaan op het verzoek van de veldbevrijders om videomateriaal te tonen en een honderdtal “vrijwillige verschijners” toe te laten, werden de elf half februari bij verstek veroordeeld voor onder meer vernielingen en bendevorming.

Monddood
Advocaat Mieke Van den Broeck spreekt, namens de actievoerders, over een gevaarlijk precedent. “De bepaling bendevorming uit de strafwet misbruiken voor politieke doeleinden is zeer gevaarlijk in een democratie. Men probeert het maatschappelijk debat te verstommen op een manier die juridisch kant noch wal raakt.”

De ontslagen KUL-onderzoekster Barbara Van Dyck, die op de bewuste dag de pers te woord stond, zegt dat het vonnis de deur opent naar verdere criminalisering van het politiek activisme. “Burgerlijke ongehoorzaamheid ligt aan de basis van ons protest. We kunnen dit precedent niet aanvaarden als maatschappelijk middenveld, de tolerantie naar het actievoeren is al heel laag. We kregen de afgelopen periode wel veel steun uit binnen- en buitenland.”

Steven Desanghere, die als “bendeleider” de zwaarste straf van zes maanden voorwaardelijk kreeg, zegt het gevoel te hebben dat men een “kop” zocht. “Ik was die dag de verbindingsman tussen politie en de actievoerders”, verduidelijkt hij. “Net zoals zoveel andere acties was die vooraf doorgesproken met de politie. Het was een actie in de traditie van burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloos verzet. Wij zijn niet aan ons proefstuk toe, werken op een ernstige manier en met dossierkennis. We blijven verder strijden voor een ggo-vrije en rechtvaardige landbouw, daar is het ons om te doen. In een democratie moet contestatie kunnen.” Desanghere zegt wel opgelucht te zijn dat de straf werd herleid tot een principiële veroordeling. “Ik heb het gevoel dat er toch nog geluisterd werd naar ons,” zegt hij.

De actievoerders tekenen wellicht beroep aan, maar willen eerst de motivatie van het vonnis lezen.

20.000 euro
Het onderzoeksconsortium dat de veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen uitvoerde, krijgt van de rechtbank met ruim 20.000 euro ongeveer een tiende van wat het aanvankelijk als kosten claimde.

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) zegt dat de aan hen toegekende schadevergoeding “ver beneden de effectieve kosten” ligt. “Maar het is wel symbolisch dat er een schadevergoeding werd toegekend. We moesten wel extra beveiligingsinspanningen leveren omdat er een dreiging was, en dat heeft ons en de partners zwaar op kosten gejaagd. We waren aanvankelijk niet van plan om dergelijke veiligheidsmaatregelen te nemen en dat is ook een nefaste evolutie. De maatschappij zou volwassen moeten zijn zodat dergelijke veldproeven ook zonder bewaking kunnen doorgaan.”

“Het is belangrijk dat er in de toekomst respect getoond wordt voor wetenschappelijk onderzoek en dat de vreedzame dialoog het middel is om met elkaar in discussie te gaan”, stelt Riebbels.

Bron: De Morgen

[CTRl-P] Nóg een andere kijk op ggo’s: Elle

elle-genetically-modified-corn-de-mdnEven zag ik het rooskleurig: gisteren postte ik de uitgebalanceerde reeks artikels door Nathanael Johnson ([Ctrl-P] Nathanael Johnson op Grist.org: een andere kijk op ggo’s). Eerder deze week wist de Britse progressieve krant The Independent te melden dat de gemoederen omtrent ggo’s in het Verenigd Koninkrijk aan het bedaren lijken te zijn (GM crops: Public fears over ‘Frankenstein food’ may be easing, Independent poll reveals). Ook het Amerikaanse en links-liberale PBS, wiens maatschappelijke zetel in Sesame Street staat, liet zich gematigd positief uit in GMOs May Feed the World Using Fewer Pesticides. Er circuleerde vorige week zelfs een artikel van een vegetarische yogalerares (en met die woorden werd het verspreid) die haar pro-ggo-zijn niet meer voor zich kon houden.

Maar nu ook het peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift Elle zich in de strijd gooit, met z’n impactfactor numéro cinq, is het hele debat op een eindpunt gekomen. Of is het toch minstens even stilgevallen. Van verbazing.

