[Ctrl-P] Het groene doel heiligt de middelen?

Op 17 en 18 september bracht Vandana Shiva, momenteel ecostrijdster op wereldtournee, een bezoekje aan het Europees Parlement en Gent, respectievelijk op uitnodiging van de Europese Groenen en Oikos. Maar over mevrouw Shiva hebben we ondertussen al genoeg geschreven, o.a. in het stuk Het spook van de reductionistische journalistiek en Vandana Shiva’s armoedige levensvisie.

In dit artikel gooi ik het over een andere boeg: eerst komt mevrouw Shiva zélf aan het woord. Skepfile·be zorgt voor evenwicht en laat de andere zijde, hoe moreel failliet, kortzichtig en gevaarlijk ook, aan het woord. Hieronder vindt u haar toespraak in Brussel, een video die we schaamteloos geript hebben en op het Book Liberation Movement Youtube Filmpkes Channel hebben geplaatst. For future reference.

*  *  *

In het tweede deel hieronder heb ik de reactie gekopieerd van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, het VIB. De originele tekst verscheen als opiniestuk in Het Belang Van Limburg, deze link leidt u naar de website van het VIB zelf.

*  *  *

Gent – 23 September 2013 – Vorige week was de Indiase milieuactiviste Vandana Shiva in het land. Ze was hier op uitnodiging van de groene beweging om mee de strijd aan te gaan tegen een nieuw wetsvoorstel van de Europese Commissie om de zaadmarkt sterker te reguleren. De Groene fractie vreest echter dat dit negatief zal uitpakken voor landbouwers die hun eigen zaaizaad gebruiken, dat het zal leiden tot een verdere machtsconcentratie van multinationals en tot een vermindering van de genetische diversiteit binnen gewassen. Als onderzoekers uit de publieke sector zijn we vragende partij om de diversiteit zo groot mogelijk te houden, zowel in het aanbod van zaaizaad als in het aantal aanbieders. Waar we ons echter tegen verzetten is het schaamteloos verspreiden van foute informatie rond genetisch gewijzigde gewassen in de strijd tegen een grootschalige landbouw.

Shiva ijvert voor een kleinschalige, lokale landbouw en zet zich af tegen de grootschalige, geïndustrialiseerde landbouw. Los van de vraag of deze strategie haalbaar is om voldoende voedsel en plantaardige producten te produceren, is dat haar goed recht. Visies kunnen verschillen, maar mensen koste wat kost proberen te overtuigen van een bepaald landbouwmodel op de kap van een beloftevolle technologie is intellectueel oneerlijk. In plaats van de voordelen van kleinschaligheid centraal te stellen, kiest Shiva ervoor, zoals bij haar lezing in Gent, om het publiek angst aan te jagen met onjuiste horrorverhalen over GGO’s. GGO’s zouden kanker veroorzaken, zouden leiden tot een hoger gebruik van pesticiden die verantwoordelijk zouden zijn voor geboorteafwijkingen bij Argentijnse kinderen, zouden schuldig zijn aan de bijensterfte en GGO-katoen zou aan de basis liggen van de zelfmoorden bij Indiase landbouwers.

Wij dagen Vandana Shiva en alle groene bewegingen uit om op zoek te gaan naar wetenschappelijke feiten die hun beweringen staven en ermee voor de dag te komen. Door het verspreiden van angst voor GGO’s zorgen anti-globalistische bewegingen voor ongegronde onrust. Dit leidt tot politieke besluiteloosheid en onnodige verstrenging van de regelgeving. De kosten voor de registratieprocedure lopen nu al op tot 30 miljoen euro. Publieke onderzoeksinstellingen en KMO’s beschikken niet over deze budgetten. Beschermen de antiglobalistische bewegingen ons dan tegen de globalisering, of werken ze net de alleenheerschappij van multinationals in de hand?

