Laat op de avond

Wie denkt dat een complotfantast op tv laten spreken een goed idee is, dwaalt.
Wie denkt dat het een goed idee is om een handelaar in complotverhalen voor de camera te pleuren om er dan een skepticus tegenover te zetten, is als een pyromaan die de brandweer belt. En hoe hoger de kijkcijfers waarmee dan geschermd wordt, hoe lager het moreel besef van de bedenker. Dat het stofrestje geweten dan wel gemakkelijker onder de mat geveegd kan worden, is een bedenkelijk voordeel. Entertainment en kritisch denken, beide zijn nodig, maar voor een geslaagde mix moet men geen beroep doen op een laatavondshow.

Naast onder meer Jan Smit, Kristof Calvo en Jacky Lafon was ook de rechts-libertaire, latent antisemitische complotbedenker, notoir antivaccinatie-activist en chemtrail-spotter Peter Vereecke als gast uitgenodigd. En ja, dat van dat antisemitisme kan ik hard maken. Over deze man en zijn fantasieën heb ik in deze blog al eerder geschreven. Tot zover het slechte nieuws omtrent Gert Late Night, seizoen 6, aflevering 16.

Hoewel hij aangekondigd werd als “iemand die er 100% van overtuigd is dat de aarde niet rond is maar plat”, duurde het geen 5 minuten vooraleer Vereecke zelf toegaf dat hij zelf toch niet helemaal, of beter, “niet heilig overtuigd” was van de vorm. Los van het feit dus dat hij daarvoor de gebruikelijke platte-aardenonsens had verkondigd en daarna doodleuk verderging. Ex-CVP’er, eeuwige tsjeef.

Net zoals een ongeluk komt een complottheorie nooit alleen. Het eerste stuk ging over zijn moment van “ontwaken”, van realiseren dat niets in de wereld is wat het lijkt, namelijk 11 september 2001. Dit verhaal, een klassieker onder complotdenkers, werd ook nu weer opgesmukt met uitweidingen over het vele denkwerk, het vele onderzoek (lees: gegoogle) en de vele existentiële, alles verscheurende twijfels in die periode. Afzien dat doen ze, die complotdenkers.

De vorm van de aarde verdween al bij al snel naar de achtergrond, ten voordele van zo mogelijk nog een meer belegen en achterhaald complotverhaal, namelijk de ‘theorie’ dat Paul McCartney Paul McCartney niet is. Momenteel maakt Vlaanderens bekendste verteller van samenzweringsverhalen een bescheiden tour met een lezing over de satanische impact van de Beatles en de rol van de vermeend dode bassist en zijn vervanger in die verzonnen spookvertelling.

Terug naar de platte aarde. Opvallend waren Vereeckes missers, een traditie bij de man die eerder en elders verklaarde dat correcte informatie niet van tertiair maar van quartair belang is: het diepste gat dat men gegraven en geboord heeft is niet 10.000 meter, maar ruim 12.000 meter. Hoe dan ook, Vereecke verklaarde dat hij niets zinnigs kon zeggen over de dikte van zijn aardkorst, maar 10 km was “in verhouding niets”. In verhouding tot wat, dat liet de mistspuier vlotjes achterwege.

Zijn verhaal over de Belg Auguste Piccard die de aarde aanschouwde vanuit een voor 1934 geavanceerde luchtballon en die vertelde dat de aarde plat is, behoort tot de complotfolklore. Dat Piccard een Zwitser was, die weliswaar in Brussel heeft gedoceerd en model stond voor Hergé’s Professor Zonnebloem, en vóór 1934 zijn vluchten in de stratosfeer uitvoerde, is andermaal zo’n slordigheid die de latinist Peter ‘Ad fontem’ Vereecke kwansuis naast zich neerlegt. Zijn bronnen, zijn fontes, bestaan niet uit feiten gevonden in de secundaire literatuur, maar uit fout weergegeven verhaaltjes die hij uit een slordig werkend geheugen opdiept.

Het goeie nieuws dan: de rollende ogen van Jan Smit en de grimassen van de half-goddelijke Jacky Lafon tijdens de uitleg van slijter van complotverhalen Peter Vereecke maakten elk weerwoord overbodig. Het was duidelijk: alvast in de studio van Gert Late Night pakte de mayonaise van complotklutser Vereecke niet. De twee presentatoren hadden zich terdege voorbereid; een pluim dus voor de researcher.

SKEPP’er en moraalfilosoof Brecht Decoene was de brandweerman van dienst. Gelukkig werd hij niet tegenover Vereecke gezet, zodat een vervelend welles-nietesspelletje vermeden werd. Brecht kreeg even de gelegenheid om de complotverhalen en het complotdenken te duiden. Feilloos en nagel op de kop, zoals we dat van hem ondertussen gewoon zijn. Helaas werd hem niet genoeg tijd toebedeeld. Het entertainment waarin de zatte nonkel voorziet, primeert op het weerwoord van de verstandige criticus die verder wil kijken dan de waan van de dag of de sensatie van de avond.

Oh ja, Brecht Decoenes boek Achterdocht tussen feit en fictie, over complotdenken, blijft een aanrader.

De uitzending kan u hier integraal bekijken: https://www.vier.be/video/gert-late-night/gert-late-night-s6/gert-late-night-s6-aflevering-16. Het deel met Vereecke begint rond minuut 20.

International Flat Earth Conference, een verslag (2)

Dit is het tweede deel van mijn verslag over de International Flat Earth Conference. Dit deel gaat over de concurrerende theorie van de Holle Aarde. Het artikel verscheen eerder in Wonder en is gheen Wonder, het blad van SKEPP.

* * *

aardse-waarheid-6-jpg-png

De derde spreker op de International European Flat Earth Conference was Lord Steven Christ, een man die zichzelf arrogant en de wedergekeerde Jezus Christus noemt. Nog een verschil met de meeste andere aanwezigen: hij was uitgenodigd om de theorie van de holle aarde te verdedigen. En omdat er maar drie sprekers kwamen opdagen, kreeg zijn betoog plots meer gewicht en aandacht.

Volgens de meeste platte-aarders is deze wereld een schijf, afgedekt met een koepel van glas of doorzichtig aluminium, daarover bestaat nog discussie. De zon, de maan, de sterren bevinden zich aan de binnenkant van die stolp. Dat is alles, meer dan zo’n plusminus halve bol is er volgens velen van hen waarschijnlijk niet. Lord Steven Christ stelt dan weer dat het gehele universum, met alles erop en eraan, ruim dubbel zo groot is. De aarde is een volledige bol, dat wel, maar wij leven in die holle, stationaire sfeer. In het centrum bevindt zich naast de Hemel en een dubbele energiepiramide, ook nog eens wat wij het heelal noemen. Deze kern, het hart van de aarde, wordt afgeschermd door middel van glas waarop zich in de loop der tijden ijs heeft afgezet.

aardse-waarheid-7-jpg-png

Moderne adepten van de theorie van de platte aarde grijpen vaak terug naar het basiswerk van de Engelsman Samuel Rowbotham Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe (1865). Lord Steven Christ haalt zijn mosterd en zijn messiascomplex bij Cyrus “Koresh” Teed (1839-1908), schrijver van The Cellular Cosmogony; or, The Earth a Concave Sphere (1898)[1]. Teed was een van die kleurrijke figuren aan het einde van de 19de eeuw die zich bezighield met eclectische geneeskunde, alchemie en het oprichten van het zoveelste New Jerusalem. Anderzijds vermeldt Lord Steven Christ verschillende malen dat de kennis hem goddelijk geopenbaard werd en dat het hem vervolgens drie extra dagen kostte om tot de waarheid door te dringen. Al bij al niet zó bijzonder is voor iemand die per slot van rekening de wedergekeerde Jezus Christus beweert te zijn.

Al snel wordt duidelijk dat Lord Steven Christ een tweede roeping heeft: hij wil via deze conferentie platte-aarders behoeden voor de diepe schaamte en de helse pijn van een tweede vergissing. “Don’t get fooled again”, waarschuwt hij bij monde van The Who, niet zijn enige popreferentie. Hij toont daarbij een filmpje waarin een volgeling zijn bekering beschrijft, een bekering dankzij het proces van logisch denken en van deductieve en empirische beschouwingen. Als je het onmogelijke elimineert, dan blijft, hoe onwaarschijnlijk het ook moge zijn, enkel de waarheid over, concludeert Lord Sherlock Christ. Hij wil de platte-aarders diets maken dat ze een “Hegeliaanse dialectiek moeten ondergaan” en dat klinkt inderdaad zeer pijnlijk. Van een ronde aarde (een foute these waar hij al bij al weinig aandacht aan besteedt) via een platte aarde (een antithese die eveneens een vals paradigma is) naar de synthese, de enige echte waarheid van een holle aarde. De theorie van de platte aarde ziet hij als een stepping stone in de richting van de enige echte ware theorie: die van een concave, cellulaire wereld.

Zijn lezing, al bij al een schamele performance van een arrogante hufter, is erop gericht is om op zo’n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk aanwezigen te irriteren. En dat lukt hem moeiteloos. De spanning in de zaal stijgt zienderogen en hij gooit meer olie op het vuur door zijn uitleg te larderen met citaten uit het Heilige Boek. Meer dan eens ontstaan er vijandigheden tussen hem en toehoorders wiens geloof in een platte aarde ook religieus en Bijbels gemotiveerd is. Citaten uit de Schrift worden door de zaal geslingerd en gepareerd met andere verzen. Naast mij sist een rood aangelopen platte Bijbelkenner “valse profeet” en “Satan, ga terug”. Zoveel plezier hebt u tijdens uw lessen aardrijkskunde nooit gehad!

De onenigheid tussen de aanwezige holle-aarders en platte-aarders neemt toe wanneer bepaalde technische details ter sprake komen, zowel tijdens de lezingen als tijdens de discussies achteraf. De holle-aarders geloven wél dat er een vorm van ruimtevaart bestaat. Volgens hen is men erin geslaagd om dóór die glazen koepel te vliegen en dat dankzij raketingenieur Wernher von Braun. De aurora borealis of het noorderlicht is niets anders dan de reflectie van de zon in de daardoor veroorzaakte scheuren in de koepel. Ja, u leest het goed en nee, de platte-aarders zijn ook niet overtuigd.

Nog een heikel punt was het ijs dat zich op de glazen kern van de holle aarde heeft afgezet. Dat smelt namelijk door global warming en door het feit dat de zon af en toe stilstaat, zoals beschreven in de Bijbel, aldus Lord Steven Christ en zijn gevolg. Dat ijs dondert steeds vaker neer op aarde in de vorm van megacryometeoren, grote ijsblokken, soms tientallen kilogrammen zwaar, die af en toe uit de lucht vallen. Wij, mensen, kunnen zich op twee manieren beschermen tegen die vallende ijsblokken. In eerste instantie moeten er méér chemtrails gesproeid worden, aldus een monkelende Lord, zij beschermen tegen de opwarming van het ijs aan de hemelkoepel. Consternatie en ongeloof alom. De Tweede Christus overtuigt niet, ondanks zijn credentials. De Poolse Bijbel- en chemtrailaficionado verdraagt het niet langer en loopt woedend de zaal uit. Een tweede tactiek is het bouwen van ondergrondse schuilplaatsen, maar volgens de meeste platte-aarders dienen deze kelders enkel en alleen de elite, de Rothschilds c.s. Volgens de anderen moet iedereen eraan meewerken. Platte-aarders zien hun heil in een spirituele vlucht vooruit, de apocalyptische holle-aarders zijn meer geïnteresseerd in het redden van het vege lijf. Opnieuw wordt de lezing onderbroken door kabaal en discussie.

Slechte energie begint de zaal te vullen. Weggelopen platte-aarders sijpelen terug binnen en de woordenwisseling wordt agressiever. En dommer: of we de theorie van de platte aarde niet kunnen verenigen met de theorie van de holle aarde, probeert nog iemand te sussen. Sommige aanwezigen proberen de situatie dan weer te bezweren met het roepen van “respect” en “liefde”, maar de open geesten van de lichtzoekers zijn dichtgeklapt. Het zou niet meer goedkomen. Tijdens de eindbespreking verlaat Lord Steven Christ en zijn gevolg zelfs de zaal. De man had via YouTube aangekondigd dat hij kabaal zou komen maken. Mij leek zijn missie dan ook geslaagd.

 

En mijn missie? Naast een schriftje tjokvol aantekeningen voor een artikel heb ik vooral het idee naar huis teruggebracht dat de theorie van de platte en holle aarde voor deze mensen een bloedserieuze, bijna existentiële aangelegenheid is, zeker dus geen grap. Een bolle, heliocentrische aarde in een schier onmetelijk universum waarin en waardoor de mens, een vermeende ex-aap, zijn speciale en centrale plaats zou verloren zijn, lijkt tal van deze religieus-spiritueel geïnspireerde en gemotiveerde mensen heel wat angst aan te jagen. Het is in strijd met hun perceptie en intuïtie van een geocentrische platte schijf. Elke persoon of instantie die hun waarneming in vraag durft te stellen, of erger nog, aan te vallen, tast hun soevereiniteit aan, hun vrijheid te denken wat zij willen denken op basis van de eigen zintuigen en het eigen verstand. Net als hun aarde lijken zij onder een stolp vast te zitten, gevangen in hun eigen ideologie die kost wat kost afgeschermd moet worden van vreemde invloeden. De vele complotten die zij menen te ontwaren zwengelen die angst alleen maar aan. Geloof in een platte of holle aarde, overgoten met een dikke saus van complotten en samenzweringen, lijkt mij een overtuiging van verkrampte mensen die niet hoe weten te reageren op een ander, rationeel en wetenschappelijk onderbouwd wereld- en mensbeeld.