Bij Elle kijken ze niet op een spuitje meer of minder om hun punt te maken, maar ook op losse flodders wordt klaarblijkelijk niet bespaard in de drijfjacht op goedkope emoties. Toegegeven, het is minder hysterisch dan het artikel op Roseanne Barrs website, Email before Noon TODAY in Hawaii!! NO GMO’s!!!, en het roept niet op, zoals Barr, om de boel in de fik te steken, letterlijk dan. Reacties daarop vindt u bijvoorbeeld hier en hier. Hoe dan ook, ik ben benieuwd naar de impact van het opportunistische artikel uit Elle op het lezerspubliek.

Merk tot slot ook de gerelateerde artikels op: “Eat Your Way To Wrinkle Free: Foods For Healthier Skin” en “The Upside of Downtime: Making the Most of Unemployment”.

*  *  *

Caitlin Shetterly: The Bad Seed: The Health Risks of Genetically Modified Corn

Mansmann had moved to Yarmouth with his wife and kids to be close to his parents, who’d retired in Maine. A third-generation allergist, he worked in his father’s allergy clinic, at Jefferson Medical College in Philadelphia, during high school. While in college at Saint Joseph’s University, also in Philadelphia, he helped his dad develop two asthma drugs. Later, he headed an allergy and immunology clinic at a West Virginia hospital for 10 years.

Mansmann has a helmet of thick, graying hair and an intensely serious air. After escorting me into an exam room, he sat down across from me and promptly pushed aside my thick medical file. He’d read through it all, he said, but he wanted to hear the story from me. He listened patiently, asking questions every so often: When did my rashes flare? Was the pain an ache in my muscles, or did it feel deeper? Was I worse after I slept or at the end of the day? He seemed, as we spoke, to have all the time in the world. Then, with no pyrotechnics, he offered his theory: “I think it’s possible you’ve developed a reaction to genetically modified corn.”

En ja, het gaat verder, nog twee en en halve dolmakende pagina’s lang.

*  *  *

Net vandaag krijg ik nog enkele argumenten van het Field Liberation Movement in mijn bus. Waaronder eentje dat het hele drama van deze bende, die zich al lang buiten elk rationeel én democratisch debat gemanoeuvreerd heeft, illustreert.

1001687_177534722427652_1365416857_n

De pedante schoolmeester die zowel onwaarheden als een vermeende morele superioriteit meent te moeten verspreiden. Nee, dan was het artikel in Elle lang zo slecht nog niet.

[Ctrl-P] Nathanael Johnson: een andere kijk op ggo’s

JohnsonHet onderwerp blijft mij fascineren. Waarschijnlijk omdat het bij mezelf na twee jaar nog steeds een spanning oproept tussen immer kleiner wordende restjes instinctieve afkeer en wetenschappelijk gefundeerd denken, tussen ecologische noodzaak en economische belangen, tussen irrationalisme, idealisme, ideologie en pragmatiek.

Het spreekt vanzelf dat ik onwetend ben als het gaat over de technische en technologische aspecten van de verschillende en wel zeer diverse genetisch gemodificeerde organismen. Dat gat zal ik nooit meer kunnen dichtrijden.

Het tweede beste dat ik dus kan doen, is kritisch nadenken. Proberen rekening te houden met de wetenschappelijk consensus en me baseren op de manier waarop de auteur haar verhaal uitlegt, haar argumenten onderbouwt en hoe zij redeneert. Op zoek gaan naar andere wetenschappers, hun bevindingen. En dan maar hopen dat ik als leek, niet gehinderd door al te veel bagage, daar betekenis kan uit puren. Vrij passief en frustrerend bij momenten: ik moet steeds weer op diverse wetenschappers vertrouwen, en op “de wetenschap, dat abstracte monster. En hoewel ik een grote fan ben, is dat niet altijd even evident voor iemand met een klein beetje historisch besef.

Maar om Berthold Brecht te parafraseren: eerst komt de wetenschap, dan de ideologie. Zeker niet andersom. Wel, nu ik toch aan het nadenken ben, de originele “Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral” is ook wel een mogelijk goed citaat in deze context.

Ik was dus wat blij met de teksten van Nathanael Johnson voor Grist.org. Grist is een Amerikaans online magazine dat zich toelegt op berichtgeving omtrent milieu, landbouw en groen, duurzaam leven. Het staat niet bekend om zijn ggo-vriendelijke standpunten en dan druk ik me zacht uit. Nathanael Johnson is een Amerikaanse blogger, journalist en voedseldeskundige. Momenteel is hij bezig met het schrijven van een boeiende reeks over ggo’s en landbouw. Zelfs Jon Entine van het big business magazine Forbes was onder de indruk en schreef het artikel Grist Challenges Its Own Shaky Crop Biotechnology Reporting, Sets Stage For GMO Science Journalism Conclave.