GGO’s vertegenwoordigen geen landbouwmodel en bieden geen mirakeloplossing. De GGO-technologie is wel een technologie die in staat is de impact van de intensieve landbouw op het milieu te verminderen. Bovendien kan ze de biologische landbouw ondersteunen in haar missie om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te weren. Het Field Liberation Movement roept naar aanleiding van het aardappelproces op om zo veel mogelijk anti-GGO propaganda te verspreiden naar het voorbeeld van Shiva. Aan de groene bewegingen de keuze: ofwel de demagogische paniekzaaierij steunen, ofwel de feiten onder ogen durven zien en de echte groene belangen laten spelen door de GGO-technologie een eerlijke kans te geven in het creëren van een duurzame landbouw.

Dit opiniestuk werd mede ondertekend door:
Geert Angenon (VUB) – Han Asard (UA) – Stefaan Blancke (UGent) – Wout Boerjan (VIB/UGent) – Maarten Boudry (UGent) – Johan Braeckman (UGent) – Jo Bury (VIB) – Bruno Cammue (KULeuven) – Jeroen Crappé (UGent) – Geert De Jaeger (VIB/UGent) – Lieve Gheysen (UGent) – Wim Grunewald (VIB) – Dirk Inzé (VIB/UGent) – Greet Riebbels (ILVO) – Rony Swennen (KULeuven) – Erik Van Bockstaele (ILVO) – Nathalie Verbruggen (ULB)

[Ctrl-P] Straffen tot 6 maanden met uitstel in aardappelproces

De luitjes van de Field Liberation Movement — u weet wel, de bende activisten die erin slaagden om het milieuprotest te criminaliseren door domweg een proefveld te vandaliseren — hebben eindelijk mogen horen hoe lang en hoe zwaar hun martelaarschap zal duren.

Ik ben steeds blijven hopen op een geldboete en het verplicht volgen van een inleidende cursus biotechnologie aan de Gentse Coupure, net omdat daarin hun kennis zwaar te kort schiet. Maar de rechters hebben anders beslist. Het opperhoofd Steven Desanghere, de man die zonder al te veel blikken, blozen of elementaire eerlijkheid een gedegen dossierkennis claimt, hangt 6 maanden boven het hoofd, met uitstel dus. De bende moet voorlopig ook nog eens 20.000 euro ophoesten. De journalisten van De Wereld Morgen zullen ongetwijfeld voor u berekenen hoeveel dat per vernietigd plantje is (zie het artikel Het spook van de reductionistische journalistiek).

Hieronder vindt u het artikel uit De Morgen, maar ik zou er hier alvast twee zinnetjes uit willen lichten. Aan het woord is Greet Riebbels, in naam van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO):

De maatschappij zou volwassen moeten zijn zodat dergelijke veldproeven ook zonder bewaking kunnen doorgaan.

Het is belangrijk dat er in de toekomst respect getoond wordt voor wetenschappelijk onderzoek en dat de vreedzame dialoog het middel is om met elkaar in discussie te gaan.

*  *  *

Straffen tot 6 maanden met uitstel in aardappelproces

Elf activisten van het Field Liberation Mouvement (FLM) zijn door de correctionele rechtbank van Dendermonde schuldig bevonden voor de vernielingen en bendevorming tijdens een actie op een ggo-aardappelveld in Wetteren. De activisten kregen tijdens de verzetsprocedure wel een lichtere straf van drie maanden voorwaardelijk, de “bendeleider” zes maanden voorwaardelijk.

De activisten, onder wie de ontslagen onderzoekster van de KU Leuven Barbara Van Dyck, kregen ook een geldboete van 550 euro, waarvan de helft effectief. Er moeten ook schadevergoedingen van ruim 20.000 euro betaald worden aan het onderzoeksconsortium. De man die aanzien wordt als “leider” van de bende werd veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk. Een motivatie bij het vonnis gaf de rechtbank niet, enkel de strafmaat werd uitgesproken.