Anderzijds, deze mensen domme kloten noemen, of idioten, of gekkies, lijkt mij dan weer een reactie van zogenaamd kritische denkers die niet weten hoe ze daar mee moeten omgaan.

_______________

[1] Beide werken zijn moeiteloos terug te vinden via internets schatkamer http://archive.org.

International Flat Earth Conference, een verslag (1)

Op 2 en 3 juli 2016 vond in Nederland de International Flat Earth Conference plaats. Ik maakte het volgende verslag voor Wonder en is gheen Wonder, het tijdschrift van SKEPP. Dit is het eerste deel.

werk

* * *

Na twee dagen International Flat Earth Conference draait mijn hoofd. De aarde, zo is mij een weekend lang verzekerd, draait niet, die staat stil. Enkele dagen daarvoor ben ik in mijn vlakke land de trein opgestapt om vier uur later af te stappen in een deel van de wereld dat zo mogelijk nóg platter is. Mijn twee virtuele compagnons de route waren Samuel Rowbotham en Cyrus “Koresh” Teed. De eerste was de Engelse vader van de moderne platte-aardetheorie en auteur van Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe (1865), de tweede schreef The Cellular Cosmogony; or, The Earth a Concave Sphere (1898). Mijn eindbestemming was Egmond-aan-Zee, Noord-Holland, een voormalig vissersdorp dat nu vooral Duitse toeristen lijkt binnen te halen.

Op zaterdag 2 juli, iets over tien, opent organisator Frans Heslinga de conferentie met een eerste voordracht. Slechts drie van de acht sprekers zijn opgedaagd, maar hij zou met zichtbaar gemak de uren opvullen die op beide conferentiedagen vrij waren gekomen[i]. Frans Heslinga, econoom van opleiding, is dan ook niet aan zijn proefstuk toe. Met zijn bedrijf InfinityEvent zet hij allerhande events en (vak)beurzen op en één van de toppers is het bewustzijnsevenement Earth & Beyond dat focust op “graancirkels, buitenaards contact, wetenschap & spiritualiteit, transformatie, archeologische (on)waarheden, financiële zaken, dimensies en (inter) dimensioneel contact, ufo’s, het universum en […] gezondheid & genezing. Aardse en hemelse zaken dus!”

aardse-waarheid

Dat we belogen en bedrogen worden, begint Frans, al eeuwenlang. Alles wat we op school geleerd hebben, zijn leugens en die zijn we beu! We moeten zelf onderzoeken en ontwaken en snel een beetje, want we worden daarbij ook nog eens bedreigd. Deze mantra zou het Leitmotiv worden van de conferentie, zowel in de zaal als in de wandelgangen. Hitler kon via Argentinië ontsnappen naar Antarctica met behulp van het Vaticaan, gaat hij zonder overgang verder. William Shakespeare heeft nooit bestaan, dino’s evenmin[ii]. Lady Di leeft nog, de maanlanding was een hoax geregisseerd door Stanley Kubrick, chemtrails maken ons ziek en de Titanic is nooit gezonken. Uit de zaal komt de opmerking dat de term ‘complottheorie’ een uitvindsel is van de CIA om complotrealisten te discrediteren. Frans knikt. Het is duidelijk dat hij spreekt voor een publiek van kenners. De eerste vijf minuten van de internationale conferentie over de theorie van de platte aarde zitten erop. Ik ben wakker, maar een beetje in de war door de stortvloed aan complottheorieën.

We denken dat we apen zijn op een rondtollende bal, gaat hij onverdroten verder, en voor die “theorie” zijn er velen verantwoordelijk. Het complot duurt ondertussen dan ook al zo’n 500 jaar. Onder de schuldigen bevinden zich de jezuïet-vrijmetselaar Nicolaus Copernicus (‘Open Circus’ voor complotmakkers die van betekenisvolle anagrammen houden) en de priester(!) Charles Darwin. Niet alleen de bolle aarde, het heliocentrisme en de evolutietheorie moeten er aan geloven. Ook de Big Bangtheorie maakt deel uit van het complot en dus wordt Georges Lemaître geviseerd, “nog zo’n katholieke priester”. Verder J. Edgar Hoover, vrijmetselaar van de 33ste graad, Brian Cox, een rockster die zich voordoet als een professor, tv-presentator Neil deGrasse Tyson, atheïst Richard Dawkins en president Barack Obama. Uiteraard zijn Albert Einstein en een handvol Rothschilds eveneens van de partij. Een complot zonder Joodse samenzweerders, dát zou pas gek zijn.

aardse-waarheid-2-png

Het idee dat we op een bol leven die aan de evenaar tegen ruim 1600 per uur om zijn as draait, daar moet je in Brazilië niet mee afkomen, aldus Heslinga. Aangezien dat sneller is dan het geluid, zouden ze je zelfs niet kunnen horen[iii]. De rotvaart waarmee de aarde rond de zon zou draaien, dat zou je toch moeten voelen[iv]! Nee, toch niet en dus draait de aarde niet. Dezelfde redenering – wat je niet kan waarnemen, bestaat niet – gebruikt hij om het bestaan van satellieten te ontkrachten: je ziet ze niet, dus ze bestaan niet. En het ISS dan? Da’s een drone. Spreker noch publiek zijn blijkbaar op de hoogte van de talloze websites en artikels met tips & tricks voor het visueel spotten van satellieten. De lezing wordt er niet beter op. De ene brok informatie volgt pijlsnel op de andere, het is een gish gallop van halve en hele onwaarheden.

Zwaartekracht is nog zo’n verzinsel, niet meer dan een ‘theorie’ en daarvoor heeft hij twee bewijzen. Voor het eerste bewijs laat je een veer vallen en meet je de tijd tot die veer de grond raakt. Je laat de veer een tweede keer vallen van dezelfde hoogte, maar nu onder een object met een massa van 50 kilogram. De theorie van de zwaartekracht voorspelt dat diezelfde veer trager valt door de aantrekkingskracht van die bovenhangende massa van 50 kilogram. En dat is niet het geval, aldus Frans: de tweede keer valt de veer even snel naar beneden, dus zwaartekracht bestaat niet, concludeert hij. Het andere bewijs behelst dan weer een hoop veren, of beter, een complete vogel: vogels vliegen en Frans scoort een tweede keer. Een volgende slide toont een citaat van Wayne Dyer: “De opperste vorm van onwetendheid is wanneer je iets afwijst waarover je absoluut niets weet”. Drie doelpunten op een rij, juicht het publiek, ondanks de duidelijke owngoal.

aardse-waarheid-3

Het hele idee van een draaiende, bolle maar licht afgeplatte en heliocentrische aarde is een 500 jaar oud complot opgezet door de jezuïeten-vrijmetselaars, waarvan Copernicus er eentje was[v]. Vormen de zon, stralen en de einder samen dan geen driehoek misschien? De ‘theorie’ dat de aarde 23,4 graden uit de haak zou staan (hij bedoelt hier de helling van de aardas) is voor hem een extra bewijs: 90° minus 23,4° is gelijk aan 66,6°. Het publiek, ondertussen verdubbeld, mompelt goedkeurend. Frans glundert, hij kent de geheime codes. De NASA heeft in samenwerking met Walt Disney de mythe verdergezet. Niet om ruimtetuigen te lanceren, want die zijn er nooit geweest, wel om Star Trek – jawel, de serie – bekender te maken. Ook Stephen Hawkings stem is eigenlijk die van een man van het ruimteagentschap en dient enkel ter promotie van hun laakbare ideeën. Een van de hoogtepunten van de tweedaagse is de mededeling dat de NASA eindelijk ter verantwoording geroepen zal worden voor hun aandeel in het complot: het Amerikaanse ruimteagentschap zal voor het gerecht in Den Haag gesleept worden. Applaus alom.

Frans is nochtans een sympathieke man, met een overvloed aan charisma en mededogen. Even komen skeptici ter sprake, kniesoren met slechte energieën die zich enkel denigrerend en vloekend kunnen uitdrukken en die platte-aarders ronduit belachelijk willen maken. Hij roept op om aardig tegen hen te zijn, per slot van rekening zijn zij ook slachtoffers van de grootste hoax aller tijden. En hier heeft hij eigenlijk een punt: agressie hoort niet in een discussie, hoe gek het onderwerp ook lijkt.

Dit was nog maar de inleiding, zegt Frans, al iets minder fris dan een dik uur geleden. Goh joh, er komt nóg, fluistert een bewonderaar voor mij. Het publiek lust er duidelijk pap van; ik snak naar koffie.

aardse-waarheid-4

In de tweede helft van de lezing gaat Frans verder met het afraffelen van nog méér samenzweringen, maar stilaan komt dan eindelijk toch de aarde in zicht: een platte schijf, waarschijnlijk 13 kilometer dik[vi] en afgesloten met een koepel, een stolp. Hij begint over de grenzen van de aarde: Antarctica omgeeft de schijf, als een hoge muur van ijs, verboden voor het gewone volk, voor u en mij, quoi. De zee in de buurt van de ijsmuur bevat zout water en dat is niet toevallig. Mensen kunnen niet overleven op zout water, zout water dient geen enkel menselijk doel. Maar mineralen in het water zorgen wel voor een betere geleiding van levensnoodzakelijke energie, tussen Noordpool (de anode), Zuidpool (de kathode) en de ether, het medium dat de voortplanting van licht en andere elektromagnetische straling mogelijk zou maken: kortom, een Electrolytic Earth Dome Battery. Hier moet een schepper, een creator achterzitten, weet Frans. Dat de theorie van de ether ontkracht werd door Einstein maakt hem tot een onderdeel van het supercomplot. Het is meteen ook de reden waarom Nikola Tesla, voorvechter van de ether-gedachte en van vrije energie, een superieure denker was.

aardse-waarheid-5-jpg

Eigenlijk hint Frans hier voor de eerste maal naar kern van zijn betoog, denk ik, met de uitspraak dat zout water geen enkel menselijk doel dient. Volgens hem is de aarde gecreëerd voor de mens, en dat is ook meteen de reden waarom hij niet gelooft in een bolle aarde, het zonnestelsel en het heelal. Het universum zoals het door de wetenschap wordt voorgesteld laat de mogelijkheid van tal van andere, levensvatbare aarde-achtige planeten open en die gedachte is een aanslag op zijn idee Mens-zijn, een uniek, geschapen wezen waarrond de schepping draait. Enkel op een platte aarde kunnen mensen zich de existentiële vragen beginnen te stellen: wie, wat, waar, hoe? en dat kan volgens hem niet als je op één van de mogelijke miljarden werelden leeft. Waarom niet? Nu, dat wordt niet zo meteen duidelijk. Het is au fond ook de reden waarom hij de de Big Bangtheorie en de evolutietheorie verwerpt: mensen zijn niet het resultaat van een toevallig akkefietje in het Grote Niets en zeker niet het resultaat van een aaneenschakeling van toevallige veranderingen in organismes die wij voor het gemak evolutie noemen. Trouwens, mensen komen niet van lagere wezens, niet van apen, dat is de mens onwaardig. Alle complotten die Frans ziet, wel, alle complotten dus, zijn erop gericht om de mens uit het centrum van de schepping te halen, te devalueren, geografisch én spiritueel. En dat verkropt hij niet. Eén slide vat het samen: “Door de aarde weg te halen uit het bewegingsloze centrum van het uiversum, hebben de vrijmetselaars ons fysiek en metafysisch van een plaats van superieure belangrijkheid gebracht naar een van totale nihilistische onbelangrijkheid” (zijn nadruk).

Nochtans gelooft Frans in een evolutie van ons, mensen, zij het in een andere vorm. Mensen stammen af van de antediluviaanse Nephilim, de reusachtig grote zonen Gods van voor de Zondvloed. De Smithsonian Institution geeft volgens Frans toe dat het schedels van onze grote voorouders vernietigd heeft. En daarvoor heeft hij plots wél bewijsmateriaal, foto’s zelfs, want zien is geloven. Sinds de zondvloed zitten wij, mensen, driemaal opgesloten: in ons lichaam, in onze beperkte geest en in onze platte aarde, die afgedekt wordt door een koepel van doorzichtig aluminium of glas. Enkel wanneer we lichtwezens worden, wezens die materie kunnen maken uit energie, zullen wij erin slagen die koepel te doorprikken en naar een hoger niveau, een nieuwe dimensie op te klimmen. Frans beweert niet alle kennis in pacht te hebben en laat tal van andere mogelijkheden open. Misschien zijn er nog werelden, met andere proporties, dimensies waarin de mens spiritueel moet doorgroeien.