De eerste afleveringen (voorlopig van drie) leken mij bijzonder genuanceerd en dus interessant. Een verademing in deze drukkende tijden. Van bij het begin probeert Johnson het kaf van het koren te scheiden, de ideologie van de feiten. Hij lijkt daarbij niet al te veel medelijden te hebben met monomane tegenstanders én voorstanders. Anders gezegd: “The problem. It’s not a yes-or-no question.” En dat is nu net wat bijvoorbeeld ook de ideeën van Louise Fresco zo aantrekkelijk maakt. Schrijven over ggo’s (en toch wel tegen ggo’s), het kan dus ook op een niet-hysterische manier!

Ik wil hier enkel de inleiding van het eerste deel kopiëren, Johnsons invitatie om zo onbevangen mogelijk naar het probleem te kijken. Zoals steeds hoop ik dat u het doorgeefluik dat skepfile·be is, achter u laat en dat u zo snel mogelijk naar de bron zelf gaat.

 *  *  *

Deel 1: The genetically modified food debate: Where do we begin?

I’ve lingered at the fringes of the debate over genetically modified foods since the ’90s, hoping that some solid fact would filter out and show me clearly who was in the right. But that hasn’t happened. Every shred of information, it seems, is contested, and all this turbulence keeps the water muddy.

Now the debate is coming to a head again. Britain is reconsidering its restrictive position. Here in the U.S., bills to require the labeling of GM foods were introduced to the legislatures in 28 states this year. Now that I’m writing on food for Grist, I can’t keep waiting on the sidelines for someone else to clear this up. I’m going to have to figure it out for myself.

A project like this requires humility. Many people — including, I’m sure, many of you — may have greater expertise in this area than I do. If so, let me know where you think I should be pointing the searchlight. Or, if you’re like me, and just want to get reliable information from someone who’s not bent on convincing you one way or the other, well, come along for the ride.

Lees hier verder.

*  *  *

[Ctrl-P] Julee K: I’ve Looked At #GMOs From Both Sides Now

Julee KWaarschijnlijk is ze minder invloedrijk dan Mark Lynas, maar deze madam mag er ook zijn. Julee K is een Amerikaanse blogster die gegrepen werd door de ggo-problematiek, oorspronkelijk fel tegen was, maar grotendeels haar mening herzag na het lezen van de wetenschappelijke vakliteratuur. Of in haar eigen woorden:

Below you will read about how I felt when I first started this blog back in September of 2012. I have since moderated my views toward GMOs after discovering what science really has to say. I have decided to leave all of my posts as they were when I posted them. This is a testament to how someone can change. I now hope to further the cause of science and to speak the truth. The words below also show a perfect example of how someone can form an unscientific opinion based on limited knowledge.

In haar blogartikel van 17 juni 2013, I’ve Looked At #GMOs From Both Sides Now, vraagt zij haar lezers om niet alleen de populaire anti-ggo-artikels te lezen, maar ook de meer wetenschappelijke replieken daarop. Iets wat op de gemiddelde anti-ggo-website of dito pagina steevast gemeden wordt. Blijkbaar zit de angst voor nuance, een tweede opinie of gewoon informatie er wel heel diep in bij onze groene jongens en meisjes. Vandaar ook mijn kleine waarschuwing: de blog van Julee K is niet geschikt voor mensen die gebaat zijn bij het propageren van pseudowetenschap én het uitbuiten van angstgevoelens voor politiek gewin.

Ik heb enkel het tweede deel van haar artikel gekopieerd. Maar zoals steeds hoop ik dat u zo snel mogelijk surft naar de bron en daar het hele artikel leest, om dan nog wat rond te hangen op haar blog.

*  *  *

Forehand ~ Backhand ~ Punch ~ Counterpunch

1. If you have read GMO Myths & Truths/Earth Open Source, please also read Response To GM Food Myths/AgBioWorld.

2. If you have read the book or seen the documentary Genetic Roulette/Jeffrey Smith, please also read 20 Questions on Genetically Modified foods/World Health Organization (WHO) or Top 20 Urban Myths about GM Crops/Academics Review or Effects of genetically modified T2A-1 rice on the GI health of rats after 90-day supplement/Scientific Reports or The 35S Promoter Has Been Thoroughly Researched/Academics Review.