De actie gaat terug naar 29 mei 2011, toen tijdens een vreedzame demonstratie aan een proefveld in Wetteren een aantal activisten het veld betrad en ggo-aardappelen “ruilde” voor biologische alternatieven. Omdat de rechtbank half januari niet wilde ingaan op het verzoek van de veldbevrijders om videomateriaal te tonen en een honderdtal “vrijwillige verschijners” toe te laten, werden de elf half februari bij verstek veroordeeld voor onder meer vernielingen en bendevorming.

Monddood
Advocaat Mieke Van den Broeck spreekt, namens de actievoerders, over een gevaarlijk precedent. “De bepaling bendevorming uit de strafwet misbruiken voor politieke doeleinden is zeer gevaarlijk in een democratie. Men probeert het maatschappelijk debat te verstommen op een manier die juridisch kant noch wal raakt.”

De ontslagen KUL-onderzoekster Barbara Van Dyck, die op de bewuste dag de pers te woord stond, zegt dat het vonnis de deur opent naar verdere criminalisering van het politiek activisme. “Burgerlijke ongehoorzaamheid ligt aan de basis van ons protest. We kunnen dit precedent niet aanvaarden als maatschappelijk middenveld, de tolerantie naar het actievoeren is al heel laag. We kregen de afgelopen periode wel veel steun uit binnen- en buitenland.”

Steven Desanghere, die als “bendeleider” de zwaarste straf van zes maanden voorwaardelijk kreeg, zegt het gevoel te hebben dat men een “kop” zocht. “Ik was die dag de verbindingsman tussen politie en de actievoerders”, verduidelijkt hij. “Net zoals zoveel andere acties was die vooraf doorgesproken met de politie. Het was een actie in de traditie van burgerlijke ongehoorzaamheid en geweldloos verzet. Wij zijn niet aan ons proefstuk toe, werken op een ernstige manier en met dossierkennis. We blijven verder strijden voor een ggo-vrije en rechtvaardige landbouw, daar is het ons om te doen. In een democratie moet contestatie kunnen.” Desanghere zegt wel opgelucht te zijn dat de straf werd herleid tot een principiële veroordeling. “Ik heb het gevoel dat er toch nog geluisterd werd naar ons,” zegt hij.

De actievoerders tekenen wellicht beroep aan, maar willen eerst de motivatie van het vonnis lezen.

20.000 euro
Het onderzoeksconsortium dat de veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen uitvoerde, krijgt van de rechtbank met ruim 20.000 euro ongeveer een tiende van wat het aanvankelijk als kosten claimde.

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) zegt dat de aan hen toegekende schadevergoeding “ver beneden de effectieve kosten” ligt. “Maar het is wel symbolisch dat er een schadevergoeding werd toegekend. We moesten wel extra beveiligingsinspanningen leveren omdat er een dreiging was, en dat heeft ons en de partners zwaar op kosten gejaagd. We waren aanvankelijk niet van plan om dergelijke veiligheidsmaatregelen te nemen en dat is ook een nefaste evolutie. De maatschappij zou volwassen moeten zijn zodat dergelijke veldproeven ook zonder bewaking kunnen doorgaan.”

“Het is belangrijk dat er in de toekomst respect getoond wordt voor wetenschappelijk onderzoek en dat de vreedzame dialoog het middel is om met elkaar in discussie te gaan”, stelt Riebbels.

Bron: De Morgen

[CTRl-P] Nóg een andere kijk op ggo’s: Elle

elle-genetically-modified-corn-de-mdnEven zag ik het rooskleurig: gisteren postte ik de uitgebalanceerde reeks artikels door Nathanael Johnson ([Ctrl-P] Nathanael Johnson op Grist.org: een andere kijk op ggo’s). Eerder deze week wist de Britse progressieve krant The Independent te melden dat de gemoederen omtrent ggo’s in het Verenigd Koninkrijk aan het bedaren lijken te zijn (GM crops: Public fears over ‘Frankenstein food’ may be easing, Independent poll reveals). Ook het Amerikaanse en links-liberale PBS, wiens maatschappelijke zetel in Sesame Street staat, liet zich gematigd positief uit in GMOs May Feed the World Using Fewer Pesticides. Er circuleerde vorige week zelfs een artikel van een vegetarische yogalerares (en met die woorden werd het verspreid) die haar pro-ggo-zijn niet meer voor zich kon houden.