Ook het verhaal van Andrea Barnes kan misschien hints bevatten. Zij zou in 1961 de grenzen van de wereld bereikt hebben op de Zuidpool, maar ze werd tegengehouden door een vreemde, ondoordringbare resonantie. Van Barnes is nooit meer iets vernomen, althans niet in haar stoffelijke vorm. Een Belgisch lid van het publiek krijgt vervolgens even de tijd om zijn contacten met Andrea Barnes toe te lichten. Door frequenties te veranderen konden hij en een vriendin met haar in contact treden. Barnes bevestigde inderdaad dat de wereld vlak is, en dat er achter de ijsmuur iets zou zijn wat het best kan omschreven worden als lichtsteden. De camera van Barnes werd teruggevonden, het filmpje was verdwenen. Typisch weer dat provocatieve gejen van die Jezuïeten, klinkt het vanuit het publiek, filmrol wegnemen maar de camera laten liggen.

Frans heeft zijn onderzoek gedaan, maar laat ruimte voor twijfel en speculatie. En hoewel hij bescheiden genoeg is om zich nog niet volledig ontwaakt te weten, voelt hij toch al de bewustzijnsverandering in zijn leven. Ik, daarentegen, ben na zijn urenlange voordrachten nog niet helemaal overtuigd.

De voordracht van de Poolse katholieke creationist Jordan Michow was minder interessant. Zijn wereldbeeld is even plat als zijn nationalisme (genre “Columbus was een Poolse prins”) en zijn taalgebruik (genre “Nazi-NASA”). Verantwoording voor zijn rabiaat antisemitisme vindt hij dan weer in de roemruchte Protocollen van de wijzen van Sion, een vervalst geschrift waarin uit de fictieve doeken wordt gedaan hoe de joden uit zijn op de wereldoverheersing. De lezing van deze cartooneske platte-aarder is er eentje om snel te vergeten.

__________________

[i] Uit de urenlange voordrachten, die gevolgd werden door vragen- en discussierondes, heb ik geprobeerd een coherent verhaal te distilleren. Dit gaat af en toe ten koste van een precieze, chronologische weergave van een al bij al chaotische en geïmproviseerde conferentie.

[ii] Olifanten hebben 18 uur per dag nodig om voldoende te eten. Dinosauriërs zouden groter zijn geweest en dus hadden ze meer dan 24 uur per dag nodig. Dat is onmogelijk, ergo dino’s hebben nooit bestaan, aldus de spreker. Die redenering klopt natuurlijk niet: het is niet omdat een dier groter is dat het meer tijd nodig heeft om zich te voeden. Maar vooral: de meeste dinosauriërs waren kleiner dan olifanten. Zelfs de Tyrannosaurus woog minder.

[iii] We weten dat geluid zich door de lucht voortplant, en de lucht draait mee met de aarde.

[iv] Precies hetzelfde argument werd gebruikt door tegenstanders van Copernicus in de 16de eeuw, voordat Galilei de traagheidswet ontdekte.

[v] De jezuïeten ontstonden in 1534 in Parijs. Copernicus, die toen in Polen woonde, had al twintig jaar eerder zijn theorie geformuleerd. Hij overleed in 1543, amper drie jaar nadat de jezuïetenorde definitief erkend werd. De vrijmetselarij dateert van 1717.

[vi] Voor dat cijfer baseerde de spreker zich op de gegevens van het zogenaamde Boorgat van Kola (Rusland). Met zijn 12.262 meter is dit het diepste gat gemaakt door mensen. Mysterieuze krachten die weerstand boden, verhinderden de Russen om dieper te boren, aldus de spreker. Ergo, de schijf is zo’n 13 km dik.

Boomstronken als bergen zo groot – transcriptie

Onderstaande tekst is een (ruwe) transcriptie van de video “There are no forests on Flat Earth Wake Up” die ik besproken heb in het artikel Boomstronken als bergen zo groot. Het werd door de auteur zelf, samen met verschillende honderden megabytes aan andere gezipte bestanden, ter beschikking gesteld. Het spreekt vanzelf dat zowel de video als de transcriptie de intellectuele eigendom zijn van Людин Рɣси.

* * *

UPDATE

Op 7 augustus 2016 werd dezelfde video gepost met een (Amerikaans-) Engelse voice-over.

* * *

ORIGINELE VERSIE

[00(hrs):00(min):00(sec):00(frm)]

Please check it for grammar mistakes, cause i think there are some(lots) of the them 🙂

Before even start, want to thanks “Asgard” and “WakeUpHuman”, this video will be impossible without your hardest work! THANK YOU SO MUCH! You are humans with big letter H!

[0:00:11:09]

There are no forests on Earth!
When you read this loud headline, even with exclamination mark in the end, every sencible person will say, that i am out of my mind and will throw at me millions of photos with images of forests.
I want you to believe. This is another trick! They made us think, that this is forest, actually you are looking at the 30 meters bushes.
“THIS IS TOTAL BULLSHIT AND NONSENCE”, you will say to me, “OF COURSE WE KNOW HOW FORESTS LOOK LIKE, we all walked and strolled in them”
Well… expected reaction, and its fair, but after reading or listening to this chapter, it’s headline won’t seem strange to you, because you will oveturn your consepts of forests 360 degrees.

[0:01:13:22]

We will begin with well known picture. Children see 9 dolphins on it, but adults see 2 lovers. A huge difference, do you agree with me? Make yourself find dolphins on it, and find out, how its hard.
Feminine fruties will flatly refuse to transform into dolphins… it is funny, cause children’s problem will be exactly the opposite.
This is the first fact, the picture is single, but we see it completly differently. What is more children and adults can’t exchange perceptions.

[0:01:58:07]

Why it is so? It is simple, eyes see the way, that matrix ordered, but not the way real world looks like. Our eyes became traitors over time, we were blinded yet in childhood, outward world is quite different. We see things through prism of habits and expirience, and this prism distorts everything very, very hard. At 30 years of your life this prism gets status of mind protector, and at 40 years of your life you can go crazy without this prism.
You think i am exaggerating? Look at this photo. I am claiming, that it is Mesa, that was formed from a magmatic melt from the Earth’s deeps about 200 millions yeats ago
You think i am out of my mind? In my turn i can blame you in the same thing. You will understand soon, we will come back to this grassplot lately, and now lets remember how we bumped on the old stout trees, sometimes even take photos trying to hug unhuggable stem of the tree.

[0:03:24:11]

But really, think about it, old trees are rarity, they are all registred, they are tracked and are being kept reserved, like a memorial of nature. There was uproar in the network about forests. Why all forests on the Earth even is Siberia, are not older than 200 years? Where are all giants?
And this is right that people uproaring about it, but i want to step to this problem from a different side, from the side of the Earth poles.
The thing is, that even soviet biologists found strangeness in the poles, unnatural amounts of water is kept in ice and snow, and there are unnatural persantages of carbondioxide in the world’s ocean
This abnormal concentrations tells us exactly about world-wide fire of the past. Using simple math those scientists come to conclusion, that those fire carried away 99% of Earth biosphere.
We all know, that living cells are consist of hydrogen and carbon, so those ice on the poles are made for the most from water, from burned organisms.

[0:05:05:13]

And now think about this number: 99%!!! It means, that everything, that now grows, crawls, flys, swims and runs on the Earth is 20 000 times less in volume, that was before this catastrophie. 20 000 TIMES!!!
To imagine this look at this picture, this piece of bread – is humans, plants, animals, just this pathetic small piece of bread, near the car that represents Earth’s biosphere before those times. I hope you understand, that today’s myth about overflow of population is just a pure HOAX and nonsence.

[0:06:03:18]

But here is a problem. biologists devided their number between all continents and nothing succeded. There is no so much place on the dry land to place it. This theory cracked at the seems, but snow and ice are there, it is not going anywhere, fact is fact, it must be placed on land.
But as always illumination comes on a sudden. Stereotype of thinking is to blame. 30 meters tall forest is like a virus penetrated in our heads and biologists head, and prevented to find solution to this problem. If plants can’t fit broadwise, than we should fit them upwards. And everything becomes clear.
In this new theory hypothetical forests of unthinkable height was drew. And here is the thing… we found this photos.
This is vandalic felling of the sequoias in the California Redwood since 1880-1920 years, that are survived by miracle in the planet’s bombarding in 1816 year.
Just imagine, how much years this tree needs to grow up to this sizes? And than comes freaks with saws and axes. One, two… and no more tree.

[0:07:44:06]

In the proportion of this trees we can see rule, diametr of the stump of the tree is about 3 times bigger than woodcutter’s (feller’s) growth, let’s look on this formula: [[1,75(woodcutter’s growth) Σ 3] Σ 20] (usual size of the tree compared to stump)
You just think about it, you are entering the forest, that is not usual 30 meters, but 100!!! Here are your fairy forests from fairy tails and books. Forests, that are lost, cause of such barbarians.
i understand that thay a just wage workers, that it is just an order above, but if every single woodcutter refused to do this crime order, all forests will be saved, cause masson’s demons are too arrogant to do it with their own little hands. That is why i will send this merry woodcutter’s defenders to well known place.
Look at this photo carefully. They look like satanic bacterias, that finish forest organism.

[0:09:02:11]

For those who thinks, that trees were killed, just because of wood materials, i want to dispel your claims. Trees are energy generators, they produce constant electricity, oxygen from photosynthesis, food, they have root network, and are programed to exchange data.
Our ancestry had a theory, that trees are programmed to keep data from everything on the planet and saving it in their information portal in the carbon fibers.
I do not know the reason, but some sequoias this vandals left alive, even puted a fence and called “wildlife sanctuary”.
Of course park’s guides will tell you tales from the crypt, how in the studipzoic era, stupidosaurs scratched their booty on this old sequoias of California.

[0:10:02:19]

Let’s summarize everything, remains of the giant trees of thepast are found, and homeless ice and snow of the poles took his place in the mosaic. It seems, like everything is clear… but it is not, nothing is so simple.
If we take myth and legends of all nations, you can find lots of stories about people, animals and plants morphing into stone. This is normal, becasue paleontologists all over the world dig petrified fossils of humans, animals and plants. There are so many of them, that museams are overfulled of petrified fossils of clovers, frogs, lizards, pieces of dinosaurs and so on.
Frogs and clovers – its all good, but we have forest debate. Guys, where are trees?
Old sequoias of California do not fits here, cause they are made of carbon. It means that they do not related to the silicon era.
Why i know this? First of all they were cut and sawed by a standart instruments, all axes and saws will brake of silicon. So where are silicon trees, if those giants from carbon are not related to the silicon era.

[0:11:33:16]

Guess what? They were found, try to think where? In the same North America, in the Arizon, to be percise. Aaah, this zone of Aryan’s. There are so many things going on there. And giant quarry, that now is called Grand Canyon. Like one person under nickname “WakeUpHuman” said “It is apogee of the cynicism to name quarry waste as “national park””. It is not a national park, it is just a quarry.
And think what ancient rus’ian (so called “russian”) word’s root “Colo” is doing in the opposite part of the world, the root “Ra” i won’t even mention.
Here is even city of Aryan’s, from which left only the vortex, that made hooligan meteorite 50.000 years ago of course, its how wikipedia is telling us this total bullshit.

[0:12:54:18]

Oh, by the way, here are our silicon trees. I want to introduce you the museum under the opened sky. Petrified trees here are just scattered in the desert and also fenced. Everybody today can visit this circus by the name “Petrified forest national park”. In this park petrified fossils are not common, they are unique! If turtles and frogs were petrified in pale gray boulders, than this trees morphed into… semi-precious stones.
Well, admired stonies? Beautifull, isn’t it?

[0:14:08:03]

It is time to take a stock.
-All forests are young and do not grow higher than 30 meters.
-Remains of fairy forests were found in Sequoias of California and biologists put poles ice and snow in its place.
-We found petrified fossils of silicon era and trees from precious gems.

[0:14:32:03]

Now everything fits together, right? Or no? In perfect world everything fits, in our cursed hell nothing fits! Since that time, when i was a kid and saw petrified fossils on TV show i was tormented by the question. Though it was born in child’s head, but now it costs a lot. How it is possible for the frog to be morphed into… stone, instead of rot, like any organic body does?
Lets see what wikipedia is telling us! “Special rare conditions must be met in order for the fallen stem to be transformed into fossil wood or petrified wood. In general the fallen plants get buried in an enviroment free of oxygen, which preserves the original plant structure and general appearance”.

[0:15:33:13]

Understood dry british humor? If not i will try to explain. You need some spontaneous natural disaster for example volcano eruption, tsunami, clay rain, which will quickly cover frog and mammoth… made conserves from them, where bacteria won’t decompose corpse to the state of stinking manure. In other words, to make body petrified you need to cover or engulf body and to compact it.
According so called “scientists”. The tissue was organic, and than magicly turned into silicon “SiO2″ – remember this formula.

[0:16:15:11]

If you have ever buried your home pets, you can quickly run and dig them out, your beloved pet is petrified, and you can put his statue on your table.
Want to reproach me in black humor? Redirect it into official science community, which is rub us such a bullshit.
Immured body has only 2 options: dry up, like an insect in the piece of amber, or 2nd option… just simply rot. Organic body will never ever turn into rubble. NEVER! This absurd is invented to hide the truth.

[0:16:55:07]

Magical morphing into stone is a little thing, transmorphing into semi-precious stones… this is where the lies and ignorance becomes uncontrollable.
Tell me how, HOW stock of wood can become semi-precious stones? No answer, but i have. And we will discuss this lately. But now let’s analyze this gems show. I do not know how about you, but i am confused by 3 points.
First of all, according to the official story, this trees felled in unequal battle against neighbor volcano, attention… 225 millions years ago, continuation of a story is even more exciting… those wood not only burned in hell’s fire, not only rotted in the wet ground, but in the contrary to all laws of physics, chemestry and biology just transmorphed into precious gems!
David Copperfield is nervously smokes on the sideline.