3. If you have read the study A Long Term Toxicology Study On Pigs Fed Combined GM Soy & GM Maize Diet/Carman, Vlieger et al., please also read Fate of transgenic DNA and protein in pigs fed genetically modified Bt maize and effects on growth and health /Ph.D. Thesis or The Effect of Feeding Bt Maize to Pigs for 110 Days on Intestinal Microbiota /Plos One or Lack of care when choosing grain invalidates pig feed study /Biofortified or Nine recent publications on feeding GM maize to pigs,/GMO Pundit (his list of nine includes two of the studies I already listed).

4. If you have read GMO Feed Turns Pig Stomachs to Mush/Natural News, please also read the following blog posts: From ‘I smell a rat’ to ‘when pigs fly’, bad science makes its rounds/Cami Ryan, The Evidence of GMO Harm in Pig Study is pretty flimsy/Control Freaks, The New Pig Study Gets An “F” In Science/Sleuth4Health, When the Science Sucks, You Can Have it Both Ways!/Illumination.

5. If you’ve read Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases/Samsel & Seneff, please also read Safety Evaluation and Risk Assessment of the Herbicide Roundup and Its Active Ingredient, Glyphosate, For Humans/Pubmed.

6. If you’ve read the Stunning Corn Comparison/Moms Across America with Howard Vlieger, the Illumination post mentioned in number four above serves to counter at least some aspects of the corn comparison.

*  *  *

In dezelfde context wil ik ook snel het artikel Opnieuw dubieus onderzoek van tegenstanders genetisch gemodificeerd voedsel van Pepijn van Erp vermelden (kloptdatwel.nl, 26 juni 2013). Hierin bespreekt Van Erp het artikel A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified (GM) soy and GM maize diet (pdf) door GmoJudyCarman et al. Tegenover het werkstukje van Carman plaatst hij ruim twintig reacties (link 1 en link 2) in de vorm van blogartikels, opiniestukken en wetenschappelijke artikels. Kortom, het soort links dat de klerelijers, of beter, de jongens en meisjes van Vlaanderen GGO-Vrij c.s. nogal eens weglaten wegens te kritisch.

07/06/2013: Een GGO vrij Vlaanderen? Workshop met een aantal activisten van het Field Liberation Movement

Een aantal activisten van het Field Liberation Movement (FLM) organiseren een interactieve discussie over de basisargumenten tegen GGO’s en meer duurzame manieren van voedselproductie. De discussie zal ondersteund worden door een expositie van hun foto’s en actiemateriaal! Ben je in voor een actie om veldproeven of GGO veevoer te stoppen of wil je graag jouw ideeën over activiteiten in het verleden of plannen voor de toekomst delen? Kom en brainstorm dan mee over mogelijke actie en campagne middelen voor een GGO vrij Vlaanderen!

Laat de zin even bezinken: “een interactieve discussie over de basisargumenten tegen ggo’s”.

Nu, voor dit soort initiatieven ben ik volledig te vinden: een interactieve discussie over ggo’s, de argumenten tegen, wat automatisch ook een discussie over de argumenten voor betekent, toch?

Leren beargumenteren waarom de studies van Séralini, de affaire Pusztai, de films van Geoffrey Smith, de vrouwonvriendelijke “theorieën” van hindutva Vandana Shiva níet kunnen gebruikt worden in een discussie over ggo’s. Wetenschappelijke studies leren lezen, ontrafelen, een basiscursus gentechstatistiek. Ik weet als geen ander hoe liberating dat kan zijn. Niets is goed genoeg om de bevolking te informeren, een extra push te geven richting bewuste, verantwoorde, nadenkende en groene consumptie.

[Ctrl-P] Orac: Bad science about GMOs: It reminds me of the antivaccine movement (revisited)

3 monkeysIk krijg er niet genoeg van, van slechte wetenschap. Zonder zou deze blog niet bestaan. En net daarom hou ik zo veel van al die anti-vaxers, liefhebbers van magisch water a.k.a homeopaten, creationisten en recentelijk ook van die aandoenlijke anti-ggo-activisten. Ja, oké, “houden van” is misschien een entwat verkeerde en misleidende woordkeuze: ik blijf het namelijk onverantwoord gevaarlijke zotten vinden. Fascineren, da’s het woord waarnaar ik zocht.

De enige groep die mijn inziens nog een (heel) klein beetje getuigt van gezond verstand, of beter, die toch minstens een zweempje zelfreflectie aan de dag legt, is de verzameling creationisten van Answers in Genesis. Zij hebben tenminste een lijst van argumenten die ze hun volgelingen afraden om te gebruiken: Arguments that should never be used. Lijkt mij trouwens een zéér bruikbaar idee voor die andere nutters.