Maar nu ook het peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift Elle zich in de strijd gooit, met z’n impactfactor numéro cinq, is het hele debat op een eindpunt gekomen. Of is het toch minstens even stilgevallen. Van verbazing.

Bij Elle kijken ze niet op een spuitje meer of minder om hun punt te maken, maar ook op losse flodders wordt klaarblijkelijk niet bespaard in de drijfjacht op goedkope emoties. Toegegeven, het is minder hysterisch dan het artikel op Roseanne Barrs website, Email before Noon TODAY in Hawaii!! NO GMO’s!!!, en het roept niet op, zoals Barr, om de boel in de fik te steken, letterlijk dan. Reacties daarop vindt u bijvoorbeeld hier en hier. Hoe dan ook, ik ben benieuwd naar de impact van het opportunistische artikel uit Elle op het lezerspubliek.

Merk tot slot ook de gerelateerde artikels op: “Eat Your Way To Wrinkle Free: Foods For Healthier Skin” en “The Upside of Downtime: Making the Most of Unemployment”.

*  *  *

Caitlin Shetterly: The Bad Seed: The Health Risks of Genetically Modified Corn

Mansmann had moved to Yarmouth with his wife and kids to be close to his parents, who’d retired in Maine. A third-generation allergist, he worked in his father’s allergy clinic, at Jefferson Medical College in Philadelphia, during high school. While in college at Saint Joseph’s University, also in Philadelphia, he helped his dad develop two asthma drugs. Later, he headed an allergy and immunology clinic at a West Virginia hospital for 10 years.

Mansmann has a helmet of thick, graying hair and an intensely serious air. After escorting me into an exam room, he sat down across from me and promptly pushed aside my thick medical file. He’d read through it all, he said, but he wanted to hear the story from me. He listened patiently, asking questions every so often: When did my rashes flare? Was the pain an ache in my muscles, or did it feel deeper? Was I worse after I slept or at the end of the day? He seemed, as we spoke, to have all the time in the world. Then, with no pyrotechnics, he offered his theory: “I think it’s possible you’ve developed a reaction to genetically modified corn.”

En ja, het gaat verder, nog twee en en halve dolmakende pagina’s lang.

*  *  *

Net vandaag krijg ik nog enkele argumenten van het Field Liberation Movement in mijn bus. Waaronder eentje dat het hele drama van deze bende, die zich al lang buiten elk rationeel én democratisch debat gemanoeuvreerd heeft, illustreert.

1001687_177534722427652_1365416857_n

De pedante schoolmeester die zowel onwaarheden als een vermeende morele superioriteit meent te moeten verspreiden. Nee, dan was het artikel in Elle lang zo slecht nog niet.

07/06/2013: Een GGO vrij Vlaanderen? Workshop met een aantal activisten van het Field Liberation Movement

Een aantal activisten van het Field Liberation Movement (FLM) organiseren een interactieve discussie over de basisargumenten tegen GGO’s en meer duurzame manieren van voedselproductie. De discussie zal ondersteund worden door een expositie van hun foto’s en actiemateriaal! Ben je in voor een actie om veldproeven of GGO veevoer te stoppen of wil je graag jouw ideeën over activiteiten in het verleden of plannen voor de toekomst delen? Kom en brainstorm dan mee over mogelijke actie en campagne middelen voor een GGO vrij Vlaanderen!

Laat de zin even bezinken: “een interactieve discussie over de basisargumenten tegen ggo’s”.

Nu, voor dit soort initiatieven ben ik volledig te vinden: een interactieve discussie over ggo’s, de argumenten tegen, wat automatisch ook een discussie over de argumenten voor betekent, toch?