[0:18:11:16]
But this is not the all, trees are not broken, trees are cutted in the accurate pieces. Well… i want to know the name of brand of the chainsaw, that indian aborigines used for this… i am joking of course, but the conclusion is, that this is not a museum, but staged theater, trees were sawed and brought here by someone.
You know, only true fool will believe in magic transformation of wood into precious stones nd gems, and we have next question, for what purpose they made this circus with this brought and scattered through trees of silicon life form.
And did you pay attention how small this silicon trees are? They are incomparable even with Sequoias of California. But this one is simple. They are not trees, they are tree’s branches of giant silicon trees. And those trees were so big, that american sequoias near them are like stick near the baobab. And while tourists are gaping near this precious gems, no one is paying attention into the background, bacause everything is hide in it, in our plain sight.

[0:19:38:03]

To understand what i am talking about we shall return to our favorite picture of grassplot. And i want to ask you… what… you… see… A tree stump in the daisies? But i continue to claim, that this is Mesa, that was formed from a magmatic melt, from the Earth’s deeps about 200 millions years ago… Do not believe me again? And Now?
Let me inroduce to you, this is ‘Devil’s Tower”, Mesa, or so called “laccolith” that was formed from a magmatic melt, from the Earth’s deeps about 200 millions years ago. At least this is how wikipedia is telling us, and billions of people are believing, that this is Mesa, or Laccolith, or mountain…
Huh? Really? Lets come closer to our tree stump, to look at his fantasticly inexplicable columns.
Lets look in wikipedia ones again: “Igneous rock is formed through the cooling and solidification of magma or lava”.
Huh? What a smart magmatic melt, he just stood still and frozened in appearence of perfect hexagonal columns for 300 meters in the sky.
You can synchronize your instruments on this miracle columns. Were they squeezed out of cream injector, than tied in a bun, like a broom, and big giant fan blowed near to help columns to curdle fast? Huh? May be columns of Parthenon or Isaac’s cathedral were build in the same way?

[0:21:35:21]

Gentelmen scientists? Are you out of your mind? Writing this garbage.
Humans? Are you out of your mind, believing this garbage.
Claiming that this geometrical masterpiece appeared as the result of lava fountain is the same bullshit, as claiming, that racing car appears on the track, because of explosion on a Ferrari factory. Have you ever seen how fountain of lava looks like? In those times lava had artificial intelligence? Huh? Really?

[0:22:14:19]

Comparative analysis:
All columns are hexagonal. Why exactly hexagonal? Because universe’s masterpieces are build in this form. There are no the same snowflake, but all of them are in perfect hexagonal shape. Bees too, without knowledge of mathematics, correctly identified, that regular hexagon has least perimeter among all the other shape of equal area, so you can fill this shape most efficiently. When bees build honeycombs they instinctively try to make them more roomy as possible, and spent as little wax as possible. Hexagonal shape is the most economical and efficient figure for building a honeycombs.

[0:23:07:06]

Blind sheeps can’t understand, that our universe is fractal, that is why no difference in what scale you will study it, in scale of mountain, or scale of tree that everyone have under their window.
And now lets open botany textbook, let’s find structure of any plant and lets compare it with our giant stump. We won’t go deep into this, we want only facts, that will fall into our hands from the stump’s photos. So it will be useless to try to argue against those facts.
I want to introduce to you a “cross-section of the stem of flax”.
Well-well gentlemens biologists. Are you noticing anything? No? Look… seems like honeycombs in the middle, OOH WAY… and they all are hexagonal. Well-well, what a coincidence. If we remove skin around this flax, our stump’s skin is already removed, look at the small rocks around it, and guess what? Flax looks exactly like our stump from the bird’s-eye. They look identical, E-XA-CTLY!

[0:24:55:13]

Stump’s fibers are no different for the whole length, but also relative to each other, the feeling, that it is a bunch of armature hexagonal cross-section, after leaving the metal-rolling mill.
The fibers are not attached to each other, since freely exfoliate and fall, as the stone erosion goes.
Each fiber of out stump is covered by a thin skin. Exactly like fascia – a thin sealth of fibrous tissue enclosing a muscle or other organ. As you see, petrified skin, contacting winds and moisture is cracking, exfoliate and showered, and this is direct evidence, that fibers of stump are consist atleast of 2 components, placed in each other.
Fibers do not go into the ground vertically, they are gradually bend, to transform into the root system, like every tree should do.

[0:26:03:06]

As you see the official story of spontaneous and accidental solidification of lava is 100% bullshit and falling apart.
No i understand, that Hollywood in 1977 made filme called “Close encounters of the third kind” with “Devil’s Tower” playing the main role, where we were told 100 times, that this is the mountain, where we can meet aliens, but this garbage is suitable for fools only, but where your eyes were, gentlemens scientists?
Heeeey, biologists, geologists, paleontologists. Are you here? Do you study the world in the welder mask?

[0:26:50:16]

And now let’s find out the height of the tree, wich this stump was one day. Let’s use this formula, that i mentioned earlier. The diametr of our stump is 300 meters at the base, if we sum [300 Σ 20] we will get the height of… are you ready?… 6 kilometers (19685 feets)! Just think about it. Everything is learned in comparison.
I think we can put a big fat dot in here. “Devil’s Tower” – is a giant stump of a giant silicon tree, with all attributes of a normal stump, that everybody saw.
But we should not underestimate the matrix, that keeps all cattle in the stables. I am sure, that even after such clear evidence, there will be deep sleeping people, who will ask for more. If you think, that all my arguments are ended, i want to disappoint you, cause i have so many trump cards in my sleeve, and i will enjoy every moment, where i will throw them on the table.

[0:28:02:06]

Well, we firgued out everything about this stump, lets move to another one. Yes, yes! And you thought this is the only one? You just need to remove your blinkers, and you will see so much!
Let me introduce to you: “Giant’s Causeway” in Ireland. Noticed something familiar? Take a closer look, again this hexagonal columns… wooow. If you do not noticed similarity to the “Devil’s Tower’s” fibers, you must be 100% blind.
This is the same giant stump, but now it is almost do not comes out of the ground. This tree grew right on the sea’s shore. “Giant Causeway” consists of almost 40.000 columns of such geometrical proportions, that all the bees in the world will be jealous.

[0:29:01:18]

Of course all “nerds” declared it to be “national nature reserve”. Like i mentioned before, as one person with nickname “WakeUpHuman” said: “It is apogee of the cynicism to name quarry waste as “national park”. In which connection quarry here? I will say lately, but now guess what official science bleats about this Irish stump? “Giant’s Causeway is an area of about 40.000 interlocking basalt columns, the result on an ancient volcanic eruption”
VOLCANIC ERUPTION!
Please, tell me, how to stay calm and not erupt fountain of swear words in the direction of science society? It is hard… very hard, but i will try, cause our enemies only want us to do it.

[0:29:44:23]

I have only 2 questions.
-First of all… how many years was in coma C.C.Campwell
-And second, why still bee’s honeycombs were not declared as the result of an ancient volcanic eruption? Cause they are not distinquished… AT ALL!!!
No less strange why street’s sidewalk tiles are not declared as the result of the ancient volcanic eruption! Show me a single difference, nerds.

[0:30:29:17]

And now i offer you to come back to our old method and compare “Giant’s Causeway” but this time with real lava.
Want to remind you, how lava erupts and flows. And this is how it congeals.

[0:31:51:04]

And now lets compare “Devil’s Tower” with “Giant’s Causeway… or sry for my french, i mean lets compare silicon stump with silicon stump. Somebody still believes in the lava fountain.
If i didn’t know about giant silicon trees, i’d rather believe in giant cream injector and fan, but not a volcano garbage.

[0:32:19:07]

If you think, that this 2 giant silicon trees are the only thing i can show you, than you are mistaken. There are loads of them on the planet. The funniest thing, that normal people do not realize, that they are stumps, but official science realized seriously, thet they should find how to hide this trees from people, who asks too much and invented genious name for our silicon stumps: “The basalt cliffs”.
I want you to pay attention to those 2 pictures, where fibers hand from like a ceiling. How can volcanic version explain it? “Lava was dripping-dripping, but her drops didn’t fall to the ground, her drops sticked by their hexagonal honeycombs to neighbor drops, which somehow reached the ground?
Look at this picture, just a normal everyday photo, with this girl, it is good, but the only thing, that she do not realize, that she is sitting near the stump of the silicon tree. All artifacts are in plain sight, but prism of MATRIX do not allow us to see 9 dolphins.
There are tones of silicon stumps in the network, you can learn this topic by yourself, all distinctive features you know, so google will help you.

[0:33:51:14]

And we are moving forward. I want to introduce you one more hexagonal miracle of the Earth of silicon nature. I want to introduce you the biggest salt lake in the world: “Salar e Uyuni”, Bolivia.
As you see, not everything is so simple as it written in the textbooks and shown on Discovery channel. For our tradition wanted to show you, what wikipedia is telling us about this hexagons, but if fibers of silicon stumps wiki is retouching somehow, than about hexagonal structure of the south american lake is keeping silence, like a fish, like there is none of them. But they are there… absolutely there.
You won’t believe, but silent is not only wikipedia, after hours of research i found nothing about this hexagonal structure. And only in one place i found single phrase, like: “Look, how interesting dried and cracked salt”.
And than i fell into the stupor… First of all, under the blazing sun’s rays every surface is cracking like this:… but not in the hexagonal shape, like a honeycombs. Second… cracks are deepenings between fragments of surface, but i see elevations. And this is the opposite to the cracks. It is more looks like fiber-fascia, like silicon stump’s one. And third thing, why salt surface has exactly hexagonal shape?
If official story has not even sensible explanation, but nothing at all, let me tell you my opinion.

[0:36:01:16]

As “WakeUpHuman” says, that there are no salt lakes, but just sludge-settling tanks. I agree with him, but not in this case. And here is why. I think that you already realized, that “honeycombs” hexagonal shape is an attribute that belongs exclusivly to a living organisms, either it is possession of the queen bee, snowflake’s structure or plant’s fibers. As we see with our own eyes, “Salar De Uyuni” – is not just a giant layer of salt. It was a living being of silicon form of life, that was scraped out by adepts of technocracy by their machines.
Now you understand how far we are from reality? If giant tree is somehow we can imagine with our pathetic mind, than creature from salt 10.000 km ² wide, and unclear what height we can’t imagine.
Now you understand, that 7500 years ago our planet was so fantastic, fabulous and beutiful. that Cameron with his “Avatar” is poor substitude.

[0:37:21:17]
And all is left to us is a desert, which we are turned into a scrapyard.
And what i mean by saying: “Scraped out by their machines”. Well, to be short, thile our society was sleeping in this MATRIX, working 9/5 hours everyday, doing useless things, dreaming useless dreams, our planet literally was scraped out and are scraping out now with giant graders and machines. I will show it to you later.

[0:37:56:08]
Well, theoretical part is over now, it is time for climax and we are going to runway. but before we should return to our fist stump and see one strange thing in it. I bet you did not notice it.
We saw many stumps, but this one is special, he has flat surface on top, it means, that it was cutted down. Yes, yes, exactly cutted or sawed.
And now our imagination is asking us: “Who cutted? For what? With what did they cut it?” I will answer this question later, we will put this questions in the background, because this stump, that was cutted is not single one on the planet. I will tell you even more, “Devil’s Tower” is small one, compared to others.

[0:38:51:16]

Boys and girls, our aircraft is ready to fly. Our course is.. well we have no course, we will fly our planet around. Fasten tour seat belts and better hold the handrails, cause everything you will see will overturn your notion of rocks and mountains. Lets go!
While we are flying lets play a game “find 10 differences”…
…though where are only 2 differences: material and size.

[0:42:15:15]

This stumps are sticked out everywhere on the whole planet. There are hundreds of them.
Scientists called them Mesas, “table” from spanish, because they have flat peak, flat as table.
Well… cool… stumps. And now lets remember the begining of our conversation.
We thought that we saw forests and even walked in them. So what if whey are only 30 meters hight? Is there a different? We are pleased with this one, that left, we enjoy their beauty, make bacon on a weekend. We are accustomed to this forests, we do not need another.
Than we discovered, that old forest was preserved in USA, which is discribed in fairy tails and myths: giant 100 meters sequoias. Exactly this forest our mind is drawing, when we hear words “fairy forest”.
On the sequoias our mind stops, prism of MATRIX forces, otherwise our mind’s protectors will melt, because “Devil’s Tower” points to 6 kilometers high tree.
But then we realized, that Devil’s Tower is young plant, compared to other trees on our planet.

[0:43:45:07]

For example, “mountain” in the Capetown in Africa, this is what really impressive. This plato is 3 kilometers in diameter, if we sum [3 Σ 20] we will get tree of 60 kilometers high.
Do you even give yourself a report, how BIG even its branches are?
Only on one of its branches you can easily place huge residental quarter with all shopping malls, schools, parks. Jist imagine how HUGE it is!!!
Of cource your mind will never see, that this mountain in Africa is a tree, that 10 times higher, than “Devil’s Tower” tree. 60 kilometers, where do the above? But guess what, this is not the limit.