Nu, in zekere zin bestaan zulke lijsten, zo is er de Homeopathie Bullshit Bingo. Maar het zou iets meer waarde hebben, moest de kritische reflectie ontstaan in de eigen kringen zelf, toch?

Maar zolang zulke (zelf)kritische reflex ontbreekt, doen wij het. Of beter, laten we het iemand anders doen. Deze [Ctrl-P] is een langer blogartikel van Ueberskeptic Orac, die een parallel ziet tussen de anti-vaccinatie- en de anti-ggo-beweging. Een (ongestaafde) bewering, gok zo u wil, ten persoonlijke titel: ik vermoed dat de overlapping tussen beide anti-groeperingen angstaanjagend groot is. Maar soit.

*  *  *

Orac: Bad science about GMOs: It reminds me of the antivaccine movement (revisited)

I was, not too long ago, fairly agnostic on the issue of GMOs and their safety, although, truth be told, because I have PhD in a biomedical science and because my lab work has involved molecular biology and genetics since I was a graduate student in the early 1990s. I found the claims of horrific harm attributable to GMOs not particularly convincing, but hadn’t bothered to take that deep a look into them. It was not unlike my attitudes towards the the claims that cell phones cause cancer a few years ago, before I started finding dubious studies and looking into them and noted despite the utter lack of a remotely plausible mechanism and uniformly negative studies except for a group in Sweden with a definite ax to grind on the issue. None of this stops activists from likening cell phone companies to tobacco companies, the way antivaccine loons liken vaccine manufacturers to tobacco companies. Back then, I realized that there wasn’t really a plausible mechanism by which radio waves from cell phones could cause cancer in that the classic mechanisms by which ionizing radiation can break DNA molecular bonds and cause mutations don’t apply, but I didn’t rule out a tiny possibility that there might be an as yet unappreciated mechanism by which long term exposure to radio waves might contribute to cancer.

As was the case for the nonexistent cell phone-cancer link, there has now been a steady drip-drip-drip of bad studies touted by anti-GMO activists as “evidence” that GMOs are the work of Satan that will corrupt or kill us all (and make us fat, to boot). Not too long ago, I came across one such study, a truly execrable excuse for science by Gilles-Eric Séralini at the University of Caen purporting to claim that Roundup-resistant genetically modified maize can cause horrific tumors in mice. I looked at the methods and conclusions and what I found was some of the worst science I had ever seen, every bit as bad as the quack “science” used by the antivaccine movement, as anti-GMO activists worry about GMOs sapping and impurifying their precious bodily fluids. Then, not too long ago, I discovered a truly quacktastic bit of fear mongering by Jack Heinemann about GMOs in which, or so it is claimed, GMOs produce silencing RNAs that not only survive transit through the gut, get into the bloodstream and thence into cells to inhibit the expression of specific genes, and even get passed down to the next generation to kill your children.

Lees hier verder.

#WorldFoodPrize #biotech #gmo

Marc Van Montagu

 

World Food Prize @WorldFoodPrize
Recognizing achievements of individuals who have advanced human development by improving the quality, quantity or availability of food in the world.

World Food Prize @WorldFoodPrize
Dr. Marc Van Montagu of Belgium, and Dr.’s Mary-Dell Chilton and Robert T. Fraley of the U.S. are the 2013 #WorldFoodPrize Laureates!

VIB @VIBLifeSciences
RT @frankbeckx: Van Montagu’s @WorldFoodPrize doet barbaarse vernieling GGO-aardappelveld hopelijk vergeten.Vlaamse #biotech is wereldklasse

Calestous Juma ‏@calestous
@WorldFoodPrize This year’s World Food Prize is a body blow to technological intolerance.

Julie Borlaug @JulieBorlaug
Congrats to 2013 @WorldFoodPrize Laureates Drs. Marc Van Montagu, Mary-Dell Chilton & Robb Fraley! @BorlaugTAMU

VRT-persdienst @vrtpers
Marc Van Montagu wint Wereldvoedselprijs. Gefundenes Fressen @canvastv morgen in Alles voor de wetenschap om 17.05 u. http://t.co/XAPjlmF0UZ

Mesha Kenya @MeshaKenya
Winners World Food -Dr. Marc Van Montagu, Chairman Inst for Plant Biotech Outreach at Ghent Uni in Belgium; US Dr. Mary-Dell Chilton, Syngenta