Leren beargumenteren waarom de studies van Séralini, de affaire Pusztai, de films van Geoffrey Smith, de vrouwonvriendelijke “theorieën” van hindutva Vandana Shiva níet kunnen gebruikt worden in een discussie over ggo’s. Wetenschappelijke studies leren lezen, ontrafelen, een basiscursus gentechstatistiek. Ik weet als geen ander hoe liberating dat kan zijn. Niets is goed genoeg om de bevolking te informeren, een extra push te geven richting bewuste, verantwoorde, nadenkende en groene consumptie.

[Ctrl-P] Redenen die drog zijn

drog - superpatat

Een half jaar geleden schreef ik voor de website Biolyrics een stukje over twintig drogredenen die regelmatig in het ggo-debat de kop opstaken. Sommige items dikte ik een beetje aan, maar enkel om nu te moeten constateren dat de werkelijk gebruikte logical fallacies inhoudelijk nog enkele graden erger zijn.

Zie bijvoorbeeld eender welk (pers)bericht op de website van het Field Liberation Movement (het entwat tragere neefje van de Faucheurs volontaires, en ja, dat is een ad hominem) of de de recente discussie in de pers over “verborgen toxische genen” enerzijds en de echte, eigenlijke studie anderzijds. Of het laatste onderzoek van Séralini, dat aantoonde dat ratten die 72% kans hebben om tumoren te krijgen, of men ze nu bio voedert, ggo’s, 25-jaar oude Glenfiddich of zure beertjes, … veel kans hebben om tumoren te krijgen. Wie had dat gedacht? En zo is er natuurlijk ook ook nog de “GMO penis fallacy”, een instant klassieker die u hier besproken vindt. Zoiets kan ik niet verzinnen.

Voor dit stukje knip-en-plakwerk selecteerde ik dus een tiental drogredenen uit de oorspronkelijke lijst van twintig. Die lijst verscheen dus voor het eerst op de website Biolyrics, een blog die onderhouden wordt door iemand die zowaar wéét waarover-ie praat, helaas nog steeds een zeldzaamheid in dit debat. Met andere woorden, Mr. Biolyrics houdt de vinger aan de pols (of aarsvin, zo u wil) van Frankenfish and dito chips, en krijgt daarvoor waarschijnlijk gigantisch hoge bedragen voor van Monsanto, Big Ag, de Illuminati, de Lizard Rulers, of uw Geheime Heersers dezer Planeet naar keuze.

Oh kijk, daar is die donkerrode waas weer voor de ogen.

*  *  *

Het argument Monsanto (reductio ad Monsantonem)

Een bedrijf dat een naam heeft als een vilein personage uit een tweederangsroman van Alexandre Dumas père kan weinig goeds in petto hebben. En als dan nog gefluisterd wordt dat de bedrijfspolitiek er in bestaat om de directe klanten in India tot zelfmoord aan te zetten, de indirecte klanten, de consumenten wereldwijd, ons dus, te vergiftigen door middel van ggo’s, dan moeten we toch eens overwegen om daar een vraagteken bij te zetten.

We bedoelen dan een vraagteken zowel bij de economische inzichten van mensen die dit beweren als bij de motieven. En neen, we verdedigen Monsanto hier niet, daarvoor heeft het bedrijf genoeg advocaten in vaste dienst.

Het volgt er niet uit (non sequitur)

Nu we toch over Monsanto bezig zijn. Dat het bedrijf het beruchte Agent Orange produceerde, is een feit. Dat Monsanto een van de belangrijkste commerciële spelers is wat ggo’s betreft, staat ook als een paal boven water. Maar de insinuatie of zelfs de stelling dat ggo’s op zich yukkie zijn omdat Monsanto Agent Orange fabriceerde, is een non sequitur, een drogreden van bedroevend laag niveau.

Met andere woorden, bij een non sequitur is er geen link tussen de voorgestelde conclusie en de eerder gepresenteerde premisse.