[0:44:47:07]

In the work of our rus’ian (so called “russian”) scientist and poet Alexander Sergeyevich Pushkin we can read about giant fairy oak, that was on the Buyan island, near lukomorie, that we now believe been killed by our governments. That oak was supposably in the center of the Earth and was some hundreds kilometers high. Not sure how high, but for sure higher, that Capetown’s one. This oak was the biggest plant on Earth.

[0:45:23:10]

Remember in the begining i mentioned our prism of mind, that helps to preserve it, but distorts our reality? Ask any person to show you trees on the right photo, and he will immediatly put his finger on the green on the ground, without noticing, that this is only pathetic bushes, more looks like a moss in compare to this size, but definitely not a forest.
Now you understand, why we can’t find 9 dolphins? But do not dwell on fish and stumps. Ones again, i want to urge you to think in planet sizes. If instead of dolphins and stumps we see lovers and mountains. Imagine what is hidden from us with a curtain,
That is why Apocalypse is translated as “curtain opening”
Do you now understand, why i mentioned this MATRIX prism in the beggining? Through which we are looking, and it turned out, that we see nothing! The real world is different, i can call todays state of the society a real dream, and the sad part, that it is not figuratively.

[0:46:58:00]

You know. In Rus’ian language word tree is spelled DE – RE – VO, the word ancient tree is spelled D-RE-VO, and the word ancientry is spelled D – RE – V – NOST’. It means, that on rus’ian language, the language of Aryan’s, ancientry means times, when old giant trees grew. Interesting, isn’t it?

[0:47:38:03]

Well, let’s put all lyrics in the background, and continue our flight.
I think you will ask me, may be it is time to ask questions: Who cutted? Why they cutted it? What they used for it?
No, it is too early. We know, that the whole face of the planet was covered by giant vegetation, so we can ask ourselves, where did all other forest go?
The thing is, that this so calle “Mesas” are just single ones best trees, that were chosen for cutting. Whole other forest of the planet was laid down by a blast waves.
We reviwed only stumps with flat peak, does anyone remember, how not cutted, but broken tree looks like? I will remind you.
Understood my hint? Lets play game again “find 10 differences”…

[0:49:36:09]

…i think you understood the meanings of my words, so i want you to look at the highest stumps of our planet. That were mined, like a quarry and were broke by a blasts. For example tree everest.

[0:50:38:18]

…how you already guessed, there no such things as rocks on our planet. That is all just pieces of broken stumps. You can look at millions of photos, but the only thing that you will find is corpses of our true enviroment.
How official science explains orogin of rocks, i think you guessed too.
Now you understand, why we are so charmed by rock? Why all elite property is placed between rocks? Why the most clean materials for the construction are pieces of rock?
Cause even if they dead, they still emit powerful energy for us – mortal carbon human beings. Stone is a bridge between silicon and carbon life forms.

[0:51:38:20]

And now important thing, you must learn, how to distinguish rocks, from mountains. This is completly different things.
Rocks consists of solid piece of ragged stone, with bulging to the sky fragments of fibers,
But mountain is just a pile of loose waste, which were brought by a giant machines, it has almost perfect cone shape, like every loose structure does. Sometimes those piles has chemical wastes inside, sometimes those wastes react with each other, sometimes they just burn, but sometimes explode, and then nerds in the white coats scream, that they invented new “volcano”, and will immediately tell you stories from Crypt, how 200 millions years ago this “volcano” formed those silicon stumps, or explain origin of our street’s sidewalk tiles as the result of the ancient volcanic eruption.
Thats why no such things as as “volcanos”, “rocks”, and “mountains” on our planet, you can throw out this terms from your vocabulary. Ok, lets fly further.

[0:53:06:18]

So from our board you saw, that absolutely all rocks on our planet are just corpses of silicon form of life.
They all are fallen trees you want to ask? No, not all of them has hexagonal structure, like “Devil’s Tower”, some of this “rocks” have lamellar structure or spongy structure, like our mushrooms do. Like liver is different from our heart or lung, so our ancient world was so diverse, that we can’t identify or even imagine lots of species and subspecies.

[0:54:51:17]

And now lets imagine amount of wood, that must left, after fall of such trees, where all this materials are? If the trees were 6-100 kilometers, there must be loads, tons of the wood!
You know, this theme was greatly disclosed by Pavel Ulyanov, his name is “WakeUpHumans”. He made a revolution in the theme of bucket-wheel excavators work.
Let me introduce to you: this giant cuttlefish on this photo is Bagger-288 – one of the world’s biggest rotor-excavators.
And this is how those machine works, its crawl on it’s wheel parallel to the quarry wall. Giant wheel with ladles scratches out rock and ground, leaving concave wall after itself.

[0:55:04:08]

Geologists must be hypnotized in schools, while they are students, cause why else they call this quarry wastes “miracle of the nature”, like for example this cliff in Australia.
Want to laugh? If you do not believe in the retardness of the last stage, just google “Wave Rock” and check official explanation. 100% unbelievable, how people buy into this.

[0:55:35:20]

Some people will ask, which stone was a part of the living plant and which not. I want to tell you, that atleast 7500 years ago there were no such things as stones, at all. Everything you can find now was a part of our ecosystem, but then people said, that they wants to be Gods themselves and screwed everything up.
I want to ask you. Open your minds. They live, we sleep. But they not only live, they also are killing our planet, they are doing it even right now, while you are watching this.
Wake up Humans, you must review all the knowledge they gave to you in elementary school, middle school, high school… hystory, geography, geology… open your mind.

[0:56:44:01]

I want you to look at this photos. Today we have lots of artifacts, which we can’t repeat, because of certain conditions as lack of technology, lack of equipment or specialists and which are evidence, that our civilization atleast 200 years ago and before compared to us today was more developed and our today’s society are just kids in the sandbox.
Here is some examples:
1. “Babolovo Bath” 1784-1820. Granite. Weight 48 tons. Here is what lathe-man, that was near it tells us: ” Sorry for my language, but they are letting us absolute bullshit, that somehow master was making it for 7 years and polished it everyday like “Papa Carlo”, absolute bullshit. With all my responsibility, as lathe-man of 5 level i declare, that this is machine procession, concave and convax surfaces of this bath, strictly precise, circle on the whole diameter, very accurate spherical surface in the lower part of the bath, inside the bath on the bottom the same super accurate concavity for the whole diameter. This product is impossible to do manually, especially to polish, i have an impression, that it is only yesterday got out of machine, polish is like from Isaac’s castle’s columns. It is impossible to do without high class and high speed polishing and grinding instruments.
2. “Alexanrean column” 1834. weight is 600 tons, 27 meters high. Granite. Impossible to do manually without turning this on a lathe machine. This column has shape of entasis. Simply impossible to do manually.
3. “Peru, Ollantaytambo”. Poligonal docking of blocks. Weight is 40-120 tons. The level of adjustment you can see yourself. Blocks are aligned in three dimensions.
4. “Capella Sansevero: II Sisinganno”. Made from a single piece of marble. This is impossible to do without advanced CNC machine. For the last 50 years there was nothing even far similar in complexity of execution, has not been done by any sculptor, even with advanced CNC machine.
5. Marble tombstone on monumental cemetry “Srangileno museam in Genoa”
6. Stone bridges in Sevastopol. Each polygonal stone of the bridge is essentially a single sculpture. An example of modern… work… with the stone is on the left. By today’s standarts it is considered… quite acceptable.

[1:00:13:23]

All cities on the planet were build of stone in antique style with pre-designed layouts of streets, avenues, embankments and so on. All cities had stone bastion wall, construction volume of which is often equal to the construction volume of the whole city.
Something about 1780-1815 we expirienced nuclear war, is likely not the first time in the world, which resulted in the nuclear winter in 1816 – a year without summer. The Anglo-saxons call it “Eighteen Hundred and Frozed to Death”
Here is some screenshots from “Google Earth”, photos of nuclear craters in the territories such as Balarus’. Such craters are easy to find. White traces around craters are broken limestone, the basic material of that time.

[1:01:30:08]

To visialize the damage search in google “Roger Fenton Crimea” or “James Robertson Crimea” and see the pctures. And you will see photos of this first war-photographers, that was sent in Crimea in 1853 after “nuclear” war to take pictures of the siege of Sevastopol. Compare vegetation then and today. An example of photo of Sevastopol by Fenton.

[1:02:06:21]

Untill 18th century, houses were build entirely of limestone. For cutting were used advanced machines to make perfect parallelepipeds. Here are some photos of the house in Crimea. All houses in all cities of old USSR are covered with clay for three or four meters. All houses, that are deepen in the ground for 3-4 meters have such good quality.
It takes 200 years, and during the soviet era such a masonry of limestone is considered to be very good.

[1:02:52:10]

This is Eski-Kermen. Illiterate guides will tell you, that it is one of the cave cities of Crimea, where people lived.
When i asked about this track, i was told, that this track is done by cartwheels of local nobility.
And this is another so called “cave city” of the Crimea.
And this is a modern quarry, where limestone is mined.
This photo is made before the revolution 1917, you can see, that from the limestone is accurately cutted segment, the bottom of which runs the railway and where house stands.

[1:03:42:19]

And now very important photo of Inkerman quarry, the name Shampany. Made in 1890. You can clearly see cutted passageways through the hill, 100 meters in width and 80 meters of height. Under the vertical wall we can see small pieces of limestone and limestone crumb, that fell of, because of working saw-machining. In the cutted holes we can clearly see houses. Some of this holes are begining of the catacombs, some of them extend for a hundreds of kilometers. It conducted a large-scale underground mining of limestone. In the days of the Second World War in the catacombs were hospitals, warehouses, headquarters, trucks freely drived in and out of this catacombs. By the way, there are ancient catacombs at any city of the world. Near Odessa catacomb’s length is 2500 kilometers!

[1:05:00:16]

Everything they tell us as rocks, canyons, ravines, cliffs are just nothing more, than a quarry wastes. There are very old quarrys over there, and many fresh ones.
This is “White Rock” in the Belogorsk near Crimea. It is limestone quarry. The wall was formed as a result of cut slope of the hill.

[1:05:30:18]

Want to see more? Look at the passage, from which huge mass of limestone was taken. They lie to you and guess how the call it? They call it “the valley”, “beautiful wonder of the Earth”
Check this out, this is old photo from 19 century. Mound at the vertical walls of limestone chips not yet overgrew with vegetation.
This is old painting from 1855 year, we can see ancient giant quarry wastes in the background.

[1:06:10:02]

Are you impressed by the scale of the mining just in little Crimea? I want to tell more… There is no cubic meter of land, probably 100 meters deep over the entire Earth, which would not have been in its times mined, milled, masticated and discarded. It is not a planet, but a giant quarry waste pit, where the most violent and barbarian way the entire periodic table of Mendeleev is extracted.

[1:06:51:22]

And now look at this photos and pay attention to the tired structure of the quarries and mines. Rotor-excavator tiered cuts massives. It is form structure with right angels, when viewed from above.
And now i want to show you the mountains, ridges, gorges, canyons, cliffs in almost uninhabited nowadays places with different romantic names. Often they are named by the name of their discoverer. Are all academics and professors of geology and other science nerds do not see it?
1. “Mountain” on the Kola Peninsula. Do not know the name.
2. “Mountains” on Antarctica, that were only discovered in 1820.
3. “Antarctica. Here even the traces of the heavy machines and equipment.
4. Greenland. Watkins Mountains. Look at thie scale of mining…
5. Greenland. Flight Frankfurt – Los – Angelos.
6. Gunnbjorn. The highest “mountain” in Greenland 3700 meters. No problem. Almost completely gutted.
7. Svalbard, Norway. Aurora Borealis in the background of quarry waste.
8. Antarctica. “Transantarctic Mountains”. At the foot are traces of machines are still visable.
9. Antarctica. “Transantarctic Mountains”. Quarries system. Pay ttention to the background.
10. Mount Kailash. Tibet. The height is 6638 meters. huh? You’ve ever seen, that in our time, heavy mining equipment were raised to such heights?
11. Goblin Valley. State Park Utah, USA.
12. Gloss mountains State Park, Oklahoma, USA.
13. Grand Canyon, Arizona, USA. It is just a giant quarry waste. Gutted territory. Millions of tourists think that they it is almost a “miracle of the world”, because they were told so.
14. Quarry Grand Canyon, Arizona, USA. Nowhere we can find traces of water erosion. Only the shock-explosive impacts on the silicon vegetation.
15. Quarry – Rocks Spiltsberger.
16 Quarry Grand Canyon. The cut of the stone with circular saw.
17. Quarry in Australia. Blue Mountains.
18. Blue Mountains from another angle.
19. Blue Mountains. The vertical wall. Compare it with a marble quarry in the Alps.
20. Marble mining in the Alps.
21. Giant Quarry. Do not know where, this photo is offered as and wallpaper on your desktop across the internet.
22. Caprock Canyons State Park, Texas. Again a national park, created from the exhausted uarry waste in USA.
23. In some quarry wastes, where much moisture, people do farming. Banaue Rice Terraces.
24. Banaue Rice Terraces.
25. And this is Canyon De Chelly Nation Monument, USA. There the saws apparently did tunneling.
26. So called “painted Hils” in Oregon.
27. “Mountains Ravine”
28. South Africa. “Orange River and mountains”
29. Timna national park in Israel. Quarry.
30. Quarry – Green Canyon in China.
31. Flooded Quarry – Charrak reservoir in Uzbekistan.
32. Flooded Quarry – another angle.