Wereldpodium @wereldpodium
World Food Prize gaat naar Monsanto, Marc Van Montagu en Mary-Dell Chilton voor genetische modificaties die… http://fb.me/1Nk3JkzDa 

PRRI @PublicResearch
PRRI: PRRI Chairman Prof. Marc Van Montagu awarded the 2013 World Food Prize: Washington, D.C. (… http://bit.ly/193GklK #Science #GMO

Gent BC @Gent_BC
Marc Van Montagu (@ugent en @VIBLifeSciences ) is eerste Belg die World Food Prize ontvangt http://1.gentbc.be/11oU0ms #trots #biotech

Horeca Expo 2013 @HorecaExpo
Gentse bioloog Marc Van Montagu ontvangt dé #Wereldvoedselprijs . Proficiat! http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/oostvlaanderen/130619_van_montagu …

Ken Heyndrickx @KenScience
Marc Van Montagu one of this year’s recipients of the World Food Prize. http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2013/06/world-food-prize-honors-ag-biote.html …

greenami @greenami
Belgische wetenschapper #Van #Montagu krijgt de ‘Nobelprijs voor #voedsel en #landbouw’: http://bit.ly/17ZHMoa #groene #biotechnologie

Ronald Veldhuizen @RVeldhuizen83
Mooi. De wereldvoedselprijs gaat naar o.a. Marc van Montagu , uitvinder van gengewassen. http://wapo.st/14iYae9 #gmo

Yannick De Clercq @YannickDeClercq
Prestigieuze onderscheiding voor Vlaamse grondlegger GGO-technologie – De Standaard http://www.standaard.be/cnt/DMF20130619_00629209 … Proficiat Marc Van Montagu!

VILT vzw @vilt_nieuws
Belg Marc Van Montagu krijgt World Food Prize
http://www.vilt.be/Belg_Marc_Van_Montagu_krijgt_World_Food_Prize …

Andy Vance @AndyVance
.@WorldFoodPrize made a huge statement today on importance of biotech in feeding the world. Prepare for the backlash: http://bit.ly/191DOw

Andy Vance @AndyVance
Quite a statement: 2013 @WorldFoodPrize goes to pioneers of modern plant biotech, including key leaders from @Syngenta and @MonsantoCo .

Research@UGent @ResearchUGent
Prof Marc Van Montagu #UGent one of the 2013 #WorldFoodPrize Laureates! Via @VIBLifeSciences

Truth About Trade @TruthAboutTrade
Congrats to the 2013 @WorldFoodPrize Laureates! They are helping combat #hunger and improve #foodsecurity worldwide! RT

Anne Glover @EU_ScienceChief
Very many congratulations to Marc van Montagu, Ghent Uni for being awarded the 2013 World Food Prize for his contribution to green biotech.

Mark Lynas @mark_lynas
World Food Prize (‘Nobel’ for Food/Ag) 2013 goes to #GMO science pioneers: http://www.vib.be/en/news/Pages/World-Food-Prize-goes-to-a-Belgian-for-the-first-time.aspx … Congrats to Van Montagu, Chilton & Fraley.

EuropaBio @EuropaBio
CONGRATULATIONS Marc Van Montagu, Belgian inventor of GMOs! 2013 World Food Prize honours Biotech Pioneers http://on.wsj.com/16hlD0A 

mary williams @PlantTeaching
Van Montagu/ Chilton/ Fraley, World Food Prize Laureates. http://www.worldfoodprize.org/en/laureates/2013_laureates/ … Read about their studies in TTPB23 http://www.plantcell.org/site/teachingtools/TTPB23.xhtml …

Andrew Apel @AgBioEye
World Food Prize Laureates http://bit.ly/1bXccVk “Now will the activists please stop lying about crop biotechology.”

Joel De Ceulaer @jdceulaer
‘Een bepaalde tegenstand tegen ggo’s is in essentie religieus.’ Volledig correcte analyse van Marc Van Montagu. #ds

Maarten Boudry ‏@mboudry
Marc Van Montagu wint ‘Nobelprijs voor voedsel’. Groene goeroess, staak dat irrationeel verzet tegen #ggo’s! http://www.tijd.be/r/t/1/id/9362825 … #UGent

Joel De Ceulaer ‏@jdceulaer
Vader ggo’s wint World Food Prize. Volkomen terecht. Tegenstanders moeten zich bezinnen. #gratisadvies

Ralf Reski @ReskiLab
@Fischblog Es wäre schon viel wert, wenn die Saturierten ihre anti GMO Doktrin nicht den Hungernden aufzwingen wollten.