Inspelen op angstgevoelens (argumentum in terrorem)

Superweeds en superbugs. Massale bijensterfte, de monarchvlinder die er onderdoor gaat, het einde van de biodiversiteit. Onherstelbare schade. Door de ggo’s gaat onze planeet eraan!

Kankers en allergieën, alsmaar meer en nieuwere. Schade aan de nieren, de bijnieren, de lever, de milt, het hart, het zenuwstelsel en de hersenen. Kaalheid. Impotentie, infertiliteit en ongewenste zwangerschappen. Misvallen, misvormingen, foetale en placentale aandoeningen. Obesitas en diabetes. Mitogeen, mutageen, cytotoxisch, necrotisch, immuunsuppresief. En dit allemaal bij uw kinderen! Tegelijkertijd!!

Fear mag dan al a man’s best friend zijn, het inspelen op angstgevoelens is een drogreden. Zelfs als u enig idee hebt hoe onze planeet er aan toe is, dan nog is het creëren en onderhouden van angstgevoelens door middel van claims die niet ondersteund worden door de vakliteratuur, een waardeloze manier van discussiëren.

Het samenzweringsargument

Als u, ondanks het cherry picken, toch nog geïrriteerd raakt door studies die de eigen opinie niet bevestigen, dan is het tijd om de kaart van de samenzwering te trekken. Samenzweringen kunnen zo breed en zo hoog gaan dat waarschijnlijk niet alleen de grote bedrijven, de regeringen, de universiteiten, de media en uw buren erbij betrokken zijn, maar ook de kat van uw buren én haar vlooien.

Vindt u een studie waarin iets staat dat u niet zint, dan voert u aan dat de desbetreffende wetenschappers betaald werden door Big Pharma of Big Ag of Big Oil of Big Brother. En bij gebrek aan inspiratie kan u steeds gewoon een beroep doen op die goeie ouwe Illuminati.

Het argument chemisch versus natuurlijk

“Gewassen die op een natuurlijke manier zijn verbouwd, zijn gezond voor mens en milieu. Daarom voert Greenpeace campagne voor duurzame landbouw” (aldus Greenpeace).

Hebt u de non sequitur gespot? Fijn, kunnen we verder met het de drogreden “maar het is natuurlijk!”. Soms lijkt de wereld eenvoudig in elkaar te zitten: natuurlijk is goed, chemisch, is slecht. Dit argument wordt meestal aangedikt door een specifiek woordgebruik, zoals in “ggo-aardappelen zijn synthetische aardappelen” (en dus slecht).

Iets te eenvoudig, zo blijkt na het innemen van de giftige plant belladonna enerzijds en atropine, een geneesmiddel chemisch gesynthetiseerd uit diezelfde plant, anderzijds. Disclaimer: probeer dit niet thuis.

Argument van de perfecte oplossing

Hoe men het voorzorgsprincipe ook definieert (bijv. Wingspread 1998, Rio 1992, EU 2000) of niet definieert, het kan steeds geïnterpreteerd worden als een beginsel dat alles verbiedt en alles toestaat. De reden om alles te verbieden, aldus verenigingen die het zich kunnen permitteren om voor het compromisloze nulsomspel te gaan, is dan dat wetenschappers niet kunnen aantonen dat techniek x niet de 100% perfecte oplossing is voor probleem y. Ergo, die techniek x kan geen oplossing zijn, zelfs geen deel ervan.

Red herring

Red herring is een term die verwijst naar een afleidingsmanoeuvre, een interjectie bedoeld om de toehoorder enigszins af te leiden of te misleiden. Bijvoorbeeld in Staes’ boekje GGO’s: Droom of nachtmerrie? (p.59-60):

‘Zijn de afstanden die men in Vlaanderen vooropstelt, wel voldoende aangezien zaden en stuifmeel zich over vele kilometers kunnen verspreiden? Iedereen heeft wel eens zand uit de Sahara in zijn tuin en op zijn wagen gevonden,’ zegt Koen laconiek.

Zand uit de Sahara, dus.