[1:11:14:22]

As you see there are no natural mountains and gorges on this planet.
You know, while people argue in the internet, how flat the Earth is… like a pancake? Or may be a little concave… Our masters literally are devouring our home and turning it into a desert and scrapyard.

[1:11:43:12]

Guess what? It appears, that there are quarries on our planet the size of several countries. For example in Tajikistan, Afganistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Iran there is almost no soil in the most parts of these countries, cause 100 meters layer with soil and all living things on it was removed. It looks like the Aral Sea and the Caspian Sea are just giant flooded quarries. Yes, Yes! All areas in the world, that is painted “yellow” on Google Maps – are the bottoms of quarry wastes.

[1:12:29:22]

1. Usgurt Plateau. In the middle of the picture is group of cars. If you fill this quarry with layer of water 15 meters high, you will get analogue of the Sea of Azov.
2. Sea of Azov. Flooded old quarry. The bottom is smooth as a table on wich rotor-excavators rolled. The maximum depth is 15 meters, perphaps thorium was mined here.
3. The edge of Karakum desert, the are of 350000 kilometers². The impression that the planetary Rippers worked here.
4. In reality – quarry, for the lest of population – Canyon Yangikala, the wonder of the world. Turkmenistan.
5. In reality – quarry. For the population – Plateau Tuzbair. Kazakhstan.
6. USA, Monument Valley, USA.
7. Same monument Valley, USA.
8. Namibia. This desert is bottom of the quarry.
9. Egypt. Top layer is scraped out with soil and all living things on it. Also burnt by a nuclear blasts.
10. Most part of the Australia is cutted and scraped almost completely. No soil, only red desert left.
11. Australia.
12. Nigeria. Desert.

[1:14:22:10]

The conclusion is: deserts are 100% artificial. They emerged as a result of long-term mining activities. Even more, you can easily and safely replace the words: canyon, gorge, rock, ravine, plateau, mountain lake, just a simple lake in your vocabulary to the words: quarry, mine, flooded quarry, flooded mine.
1. Krivobore in Rus’ia.
2. Krivobore in different angel. In the middle of this island, overgrowned with bushes stood rotary-exavator.
3. Creux-du-Van in Switzerland, obviously the work of rotary excavator.
4. Siberia. Anabari quarry.

[1:15:19:13]

And now look at this. This is piles of waste rock in Donbas. Their height sometimes reaching 300 meters. Inside them are chemical reactions, they burn and sometimes they even explode, when they accumulates excess pressure.
And some more…

[1:15:44:09]

And now let me introduce to you. This is just a pile of waste, called “Vesuvius” in Italy. 1281 meters high. But science nerds will tell you, that this is volcano, because it is burning and even ones it exploded. What a story. How people buy into it is beyond me.
And now lets look at biggest piles of waste, that officialy called “terrikons” on our planet.
This is terrikon in Fujiyama in Japan.

[1:16:38:08]

People. If you think, that our masters lie to you, you are still sleeping, if you think, that the Earth is Flat, you are half awaken.
We live on a desert and giant quarry, that we are turning into a scrapyard.

[1:17:06:18]

Since we no longer can trust anyone, what does the Bible says about it?
This is what God says about Devil…

[1:17:42:17]

And this is what God says about you…

Boomstronken als bergen zo groot

boxerDat er geen echte mannen meer rondlopen, daar schijnt een consensus over te bestaan. Maar hoe zeker bent u dat er nog echte bomen zijn? Volgens een Russische vlogger zijn ook die verdwenen, vernietigd. Maar niet volledig: restanten van gigantische bomen houden zich al millennia lang voor onze neus verborgen.

Begin augustus 2016 kondigde ene Людин Рɣси (verder in de tekst Ljudin) via YouTube een spectaculaire vondst aan. De titel van de video luidt There are no forests on Flat Earth Wake Up. Voor de nieuwsgierigen die geen tijd hebben om te kijken naar een typische YouTube “documentaire” (namelijk een veel te lange diareeks met een voice-over waar u na 5 minuten geheid horendol van wordt) heb ik hier de transcriptie gepost. Lezers zullen het moeten stellen zonder het dikke Russische accent, wat samen met de nogal vrije interpretatie van de Engelse grammatica de gesproken tekst bij momenten onverstaanbaar maakt. [Update: Ondertussen is de video opnieuw ingesproken door een Amerikaanse vrouw.]

Ljudin beweert boudweg dat er op onze aardkloot geen wouden meer zijn, geen bomen, enkel wat petieterig struikgewas. Zelfs de doorsnee moderne sequoia is niet meer dan een bonsai vergeleken met de mastodonten die vroeger over de aarde heersten. “Vroeger” betekent hier in een periode waarin reuzen leefden met een schijnbaar ongelooflijke technologische kennis. Nergens in de video verwijst hij expliciet naar de Bijbel, wel naar “Ariërs” die blijkbaar een vorm van (Oud-?) Russisch spraken en naar een wereld die ondertussen vervangen is door de “masonieke matrix” waarin wij nu leven. Enkel in de titel van de video wordt er iets gezegd over een platte aarde.

Zijn belangrijkste bewijsvoering bestaat uit een reeks foto’s waarbij hij bergen vergelijkt met boomstronken. Uit de oppervlakkige gelijkenissen trekt hij dan ook de conclusie dat de bergformaties in kwestie de resten zijn van gigantisch grote bomen. En ja, dat is zijn “theorie” in een notendop.

3 (3)3

1011 русь

Grapjurk of niet, momenteel lijkt Ljudins trouvaille vooral onder creationisten en aanhangers van de theorie van de platte aarde weerklank te vinden. Vooral vanuit die hoek werd de video dan ook al druk gepeerreviewd, ik bedoel, bejubeld, becommentarieerd en aangevuld (zie de blog waykiwayki.com, de Facebook-pagina Flat Earth Science and the Bible en onze vrienden van De Aardse Waarheid, de organisator van de hier eerder besproken European Flat Earth Conference).

Deze pagina’s en websites brengen twee aspecten naar voren. Uiteraard maken ze gretig gebruik van de foto’s. Voor pseudowetenschappers is beeldmateriaal nu eenmaal een zeer dankbaar middel om volgelingen te sterken in het geloof. Getuige hiervan de overvloed aan memes, foto’s en andere visueel ‘bewijsmateriaal’ met bijschriften die vaak het niveau van het sloganeske niet overschrijden.

established scienceHet andere aspect is de afkeer van ‘de wetenschap’. Zowel de originele video als de commentaren van andere platte aarders is gelardeerd met uithalen naar geofysici, geologen, biologen en andere wetenschappers. Kortom naar het hele wetenschappelijke establishment. Of zoals Flat Earth Science and the Bible het stelt:

The pictures speak for themselves, but I highly recommend watching the video link below. It is FANTASTIC and explains why these large rock structures can only be giant petrified tree stumps, and that what the scientific community has been telling us is not only untrue but impossible (Surprise, surprise).”

 

Drie opmerkingen nog:

1. Op geen enkel moment is duidelijk of Ljudin zelf gelooft in zijn theorieën, of in welke mate. Ik ben niet zeker of dit nu bedoeld is als grap, als een stukje fantastische literatuur of als ‘wetenschappelijke’ tekst. De theorie van onze Rus is ook veel uitgebreider dan hierboven beschreven: zo kan de hoeveelheid koolstof op de polen niet anders dan oorspronkelijk afkomstig zijn van levende organismen. Het bewijst eveneens dat alle levende wezens vroeger duizenden malen groter waren. Arizona was de ‘zone’ van de ‘Ariërs’ die de oertaal “Rus’ian” spraken, de beroemde Meteor Crater in Noord-Arizona is de thuisbasis van die Ariërs en de Grand Canyon is eigenlijk het overblijfsel van een reuzengroeve, in de zin van een groeve waarin reuzen werkten. Maar u kan het zelf nalezen via deze link.

2. Het laatste citaat van Flat Earth Science and the Bible lijkt aan te tonen dat onze Bijbelse platte aarders ofwel de film niet hebben uitgekeken, ofwel dat de inhoud voor hen eigenlijk niet zo belangrijk is. De Rus voert namelijk heel expliciet aan dat de rotsachtige overblijfselen van de oude bomen zijn die behoren tot wat hij de “silicon era” noemt.

In other words, to make body petrified you need to cover or engulf body and to compact it. According so called “scientists”. The tissue was organic, and than magicly turned into silicon “SiO2” – remember this formula. […] Immured body has only 2 options: dry up, like an insect in the piece of amber, or 2nd option… just simply rot. Organic body will never ever turn into rubble. NEVER! This absurd is invented to hide the truth.

Met andere woorden, het gaat ab-so-luut niet over “why these large rock structures can only be giant petrified tree stumps”, integendeel zelfs. Maar waarschijnlijk heeft men niet meer nodig dan het antiwetenschappelijke discours én de sprekende foto’s.

3. Mijn derde opmerking gaat niet over de video van Ljudin, maar over de Bijbelse platte aarders à la waykiwayki.com die de theorie lijken te accapareren (en aan te passen aan de eigen doeleinden). De Heilige Schrift maakt inderdaad melding van gigantische bomen, bijvoorbeeld in Daniël 4,11:

die boom was groot en sterk, zijn hoogte reikte tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde.

en ook Ezechiël 31 maakt gewag van een (pijn)boom die tot aan de hemelen reikt.

Dat de reuzenboom van Daniël vermeld wordt in een visioen en dat de gigantische ceder van Ezechiël deel uitmaakt van een lang uitgesponnen metafoor, heeft niet mogen beletten dat er nu eindelijk harde bewijzen zijn gevonden voor die bomen die zelfs in de context van de Bijbel fictief waren. En dat vind ik dan weer straf! Het kan ook zijn dat ik de Bijbel iets te letterlijk heb gelezen. Of gewoon heb gelezen.

 

Hoe dan ook, ik ben benieuwd of dit idee een blijvertje zal worden.

European Flat Earth Conference: een impressie

Voor de aanvang van de conferentie zorgden een journalist en cameraman van PowNed voor wat animo. De opnames van de interviews, uiteraard veel langer dan de flitsende montage doet vermoeden, waren een eerste hoogtepunt van het weekend.

Uiteraard is het échte complot nóg groter:

baboesjka

European Flat Earth Conference: wie is wie?

Heslinga - 5DTerwijl ik aftel naar de European Flat Earth Conference van 2 en 3 juli, bekruipt me af en toe de gedachte dat het allemaal maar een grap is. En dat ondanks de vriendelijke bevestigingsmail van organisator Frans Heslinga.

Zijn bedrijf InfinityEvent zet allerhande events en (vak)beurzen op. Een van de toppers lijkt het bewustzijnsevenement Earth & Beyond te zijn, over “graancirkels, buitenaards contact, wetenschap & spiritualiteit, transformatie, archeologische (on)waarheden, financiële zaken, dimensies en (inter) dimensioneel contact, ufo’s, het universum en over gezondheid & genezing. Aardse en hemelse zaken dus!” Het is niet geheel duidelijk uit de beschrijving, maar vermoedelijk wordt daar ook duchtig ontwaakt en bewust gemaakt. Maar waaruit en waarvan? Dat zijn alvast twee vragen op mijn lijstje.

Frans is naast wellness- en healingexpert ook een Photoshop-enthousiast. De website deaardsewaarheid.com is dan ook ruimschoots voorzien van afbeeldingen in zijn kenmerkende stijl. De meerderheid van de aankondigingen worden gelardeerd met de gebruikelijke newageachtige en dus saaie pseudowijsheden. Deze sprong er dan weer uit omwille van een andere reden:

frans hellinga

De afbeelding in het midden, het even klassieke als foute icoon van evolutie en de evolutietheorie, fascineert mij eigenlijk meer dan een pannenkoeken aarde. Het benieuwt mij waarom dit beeld nu plots opduikt. Ook op de website deaardsewaarheid.com haalt hij uit naar “[p]riester [sic] Charles Darwin’s [sic] evolutietheorie (gestolen van zijn opa Erasmus Darwin)” die hij een “grote leugen” noemt “de grote evolutie-hoax” [sick], want “[l]even op aarde is niet bij toeval ontstaan”. Waarom Darwin viseren in deze context? Dat is nóg vraag waarop ik volgende week een antwoord hoop te krijgen.

De eerste spreker is ene Paul Astles. Zijn lezing wordt aangekondigd als “Flat Earth, a personal experience”. Over hem of zijn denkbeelden kan ik online niets terugvinden. Uw Kuifje van dienst zal die leemte in onze collectieve kennis volgende week opvullen.

stevenSteven Joseph “Lord” Christopher zal komen praten over het zogenaamde “concave cell earth” model. De aarde is volgens hem niet alleen hol, maar ook concaaf en alles en iedereen, dus ook het universum, is in die holle aarde besloten. U kan het rustig bekijken in deze bijna 8 uur durende compilatie op YouTube.