Anekdotische argumentatie

Op 15 augustus 2011 meldde de blog van Om Shanti dat de Indonesische Ibu Robin Lim gewag maakte van tal van problemen, abnormaliteiten en misvallen in een streek waar ggo’s geteeld worden. Ibu Robin Lim is een gerespecteerde vroedvrouw met een schier smetteloze reputatie wat haar beroep betreft. Haar rapportages van zwangerschapsproblemen verdienen zeker en vast nader wetenschappelijk onderzoek. Maar de melding van tragische gevallen op zich, is geen wetenschappelijk verantwoord bewijs dat deze problemen veroorzaakt worden door ggo’s.

Na dit, dus vanwege dit (post hoc ergo propter hoc)

Een mond vol Latijn om te zeggen dat fenomeen x en fenomeen y zich misschien wel afspelen in opeenvolgende tijdskaders, maar dat er daarom nog geen causaal verband is tussen de twee.

Sinds het verdwijnen van piraten warmt deze planeet op” is niet hetzelfde als “door het verdwijnen van piraten warmt deze planeet op”.

U ziet zelf wel de analogie met “sinds de introductie van ggo’s zijn er meer allergieën” enerzijds en “door de introductie van ggo’s zijn er meer allergieën” anderzijds.

Reductio ad Hitlerum

Groene Sturmabteilung vernietigt proefveld! Een gedegen kennis van het Duits is niet nodig om in deze frase een link te zien tussen bijvoorbeeld de vernietigende uithaal van de Australische afdeling van Greenpeace en het nazisme. Soms wordt het argument ook “een Godwin” genoemd, naar Mike Godwin die de wet formuleerde dat

as an on-line discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1. 

Meestal is het een uiting van een zwaktebod. De eerlijkheid gebiedt om te vermelden dat een jaar na datum fervente anti-ggo’ers Vermeersch’ logische kemel, zijn “Godwinneke” tijdens de Gentse Feesten-debatten, nog steeds graag in herinnering brengen.

Een andere Godwin is het het linken van BASF’s recente activiteiten met het historische feit dat het bedrijf tijdens de Tweede Wereldoorlog Zyklon B produceerde, oorspronkelijk een pesticide dat later gebruikt werd in verschillende vernietigingskampen omwille van de dodelijke blauwzuurdampen.

Bewijs door moeders instinct

Elk jaar telt minstens 364 moederdagen te weinig. Leve moeder! Viert moeder, en snel een beetje! Maar laat ons nu ook weer niet overdrijven. De meme dat het instinct van moeder onfeilbaar is in gespecialiseerde aangelegenheden, gaat er een beetje over. Het idee werd niet uitgevonden maar wel gepopulariseerd door anti-vaccinatie-mama Jenny McCarthy, met de hulp van mediamadam Oprah Winfield.

Helaas komen de moeders met extraordinaire instincten vaak niet verder dan een vleugje anekdotiek. U kan zelf eens rondkijken op de van moederinstincten barstende websites als Moms say no to Monsanto en verontruste moeders.nl.

Het idee dat moeder het beter weet dan vader, daar kunnen we inkomen. Maar dat ze beter op de hoogte is van epidemiologische, medische, agrarische, biotechnologische onderwerpen dan epidemiologische, medische, agrarische, biotechnologische specialisten, dat is ons een brug te ver.

Het hellend vlak

Het begon met genetisch manipuleren van planten. Dan volgde het genetisch gepruts met dieren. Wat is het volgende? Of beter, wie is de volgende? Genetisch gemanipuleerde designerkinderen? Wonderkinderen met blauwe oogjes, blanke huid, blond haar? De Olympische selectie van 2028? Slimme, intelligente kinderen?

Wel, dat laatste zou nog eens een idee zijn!

Het hellend vlak veronderstelt dat een bepaalde (technologische) verandering onvermijdelijk zal resulteren in een doemscenario dat 1984Brave New WorldFahrenheit 451 of uw dystopische sci-firoman naar keuze overtreft.

Lees hier verder