Zijn theorieën en messias-complex zijn gebaseerd op de geschriften van Cyrus “Koresh” Teed, o.a. het boek Cellular Cosmogony (1898). Cyrus Teed was een van die kleurrijke figuren uit het einde van de 19de eeuw, die zich bezighield met eclectische geneeskunde, alchemie en het oprichten van het zoveelste New Jerusalem. Ik ben benieuwd naar Chrisophers lezing of performance (heel serieus lijkt hij me niet) in het hol van de leeuw, pun not intended: in het verleden heeft hij de platte-aarders al gejend en geprovoceerd. Op Beforeitsnews.com, nog zo’n verzamelplaats van pseudowetenschappelijke onzin en buitenwereldse complotten, vindt u een kleine verzameling van zijn denkbeelden.

Met René van den Brink heeft de organisatie een “Kosmisch Bibliothecaris” en een “doorgeefluik en incarnatie van RA” gestrikt. Hij komt praten over de positie van de aarde en zijn methodologie. Aangezien ik er niet in slaag om die samen te vatten, laat ik René zelf aan het woord:

Conceptional Visionary G.O.D.Z. Mirroring is een methode, (zienswijze – discipline) waarmee men op in 5 methoden door ons systeem van leven visueel kan “reizen”. Geometrisch, Geordend, Dimensionaal verbonden aan Zodiac Dendera door het oog van God zelf te mogen “reizen” is een wonderlijk gegeven. Door weerspiegelingen zichtbaar te stellen tussen Micro, Meso en Macro wordt de Goddelijke Kosmische orde zichtbaar gesteld, zij doorkruist en bepaald alle dimensies, sferen en lagen. Door een methode van zien, Fibonaci Mirroring ( weerspiegelen) wordt u door ons concept geleid. Elk mens individueel mag elk als een eigen Da Vinci op uw eigen manier ervaren wat Goddelijkheid en (on)sterfelijkheid inhoud. Het concept G.O.D.Z. Mirroring levert een bijdrage aan de spirituele bevrijding voor u als volledige mensheid.

Dit gaat, mmh, denk ik, geen gemakkelijke lezing worden. Waar die man ook begint, hij eindigt steeds met het vinden van geheime boodschappen. Zelfs in de traditionele Hollandse volkskledij meent hij aanwijzingen te moeten ontwaren. Meer info vindt u op zijn website. Meer info over pareidolia, de menselijk neiging om zelfs in chaos patronen te zien, vindt u dan weer hier.

hollandse kledij

De eerste dag wordt afgesloten met een “round table meeting & discussion”. En waarschijnlijk ook met een lange wandeling op het strand en heel veel frisse lucht.

Over de sprekers van de tweede dag kan ik kort zijn. Frans Heslinga, de sympathieke organisator van de European Flat Earth Conference, houdt er blijkbaar van onbekend talent een podium te geven. Over de sprekers van zondag, ene Joushua Mc. Farland (of McFarland?) en de Pools-Engelse Jordan Michow vind ik online niets terug. Toch wel heel bizar voor een conferentie die een Europese uitstraling ambieert. De laatste spreker is opnieuw Steven Joseph “Lord” Christopher. De spoeling Flat Earthers is heel dun.

Tricksters, pranksters & Flat Earthers, deel III

PeterVereeckeEerder dit jaar verklaarde Peter Vereecke, opperhoofd van de Belfort Group en Vlaanderens meest bekende complotdenker, in zijn nieuwsbrief1 dat hij een nieuw strijdpunt had gevonden. Vaccinaties stelt hij al lang in vraag; ook achter chemtrails², en de Codex Alimentarius³ plaatst hij een vraagteken en héél veel uitroeptekens.

In zijn nieuwe reeks “Delicate Dossiers” beschrijft Vereecke de “the greatest hoax of all times”, namelijk de theorie van de platte aarde. Als “geradicaliseerde vrijdenker” pretendeert hij niet de waarheid in pacht te hebben. Hij wil er eerder naar op zoek gaan. Klinkt bescheiden. Hij roept dan ook op om zelf op onderzoek uit te gaan en presenteert de eigen bevindingen in het Dossier. Het geval vindt u terug op boinnk.nl. Ik kan u ook de pdf doorsturen, mét prentjes.

Mijn bedoeling is niet om Vereeckes dossier hier punt per punt te weerleggen. De argumenten tegen de theorie van de platte aarde hebben een baard die net iets korter is dan de argumenten pro en zijn makkelijk online te vinden. Een kleine greep vindt u hier, hier en hier. Ik focus eerder op de werkwijze van Vereecke, o.a. het cherry-picken, de insinuatie en de zoektocht naar schijnbare ongerijmdheden (anomaly hunting) .

Het eerste dat opvalt in zijn Delicaat Dossier “De aarde is rond. Zeker weten?”: er blijft weinig over van de aangekondigde bescheidenheid en terughoudendheid. Het huidige model (een ronde, bewegende aarde) doet hij af als een “kosmische kermisattractie” (p. 1) die tegen het gezonde verstand ingaat.

Voor zover ik zijn tekst begrijp, gaat hij vooral op zoek naar eigenaardigheden. Schijnbaar ongerijmde zaken zet Vereecke geroutineerd om in verdachtmakingen; nergens probeert hij ook maar die eigenaardigheden te duiden of te verklaren. Maar laat nu net dit het handelskenmerk zijn van een ervaren complotdenker.

Zo zijn de foto’s van de aarde die NASA verspreidt samengestelde foto’s. Vereecke vermeldt dit en geeft aan dat hij dit verdacht vindt. Het ligt echter niet in zijn intellectuele bereik om zich af te vragen waarom nu precies NASA beelden uit de ruimte op die manier samenstelt. Waarschijnlijk vraagt dit een uitleg met net iets te veel technische feiten en details. Feiten komen de gemiddelde complottheorie zelden ten goede. Later in het dossier blijkt dat NASA gewoonweg niet te vertrouwen is aangezien het een agentschap van de Amerikaanse federale overheid is.

turtle earth
Waar het hem niet aan ontbreekt, is het vermogen om te insinueren, wat al bij al toch een weinig hoogstaande manier is om een vermeend punt te maken. Hij voert aan dat er onder alle oude beschavingen “vrijwel absolute unanimiteit” bestond omtrent de vorm van de aarde, namelijk een platte schijf, al dan niet gedragen door een halve dierentuin. “Heel veel boeken(rollen) uit de oudheid”, debiteert hij ten stelligste, “zijn (opzettelijk) verloren gegaan”. Nederlands is niet Vereeckes sterkste punt, maar ik begrijp hieruit dat (1) oude boeken en boekrollen inderdaad verloren zijn gegaan door de tand des tijds en allerhande calamiteiten, maar ook dat (2) die kennis van een platte aarde doelbewust is vernietigd. Punt één is een open deur, punt twee is een al te boude bewering (doelbewust vernietigd door wie, wanneer en waarom?) om zonder enige staving te laten passeren. Zover heeft het kritische onderzoek hem niet gevoerd.

de celZijn sprong naar Copernicus’ De revolutionibus orbium coelestium is er eveneens eentje in het duister. In dat boek beweert de Pool dat de aarde rond is en dat zij rond de zon draait. Dat het boek postuum werd gepubliceerd en dat Copernicus “zelf onderstreepte dat dit slechts een hypothese was”, zijn voor Vereecke redenen genoeg om te insinueren dat de hele idee toch maar niet je dat was. Ook hier wordt er geen vraag gesteld naar de redenen van Copernicus’ handelen. Het mag dan ook niet verbazen dat de volgde stap in Vereeckes betoog Isaac Newton is en dat diens zwaartekracht er niet beter bij vaart: al bij al is het ook maar een theorie.

En hier ga ik dan weer te kort door de bocht: het ís Vereeckes betoog niet. Zijn informatie plukt hij van websites en YouTube-video’s die de theorie van de platte aarde voorstaan en die zelf geen enkele vorm van reflectie leveren. Dit is geen kritisch onderzoek, dit is een kersenpluk. Met dit soort knip- en plakwerk haalt men zelfs de eindtermen van de derde graad niet. Vereecke roept wel op om “wakker te worden”, de gebruikelijke mantra in zijn kringen, maar zelf loopt hij rond als een intellectuele zombie die het hersenwerk van derden verwerkt tot een slap doorslagje van de originelen.

flammarionZowat het sluitstuk van zijn werk is de verwijzing naar de film The Truman Show. De film heeft hij nog niet gezien, maar doet hem wel denken aan de bekende Flammarion-schets die hij voorziet van de volgende commentaar:

Wetende onder welke invloed de Hollywood-filmindustrie zit én wetende dat de machthebbers van deze wereld er een arrogante sport van maken om ons de waarheid treiterend voor ogen te houden zonder dat wij dat beseffen is dit dan ook een bijzonder merkwaardig plot.

Dit laatste verklaart waarom tal van complotdenkers, achteraf weliswaar, ingewikkelde codes ontwaren in rampen en aanslagen, aanwijzingen die voeren naar de Illuminati, de vrijmetselaars, de Jezuïeten, de 1% of een andere elitaire roversbende naar keuze. Het is een beetje zoals de Etruskisch-Romeinse haruspex de lever en het darmkanaal van een offerdier meenden te kunnen lezen.

Als laatste voorbeeldje geef ik nog de “gesprekken van de Apollo 11-bemanning en Houston” mee, “over hoe ze het moesten aan boord leggen om vanuit hun raam de illusie te creëren van het zicht dat zij op de aarde zouden hebben onderweg naar de maan”, aldus Vereecke, of beter, aldus “award winning filmmaker Bart Sibrel”. Onthullend, noemt hij dit.

Ik noem dat dan weer onthutsend: de latinist Peter ‘Ad Fontes’ Vereecke slaagt er niet in om zijn bronnen kritisch te benaderen en te beschouwen, slaagt er niet in om enige vorm van (zelf)reflectie te ontwikkelen. Het “Delicate Dossier” van Vereecke is niet het werk van een “vrij en soeverein mens van vlees en bloed”, het is een intellectueel kaartenhuisje van een charmante, welbespraakt maar uiteindelijk ordinaire dilettant die zich snel-snel een nieuwe controverse bij elkaar scharrelt.

Niets is wat het lijkt, nog zo’n mantra onder complotdenkers, en dit gaat ook op voor de conclusie van zijn dossier:

Mijn conclusie op dit moment is dat ik geen definitieve conclusie wil trekken. De FET-verdedigers halen in ieder geval naar mijn inschatting heel wat argumenten en vaststellingen aan, die niet zonder meer als onzin kunnen afgedaan worden.

Dit is echter de conclusie niet. Een trickster zou geen trickster zijn als hij zichzelf geen slag om de arm wil geven. Een trickster die zich bekend tot één theorie, met het risico dat hij later een vergissing zou moeten toegeven, is geen goede schelm. En die dubbelzinnige aap komt al een bladzijde eerder uit de mouw:

Het is niet onmogelijk dat zowel de SET als de FET psyops zijn, dus een vorm van massale mindcontrol, die georchestreerd [sic] wordt via o.a. Tavistock, Nasa, CIA en C°. De eerste (SET) om iedereen ervan te overtuigen dat onze wereld maar een onooglijk klein rond bolleke is. De tweede (FET) met als bedoeling om iedereen die out of the box durft denken fataal te discrediteren en dus op deze vreemde wijze hun eigen doctrines te verdedigen.

Zo, de aftocht is gedekt: misschien zijn beide wel misleidingen. Vereecke ziet geen enkele reden om bij deze of gene theorie aan te leunen. Het risico dat beide verklaringen machinaties zijn van duistere krachten is volgens hem niet nul en dus te groot om een van beide te accepteren.

Of misschien moeten we gewoon wachten op de nieuwsbrief waarin hij zijn licht laat schijnen over een holle-aarde.

 


1. Nieuwsbrief
nieuwsbrief2. Chemtrails zijn de vermeende schadelijke (condens)sporen die vliegtuigen achter zich laten. Het spreekt voor zich dat er zich rond deze chemtrails een hele cluster van complottheorieën ontwikkeld heeft, waarin NASA, de CIA, Monsanto, de Illuminati, de Nieuwe Werldorde en tal van andere vileine krachten in afwisselende combinaties de hoofdrol spelen.

3. De Codex Alimentarius is een verzameling vuistregels met betrekking tot de internationale voedselveiligheid. Volgens de Verenigde Naties is het een middel om wereldwijd tot een vorm van voedselveiligheid en -zekerheid te komen, volgens tal van complotdenkers is het een vermaledijd handvest om mensen te beletten zelf voedsel te kweken.

Tricksters, pranksters & Flat Earthers, deel II

BOBOp 9 juni 2016 kondigde de Facebook-pagina van de Flat Earth Society trots aan dat rapper BoB lid van de club geworden was. De muzikant was enige tijd daarvoor in de clinch gegaan met astrofysicus Neil DeGrasse Tyson omtrent van de vorm van de aarde. Volgens hiphop BoB is de wereld zo plat als het doorsnee cd-schijfje dat hij amper verkocht krijgt. Volgens deGrasse Tyson heeft de wereld eerder de vorm van een oblate sferoïde, een afgeplatte bol, dan van een pannenkoek. Het artikel uit The Guardian van januari dit jaar lijkt me een leuke illustratie van het haantjesgedrag en dito gediss: Flat earth rapper BoB releases Neil deGrasse Tyson diss track. Hoogtepunt in de strijd was deGrasse Tysons finale wederwoord:

Pranksters

Dat de Flat Earth Society geen grap is, verzekerde de ondervoorzitter Michael Wilmore nog tijdens een fascinerend interview met Michael Marsh voor de podcast Be Reasonable. Dat ze op hun online forum te maken krijgen met pranksters, grapjassen geeft hij ook grif toe. Het internet wemelt immers van de mensen en groepen wiens doel het is om net nonsensicale memes en theorieën omtrent pseudowetenschappelijke onderwerpen ingang te doen vinden bij aanhangers en true believers. Sommige van die memes en theorieën slagen zo goed in hun opzet dat ze enerzijds opgepikt worden door die true believers en later bekritiseerd worden door skeptici. Onderschat nooit de Wet van Poe: het is soms onmogelijk om het verschil te maken tussen een uiting van een welgemeende extreme stelling en een bewuste parodie daarop. Anderen gebruiken de platte-aardetheorie dan weer als oefenmateriaal voor hun debatclub.

Ik kan me evenwel niet inbeelden dat diezelfde pranksters of debaters zich zouden bezighouden met het monteren van al te langdradige en saaie video’s op YouTube. Ook de Flat Earth Conference in Nederland die begin juli zal plaatsvinden, lijkt mij net iets te uitgewerkt voor een grap.

Toch nog even meegeven dat de website van de Flat Earth Society, ook geen grap, een zeer interessant archief en zelfs een eigen wiki heeft.

Tricksters

In het eerder vermelde interview doet Michael Wilmore nog een amechtige poging om zich niet uit te laten over een groots complot dat erop gericht is om (1) de theorie van de platte aarde te onderdrukken en (2) de bolle aarde te promoten. Waarom precies is niet zo snel duidelijk, maar laat dat nu een detail zijn.

bolAndere platte-aarders gaan dan weer openlijk en voluit voor het complot: volgens de organisatoren van de FE Conference zitten wie anders dan die vermaledijde Jezuïeten achter het complot (Copernicus was een jezuïet, iets wat atheïstische skeptici nogal eens lijken te vergeten, aldus de organisator). Een andere kandidaat is uiteraard het Amerikaanse ruimte-agentschap NASA, dat ons al jaren bedriegt met fake foto’s, fake maanlandingen en pseudolieten. Ja, pseudolieten bestaan; nee, hun bestaan is geen bewijs dat satellieten (en bij uitbreiding alle lanceringen van ruimtetuigen) nep zijn.

BlueMarbles

NASA is dan weer een clubje ex-nazi’s en we weten allemaal dat die een geheime ufo-basis te verbergen hebben op de zuidpool. Een complottheorie, trouwens, die holle-aarders ertoe heeft aangezet om te beweren dat de platte-aarde een zogenaamde psyop is, een psychologische operatie met als doel de emoties en voorkeuren, of in dit geval de kennis van groepen mensen te beïnvloeden of te misleiden. Platte-aarders willen ons weghouden van Antarctica omdat die de geheime nazi-bases zou herbergen. Andere holle-aarders beweren dan weer dat een platte-aardetheorie ons enkel en alleen de gaten in de bolle, maar holle wereld wil verbergen. Het is moeilijk uit te maken of dit ideeën zijn van tricksters dan wel van pranksters. Hoe dan ook, zoveel plezier hebt u tijdens uw lessen aardrijkskunde nooit gehad!

Met andere woorden, ook in de sector van de platte aarde zijn de complottheorieën uitgebreid, verwant en toch divers, wat het zeer moeilijk maakt voor een kritische toeschouwer om tegen “de” platte-aardetheorie in te gaan. Tekenaar Joost Swarte bedacht de term de Klare Lijn. Kort samengevat kiest de tekenaar uit alle mogelijke lijntjes die een beweging suggereren dat ene perfecte lijntje die de beweging als het ware samenvat. Tot zulk een klare lijn kan een kritische beschouwer van complottheorieën helaas niet komen. Komt daarbij dat de meeste complotdenkers hun privé theorie als de enige ware beschouwen en zeer verschillend van de andere, getuige de vele geschillen tussen samenzweringstheoritici (infights in het jargon).

Verder lijken heel wat complotdenkers te lijden aan wat ik hier ad hoc het trickstersyndroom en het ba­boesj­kacomplex wil noemen. De trickster, eerder een (sympathieke) schelm dan een oplichter, is een personage dat in heel wat legendes en verhalen voorkomt en dat opvalt door zijn slimheid en sluwheid waarmee hij de (fysiek of financieel) machtigere steeds te slim af is. Net zoals de trickster weet de complotdenker het steeds beter. Hoe geheim de kennis ook is die de machtige kabal geheim wil houden, een trickers/complotdenker ontrafelt de geheime op basis van zijn superieur denkvermogen. Zelfs de clevere dames en heren van NASA, specialisten in CGI en galactisch grote complotten, kunnen een trickster niet van zijn stuk brengen.

Wat ik hier nu maar even het baboesjkacomplex noem, is een trickstersyndroom in overdrive. Enerzijds is elke aanwijzing dat er geen complot speelt een teken dat er een complot is, anderzijds past elke bewering tegen een complot in een groter complot. Alsof elke kritiek geabsorbeerd wordt, ingekapseld wordt met behulp van een nóg alomvattendere theorie. Het is onmogelijk om een theorie te vinden die een beetje trickster niet kan overtreffen met een grotere complottheorie. Om het met een verschrikkelijk anglicisme te stellen: het is onmogelijk om een complotdenker slash trickster te out-smarten.

Pepijn van Erp wist middels de skeptische blog kloptdatwel.nl te melden dat ook holle-aarder Steven Christopher werd uitgenodigd als spreker. Benieuwd wie wie gaat inkapselen en te slim af zijn daar in Egmond-aan-Zee.

 

In een derde deel wil ik Vlaanderens über-trickster in de kijker zetten. In zijn nieuwsbrief van januari 2016 uitte Peter Vereecke van de Belfort Group zijn twijfels over de vorm van de aarde, een twijfel die in zijn Delicaat Dossier “De Wereld is rond. Zeker weten?” al snel omslaat in zekerheid.

Tricksters, pranksters & Flat Earthers, deel I

WARNING! YOUR BALL EARTH MODEL IS NOT REAL. Zo laat de European Flat Earth Conference zich aankondigen in de bijbehorende videoboodschap. De tweedaagse conferentie zal begin juli doorgaan in een kusthotel in het Noord-Hollandse Egmond-aan-Zee, een plaats dus waar men hoogstwaarschijnlijk met de regelmaat van een klok een boot zal zien verdwijnen aan de horizon, romp eerst.

De tickets zijn besteld, de rugzak gepakt. Om mezelf voor te bereiden op dit weekendje aan zee, heb ik al even mijn pootje gebaad in de oceaan van platte-aarde websites, YouTube video’s en dito Facebook-pagina’s.

* * *

Dat eeuwenoude kennis in vraag wordt gesteld kan elke kritische denker toejuichen. Traditionele Chinese geneeskunde, Indische Ayurveda, geocentrisme, astrologie en andere oude kennissystemen zijn alle door de modernen gewogen en alle te licht bevonden. Het zou anderzijds weinig kritisch zijn om dit idee te veralgemenen. Net zomin als je elke oude theorie moet verwerpen omdat-ie oud is, moet je elke moderne accepteren omwille van de recentere tijdstempel. Blijven vasthouden aan of teruggrijpen naar achterhaalde ‘wetenschap’ remt vooruitgang af, of die wetenschappelijke kennis nu oud, knoertoud of recent is.

towerwellNeem nu de eeuwenoude kennis dat de wereld rond is1. De Griekse filosoof Aristoteles had al enkele goede argumenten waarom de aarde bolvormig zou moeten zijn. De even Griekse denker Eratosthenes berekende in 240 VOT aan de hand van de zon, een paal of twee en een handvol wiskunde uit de eerste graad de omtrek van de aarde. Voor de aardigheid: hij kwam uit op minimaal 39 2500 km of maximaal 52 7500 km. Het verschil zit ‘em in de Griekse maat de stadion, die wij, hedendaagsen, niet met zekerheid kunnen duiden.

Hoe dan ook, de kennis dat de aarde bolvormig is, is sinds de Grieken nooit meer verdwenen uit het Westen. Zo was de rondheid van de aarde een voorwaarde voor de reis van Columbus en ook Magellaan voer doelbewust uit om de wereld rond te reizen.

Voliva_with_map-e1462646875597En toch zijn er mensen die het hun taak beschouwen om de open deuren die ik hierboven ingetrapt heb, terug dicht te spijkeren. Een alternatief voor de ronde aarde werd vanaf 1914 ge(her)fomuleerd door Wilbur Glenn Voliva (1870-1942). Voliva beweerde met grote stelligheid dat de wereld plat is, de Noordpool in het midden van de platte aardschijf ligt en dat Antarctica de platte wereld omzoomt, als een hoge uur van ijs, al dan niet bewaakt door kwade pinguïns. Hij loofde zelfs jarenlang een beloning van 5000 dollar uit aan mensen die konden bewijzen dat de wereld rond was. Verder was hij ervan overtuigd dat de doorsnee van de zon slechts 48 km is en dat ze op 4500 km van de aarde verwijderd is.

Voliva Flat earth p71

Zijn stellingen werden gretig overgenomen door zijn volgelingen. Inderdaad, niet door zijn studenten, want Voliva was geen leraar of wetenschapper, maar een Bijbelvaste en dus fundamentalistische prediker. Martin Gardners beschrijving van Voliva in zijn boek Is dit nog wetenschap?² mag model staan voor tal van aanhangers van pseudowetenschap allerhande. Op de vraag waarom iemand in de twintigste eeuw zich nog zou bezig houden met de vorm van de aarde, schrijft Gardner:

Het antwoord ligt in Voliva’s grootheidswaan. Hij beschouwde alle astronomen als ‘arme, onwetende, verwaande dwazen’ en pochte eens: ‘Ik kan iedereen ter wereld in een geestelijk gevecht tot gruzelementen slaan. Ik heb nog nooit een professor of geleerde ontmoet die ook maar een miljoenste deel van mijn kennis bezat, over welk onderwerp dan ook.’

The Trump is strong in this one. Een gebrek aan bescheidenheid lijkt een kenmerk te zijn van menig aanhanger van pseudowetenschappelijke theorieën.

Hoewel niet alle moderne platte-aarders religieus geïnspireerd zijn, worden de basisideeën van Voliva vrij intact gehouden. We moeten hierbij echter rekening houden dat – oh cliché – dé platte-aardetheorie niet bestaat, maar dat het eerder een cluster van verwante ideeën is die in hun uitwerking sterk kunnen verschillen.

Het flagrante gebrek aan wetenschappelijkheid bij de anti-intellectueel Voliva evenwel wordt de dag van vandaag omfloerst met een schijntje van wetenschappelijkheid, niveau cargo cult science. Het aantal YouTubers dat appelleert aan de wetenschappelijke methode, logica en zelfs Ockhams scheermes is verrassend groot. Een voorbeeldje vind je hieronder, rond minuut 09:54:

Ook cognitieve dissonantie, een begrip gelanceerd door sociaal psycholoog Leon Festinger, werd ondertussen geaccapareerd.

cognitieve dissonantie

Oude kennis, nieuwe kennis. De jongens van de FE Conference weet er raad mee:

De non global earth
De aarde draait NIET om zijn as. De aarde draait ook NIET om de zon. De aarde is ook geen bol. Zon en maan zijn compleet anders. Het hele globe-verhaal is bedrog voor de mensheid. U bent uw leven lang voorgelogen en bedrogen. Vanaf dit jaar komt er een eind aan de leugens! De Copernicrush komt eraan! KLIK HIER.
De oude wetenschap gaat overboord en we heten de nieuwe wetenschap welkom. Bent u al klaar voor de intellectuele update?

Ach, het doet een beetje denken aan Mohamed Ali’s grootspraak voor een bokswedstrijd. Een grote bek en een beetje borstgeroffel. Ik ben trouwens niet zo benieuwd naar de argumenten pro pannenkoekmodel op de conferentie. Een avondje googelen levert úúúren YouTube-plezier op waar de ene veel te lange dramatische video tjokvol bewijzen wordt voorafgegaan en gevolgd door nog maar eens een veel te lange dramatische video tjokvol bewijzen. Of wat daarvoor moet doorgaan.

Wat mij benieuwd zijn de motieven van de organisatoren en de complottheorieën die bijna inherent zijn, moeten zijn aan een een theorie van een platte aarde. De website hint richting Jezuïeten (“En oh ja, de Poolse vrijmetselaar, zon-aanbidder en Jezuitenpriester [sic] Nicolas Copernicus was wrong…”), maar waarschijnlijk zal ook NASA tonnen bagger over zich krijgen.

 

In het tweede deel meer over de complottheorieën en de rol van NASA en nazi-Duitsland.


  1. Het idee van een platte aarde ging uiteraard de bolle aarde vooraf. Maar dat kan u nalezen in het boek De Platte Aarde. De rijke geschiedenis van een mythisch denkbeeld door Hans Dijkhuis.
  2. Martin Gardner, Is dit nog wel wetenschap? Utrecht, Het Spectrum, 1964. Dit is een vertaling van Gardners skeptische klassieker Fads and fallacies in the name of science.